Literatura indyjsko-holenderska (Maria Dermout)

Powieść indyjska (Indische roman) to gatunek niderlandzkojęzycznej powieści kolonialnej (powstała w drugiej połowie XIX w.), tematyzującej Indie Holenderskie lub używającej tej kolonii jako tła (Indie Holenderskie, nazywane również Indiami Wschodnimi dla odróżnienia od Indii Zachodnich, które obejmowały holenderskie posiadłości kolonialne w Surinamie i na Antylach).

Określenie „Indie” odnosi się do Archipelagu Malajskiego, a ściślej do obszaru dzisiejszej Indonezji. Literaturoznawcy holenderscy posługują się także terminem ‘literatura indyjska’ (Indische literatuur) lub ‘literatura indyjsko-holenderska’ (Indisch Nederlandse literatuur) na oznaczenie całej twórczości literackiej związanej z tym obszarem.
Wówczas sugeruje się objęcie nim również tekstów powstałych przed 1870 rokiem. Termin ten nie został jednak do końca dookreślony i funkcjonuje głównie w enigmatycznym kształcie, nadanym przez Roba Nieuwenhuysa w jego pracy pt. Oost-Indische spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden („Zwierciadło Indii Wschodnich, czyli co holenderscy pisarze i poeci napisali o Indonezji od pierwszych lat Kompanii aż po dzień dzisiejszy”, 1972).

Maria Dermoût jest obok Eduarda du Perrona i Roba Nieuwenhuysa zaliczana do tzw. holenderskich autorów o nieholenderskim pochodzeniu (Nederlandse auteurs met een niet- Nederlandse achtergrond). Tym określeniem objęto literaturę autorów z pierwszej połowy XX wieku piszących o byłych Indiach Holenderskich oraz współczesnych pisarzy.

Hella S. Haasse należy do pisarzy kolonialnych o podwójnych korzeniach kulturowych. Jest Holenderką urodzoną w byłej kolonii, Indiach Holenderskich, dzisiejszej Indonezji. Jej twórczość nawiązuje do kultury i historii tamtego kraju.

 

Katjongs in het veld

 

Tekst powstał w oparciu o pracę prof. dr. hab. Jerzego Kocha:  Od literatury gastarbeiterów do literatury niderlandzkiej (1993-2003).

© 2011 AstroTranslatio. All rights reserved.

Wyślij komentarz

Translate »