Zaćmienie Słońca w Pannie – 13.9.2015 r.

Zamieszczony przez dnia Wrz 9, 2015

W niedzielę, 13 września, o godzinie 8:54 nastąpi częściowe zaćmienie Słońca. Będzie ono widoczne tylko w części południowej Afryki i Antarktydy (nie w Polsce). Z astrologicznego punktu widzenia zjawisko zasługuje jednak na uwagę.

Zaćmienie przypada w 21° Panny, w opozycji do Chirona w Rybach oraz w pobliżu Deneboli [1]. Ta gwiazda daje m.in. porywcze osądy, żal, rozpacz, niełaskę publiczną, szczęście szybko przechodzące w złość i klęski z powodu żywiołów, a w horoskopach mundalnych – wielkie katastrofy [2].
W chwili zaćmienia Głowa Smoka utworzy koniunkcję z Lilith, a Merkury (będąc już w paśmie przyszłej retrogradacji) – opozycję z Uranem i kwadrat z Plutonem.
W efekcie jeszcze raz powrócą tematy związane z trwającą od pięciu lat [3] kwadraturą Uran–Pluton. Ten aspekt przyniósł transformację bądź rozpad istniejących struktur i wiele radykalnych zmian. Głównie doświadczyły tego horoskopy z obsadą Barana, Raka, Wagi i Koziorożca.

 

Kwadrat zmienny

Powoli na pierwszy plan wysuwają się już Bliźnięta, Panna, Strzelec i Ryby.

11 października znak zmienią węzły księżycowe (północny wejdzie do Panny, a południowy do Ryb)
Jowisz i Neptun, czyli dwaj władcy Ryb, 17 września uściślą opozycję (8°)
18 września Saturn ostatecznie wejdzie do znaku Strzelca (władanego przez Jowisza)
i w ciągu najbliższych dwóch lat utworzy nieharmonijne aspekty z Jowiszem w Pannie oraz Neptunem/Chironem w Rybach.

Działaniom i zjawiskom związanym z tymi układami furtkę otworzyły: ingres Saturna do Strzelca (pod koniec 2014 roku [4]; na początku stycznia br., podczas pierwszej, jeszcze nieścisłej kwadratury z Neptunem, nastąpił atak na redakcję Charlie Hebdo) i zaćmienie Słońca w 30° Ryb.
Przez ostatnie pół roku zasygnalizowana wtedy tematyka coraz mocniej dochodziła do głosu, a niebawem zamanifestuje się pełnym wymiarze.

 

Panna

Znak Panny dotyczy zdrowia (diety z uwzględnieniem ziół), higieny, tego co użyteczne, z pozoru błahe czy oczywiste, zwierzątek domowych, porządków, pracy i przysłowiowej prozy życia. Te wszystkie zagadnienia wymagają teraz szczególnej uwagi, mogą być powodem problemów, a działania z nimi związane przyniosą nieoczekiwane skutki. Umiejętność trzeźwej oceny sytuacji i praktycznego podejścia do realiów, a także zdolności adaptacyjne, z których słynie Panna, mogą szwankować, zaś ich efekty – być niezgodne z oczekiwaniami.

Na poziomie mundalnym zaćmienie Słońca w Pannie jest kojarzone z plagami, suszą i nieurodzajem (Kefer). Klasyczni astrolodzy łączą je z rozlewem krwi, zniszczeniami, wygnaniami, katastrofami naturalnymi. Tradycja głosi, że zjawisko niekorzystnie działa na stosunek pracy i służbę oraz wnosi zamęt w życie osób merkurialnych (intelektualistów, pośredników, dziennikarzy, pisarzy, poetów, księgarzy, bibliotekarzy, handlowców itp.).

 

Jowisz – Neptun – Saturn

W tym kontekście półkrzyż Jowisz – Neptun – Saturn uwypukli kontrast między realiami a iluzją, prawdziwym chrześcijaństwem, autentyczną empatią w sensie moralnym i humanitarnym a hipokryzją, fałszywym argumentowaniem, niechęcią dzielenia się, lękiem przed tym co inne. Sporo uwagi przykują kwestie produktywności, praw pracowniczych, robotników i prekariatu (zatrudnieni na tzw. śmieciówkach). Na znaczeniu zyska temat osób wyobcowanych, poszkodowanych, ofiar i ich wybawców, asymilacji, integracji społecznej oraz marginalizacji (wykluczenia nie tylko uchodźców, ale również ludzi o innych zapatrywaniach politycznych, innej orientacji seksualnej czy odmiennym światopoglądzie), pomocy społecznej, religii, duchowości.

 

Saturn w Strzelcu

Saturn w Strzelcu wyznaczy konkretne granice, wymusi regulacje i restrykcje m.in. w zakresie polityki zagranicznej i migracyjnej. Podczas kwadratury z Jowiszem w Pannie np. zweryfikuje nadmierne oczekiwania dotyczące warunków życia oraz faktyczne zdolności przystosowawcze, a przy kwadraturze z Neptunem – wyobrażenia o raju. Ten aspekt będzie testem dla autentycznej postawy chrześcijańskiej i zdolności empatii, może też zapowiadać konieczność wznowienia rozmów między Wschodem i Zachodem.
Natomiast pozorny ruch wsteczny Merkurego wkrótce po zaćmieniu może sprzyjać renegocjacjom, weryfikacjom, wprowadzeniu poprawek i korekt.

Oczywiście charakter wyładowania, a tym samym rodzaj doświadczeń, jakie będą towarzyszyć danemu układowi, zależy od całości horoskopu, tego, w jakim domu i ew. na jaki sygnifikator przypada zaćmienie.

 

Ryby – beznadzieja i mur

Ludzka fala desperacji, zwątpienia i nadziei na lepsze życie (w europejskim raju) wezbrała po zaćmieniu Słońca w Rybach. Ci, którzy teraz docierają do Europy, mają za sobą już kilka miesięcy wędrówki. Część z nich trafiła do obozów dla uchodźców, a to też forma odosobnienia (Ryby). Pomagają im głównie wolontariusze – zwykli ludzie poruszeni ogromem cierpienia i powodowani współczuciem (Ryby).
W tym kontekście warto zwrócić uwagę na Węgry. Podejście władz tego kraju do problemu imigrantów wzbudza ogromne kontrowersje. Prezydent Orban podjął decyzję o postawieniu na granicy z Serbią zasiek z drutu ostrzowego. W ten sposób chce powstrzymać ludzką falę desperacji. Na Węgrzech dochodzi do dantejskich scen oraz zamieszek z udziałem uchodźców. Ostatni solariusz Węgier pozostaje pod wpływem zaćmienia Słońca z 23.10.2015 roku (grafika)… To wszystko wyjaśnia.

 

Saros 125

Ostatnie zaćmienie z aktualnego cyklu (saros 125) [5] miało miejsce 2 września 1997 roku (10°). Wtedy w obszarze 19°-21° Panny wystąpiła koniunkcja północnego węzła księżycowego z Lilith.
Pomiędzy 30 sierpnia a 7 września 1997 zmarli Lady Diana, Matka Teresa, Viktor Frankl i Mobutu Sese Seko. Z ważniejszych wydarzeń tamtego okresu należy też wspomnieć atak terrorystyczny na Świątynię Hatszepsut, masakry wiosek w Algierii i tzw. aferę „rozporkową”.

 

Co przykryła afera rozporkowa?

W styczniu 1998 roku The Drudge Report poinformował o romansie ówczesnego prezydenta USA Billa Clintona z Moniką Lewinsky. Najprawdopodobniej ten skandal pomógł jednak zatuszować inny (cecha zaćmienia!)… Otóż w 1998 roku Gary Webb wydał książkę pt.: “Dark Alliance: The CIA, the Contras and the Crack Cocaine Explosion”, w której dowodził, że członkowie mafii narkotykowej spotykali się z rebeliantami z Contras opłacanymi przez USA. Ich współpraca trwała pomimo oskarżeń o przemyt kokainy na teren Stanów Zjednoczonych. Sprawę potwierdził opublikowany przez Agencję raport na temat relacji CIA z członami Contras zamieszanymi w przemyt. Media zajęte Monicagate zignorowały temat. O całej historii opowiada film pod znamiennym tytułem „Kill the messenger” („Wyrok za prawdę”).

 

Szczególnie ważne dla…

Natomiast ostatnie zaćmienie w pobliskim stopniu (19° Panny) miało miejsce 11 września 2007 roku. Jeśli na przełomie 1997/1998 lub 2007/2008 zaszły w Waszym życiu istotne zmiany, to istnieje spore prawdopodobieństwo, że nastąpią również teraz.
Szczególnie dotyczy to osób, które w swoich horoskopach mają obsadę 19°-22° Panny, a w dalszej kolejności Bliźniąt, Strzelca i Ryb.

Urodzeni w okolicach 13 września, m.in. Włodzimierz Cimoszewicz, Wojciech Jagielski, Janusz Głowacki, Jerzy Zelnik, Mylene Farmer (francuska piosenkarka), Anousheh Ansari (amerykańska businesswoman, turystka kosmiczna pochodzenia irańskiego), Michael Ondaatje (kanadyjski pisarz), Jason Statham (brytyjski aktor), Domenico Dolce (włoski projektant mody), Kamui Kobayashi (japoński kierowca wyścigowy Formuły 1).
Zaćmienie przypada też m.in. na Słońcu w horoskopie Szwajcarii (zob.: Wielki Zderzacz), Malezji i Autonomii Palestyńskiej [6], a także na Marsie w horoskopie Estonii i islamu (hidżra).

 

Rosz ha-Szana

13 września br. obchodzona będzie również Rosz ha-Szana, czyli Nowy Rok w kalendarzu żydowskim. To święto upamiętniające zakończenie Boskiej Kreacji, a dokładnie jej szósty dzień, w którym został stworzony człowiek Ma ono więc charakter uniwersalny i dotyczy całej ludzkości. Co ciekawe, teraz nastąpi też Szmita – tym terminem określa się rok szabatowy, który w dosłownym tłumaczeniu oznacza: uwolnienie, upadek, wstrząs, trzęsienie, zawalenie się lub darowanie długów. Samo święto Szmity ma miejsce raz na siedem lat i towarzyszą mu znaczące wydarzenia, a kulminacja zawirowań i kryzysów następuje podczas zakończenia cyklu [7].

Ogólnie warto pamiętać o tym, że diabeł – teraz bardziej niż zwykle – tkwi w szczegółach i w prozie życia (Panna).

   zaćmienie Słońca, Warszawa
  zaćmienie Słońca, Malezja
 zaćmienie Słońca, islam (Medyna)

 

© 2015 AstroTranslatio. All rights reserved
© Zdjęcie: VisualizeUs

[1] Al Biruni (973-1048 n.e.) pisał: „Upały słabną, gdy wschodzi, chłody maleją, gdy znika.”
[2] Ebertin & Hoffman, Fixed Stars and their Interpretation, 1971; Vivian E. Robson, The Fixed Stars and Constellations in astrology, Ascella Publications, 1923.
[3] Aspekt uściślił się w latach 2012-2015, ale działał już wcześniej.
[4] Praktycznie rzecz biorąc, mamy do czynienia z procesem, zatem trudno mówić o początku i końcu.
[5] Cykl saros trwa ok. 18 lat, wprawdzie kolejne zaćmienia, jakie obejmuje, występują mniej więcej w odległości 11 stopni, mają jednak podobne cechy.
[6] Jeśli za datę powstania przyjąć 13 września 1993 roku, czyli porozumienia w Oslo zawartego między Izraelem i OWP.
[7] Wg tradycji hebrajskiej ostatniego dnia szmity, który w kalendarzu żydowskim nazywa się 29 Elul, działo się coś wyjątkowego – wszystkie długi były darowane, konta całego narodu czyszczone. Było to błogosławieństwo dla narodu, jednak kiedy Izrael odwracał się od Boga, szmita powracała jako znak Sądu. Rok szabatowy rozpoczął się 25 września 2014 r. i potrwa do 13 września 2015. Po cyklu 7×7 (49 lat) następuje rok jubileuszowy – kolejna szmita jest w 2015 r., a 2016 będzie rokiem jubileuszowym. Informacje pochodzą z wywiadu z Jonathanem Cahnem, autorem książki „The Mystery of the Shemitah”.

4 komentarze

 1. Witam. Pani Moniko Estonia ma w koniunkcji z punktem zaćmienia nie tylko Marsa ale także progresywne Słońce i solarnego Merkurego.
  W solariuszu tegorocznym Estonii oprócz wspomnianego Merkurego ,także Księżyc znajduje się w punkcie zaćmienia z 23 października a Lilith w 29,00 st Panny w opozycji do zaćmienia marcowego.

  Bardzo ciekawie jest obserwować zaćmienia . Wśród państw przez Panią wymienionych ma zaznaczony Księżyc lub Słońce w 25-27 st Lwa a jest to stopień ,w którym znajdowała się Lilith w zaćmieniu z 23 października 2014.
  Pozdrawiam i dziękuję za artykuł.

  Słońce w Lwie w horoskopie Estoni

  • Witam, dziękuję za komentarz. Informacje o progresjach i dyrekcjach traktuję jako uzupełnienie (w tekście zostały pominięte, żeby ograniczyć objętość – i tak jest tego sporo, a osoby zainteresowane sprawdzą szczegóły). Oprócz Estonii można jeszcze wymienić Litwę (Księżyc 26 Panny, Słońce 21 Ryb), która będzie miała zaćmienie w kolejnym solariuszu i kilka innych państw (np. Armenię czy Belgię) – cóż, skala zmian jest globalna. Pozdrawiam, Monika

   • Witam. W horoskopie Stanów Zjednoczonych Lilith jest w koniunkcji z punktem zaćmienia.
    W ataku terrorystycznym z 11 września tranzytujące Słońce było w koniunkcji z Lilith a w solariuszu planeta ta była w koniunkcji z Księżycem w Wodniku.

    • Dzień dobry, przede wszystkim w solariuszu USA na 2001 r. wystąpiło zaćmienie Księżyca, które (w horoskopach państw) zawsze daje wydarzenia dramatyczne i trwale skutkujące. Natomiast zaćmienie Słońca (13.09.2015) na koniunkcji Lilith/Neptun i w kwadraturze do Marsa na pewno zaowocuje w ciekawy sposób na przełomie listopada i grudnia br.
     Pozdrawiam, Monika

Wyślij komentarz

Translate »