Prognoza tygodniowa 25. – 31.8.2014

Zamieszczony przez dnia Sie 24, 2014

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: punkt zwrotny / zamknięcie rozdziału i zmiana kierunku / żeńskie wartości i męska potencja / walka płci czy kreatywna współpraca?

W nadchodzącym tygodniu na pewno nie będziemy narzekać na nudę. Konstelacje astrologiczne zapowiadają okres pełen pożądania i namiętności, obfitujący w kreatywne impulsy i dramatyczne sceny, inspirujące wglądy i głęboko poruszające doświadczenia. Wydarzenia tych dni – nawet jeśli z pozoru banalne – mogą stanowić punkt zwrotny oraz pociągnąć za sobą długofalowe, poważne konsekwencje. Czas wyłożyć karty na stół, zająć zdecydowane stanowisko, wyrazić swoją opinię, uświadomić sobie własne zamiary, cele, wartości, pragnienia, a także skonkretyzować postawę wobec współczesnych problemów społecznych, ekologicznych, humanitarnych czy duchowych.

Najlepiej, jeśli wykorzystacie działające teraz silne energie, żeby symbolicznie nadać impet sprawie, która szczególnie leży Wam na sercu, zainicjować coś nowego albo wspólnie z innymi zaangażować się w jakiś humanitarny bądź kreatywny projekt. Osoby, które nie zechcą ustosunkować się w sposób jednoznaczny albo zwykle zostawiają sobie otwartą furtkę, mogą stracić możliwość decydowania o własnym życiu, wtedy ster przejmie los albo inni ludzie.

Problematyczny przebieg będą miały te sytuacje, w których spróbujemy uniknąć jakiegoś koniecznego procesu, osiągnąć cel groźbą, manipulacją bądź szantażem i/albo skoncentrujemy się wyłącznie na własnym interesie czy władzy, kategorycznie odrzucając możliwość współpracy. W takim przypadku intensywne, gwałtowne, ale na wskroś życiodajne i twórcze energie zamanifestują się w wynaturzonej, destrukcyjnej postaci.

Ważne wydarzenia będą związane przede wszystkim z: rolami społecznymi odgrywanymi przez kobiety i mężczyzn, patriarchalną i matriarchalną wizją świata oraz wartościami, które każda z nich preferuje, sztuką, miłością, związkami, erotyką, seksualnością, życiem i śmiercią, a także wszelkiego rodzaju moralnymi czy społecznymi tabu. W tych dziedzinach mogą wystąpić intensywne procesy i nagłe zmiany. Niewykluczone też, że zaczną się tutaj nagonki, szukanie kozła ofiarnego, oskarżenia i prześladowania albo swoim zaangażowaniem i postawą przedstawiciele obu płci zasłużą sobie na miano idoli czy bohaterów.
Z drugiej strony istnieje też spore prawdopodobieństwo, że aktualne wydarzenia unaocznią nam wzajemną zależność i w oparciu o nią zainicjują wcześniej niewyobrażalną współpracę.
Istotne procesy nastąpią również w dziedzinie zdrowia, przyrody i środowiska naturalnego, a także na polu społeczno-politycznym.

Opisane powyżej tematy najprawdopodobniej będą dotyczyć większości z nas. Wykorzystajcie więc okazję oraz działające energie, żeby uzyskać jasny obraz sytuacji, uświadomić sobie własne pragnienia i wizje; skoncentrujcie uwagę na rzeczach, które są dla Was ważne, i bądźcie gotowi zaangażować się zachodzący proces. Największą korzyść odniosą teraz ci, którzy połączą swoje siły z innymi.

Już początek tygodnia zaserwuje nam sporo ważnych wydarzeń, które w ten czy inny sposób zaważą na przebiegu kolejnych dni. PONIEDZIAŁEK rozpocznie się powściągliwie, z namaszczeniem i dość spokojnie. Osoby, które będą teraz gotowe porozmawiać z innymi o swoich pomysłach i wizjach, otrzymają istotne impulsy do działania i mogą poczynić ciekawe spostrzeżenia. W trakcie popołudnia zaczną zagęszczać się znaki zapowiadające nadchodzącą zmianę. Możemy odnieść wrażenie, że życie na moment wstrzymało oddech. Najpierw (o godz. 16.12) nastąpi nów, a wieczorem (o godz. 21.30) koniunkcja („spotkanie”) Marsa z Saturnem. Obydwa wydarzenia symbolizują początek nowego cyklu, dlatego impulsy, spotkania i doświadczenia tego dnia mają ogromny potencjał, mogą zapowiadać szeroko zakrojone, długofalowe procesy. Warto poświęcić teraz nieco czasu na to, żeby zdefiniować swoją dalszą drogę i jasno określić własne zamiary.

We WTOREK i w ŚRODĘ będziemy dalej śledzić poniedziałkowe impulsy oraz informacje, zajmiemy się też podjęciem następnych, konkretnych kroków w zakresie naszych projektów. Szczególnie zwróćcie uwagę na istniejące struktury, reguły oraz towarzyszące okoliczności i zastanówcie się, jak uwzględnić je w najbardziej sensowny sposób. Nie pozwólcie, aby pojawiające się trudności czy przeszkody Was zniechęciły, bądźcie cierpliwi i wytrwali. Najlepiej wykorzystać te dwa dni na ponowne zweryfikowanie własnych zamiarów i planów pod kątem ich trwałości i wykonalności. Sprawdźcie również, jakie znaczenie i jaką wartość przypisujecie danemu tematowi. Jeśli stwierdzicie, że jest dla Was naprawdę ważny, to warto obrać taktykę małych kroków: zadbać o sprawy najbliższe, codzienne i oczywiste, nie tracąc z oczu szerszego planu, tzn. zamierzonych celów [Księżyc w znaku Panny, Wenus kwadratura Saturn 18°].

W CZWARTEK i w PIĄTEK czekają nas dalsze, istotne procesy, które wyznaczą kierunek na przyszłość. W tych dniach poczujemy silną potrzebę kontaktów i rozmów, sprawiedliwości i klarowności. Silne, intensywne energie z jednej strony przyniosą wiele namiętnych chwil, z drugiej – jednocześnie wysoki poziom wrażliwości sprawi, że będziemy bardziej niż zwykle podatni na zranienie. Dodatkowo nie zabraknie nam teraz kreatywności ani inspiracji. W efekcie powstanie dość złożona i wielowarstwowa mieszanka.
W najlepszym razie zdołamy osiągnąć istotny przełom albo w trwającym procesie nastąpi zmiana na lepsze; ewentualnie uda się nam zbliżyć do ideału, który wcześniej sprawiał wrażenie niedoścignionego, oraz znalezienia nowych rozwiązań w trwającym konflikcie. Ale mogą też zwyciężyć głęboko zakorzenione lęki, poczucie zagrożenia, zawiedzione nadzieje i niespełnione oczekiwania. W takich przypadkach istnieje spore prawdopodobieństwo wystąpienia potencjalnie niebezpiecznych i nadmiernie gwałtownych reakcji, jak również irracjonalnych zachowań. Niewykluczone, że dojdzie też do niewytłumaczalnych, osobliwych incydentów. Jeśli faktycznie (w jakikolwiek sposób) doświadczycie takich procesów, to w miarę możliwości zachowajcie spokój i zimną krew, postarajcie się uzyskać wewnętrzny dystans do zachodzących zdarzeń i reagować w możliwie najbardziej pragmatyczny sposób, a wtedy nawet w najtrudniejszej sytuacji ostatecznie znajdzie się kreatywne i konstruktywne rozwiązania [Księżyc w znaku Wagi, Wenus/Lilith kwadratura Mars].

WEEKEND przyniesie konfrontację z emocjonalnymi reakcjami na wydarzenia minionych dni. Z głębin psyche wyjdą dotychczas ukryte albo tłumione treści i wyraźnie zamanifestują się istniejące zależności oraz tematy tabu. Jeśli odważnie stawicie czoła historiom i kwestiom, które ujrzą teraz światło dzienne, to możecie wykorzystać ogromne pokłady psychicznej energii do przyspieszenia własnego rozwoju. Gotowość pożegnania się z tym, co jest stare i już nieaktualne, a z drugiej strony pełnego zaangażowania w to, co w głębi duszy uważamy za słuszne, pozwoli nam otrzymać wsparcie i otworzy drogę dla prawdziwych cudów. Na poziomie codziennym energie soboty i niedzieli nadają się na zrobienie porządków albo inne działania wymagające aktywności fizycznej [30.8. o godz. 10:52 Księżyc wejdzie do znaku Skorpiona].

Tłumaczenie: Monika J. Dykier. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2014 AstroTranslatio. All rights reserved

Wyślij komentarz

Translate »