Węzły księżycowe. Królowa życia i król…

Zamieszczony przez dnia Maj 3, 2017

Węzły księżycowe. Królowa życia i król…

Węzły księżycowe nie są prawdziwymi ciałami niebieskimi, lecz fikcyjnymi punktami na ekliptyce, w których orbita Księżyca przecina się z orbitą Ziemi.
Ich cykl wynosi 18/19 lat. W horoskopie wskazują na tematy karmiczne – treści „przyniesione” ze sobą i „przechowywane”, na zachowania, do których przywieramy i do których przywykliśmy (Ogon Smoka) oraz wyzwania i lekcje, które należy odrobić w danym wcieleniu, tematy do wypracowania, ale warunkujące dalszy rozwój (Głowa Smoka).
Węzły pozostają też ściśle związane z zaćmieniami – im bliżej Świateł, z tym silniejszym zjawiskiem i jego oddziaływaniem mamy do czynienia.

28 kwietnia 2017 roku północny (wstępujący) węzeł księżycowy wszedł do Lwa i pozostanie w nim do 16 listopada 2018 r. Dla przypomnienia – ostatnio przebywał w tym znaku pomiędzy 17.9.1998 a 5.4.2000 r.

 

Zaćmienia


Zatem do Lwa i Wodnika przenosi się również większość tegorocznych i przyszłorocznych zaćmień:
• 11.2.2017 o 1:44, 23° Lwa półcieniowe zaćmienie Księżyca
• 7.8.2017 o 20:21, 16° Wodnika częściowe zaćmienie Księżyca
• 21.8.2017 o 20:26, 29° Lwa obrączkowe zaćmienie Słońca
• 31. 1.2018 o 14:30, 12° Lwa całkowite zaćmienie Księżyca
• 15.2.2018 o 21:51, 28° Wodnika częściowe zaćmienie Słońca
• 13.7.2018 nastąpi częściowe zaćmienie Słońca w 21° Raka
• 27.7.2018 o 22:22, 5° Wodnika całkowite zaćmienie Księżyca
• 11.8.2018 o 11:46, 19° Lwa częściowe zaćmienie Słońca
• 21.1.2019 o 6:12, 1° Lwa całkowite zaćmienie Księżyca

 

W centrum uwagi


Po okresie, w którym naszą uwagę absorbowały (lub powinny były absorbować) sprawy dotyczące zdrowia, życia codziennego, pracy oraz podporządkowania się, teraz na pierwszy plan wyjdą:
• dzieci, pedagogika, autoekspresja, bezpośrednie doświadczanie
• romanse, zaloty, miłość
• aktorstwo, gra, teatr, wszelkie formy oraz miejsca rozrywki
• kwestie dotyczące ojców, dyrektorów (ew. ojców-dyrektorów), głów koronowanych, przywódców (w każdym tego słowa znaczeniu i na każdym, nawet najniższym poziomie)
• radość życia, witalność, kreatywność, odwaga, impulsywność i spontaniczność
• wspaniałomyślne, szlachetne gesty, gorące, poczciwe serce

 

Zadania na najbliższy czas


Ważne, aby:
• być sobą, odkryć własne Ja, pokazać własną indywidualność, podkreślać swoją unikalną osobowość, a nie przyjmować zdystansowaną postawę obserwatora wobec zachodzących zdarzeń
• nauczyć się czerpać radość z życia
• zaangażować się i aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach, wejść w wir życia, odkrywać uroki świata
• dostrzec, ujawnić i wyrazić własne cechy oraz zdolności
• wyjść na scenę życia i żyć własnym życiem
• przestać teoretyzować i snuć wizje dotyczące potencjalnych możliwości, a zamiast tego zacząć śmiało reprezentować swoje interesy, sprawy i punkt widzenia, bronić ich i je promować
• na wszelkie idee patrzeć przez pryzmat własnych poglądów, pragnień i celów
• zabrać się do działania i przyjąć rolę przywódcy, odważnie stanąć w świetle reflektorów, oczywiście w konkretnym zakresie i z poszanowaniem obowiązujących zasad
• nabrać pewności siebie i docenić uznanie, jakim darzą nas inni oraz wszelkie dowody uznania

 

Pozycja Słońca w każdym horoskopie pokazuje dostępny potencjał i posiadane zdolności, mówi, gdzie trzeba całym sercem wykazać się zaangażowaniem i jakie cele urzeczywistnić.

Szczegóły oddziaływania tego tranzytu na jednostkę zależą od obsady Lwa i Wodnika, dalej – posadowienia węzłów w horoskopie urodzeniowym i od tego, z jakimi planetami tworzą one aspekty (zwłaszcza koniunkcje). Istotnych zmian w życiu mogą spodziewać się osoby, które mają obsadzone ww. stopnie zaćmień oraz natywne węzły we wspomnianych znakach.

 

© 2017 AstroTranslatio. All rights reserved

Translate »