Zaćmienie i informacje z przeszłości 7. – 13.6.2021

Zamieszczony przez dnia czerwiec 6, 2021

autorka: Verena Bachmann

hasła tygodnia: zaćmienie i informacje z przeszłości / czas na update, dezinformacja albo pomyłki / wyciągnąć naukę z przeszłości, żeby zbudować lepszą przyszłość / ideologie i utrwalone koncepcje przeszkodą w dalszym rozwoju / kreatywne, nowe pomysły i twórcze działania rozwiązaniem / stare rany i nowe wizje – rozmowy stworzą duże możliwości

 

W tym tygodniu w wielu sferach życia przypomną o sobie stare, nierozwiązane problemy albo tematy z przeszłości. Zarazem staniemy też przed koniecznością podjęcia ważnych decyzji, które zadecydują o kształcie naszej przyszłości. Ta kombinacja energetyczna nie należy do najłatwiejszych. Prawdopodobnie często będą mieszać się ze sobą dawne, zbiorowe mity, treści, historie i uwarunkowania z aktualnymi wydarzeniami czy doświadczeniami. Odróżnienie jednych od drugich będzie nie lada wyzwaniem.

 

ZAĆMIENIE I INFORMACJE Z PRZESZŁOŚCI – UPDATE


Dodatkowo w czwartek nastąpi (u nas częściowe) zaćmienie Słońca. W efekcie, zgodnie z astrologicznymi regułami wydarzenia oraz doświadczenia tych dni nabiorą szczególnej wagi. Dostarczą one istotnych impulsów, a także zainicjują procesy, które w nadchodzących miesiącach odegrają główną rolę. Dlatego warto świadomie stawić czoło temu, co się teraz zdarzy. Przede wszystkim osoby, które są gotowe wyciągnąć naukę z przeszłości i wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę, mają szansę podjąć konstruktywne działania, żeby ruszyć do przodu.

Również na konkretnym poziomie w wielu dziedzinach na pierwszy plan wysuną się sprawy z przeszłości.
Medialne wydarzenia, kontakty czy negocjacje sprawią, że trzeba będzie skorygować podjęte w maju decyzje, zebrane informacje czy wnioski z odbytych wtedy spotkań. Także kontakty, pomysły i doświadczenia z dalekiej przeszłości znowu staną się aktualne. One też odegrają istotną rolę w dalszym rozwoju wypadków. W najlepszym razie informacje z przeszłości zostaną powiązane z aktualną sytuacją, ponownie wykorzystane i posłużą jako swoisty update. W przeciwnym razie istnieje duże niebezpieczeństwo, że ulegniemy starym wzorcom myślenia i zachowaniom.

 

ZMIANA SPOSOBU MYŚLENIA


Na pierwszy plan wysuną się kwestie dotyczące komunikacji, transportu i handlu, a także rola mediów.
Poza tym w ciągu tygodnia uwagę przykują osiągnięcia oraz błędy w orzecznictwie sądowym, gospodarce czy polityce, które miały miejsce od 1988 roku. W centrum zainteresowania znajdą się związane z nimi przekonania, ideologie i systemy wartości, jak również przywódcy i autorytety je reprezentujące. Prawdopodobnie spotkania oraz wydarzenia tych dni zapoczątkują na tym polu proces reorientacji i zmiany sposobu myślenia.

 

CAŁA GAMA UCZUĆ


W związkach i wszelkich formach partnerstwa, ale także w odniesieniu do wartości doświadczymy teraz całej gamy uczuć. Ponieważ w tych sferach życia znacząco wzrośnie poziom wrażliwości, to nawet banalne, codzienne sytuacje mogą uruchomić istniejące ambiwalencje i wątpliwości albo odnowić dawne urazy. Ogólnie dojdzie teraz do ważnych kontaktów i spotkań, które utorują drogę do owocnej współpracy albo porozumienia, pozwalając na realizację jakiejś wizji. W drugiej połowie tygodnia da o sobie znać chęć zabawy oraz gotowość do podejmowania luźnych rozmów. Bądźcie otwarci na innych ludzi, ciekawi świata, gotowi na eksperymenty! Wtedy nawet najtrudniejsze sytuacje zostaną przezwyciężone i zobaczycie zdumiewające możliwości.

 

TYDZIEŃ W SZCZEGÓLE


W PONIEDZIAŁEK i we WTOREK wzrośnie potrzeba bezpieczeństwa i wiarygodności. Jednocześnie możemy odczuwać trudne do uchwycenia napięcie czy niepokój i mieć problem ze skupieniem uwagi. Najlepiej poświęćcie trochę czasu, żeby zająć się swoimi doświadczeniami i pragnieniami. Przede wszystkim wtorek może przynieść w tym zakresie ciekawe możliwości. Zredukujcie bieg, zróbcie coś dobrego dla swojego ciała i swojej duszy, ale liczcie się z nieoczekiwanym biegiem wypadków. Bez wątpienia oba dni nie sprzyjają rozpoczynaniu nowych projektów.

ŚRODA będzie miała charakter przejściowy. Tego dnia łatwiej wyjdziemy naprzeciw innym, nawiążemy kontakty i zadbamy o te już istniejące. Wykorzystajcie okazję, żeby wyjaśnić wszelkie otwarte kwestie, przedyskutować doświadczenia ostatnich tygodni i pozyskane w tym czasie informacje. Czas nie sprzyja rozpoczynaniu konsultacji ani rozmów dotyczących nowych projektów.

 

ZAĆMIENIE I INFORMACJE Z PRZESZŁOŚCI


W CZWARTEK (o 12:42) nastąpi wspomniane wcześniej zaćmienie Słońca. Również tego dnia będziemy odczuwać potrzebę kontaktów i wymiany myśli, z pasją podyskutujemy o wizjonerskich pomysłach czy projektach. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że stare ideały czy zawiedzione nadzieje utrudnią nam dostrzeżenie realnie istniejącego potencjału. Dlatego bądźcie gotowi podzielić się informacjami, które posiadacie oraz jasno przedstawić swój punkt widzenia. Jeżeli dodatkowo otwarcie postawicie pytania i będziecie gotowi wysłuchać odpowiedzi innych, to możecie sporo zrozumieć. Niewykluczone, że uda się położyć kamień węgielny pod przyszłą współpracę.

PIĄTEK przyniesie wyraźną zmianę klimatu. Niewątpliwie poczujemy silną potrzebę serdeczności, rodziny, ojczyzny i bezpieczeństwa, ale również chęć aktywnego działania i – najlepiej wspólnie z innymi – zorganizowania czegoś, co sprawia nam radość i satysfakcję. Jednocześnie wzrośnie podatność na zranienie oraz związana z nią skłonność do subiektywnych reakcji. To samo dotyczy WEEKENDU.

Przede wszystkim w SOBOTĘ będziemy szczególnie wrażliwi na kwestie dotyczące związków, potrzeb czy wartości. Pozorne błahostki mogą uaktywnić bolesne wspomnienia i wywołać emocjonalne reakcje. Jeśli jednak pozostaniecie uważni i ostrożni, to możecie wykorzystać ten czas na przepracowanie starych spraw. Prawdopodobnie w NIEDZIELĘ łatwiej spojrzymy w przyszłość, zobaczymy to, co nas łączy i wybadamy nowe możliwości.

Tłumaczenie: Monika J. Dykier. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.
© 2021 AstroTranslatio. All rights reserved

Wyślij komentarz

Translate »