Restart, koniec i początek 11. – 17.1.2021

Zamieszczony przez dnia Sty 10, 2021

autorka: Verena Bachmann

hasła tygodnia: w drodze ku nowym czasom – rozdział drugi: wyburzenie i przełom, koniec i początek, stare wartości i nowe perspektywy / znaczenie związków i sieci powiązań / konfrontacja ze słabościami, przeciwnościami oraz przeszkodami – wytrwałość, dyscyplina, akceptacja, szacunek i zrozumienie kluczem do sukcesu

 

Patrząc z astrologicznego punktu widzenia ten tydzień przyniesie nam bardzo ważne wydarzenia i doświadczenia. Wszystkie one wyznaczą istotny punkt zwrotny w zachodzących procesach. Mówiąc obrazowo: to, co teraz nastąpi, co przeżyjemy, postanowimy i zrobimy, zadecyduje o dalszym biegu wypadków na najbliższe tygodnie, a nawet miesiące. Dlatego bądźmy uważni.

Jak to często bywa w przejściowym okresie, różnym i działającym jednocześnie konfiguracjom będą towarzyszyć sprzeczne i na pierwszy rzut oka paradoksalne impulsy oraz sygnały. Przede wszystkim wzrośnie emocjonalna intensywność, nie zabraknie też nagłych zwrotów akcji. Dlatego najbliższe dni niosą potencjalne niebezpieczeństwa, ale również ogromne szanse.

 

Koniec i początek – nowy rozdział w życiu


W niektórych sferach życia nastąpi całkowity restart i rozpoczniemy coś nowego. Czas na koniec i początek! W innych będziemy musieli pokonać przeszkody, które stoją na drodze dalszego rozwoju. Kryzysy mogą zakwestionować dotychczasowe koncepcje i założenia – wtedy należy zakończyć coś, co straciło już rację bytu i przeszkadza nam ruszyć do przodu.
Dlatego nasza modlitwa powinna teraz brzmieć następująco: Siło Najwyższa, daj mi odwagę, wolę i moc, abym zrobił/-a to, co musi być wykonane. Daj pokorę i akceptację, żebym pogodził/-a się z tym, czego nie sposób zmienić. Daj też kreatywność, która pozwoli mi jak najlepiej wykorzystać istniejącą sytuację. Na koniec daj zdolność odróżnienia tego wszystkiego od siebie oraz wiarę, że wkrótce będzie dobrze.

 

Tylko spokój nas uratuje


Przede wszystkim bądźcie spokojni i obiektywni, nawet w krytycznych, bardzo trudnych sytuacjach, podejmując zasadnicze decyzje, a także jeśli idzie o pozorne błahostki. Warto otworzyć się na nowe rozwiązania i pragmatycznie podejdźcie do tego, co już jest. Jeśli dodatkowo będziecie gotowi uczciwie przyjrzeć się własnym motywacjom i dostrzec nawet mniej przyjemne fakty, to istnieją spore szanse, że sprawy przybiorą pomyślny obrót.

Na bardziej konkretnym poziomie czekają nas ważne wydarzenia. Z jednej strony to trudny czas dla rozmaitych autorytetów i przywódców. Ich pozycja, uprawnienia, roszczenie do sprawowania władzy oraz podejście do środków władzy zostaną teraz wzięte pod lupę i dokładnie przeanalizowane. Jak bumerang powracać będzie tutaj kwestia prawdziwej motywacji do działania i prawdziwych zamiarów. W tym kontekście zachodzące procesy mogą być początkiem zasadniczej reorientacji w sprawach dotyczących władzy i autorytetu.
Na poziomie osobistym chodzi o to, żeby zyskać jasny obraz sytuacji w zakresie swoich intencji oraz celów. Zobaczcie, co jest dla Was priorytetem, w co jesteście gotowi zaangażować się całym sercem, używając całej swojej siły woli. Niewykluczone, że niektóre osoby będą musiały pożegnać się z jakąś rzeczą, sprawą lub rolą, która już do nich nie pasuje, aby stworzyć przestrzeń dla tego, co nowe. Impulsy i cele, które się teraz pojawią, zostaną ponownie skorygowane w ciągu kolejnych dwóch tygodni. Wtedy trzeba będzie podjąć dalsze działania albo decyzje.

Również w odniesieniu do projektów i procesów trwających od kwietnia ubiegłego roku zostaną teraz podjęte ważne decyzje. Tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby zająć się ograniczeniami i tym co realnie możliwe. Przeszkody, które się pojawią, przetestują naszą wolę, siłę oraz wytrwałość. Bądźcie gotowi stawić czoło ewentualnym trudnościom. Podejdźcie do sprawy z możliwie jak największym pragmatyzmem. Ćwiczcie cierpliwość i (samo)dyscyplinę, ale nie odpuszczajcie w kwestiach szczególnie dla siebie ważnych. Wtedy w kolejnym tygodniu nastąpi radykalny przełom.

 

Związki i wartości


Istotne procesy czekają również związki i wartości. W odróżnieniu do innych tematów, tutaj nasz wzrok będzie skierowany w przeszłość. Chodzi o to, żeby wyciągnąć wnioski i dokonać podsumowania.
W niektórych przypadkach nowe wydarzenia i doświadczenia rozbudzą bolesne wspomnienia i ożywią nieprzepracowane traumy. W innych trzeba zaakceptować fakt, że pewnych pragnień, nadziei i oczekiwań nie da się już zrealizować. Ewentualnie zobaczymy, że coś, co przez długi czas było przez nas wysoko cenione, straciło swoje znaczenie. Krytyczne sytuacje wzbudzą w nas niepewność i wątpliwości, ale również pokażą, że urosło coś, co przetrwa. Warto dokładnie obserwować zachodzące teraz procesy, dopuścić do siebie również trudne i bolesne fakty. Jeśli nie będziecie od razu działać ani podejmować decyzji, to macie szanse uleczyć stare rany i uruchomić proces, który ostatecznie otworzy przed Wami nowe drzwi.

 

Klamka jeszcze nie zapadnie


Na ogólnym poziomie wydarzenia tych dni uruchomią proces, który zweryfikuje polityczny, gospodarczy
i technologiczny rozwój, jaki nastąpił od 2011 roku. W związku z tym zostaną również zakwestionowane pewne postawy i poglądy. Wyraźnie zobaczymy rangę osiągnięć, ale równie wypaczenia, błędy, przejaskrawienia i niepotrzebnie podjęte ryzyko. Uzyskane informacje wymuszą podjęcie stosownych poprawek, które będą istotne w skutkach. Również tutaj kolejny tydzień przyniesie ważne decyzje i działania. Dlatego w najbliższych dniach nie zostanie powiedziane ostatnie słowo.

 

Tydzień w szczególe


Początek tygodnia zaserwuje dość mieszany program. Poniedziałkowy poranek zdominują optymistyczne, pogodne nastroje. Nasz umysł i duch będą pobudzone, nie zabraknie nam również inspiracji. Po południu atmosfera ulegnie zmianie – wzrosną napięcia i niepokoje, drażliwość, podatność na zranienie, a także skłonność do buntu czy przekory, potrzeba konkretnych faktów, reguł lub zasad.
Przede wszystkim warto teraz świadomie wyjaśnić i oczyścić nierozwiązane historie z przeszłości. Jeśli będziecie pragmatyczni i weźmiecie pod uwagę nawet niekonwencjonalne rozwiązania, to możecie bardzo dużo osiągnąć.

 

Tylko cierpliwość!


We WTOREK i ŚRODĘ większość opisanych na wstępie procesów osiągnie swoje apogeum. Z całej siły dadzą o sobie znać stare lęki, wątpliwości i urazy. Jednocześnie nasili się skłonność do kwestionowania wszystkiego i działania zgodnie z maksymą: lepiej chwilowo pocierpieć niż potem żałować przez resztę życia – albo: trzeba chwycić byka za rogi, zamiast przedłużać agonię! Silne będą również energie oporu i próby kontrolowania sytuacji.
Środowy nów (6:00) podkreśli znaczenie wydarzeń tych dni. Jeśli będziemy rzeczowi, uczciwi, autentyczni
i zdecydowani, to mamy szansę w końcu przeciąć węzeł gordyjski i doprowadzić do przełomu. Gorzej, jeżeli górę wezmą nieświadome lub ukryte motywacje do działania, lęki bądź pretensje do sprawowania władzy. Sytuacje zrobi się trudna również wtedy, gdy jedna ze stron ostentacyjnie odmówi przystąpienia do dialogu. Jeśli znajdziecie się w takim położeniu, to przede wszystkim zachowajcie spokój i powściągnijcie różne, często sprzeczne impulsy. Bądźcie wierni sobie, unikajcie jednak pochopnych wniosków, decyzji czy działań. To, co teraz się dzieje, jest początkiem dłuższego procesu. Wkrótce nastąpi ciąg dalszy.
Urodzonym 13 i 14 stycznia cały kolejny rok upłynie pod hasłem: transformacja – koniec i początek nowego etapu.

W ŚRODĘ po południu nastrój znowu nieco ulegnie zmianie – chętnie porozmawiamy o różnych pomysłach i koncepcjach. Skłonność do konfrontacyjnych zachowań albo zasadniczość utrudnią nam jednak znalezienie konstruktywnych rozwiązań.

 

Koniec i początek


CZWARTEK i PIĄTEK przyniosą kolejne energetyczne apogeum. Doświadczenia i wydarzenia tych dni dostarczą ważnych impulsów i w wielu kwestiach ustalą kierunek na przyszłość.
Gotowość zrezygnowania ze starych roszczeń i wyobrażeń w najlepszym razie pozwoli nam skoncentrować się na tym, co najważniejsze. Tam, gdzie dodatkowo zdołamy wyjrzeć poza czubek własnego nosa i wspólnie z innymi poszukać kreatywnych rozwiązań, mogą nastąpić zaskakujące zmiany na lepsze. Jeżeli rzecz dotyczy Was osobiście, to postarajcie się pożegnać stare struktury czy nawyki i odważnie ruszyć ku nowej krainie!

W czasie WEEKENDU emocje opadną, zrobi się spokojniej. Teraz wzrośnie tęsknota za miłością, wspólnotą i więzią. Dlatego warto poszukać okazji, aby wspólnie z innymi zająć się ważnymi kwestiami, przemyśleć wydarzenia minionego czasu i własne stanowisko wobec działań, które za chwilę przyjdzie nam podjąć. Z jakości czasu szczególnie skorzystają kreatywne, muzyczne, twórcze projekty. Możecie też wykorzystać SOBOTĘ i NIEDZIELĘ na to, żeby po prostu odpocząć albo pobujać w obłokach i pomarzyć o lepszych czasach.

Tłumaczenie: Monika J. Dykier. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.
© 2021 AstroTranslatio. All rights reserved

Wyślij komentarz

Translate »