Przeszłość i przyszłość, Skorpion 19. – 25.10.2020

Zamieszczony przez dnia Paź 18, 2020

autorka: Verena Bachmann

hasła tygodnia: przeszłość i przyszłość / zmiana trendu / zweryfikować informacje i podjęte wcześniej decyzje / pierwsze impulsy związane z przyszłością / nowe postawy wobec wartości

 

Wydarzenia tego tygodnia będą miały rozbieżny charakter.
Z jednej strony ponownie przyjrzymy się temu, co było, z drugiej – zobaczymy, co będzie. W efekcie naszą uwagę zaabsorbują przeszłość i przyszłość. Prawdopodobnie w tym pierwszym kontekście główną rolę odegrają informacje, kampanie medialne oraz (wstępne) negocjacje prowadzone na początku października.

Głównie chodzi o to, żeby zweryfikować uzyskane (oczekiwane lub upragnione) rezultaty, wyjaśnić nieporozumienia i naprawić błędy. Zapewne napływające informacje uzupełnią dotychczasowy obraz sytuacji. Również pomysły i zupełnie nowe kontakty będą nawiązywać do istniejącego stanu rzeczy albo skierują naszą uwagę na starą sprawę. Przy okazji zobaczymy dotychczas pominięte niuanse. Sytuacja skomplikuje się, jeżeli będziemy patrzeć na nowe informacje przez pryzmat aktualnego światopoglądu, związane z tym oczekiwania oraz lęki. W takim przypadku zainteresowani łatwo zatracą się albo zagalopują i podejmą błędne decyzje.

 

Czas weryfikacji


W centrum zainteresowania znajdą się również podjęte w przeszłości – zwłaszcza w sierpniu – decyzje lub ryzyko, ewentualnie wykonane wówczas wspaniałomyślne gesty czy napędzane obietnicami oczekiwania. Tam, gdzie bazują one na konkretnych, częściowo radykalnych przekonaniach, wyraźnie zobaczymy, że zostały przekroczone granice, rozbudzone nadmierne nadzieje i przyjęto błędne założenia. Powstałe w ten sposób frustracje, lęki czy poczucie zagrożenia mogą doprowadzić do nadspodziewanie gwałtownych reakcji. Najgorzej, jeżeli w takim momencie zaczniemy szukać kozła ofiarnego.
Jeśli jednak zdołamy zatrzymać się na moment, zadamy sobie pytanie, jaką naukę wyciągnęliśmy na przyszłość z poczynionych doświadczeń, to trudne, początkowo frustrujące doświadczenia w szerszej perspektywie okażą się szansą albo szczęśliwym trafem. Pamiętajcie jednak, że opisane powyżej procesy są tylko przystankiem jakiejś sprawy, a jej – tymczasowo – ostatni rozdział i rezultaty zobaczymy dopiero od połowy listopada.

 

Komunikacyjne perturbacje


W życiu codziennym mogą wystąpić zakłócenia i utrudnienia w ruchu, środkach transportu oraz sprawach dotyczących szeroko pojmowanej komunikacji. Prawdopodobnie dojdzie też do spektakularnych, nieoczekiwanych incydentów związanych z orzecznictwem, władzami sądowymi, prawem i polityką. Poza tym istnieje większe niż zwykle prawdopodobieństwo nieporozumień. Dlatego zawsze upewnijcie się, że zostaliście właściwie zrozumiani.

 

Przeszłość i przyszłość


Równocześnie druga połowa tygodnia zainicjuje odczuwalną zmianę nastroju i trendów. W efekcie zobaczymy zapowiedź tematów nadchodzących miesięcy. Oprócz dominującej dotychczas skłonności do konfliktów i konfrontacji, potężnych napięć, osiągnięć i rywalizacji, naszą uwagę zaabsorbują nowe tematy. Na pierwszy plan zaczną wysuwać się wartości, związki, potrzeba ochrony i bezpieczeństwa, wzajemne zależności, kwestie klimatu, przyrody oraz odżywiania.
Prawdopodobnie w wielu przypadkach to przejście dokona się w sposób subtelny i nieuchwytny. Możliwe jednak, że jakieś zjawisko przyrodnicze, ujawnienie informacji, przełamanie tabu albo czyjeś zachowanie uderzą jak grom z jasnego nieba, inicjując zmianę lub nowy bieg zdarzeń. Istotną rolę odegrają także pytania o rolę kobiet i mężczyzn, podejście do kwestii erotyki oraz seksualności.

 

Tydzień w szczególe


Opisane na wstępie zagadnienia dotyczące przeszłości będą aktualne już na początku tygodnia. PONIEDZIAŁEK i WTOREK zdominują pragnienie znalezienia lub głoszenia «prawdy» oraz dążenie do sprawiedliwości. Teraz poczujemy też potrzebę wolności i niezależności. W związku z tym – często z misjonarskim zacięciem – będziemy bronić kulturowych, politycznych albo religijnych przekonań. Dlatego może dojść do emocjonalnych sporów czy wybuchowych wypowiedzi. Liczcie się z nagłymi zwrotami akcji i nieoczekiwanymi reakcjami. Powściągnijcie skłonność do fanatyzmu i prowokacyjnych zachowań. Warto zadbać o odpowiednią dawkę fizycznego ruchu.

W środę zrobi się trzeźwo, pragmatycznie i poważnie. Jednocześnie tego dnia pojawią się pierwsze zwiastuny nadchodzącej zmiany. W ŚRODĘ i CZWARTEK wzrośnie potrzeba bezpieczeństwa oraz porządku. Powietrze zrobi się dziwnie ciężkie, ale łatwiej zdyscyplinujemy się i skoncentrujemy na wybranym zadaniu. Wykorzystajcie okazję, żeby zająć się tematem, który od dawna prosi o uwagę. Jakość czasu sprzyja wszelkim porządkom. Z działających „energii” skorzystają prace w ogródku oraz aktywność fizyczna związana z fitnessem.

 

Słońce w znaku Skorpiona


W PIĄTEK wyraźnie zaznaczy się wspomniana zmiana nastroju i trendów. Teraz wzrośnie potrzeba jednoznacznych, klarownych, wiążących ustaleń, jednocześnie do głosu dojdą lęki przed uzależnieniem. Jak bumerang powracać będzie kwestia relacji między kobietą a mężczyzną, podziału ról, tego, kto ma ostatnie słowo i kto ponosi odpowiedzialność. Prawdopodobnie wydarzenia tego dnia zainicjują proces, który będzie ważny w szerszej perspektywie. Po południu zrobi się lżej i zapanuje większa otwartość.

W czasie WEEKENDU do głosu dojdą potrzeba rozmowy, a także gotowość uwzględnienia nowych pomysłów czy zmian. Tam, gdzie w minionych dniach nie wyrządzono zbyt poważnych szkód i nie zapadły pochopne decyzje, teraz poważne i owocne rozmowy mogą wyjaśnić sprawy z przeszłości i wskazać nowe rozwiązania. Warto zająć się swoim hobby albo zebrać informacje na interesujący nas temat.

Zdjęcie: Pixabay
Tłumaczenie: Monika J. Dykier. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.
© 2020 AstroTranslatio. All rights reserved

Wyślij komentarz

Translate »