Szukanie winnego 27.7. – 2.8.2020

Zamieszczony przez dnia Lip 24, 2020

autorka: Verena Bachmann

hasła tygodnia: szukanie winnego i polowanie na czarownice / chciejstwo a rzeczywistość / prawda ma wiele twarzy / zmiana perspektywy i systemu / stare i nowe punkty widzenia / twórcy, artyści, błazny, oszuści i oryginały w blasku reflektorów

 

Konfiguracje tego tygodnia wniosą w życie sporo dynamiki i dostarczą nam ciekawych możliwości, ale również skrywają w sobie pewne niebezpieczeństwa. Osoby, które lubią działanie, będą jednak zadowolone. Najbliższe dni stoją pod znakiem inicjatywy oraz ekscytacji.

Mocno zaakcentowane kreatywne, twórcze siły rozbudzą żądzę przygód, a także gotowość zebrania nowych, niezwykłych doświadczeń. Poza tym nie zabraknie nam fantazji, kreatywności, odwagi ani chęci podejmowania ryzyka. Wszyscy wizjonerzy oraz osoby szukające odmiany znajdą teraz okazję do aktywności, wypróbowania czegoś nowego albo realizacji swojej wizji. Sukces odniosą ci, którzy podejdą do swoich kreacji, przygód i eksperymentów na luzie, zareagują w sposób elastyczny i dopasują się do zmieniających okoliczności.

 

Realizacja pomysłów i wizji


Kto będzie gotowy opowiedzieć o własnych pomysłach i podzielić się wizjami, może liczyć na inspirujące doświadczenia albo uzyska jasny obraz sytuacji w zakresie swoich celów i ideałów.
Niektóre osoby zdołają przeforsować pomysły i koncepcje, które pojawiły się wiosną. W innych przypadkach otwarte rozmowy uzmysłowią nam, że istniejący potencjał i dostępne zasoby nie wystarczą do realizacji pomysłu. Wtedy nie pomoże szukanie winnego, frustracja czy rozczarowanie. Lepiej potraktujecie taką sytuację jako wyzwanie do znalezienia nowych rozwiązań, wówczas istnieją spore szanse na sukces.

 

Szukanie winnego


Potrzeba podejmowania ryzyka będzie jednak sprzyjać nieprzemyślanym działaniom. Skłonność do przesady, kierowania się ideałami i możliwościami niesie ze sobą niebezpieczeństwo, że stracimy kontakt
z realiami i zignorujemy istniejące granice. Wtedy po krótkim wzlocie nastąpi bolesny, gorzki upadek.
Jeśli w takiej sytuacji zacznie się szukanie winnego albo kozła ofiarnego, to będzie nieprzyjemnie. W efekcie dojdzie do prawdziwego polowania na czarownice.

 

Różne oblicza prawdy


Istotną rolę odegrają różne formy komunikacji oraz podejście do kwestii prawdy. Okaże się, jak odmiennie postrzegamy konkretną rzeczywistość. Zobaczymy, że ta sama sytuacja jest różnie interpretowana lub oceniana, zależnie od perspektywy, światopoglądu czy ideałów. To, co dla jednego jest fantastycznym sukcesem czy bohaterstwem dla innego będzie klęską, fejkiem, kłamstwem, oszustwem albo czynem moralnie nagannym.

Generalnie możemy mieć teraz problem z odróżnieniem subiektywnej „prawdy” od przekonań, myślenia życzeniowego, a nawet kłamstwa czy wytworu wyobraźni. Jeśli znajdziecie się w takim położeniu, to stawiajcie możliwie jak najwięcej pytań i szukajcie dodatkowych informacji. Spróbujcie wyrobić sobie własne zdanie, ale bądźcie świadomi, że jest to subiektywny punkt widzenia.
Ogólnie nie warto wierzyć we wszystko, co teraz usłyszymy – odczekajmy chwilę z wydaniem osądu i wysłuchajmy każdej zainteresowanej strony.

 

Związki i wartości


To również pora na wyjaśnienie spraw dotyczących związków i wartości. Po dłuższym okresie, kiedy nasze zachowanie determinowały stare doświadczenia, nieświadome tęsknoty, ideały i doznane rozczarowania, teraz chodzi o to, żeby spojrzeć na temat bardziej obiektywnie i podjąć przyszłościowe działania. Niektóre osoby zostaną pozbawione iluzji i będą musiały poradzić sobie z rozczarowaniem, inne – po długim czasie niepewności wreszcie ujrzą nowe rozwiązania i pierwsze owoce swojej pracy. Spróbujcie również na tym polu zachować pewną lekkość, zobaczcie nadarzające się możliwości i odkrywajcie je poprzez zabawę.
Wtedy istnieją największe szanse na radosne doświadczanie życia.
Single mogą się teraz zakochać, a pary – liczyć na romantyczne chwile, poczucie więzi i odkrywanie piękna.
Na poziomie globalnym na pierwszym plan wysuną się sprawy dotyczące gospodarki, handlu i transportu.

 

Tydzień w szczególe


Kwestie dotyczące związków oraz wartości znajdą się w centrum uwagi już w PONIEDZIAŁEK, WTOREK i ŚRODĘ. Poczujemy teraz tęsknotę za więzią, zaufaniem, współczuciem i zrozumieniem. Uwaga, to również czas nadmiernych oczekiwań i wyobrażeń, a jeśli sprawy nie pójdą po naszej myśli, po prostu zareagujemy w nadspodziewanie gwałtowny sposób.
Generalnie do głosu dojdą wielkie uczucia i namiętności. W efekcie mogą nastąpić poruszające spotkania, erotyczne uniesienia czy inspirujące wglądy, ale również wydarzenia wywołujące straszliwe lęki albo pozbawiające złudzeń. Ponieważ rzeczy, których teraz doświadczycie, jak również reakcje wszystkich zainteresowanych, będą bardzo subiektywne, to możecie mieć problem z uzyskaniem jasnego obrazu sytuacji. Zaangażujcie się w to, co przeżywacie i w swoje emocjonalne reakcje, ale nie zatraćcie w nich całkowicie. Spróbujcie odczekać parę dni, aby nabrać dystansu. Wtedy może nastąpić istotny przełom albo proces nabierze rozpędu. Nie wylewajcie dziecka z kąpielą i nie wydawajcie ostatecznych osądów.
Artyści i osoby kreatywne mogą liczyć na ogromny przypływ inspiracji.

 

Święta prawda


W ŚRODĘ wieczorem klimat ulegnie zmianie – wzrośnie potrzeba zrozumienia, znalezienia wzajemnych powiązań lub sensu zdarzeń.

CZWARTEK i w PIĄTEK stoją pod znakiem nowości. Ciekawe informacje spowodują zmianę perspektywy, niewykluczone, że zostaną też ujawnione dotychczas skrzętnie skrywane tajemnice.
W najlepszym razie zdołamy spojrzeć na sprawy w szerszym, pełniejszym kontekście i zobaczyć to, co wcześniej było niewidoczne. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że niektóre osoby utwierdzą się w swoich uprzedzeniach i ekstremalnych poglądach, rozpoczną szukanie winnego albo polowanie na czarownice.
Polityczny, kulturowy czy religijny fanatyzm może prowadzić do radykalizacji zachowań. Postarajcie się rozmawiać w otwarty sposób i potraktujcie nowe informacje jak najbardziej bezstronnie, wtedy sporo zrozumiecie. Gorzej, jeśli zechcecie przekonać kogoś o słuszności własnych poglądów.
Uwaga, nie wyciągajcie pochopnych wniosków!

 

Twarde realia


W czasie WEEKENDU pora przejść do rzeczy. Teraz wzrośnie potrzeba klarownych, wiążących informacji oraz decyzji, ale także skłonność do myślenia w kategoriach czarne-białe, ostatecznych deklaracji, demonstrowania władzy czy siły. Równocześnie nasili się dążenie do wolności i niezależności, pragnienie przełamania istniejących konwencji lub zerwania kajdan. W takim polu napięć niemal wszystko może się zdarzyć: wielkie przełomy, rewelacje, nagłe zwroty akcji czy bezpardonowa walka o władzę.

Przed sporym wyzwaniem staną głównie autorytety oraz przywódcy. Wszędzie tam, gdzie zainteresowani są gotowi zadziałać w sposób uczciwy, jednoznaczny i autentyczny, bronić swojej pozycji i postawy, ale też wykażą się gotowością do podjęcia dyskusji i uszanują drugą stronę, może nastąpić radykalny przełom i zostanie wykonany decydujący krok na drodze do stworzenia nowego (porządku) świata. Sytuacja zrobi się jednak niebezpieczna, jeżeli zabraknie gotowości do negocjacji, do głosu dojdzie surowość albo zainteresowani spróbują manipulacji przy pomocy gróźb czy wymuszeń. Równie nieprzyjemnie będzie tam, gdzie jedna ze stron przerzuci na innych odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo.
Na codziennym poziomie możemy posprzątać w swoim domu, uporządkować dokumenty albo ogólnie życie i stworzyć przestrzeń dla tego, co nowe. Bądźcie gotowi usunąć stare graty i poeksperymentować z nowymi wariantami.

 

Zdjęcie: Pixabay
Tłumaczenie: Monika J. Dykier. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.
© 2020 AstroTranslatio. All rights reserved

Wyślij komentarz

Translate »