Z umiarkowanym optymizmem 16. – 22.11.2020

Zamieszczony przez dnia Lis 15, 2020

autorka: Verena Bachmann

hasła tygodnia: z umiarkowanym optymizmem / pierwsze kroki na drodze do nowego świata / zmiana hierarchii wartości, prawo i związki w centrum uwagi / wybór wraz z jego konsekwencjami / oddzielić ziarno od plew / stare nawyki, reguły i nowe pomysły: co jest pożyteczne i bardziej skuteczne

 

Po ubiegłym tygodniu, który przyniósł bardzo silne impulsy, teraz chodzi o to, żeby zobaczyć skutki wszystkiego, co zaszło, a także podjąć pierwsze działania. W niektórych dziedzinach nastąpi znaczne odciążenie i uspokojenie, w innych ponownie wzrośnie poziom napięcia.

Dodatkowo nasili się potrzeba podjęcia konkretnych działań i decyzji. Cała sztuka polega na tym, żeby mieć na względzie doświadczenia przeszłości oraz nadchodzące zmiany, a zarazem być mocno osadzonym tu i teraz – działajmy z umiarkowanym optymizmem. Musimy dostrzec i poważnie potraktować dawne wydarzenia, sukcesy i niepowodzenia oraz popełnione błędy. Z drugiej strony warto zadać sobie pytanie, co możemy skorygować, z czego wyciągnąć naukę i co poprawić. W ten sposób będziemy doskonale przygotowani na podjęcie decyzji i wykonanie kolejnych kroków.

 

Stopniowe ożywienie


Na pierwszy plan wysuwają się dwa obszary tematyczne. Mars ruszył „do przodu”, dlatego odczujemy stopniowe rozluźnienie, uwolnienie wewnętrznych i zewnętrznych napięć oraz blokad. Wszędzie, gdzie trzeba zaangażować silną wolę, wymagane są asertywność i koncentracja, sprawy w końcu ruszą do przodu. Istotne ożywienie nastąpi również tam, gdzie w ostatnim czasie panowała stagnacja. Wreszcie będziemy mogli wykonać ważne posunięcia i podjąć ostateczne decyzje w sprawach, które właściwie od lipca są zawieszone.
Jednocześnie do głosu dojdą tłumione frustracje, które wymuszą aktywność. Najlepiej postąpią ci, którzy pójdą za swoim wewnętrznym głosem, skorzystają z okazji i podejmą choćby najmniejsze działanie pozwalające na poprawę sytuacji lub postęp. W przeciwnym razie energie wyładują się w postaci agresji lub zwiększonej drażliwości. Dlatego zadbajcie o dostateczną ilość ruchu.

 

Związki, relacje, wartości


Drugi obszar dotyczy wszelkich związków, wartości oraz kwestii prawnych. Również tutaj zasadniczy proces rozpoczął się pod koniec ubiegłego tygodnia. Teraz chodzi o to, żeby podjąć decyzje albo dokonać wyboru.
W związkach (partnerstwach, przyjaźniach, traktatach państwowych, etc.) jeszcze raz zostaną wzięte pod lupę wydarzenia bieżącego roku. Trzeba zbadać, co się stało z procesami lub projektami zainicjowanymi pod koniec 2019. Co się potwierdziło i umocniło? Gdzie zdołaliśmy znaleźć wspólny mianownik? A gdzie dokonane ustalenia straciły rację bytu i wymagają korekty. Ewentualnie wyraźnie zobaczymy, że wspólna droga powoli dobiega końca.

Podobne procesy będą zachodzić w odniesieniu do wartości. Prawdopodobnie okaże się, że te dotychczas istotne i poważane nie przystają już do chwili obecnej i muszą zostać zrewidowane. Tam, gdzie na początku roku nastąpiła zmiana hierarchii wartości, teraz zostaną zebrane pierwsze owoce wykonanej pracy. Przy tym powracać może kwestia trwałości, wiarygodności i uczciwości.
W niektórych przypadkach chodzi o to, żeby wybrać między duchowymi, naukowymi albo technologicznymi teoriami i wartościami, roszczeniem do sprawowania władzy i bycia skutecznym, a wartością więzi międzyludzkich czy sojuszy i wyciągnąć z tego stosowne wnioski. Dotyczy to zarówno poziomu jednostkowego, jak i sfery finansów, gospodarki, polityki czy systemu prawnego. Koniec końców trzeba oddzielić ziarno od plew. Konsekwencje podjętych teraz decyzji wyraźnie zobaczymy pod koniec stycznia.

 

Tydzień w szczególe – z umiarkowanym optymizmem


W PONIEDZIAŁEK i WTOREK w centrum uwagi znajdzie się opisana na wstępie zmiana hierarchii wartości. W tych dniach zapanuje spora ekscytacja, odważnie spojrzymy w przyszłość, uwzględnimy nowe pomysły, ideały, wizje oraz cele. Jeśli zrobimy to, nie tracąc gruntu pod stopami, wówczas możemy wykonać pierwsze eksperymentalne kroki i wysondować nowe możliwości. Prawdopodobnie znajdziemy też sprzymierzeńców oraz pojawią się bardzo obiecujące oferty. Astrologiczne konfiguracje skrywają jednak niebezpieczeństwo przeholowania, budowania na nierealnych oczekiwaniach albo na starych, nieaktualnych już poglądach czy wyobrażeniach. Postępujmy z umiarkowanym optymizmem! Dodatkowo istnieje też niebezpieczeństwo, że zechcemy nawracać innych na jedyną właściwą ścieżkę, że górę wezmą fanatyzm albo uprzedzenia. Osoby, które ulegną takim skłonnościom, mogą wpaść w pułapkę, zagalopować się i ostatecznie zaliczyć upadek. Dlatego powściągnijcie tego rodzaju impulsy. Najlepiej wspólnie z innymi zbadajcie nowe informacje, wizje i ideały, a potem zastanówcie się, które z nich można zrealizować.

W ŚRODĘ i w CZWARTEK wrócimy na ziemię i zrobi się poważnie. Teraz trzeba zająć się konkretną rzeczywistością, istniejącymi granicami, ciemnymi stronami oraz strukturami. Głównie chodzi o to, żeby wyjaśnić zadania, kompetencje, zakres odpowiedzialności i konsekwencje. Odpowiedzmy sobie na pytanie, co jest ważne, istotne i trwałe. Zwłaszcza osoby, które w poprzednich dniach miały zbyt wysokie oczekiwania, za dużo sobie obiecywały albo za bardzo odleciały, muszą liczyć się z twardym lądowaniem.
Jeżeli jednak zachowaliście wcześniej umiar i poważnie rozważaliście, co jest i co byłoby możliwe, a także dokonaliście świadomego wyboru, to w końcu możecie podjąć pierwsze konkretne, wiążące działania. Poza tym czas sprzyja projektom wymagającym dyscypliny i koncentracji, jak również porządkom albo planowaniu nowych struktur.

 

Rozpogodzenie


W PIĄTEK i w SOBOTĘ astrologiczne niebo rozpogodzi się. Chęć rozmów i gotowość przedyskutowania nowych pomysłów pobudzą nas i rozemocjonują. To dobra pora na burzę mózgów albo wybadanie możliwości odnowienia lub zmiany istniejących struktur. Powściągnijcie skłonność do mądrzenia się czy upartego trzymania własnych ideologii. W przeciwnym razie grożą gwałtowne, nieproduktywne konfrontacje. Sobotnim popołudniem nastąpi wyraźna zmiana energii wiodących. W związkach rozpocznie się czas sondowania tego, co prawdziwe, dopasowywania do nowych okoliczności i wiążących zobowiązań albo większej wolności.

W NIEDZIELĘ poczujemy tęsknotę za piękniejszym, lepszym światem, potrzebę znalezienia własnych pomysłów i ideałów. Zapragniemy też porozmawiać z innymi na najróżniejsze tematy. To korzystna pora, żeby zająć się przyszłością i tym, co ma ona do zaoferowania. Możecie też spędzić ten dzień w domu, po prostu oddając się marzeniom.

Zdjęcie: Pixabay
Tłumaczenie: Monika J. Dykier. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.
© 2020 AstroTranslatio. All rights reserved

Wyślij komentarz

Translate »