Wahadło Przeznaczenia

Zamieszczony przez dnia Cze 15, 2011

„Trzeba ci to wiedzieć, Janie, że nasze przeznaczenie tka każdy człowiek, każde słowo, a nawet każda roślina, którą widzisz. Wiesz, co mówią głupcy? Mówią oni: „Gdybym nie był spotkał tego człowieka, mój los byłby inny”. Zawsze spotykamy ludzi, których krew każe nam spotkać. Bo innych właśnie nie spotykamy. Spotykamy ich jak ludzi w pociągu, spotykamy ich setki, tysiące, ale pośród nich jest tylko jeden człowiek, który czeka i na którego czekamy. Nikt jeszcze nie został wyłączony ze swego przeznaczenia.” E. Wiechert, Mała pasja (tłum. Emilia Bielicka)

Najważniejszymi elementami interpretacji zaćmienia są stopień, w którym ono przypada, oraz towarzyszące konstelacje.

Działanie jakościowe zaćmień wykazuje pewne podobieństwa do działania Plutona. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że dla astrologów antycznych i średniowiecznych zaćmienia pod względem swojego wpływu spełniały rolę nieodkrytego jeszcze wówczas Plutona. W przeciwieństwie do powszechnego przekonania, iż są one zawsze negatywne, w trakcie moich badań zauważyłam, że w pierwszym rzędzie działają silnie, intensywnie i transformująco, zarówno w sposób przyjemny (pozytywny), jak i nieprzyjemny (negatywny). Podobnie jak w przypadku wyładowań Plutona, zdarzenia powiązane z zaćmieniowymi konstelacjami mogą przybrać postać wielkich tragedii, jak również spektakularnych sukcesów. Cechą wspólną jednego i drugiego jest duże, często nawet skrajnie duże wychylenie wahadła Przeznaczenia. (Claudia von Schierstedt: Finsternisse astrologisch deuten. Chiron Verlag, Tübingen, 1999)

© 2011 AstroTranslatio. All rights reserved.

Wyślij komentarz

Translate »