Prognoza tygodniowa 30.11–06.12.2015 (decyzje)

Zamieszczony przez dnia Lis 29, 2015

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: decyzje i kroki na drodze ku przyszłości / podjąć wiążące zobowiązania i wziąć na siebie odpowiedzialność / przeniknąć do sedna problemu / transformacje wymuszają zmianę perspektywy i nowe podejście do kwestii władzy oraz kontroli

W tym tygodniu zapadną zasadnicze decyzje dotyczące przyszłości. Wydarzenia i doświadczenia najbliższych dni wpłyną na dalszy przebieg procesów i mogą być postrzegane jako symbol (możliwej) zmiany podejścia do autorytetów, kwestii władzy oraz kontroli. W tym czasie ujawnią się pierwsze zalążki nowego stylu. Priorytetem będą zachowania, które są zarazem jasne, zdecydowane, ale także elastyczne – liczy się gotowość do współpracy i kompromisu w sprawach dotyczących realizacji zamiarów. Trzeba pamiętać, że dobro ogółu jest teraz równie ważne, jak interes jednostki. Jeśli te zasady zostaną uwzględnione, to istnieje szansa na stworzenie solidnych podstaw pod stworzenie nowego porządku i nowych struktur społecznych.
Jednocześnie mogą pojawić się próby ochrony i zachowania dotychczasowych struktur władzy (hierarchicznych, patriarchalnych, tradycyjnych) – w razie konieczności nawet przy użyciu surowych, bezwzględnych środków czy przemocy albo – odwrotnie – dążenie do osłabienia czy zniszczenia tychże struktur (w analogiczny sposób). Wtedy dojdzie do przerażających i radykalnych procesów, a ich skutki w znaczący sposób wpłyną na to, co wydarzy się w 2016 roku [Saturn kwadratura Neptun].

Ogólnie zostanie przetestowane, na ile istniejące struktury, wzorce i założenia przystają do aktualnych realiów. Dotyczy to sfery instytucjonalnej, prawnej, gospodarczej i politycznej, a także ich przywódców, poza tym kulturalnych i religijnych dogmatów oraz wszelkiego rodzaju związków (żeńskie i męskie formy władzy).

Chodzi o to, aby wyciągnąć wnioski z przeszłości (procesów trwających od 1989 roku – koniunkcja Saturna z Neptunem 12° Koziorożca, ew. od jesieni 2014 – koniunkcja Marsa z Plutonem 12° Koziorożca w kwadraturze do Urana + Lilith na wierzchołku Palca Diabła); trzeba porzucić to, co przestało być użyteczne i wziąć pod uwagę nowe rozwiązania. Przy okazji warto odpowiedzieć sobie na pytania: w czym tak naprawdę rzecz? Co było pierwotnym zamiarem, z czego wynikały nasza decyzja lub działanie? Czy te wizje spełniły się? Czy rezultaty i cele, do których dążyliśmy, zostały osiągnięte, czy też nie?
Bądźcie gotowi spojrzeć prawdzie prosto w oczy i zobaczyć zarówno osiągnięcia, jak i niepowodzenia. Jeśli zdołacie dostrzec esencję i głębsze zamiary danego związku, sprawy czy zachowania, a dodatkowo będziecie gotowi wziąć pełną odpowiedzialność za to, co teraz robicie (lub z wykonania czego rezygnujecie), to możecie znaleźć w tej dziedzinie nowe rozwiązania, które będą lepiej przystawały do aktualnych realiów. Unikajcie jednak ferowania pochopnych wyroków albo zrzucania winy na innych, powściągnijcie też przemożne impulsy do tego, aby pod wpływem bezradności, lęku czy wściekłości zniszczyć coś, co w głębi duszy jest dla Was ważne.

PONIEDZIAŁEK i WTOREK zdominuje chęć postawienia na swoim, obrony siebie, swoich pomysłów, idei czy wizji. Jeśli jakiś temat jest Wam szczególnie bliski, jeśli wiecie, czego naprawdę chcecie albo jesteście gotowi zaangażować się w jakąś sprawę czy ideę, to warto teraz wykonać pierwszy krok w tym kierunku, mocno zaznaczając swoją obecność. Jeżeli myślicie o tym poważnie, to istnieją spore szanse, że znajdziecie wsparcie u innych. Gorzej, gdy górę wezmą nadęte ego, bezkrytyczne podejście do siebie bądź zbyt wysokie wymagania (wobec siebie i innych). Poza tym energie sprzyjają wszelkiego rodzaju kreatywnym, twórczym projektom, skorzystają z nich również przedsięwzięcia sportowe. We wtorek wieczorem mogą napłynąć informacje, które wywołają niepewność, dezorientację i poruszą nas do żywego. W takich przypadkach unikajcie pochopnych reakcji. Poświęcając sprawie nieco więcej czasu, zobaczycie, o co w niej tak naprawdę chodzi. [Księżyc w Lwie, Słońce w koniunkcji z Saturnem i w kwadraturze z Neptunem, Mars w koniunkcji z Lilith 11° Wagi]

W ŚRODĘ nastrój ulegnie zmianie – potrzebne będą powaga, rzeczowość, wyczucie i ostrożność. Najlepiej zająć się teraz rzeczami, które wcześniej zostały zepchnięte na dalszy plan przez wszelkie sprawy niecierpiące zwłoki. Zadbajcie o swoje ciało, a także o relacje, które są dla Was ważne. [o godz. 11:09 Księżyc wejdzie do Panny, Merkury w kwadraturze z Jowiszem]

W CZWARTEK i w PIĄTEK nie będzie łatwo sprostać rozmaitym impulsom oraz potrzebom. Z jednej strony w tych dniach wzrośnie wrażliwość w powiązaniu z potrzebą porządku, spokoju i klarowności; z drugiej – dążenie do znalezienia „jedynej” prawdy i do walki o większą sprawiedliwość stworzy wyraźne napięcie. W najlepszym razie zdołacie wykorzystać obie siły, aby jasno zobaczyć własne cele i ideały, a potem pomyśleć, jaki konkretny, następny krok może Was przybliżyć do osiągnięcia celu. Jeśli ograniczycie się do tego, co faktycznie jest możliwe, to istnieją spore szanse na sukces; gorzej, gdy górę weźmie skłonność do wpadania w szewską pasję oraz pouczania innych albo rozczarowania przejdą w złość, krytykanctwo, dojdzie do zrzucania winy czy aktów przemocy. [5.12. Wenus wejdzie do Skorpiona, Księżyc w Pannie]

W czasie WEEKENDU w powietrzu wisieć będzie duże napięcie. Poczujemy ogromną potrzebę rozmowy i wspólnych przedsięwzięć, jak również narzucenia innym własnych wyobrażeń o tym co jest słuszne i sprawiedliwe. W związkach na pierwszy plan wysunie się kwestia podziału władzy i/albo pojawi pytanie, czy istnieje wspólna podstawa bądź intencja, w oparciu o którą wszyscy partnerzy mogą zaangażować się w wiążący sposób (zobowiązać do czegoś). Jeśli jesteście gotowi po imieniu nazwać to, co w głębi duszy uważacie za ważne, wyraźnie przedstawić swoją pozycję, ale uszanować również stanowisko drugiej strony, to może nastąpić przełom i zostanie stworzona nowy fundament pod przyszłość.
Jeśli jednak spróbujecie przeforsować, bądź to przy pomocy manipulacji, bądź też szantażem, swoją nadrzędną pozycję czy wyobrażenia, to sytuacja zrobi się nieprzyjemna. Zadbajcie o podjęcie takiej formy działania, która pozwoli wykorzystać lub skanalizować potężne energie, mogą to być kreatywne projekty lub sporty. [Księżyc w Wadze, Mars w kwadraturze do Plutona 15°]

Uwaga:
W poniedziałek, podczas tranzytu Słońca do trwającej aktualnie kwadratury Saturna z Neptunem, ruszy w Paryżu szczyt klimatyczny; główną osią sporu będzie batalia o finanse na walkę ze zmianami klimatycznymi między bogatymi a biednymi państwami.
Szczyt może przynieść pożegnanie z ponad stuletnim paradygmatem gospodarczym, który opiera rozwój na paliwach kopalnych. Porzucenie brudnej energii jest ważne nie tylko ze względu na zachodzące zmiany klimatu, ale także dlatego, że poprzez politykę klimatyczną państwa budują dzisiaj fundamenty swojej przyszłej pozycji na arenie międzynarodowej. Według Francji w otwarciu konferencji weźmie udział 147 szefów państw i rządów.

 

Tłumaczenie: Monika J. Dykier. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2015 AstroTranslatio. All rights reserved

Wyślij komentarz

Translate »