Trudne wybory 23. – 29.9.2019

Zamieszczony przez dnia Wrz 22, 2019

autorka: Verena Bachmann

hasła tygodnia: trudne wybory i ich konsekwencje / ustalenia, umowy i wartości w centrum uwagi / zasadnicze decyzje dotyczące dalszego kursu / słabości i ograniczenia autorytetów / bohaterowie i nieudacznicy, męczennicy i uzdrowiciele, pośrednicy i mediatorzy

 

Z pewnością to nie będzie łatwy tydzień dla osób, które lubią spokój, życie bez napięć, wolą unikać nieprzyjemnych spraw i jednoznacznego stanowiska. Pora stawić czoło stresom oraz konfliktom! Jakość czasu sprzyja wypracowaniu przejrzystych układów i zaangażowaniu w ten proces. Prawdopodobnie w wielu sferach życia wkroczymy w decydującą fazę i zostaną stworzone podwaliny pod dalszy bieg zdarzeń. Przed nami ważne decyzje i trudne wybory.

Przede wszystkim ci, którzy odrobili zadanie domowe, są gotowi sprostać wyzwaniom tego tygodnia i zająć jednoznaczne stanowisko, zostaną teraz nagrodzeni i wykonają duży krok naprzód. W przeciwieństwie do nich każdy, kto spróbuje wymigać się od realizacji zadań lub od konfrontacji, ryzykuje, że życie zrobi to za niego.

 

Trudne wybory


Po ubiegłotygodniowej fazie określenia własnej pozycji, zebrania informacji i wyciągnięcia pierwszych wniosków, teraz wyjdą na jaw konsekwencje dotychczasowego zachowania. Jednocześnie musimy dokonać wyboru między różnymi możliwościami, strategiami i ludźmi. Cóż, nie będzie to łatwe, ponieważ każdy wariant ma plusy i minusy, a wybór często niesie ze sobą konieczność zrezygnowania z pozostałych opcji albo z tego, co już jest.
W efekcie poczujemy pokusę, żeby okopać się na bezpiecznym gruncie i bronić przy pomocy wszelkich możliwych środków, znanych reguł, praw, tradycji oraz nawyków. Niektórzy ze strachu przed konsekwencjami albo utratą kontroli odmówią podjęcia rozmów lub okażą zatwardziałość. W obu przypadkach konflikt ulegnie eskalacji i na dłuższą metę przegrają obie strony.

 

Konstruktywna strategia


Spróbujmy przejść samych siebie i wspólnie z innymi (również z rzekomymi wrogami) poszukać rozwiązania, które uwzględni interes wszystkich zainteresowanych. Tam, gdzie będzie to możliwe, nastąpi nieoczekiwany przełom.

Na konkretnym poziomie – zależnie od tematu i horoskopu – możliwe będą różne scenariusze zdarzeń. W sprawach dotyczących umów, ustaleń oraz związków trzeba teraz zająć jednoznaczne stanowisko i podjąć decyzję. Jak bumerang mogą powracać następujące pytania: Co jest prawdziwe, istotne i ważne? W co jestem gotowa/-y zaangażować się, a gdzie pora na rozstanie? Dokonajcie jednoznacznego wyboru i trwajcie przy nim!

 

Granice możliwości


Przywódcy i autorytety natrafią teraz na granice swoich możliwości. Prawdopodobnie losowe incydenty lub tragiczne uwikłania sprawią, że ich zamysły, mimo najlepszych zamiarów i stosownego zachowania, nie będą mogły zostać zrealizowane. Ewentualnie bezlitośnie zostaną obnażone ich słabe punkty.
Jeśli dotyczy Was to osobiście – spróbujcie zaakceptować bieg zdarzeń i poszukajcie konstruktywnych sposobów podejścia do sprawy. Istnieją spore szanse, że wtedy nieoczekiwanie pojawią się nowe, lepsze możliwości.
W przypadku tragedii i poważnych konfliktów niektórzy wykażą się niezwykłą odwagą, empatią i gotowością niesienia pomocy.

 

Czas weryfikacji


W dziedzinie komunikacji, mediów, oświaty i nauki jeszcze raz zostaną dokładnie sprawdzone informacje pozyskane w minionym tygodniu, a także związane z nimi decyzje. Teraz okaże się, które z nich były upiększone, połowiczne lub nieprawdziwe. Przede wszystkim w drugiej połowie tygodnia na jaw wyjdzie coś, co dotychczas skrzętnie skrywano.
Jeśli jesteście szczerzy oraz autentyczni w stosunku do samych siebie i do innych, to zobaczycie źródło i motywacje incydentów, które do tej pory uchodziły za zagadkowe lub niemożliwe do racjonalnego wyjaśnienia.

 

Tydzień w szczególe


W PONIEDZIAŁEK o godzinie 9:50 nastąpi zrównanie dnia z nocą i Słońce w swojej pozornej wędrówce po ekliptyce przejdzie przez punkt Wagi. Tym samym rozpocznie się astronomiczna jesień.
Ten dzień zdominują nastroje i uczucia. Świadomie poświęćcie nieco czasu, aby zająć się swoimi potrzebami w tym zakresie. Jeśli będziecie gotowi otwarcie je wyrazić i poważnie potraktować oczekiwania swojego otoczenia, to możecie teraz sporo wyjaśnić. Tym samym stworzycie grunt pod dalszą wspólną aktywność.
Gorzej, jeżeli pozwolicie, aby górę wzięły stare urazy, lęki albo spróbujecie poprzez groźby, ew. ostentacyjne czy prowokacyjne zachowania zmusić kogoś do ustępstw lub pomocy. Sporo uwagi przykują również sprawy związane z rodziną, ojczyzną oraz mieszkaniem. To korzystna pora na działania w tym zakresie.

We WTOREK i w ŚRODĘ poczujemy ochotę, żeby razem z innymi zająć się jakimś ciekawym, ekscytującym projektem. Warto zrobić coś, co sprawia nam szczególną radość i frajdę. Czas sprzyja też twórczym, kreatywnym przedsięwzięciom.

Teraz w ostatnią fazę wkracza cykl Wenus i Saturna, który został zapoczątkowany 18 lutego br. Koniunkcja obu planet miała miejsce w 17° Koziorożca, ich kwadratura nastąpi w 14° Kozioroża-Wagi. Pora na weryfikację i trudne wybory. Niewykluczone, że w końcu zapadnie decyzja dotycząca przyszłości związku albo wspólnej przyszłej drogi.

W CZWARTEK i w PIĄTEK zrobi się bardziej poważnie. Naszą uwagę zaabsorbują sprawy dnia codziennego. Jednocześnie wzrośnie poziom wrażliwości i skłonność do wyrażania krytyki. W efekcie byle błahostki łatwo wyprowadzą nas z równowagi. Z pewnością większą uwagę przykują też sprawy, które nie przebiegają po naszej myśli, są dalekie od oczekiwań i ideału. Warto skoncentrować się na tym, co w danej chwili jest możliwe do wykonania i poszukać pragmatycznych rozwiązań. Wtedy poradzicie sobie nawet z najtrudniejszymi problemami. Szczęśliwym zrządzeniem losu rozwikła się tż sytuacja, która wcześniej sprawiała wrażenie beznadziejnej.

W czasie WEEKENDU na pierwszy plan wysuną się związki. Pod koniec tygodnia wzrośnie potrzeba kontaktów, rozmów i wspólnych działań. W SOBOTĘ o 20:26 nastąpi nów. Ten czas dostarczy nam ważnych impulsów dotyczących partnerstwa, ustaleń i wiążących zobowiązań. Jeśli w związku panuje równowaga między dawaniem i braniem, otwartość i partnerskie zasady, to zostaną teraz podjęte istotne ustalenia dotyczące przyszłości. Czas na decyzje i trudne wybory! Porozmawiajcie o swoich pragnieniach i potraktujcie poważnie stanowisko drugiej strony. Unikajcie jednak manipulacji i niejasnych wypowiedzi, opanujcie też pokusę, żeby odmówić podjęcia rozmowy.

 

Tłumaczenie: Monika J. Dykier. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.
© 2019 AstroTranslatio. All rights reserved

Wyślij komentarz

Translate »