Prognoza tygodniowa 5–11.9.2016

Zamieszczony przez dnia wrz 4, 2016

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: zmiana hierarchii wartości – następne kroki / rozpuszczenie struktur i granic / cienie przeszłości / związki w trakcie przemian: co jest prawdziwe, żywe i warte utrzymania?

 

Wydarzenia i doświadczenia tego tygodnia są ściśle powiązane z tym, co zaszło w minionych dniach. Trwające od dawna procesy osiągną teraz swoje apogeum i punkt zwrotny. Przy tym stanie się boleśnie oczywiste, że dotychczas wyznawany światopogląd, ideały i system wartości nie przystają już do panujących realiów i zbudowane lub bazujące na nich polityczne, gospodarcze czy społeczne systemy oraz instytucje przeżywają kryzys. W efekcie trzeba szukać nowych dróg i rozwiązań. Wydarzenia czy doświadczenia tych dni mogą w jakiś sposób nawiązywać do procesów zachodzących w latach 80. i na początku XXI wieku.
Powstaną pytania, co się stało z wizjami i impulsami tamtych czasów? Jakie są długofalowe konsekwencje i/albo owoce ówczesnych doświadczeń czy decyzji? Przy tym poruszone zostaną kwestie dotyczące zniesienia/zatarcia granic, wędrówki ludów, migracji, ideologii socjalistycznej i komunistycznej, a także globalnych współzależności (klimat, finanse, zasoby etc.). We wszystkich tych sprawach trzeba będzie dokonać podsumowań.

 

Związki

Jednocześnie na znaczeniu zacznie zyskiwać temat związków, który dał o sobie znać już w ostatni weekend. Zarówno w życiu osobistym, jak i gospodarczym, politycznym oraz państwowym będzie trzeba sprawdzić, czy dana forma partnerstwa bazuje na jasnych ustaleniach albo umowach, czy istnieje równowaga sił, czy obie strony świadomie, dobrowolnie zdecydowały się na wspólną drogę, wymianę lub dzielenie czymś. Związki oparte na żywych, otwartych i uczciwych zasadach, wyjdą z tej próby wzmocnione, natomiast te, które polegają na zależnościach albo przyzwyczajeniu, w których panuje niezdrowa żądza władzy i/albo utrudnia się indywidualny rozwój, przejdą w najbliższym czasie kryzys – dotychczasowe wzorce załamią się, wymuszając przemyślenie istniejącej sytuacji.

 

Wartości

Podobne procesy będą zachodzić w sferze wartości, umów i w kwestiach prawnych. Tutaj z jednej strony trzeba sprawdzić, czy wartości bądź wytyczne w swojej strukturze i formie odpowiadają danej sprawie, z drugiej – odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wierzymy w pożytek konkretnego zadania i czy zawarta umowa jest sprawiedliwa? Niewykluczone, że w tym zakresie rozpocznie się teraz proces, który do końca roku doprowadzi do rewaluacji lub przebudowy systemu wartości.
Na poziomie osobistym chodzi o to, żeby dokładnie przyjrzeć się własnym warunkom życia. Bądźcie gotowi spojrzeć krytycznym okiem na swoją sytuację w domu, w pracy i w związkach. Zastanówcie się, czy i w jakim stopniu Wam ona odpowiada? Sprawdźcie, gdzie kompromisy i dopasowania są sensowne albo konieczne, a gdzie lepiej uwolnić się od sytuacji, która jest dla Was niezdrowa. Weźcie przy tym pod uwagę, że te same pytania i prawa dotyczą Waszych partnerów. Kluczem do sukcesu w negocjacjach będą uczciwość i respekt.
Uwaga, trzeba jednak pamiętać, że poruszane teraz kwestie nie mają jeszcze charakteru ostatecznego i lepiej powstrzymać się z wyciąganiem definitywnych wniosków czy podejmowaniem decyzji. To, co zrobicie, czy wybierzecie, wyznaczy tymczasowy kurs. Ten ostateczny skrystalizuje się dopiero w kolejnych tygodniach, a częściowo nawet miesiącach.

 

Tydzień w szczególe

PONIEDZIAŁEK rozpocznie się niespokojnie. Przede wszystkim poczujemy silną potrzebę wyrwania się z szarej codzienności i uwolnienia od wszystkiego, co nas ogranicza. Najlepiej świadomie zróbcie teraz coś szalonego albo kreatywnego. To pozwoli Wam dobrze wykorzystać działające energie [Księżyc w Wadze]. Po południu, a także we WTOREK i w ŚRODĘ nasza uwaga skieruje się do środka, zapragniemy zgłębić jakieś zagadnienie, dotrzeć do sedna problemu, sprawdzić, co kryje się za kulisami albo pod widoczną powierzchnią. Konfiguracje astrologiczne sprzyjają pracy z tematami, którym dotychczas poświęcaliśmy (za) mało uwagi albo, które były wyparte.  Wykorzystajcie okazję, żeby wyjaśnić otwarte kwestie i zrobić porządek w swoim życiu, swojej psyche, domu bądź w biurze. [Księżyc w  Skorpionie]

CZWARTEK i PIĄTEK to dni przejściowe. Z jednej strony poczujemy teraz potrzebę posiadania celu albo wizji, ukierunkowania się na ich realizację i aktywnego działania, z drugiej – do głosu zaczną dochodzić niepewność i zahamowania. Jednocześnie w trakcie piątku uwaga powoli przesunie się na kwestie dotyczące związku, prawa i wartości. Spróbujcie poświęcić nieco czasu, żeby zająć się swoimi przekonaniami, obrazem świata i systemem wartości. Zastanówcie, co jest dla Was prawdziwe, sensowne i słuszne, czego jesteście gotowi bronić ze wszystkimi tego konsekwencjami. Ale zobaczcie też, gdzie kierują Wami ideały, wyobrażenia i dogmaty, które – przy bliższej analizie – wcale do Was nie pasują albo nie odpowiadają już wymogom chwili obecnej. Postarajcie się jednak nie wyciągać pochopnych wniosków i pomału róbcie to, co jest możliwe.  [Księżyc w Strzelcu]

 

Energetyczne apogeum

W SOBOTĘ i w NIEDZIELĘ przypada energetyczne apogeum tego tygodnia. Opisane na wstępie procesy osiągną w tych dniach punkt kulminacyjny. Poczujemy ogromną potrzebę, żeby jasno i zwięźle przedstawić innym sedno sprawy, wzrośnie też pragnienie sprawiedliwości i uczciwości. Jednocześnie pojawi się duża niepewność i byle błahostki mogą nas poruszyć, pozornie wszystko zakwestionować i wywołać gwałtowne reakcje. Często będzie nam trudno dostrzec granice między tym, co własne a cudze, osobistymi sprawami i społecznymi czy zbiorowymi procesami.
Jeśli dotyczy Was to osobiście, to spróbujcie nie reagować natychmiast i nie tłumaczyć się. Najlepiej zachować spokój i poświęcić czas rzeczom, które w głębi duszy nam odpowiadają i są możliwe w danej chwili. Z aktualnych energii skorzystają też wszelkiego rodzaju badania, dociekania i kreatywne prace, ponadto można zająć się doświadczeniami i wydarzeniami minionych miesięcy (albo lat). [Księżyc w Koziorożcu, Saturn kwadratura Neptun 11°]

 

Tłumaczenie: Monika J. Dykier. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2016 AstroTranslatio. All rights reserved

Wyślij komentarz

Translate »