Więzi

 

Więzi z ludźmi, przyjaźnie i zwykłe kontakty interpersonalne stanowią element składowy każdego horoskopu. Są w nim mniej lub bardziej zaakcentowane, niemniej jednak decydują o naszym prawidłowym funkcjonowaniu, o radości życia, a często również o zdrowiu. Nawiązywanie relacji międzyludzkich to jedna z najważniejszych potrzeb ludzkiego życia. Tylko dzięki innym możemy czuć się kochani, doceniani i bezpieczni. Jeśli ta potrzeba nie zostanie zaspokojona, doskwiera nam dyskomfort, a nawet pojawiają się choroby. Jak wyglądają Twoje więzi społeczne, relacje w pracy, rodzinie i wśród przyjaciół? Czy są satysfakcjonujące? Jeśli nie, to może czas to zmienić?

Warto przezwyciężać swoje ograniczenia i nauczyć się budować satysfakcjonujące więzi z innymi. Każdy z nas wyrasta z jakiegoś korzenia, pochodzi z rodziny, która wywarła na niego wpływ – zwykle bardziej istotny, niż przypuszcza. Dzięki zrozumieniu swojego horoskopu może jednak tworzyć dojrzałe, satysfakcjonujące i szczęśliwe więzi.

Wyślij komentarz

Translate »