Prognoza tygodniowa 23-29.10.2017

Zamieszczony przez dnia paź 22, 2017

autorka: Verena Bachmann

hasła tygodnia: wzloty i upadki / start ku nowemu / wartości i związki w fazie zmian / prawo i sprawiedliwość w centrum uwagi / odwaga podjęcia ryzyka

 

W tym tygodniu w niektórych sferach życia mogą napłynąć ważne impulsy. Co ciekawe, w równym stopniu zaangażowane będą umysł i uczucia. Z jednej strony silne emocje wzbudzi skłonność do szukania intensywnych doznań oraz tropienia tego, co ukryte, z drugiej dojdzie do głosu tendencja obiektywizowania wydarzeń oraz szukania kompromisów w prowadzonych negocjacjach.
Osoby, które zdołają uwzględnić zarówno głos rozumu, jak i namiętności, zarówno głos serca, jak i zdrowego rozsądku mogą w tych dniach wykazać się sporą kreatywnością i liczyć na pobudzające, inspirujące doświadczenia.

Konkretnie poczujemy wyraźną potrzebę reorientacji i znalezienia nowych celów. Astrologiczne konfiguracje dostarczą nam wiary we własne siły i będą napawać optymizmem co do przyszłości, mogą jednak kusić do przeszacowania możliwości i podejmowania nadmiernego ryzyka.

 

Wola i sukces lub afekciarstwo


Zgodnie z innym odpowiednikiem wzrośnie teraz zaufanie w obraną drogę oraz wyznawaną prawdę, a w związku z tym skłonność do pouczania i przekonywania innych. Potencjał tych dni najlepiej wykorzysta ten, kto dobrze wie, czego chce. Przede wszystkim osoby, które są mocno zakotwiczone w sobie, nawet w trudnych sytuacjach mogą polegać na swoim wewnętrznym przewodnictwie i mimo rozmaitych wyzwań niewzruszenie podążać swoją ścieżką.

Jednak w tych, którym brakuje zdrowego rozsądku i pełnej świadomości, działające energie wzmocnią skłonność do braku krytyki względem samych siebie i zaślepienia na wszystko, co nie jest zgodne z własną prawdą. Efektem mogą być fanatyzm, nietolerancja, nadmierne wymagania względem innych oraz świata, ale również skłonność do gwałtownych reakcji na przejawy lekceważenia czy subiektywnie pojmowanej sprawiedliwości. W ekstremalnym przypadku (faktyczne bądź urojone) urazy mogą skłonić niektóre osoby do zadziałania zgodnie z zasadą „wszystko albo nic”.

Powyższe szczególnie dotyczy moralności i etyki, wyroków w kwestiach prawnych, politycznych i religijnych ideologii oraz wszelkiego rodzaju przywódców. Idole i bohaterowie, ale również manipulatorzy czy uwodziciele zyskają teraz gorący aplauz. Nierzadko pragnienie jasnego kierunku i przywództwa lub dążenie do „sprawiedliwości” będzie tak duże, że dla jego zdobycia ludzie poświęcą nawet własną wolność.

 

Emocjonalna intensywność lub zazdrość i zemsta


Oprócz kwestii dotyczących etnicznych i moralnych wartości uwarunkowanych kulturowo czy religijnie zostaną również zweryfikowane wszelkiego rodzaju związki i umowy. W tym przypadku nasuną się następujące pytania: czy w zasadniczej części swojej istoty są one żywe, skłonne do zmiany i odnowienia się? Czy między partnerami istnieją klarowne ustalenia i zdrowa równowaga sił, czy też związek bazuje na zależnościach, lękach i pogróżkach? Kryzysy, do jakich może dojść w tym czasie, pokażą, co jest spójne, prawdziwe i autentyczne. Niewykluczone, że w związkach, które dotychczas wyglądały na stabilne, pojawią się pierwsze rysy. W innych przypadkach konflikty i problemy wzmocnią jednak relacje, pogłębią ją i zacieśnią.

Na szczególną uwagę zasługują teraz umowy, ustalenia i związki zawarte po koniec 2016 roku. Tutaj zobaczymy owoce wydarzeń i procesów, jakie zaszły w minionym roku i stanie się oczywiste, co urosło od tamtej pory. Wszędzie tam, gdzie nie było/nie ma prawdziwego zaangażowania, gotowości, żeby całym sobą wejść w projekt, wydarzenia tych dni wyznaczą początek końca.

 

Tydzień w szczególe


Wiele opisanych powyżej tematów będzie aktualnych już w PONIEDZIAŁEK i we WTOREK. Początek tygodnia rozbudzi w nas idealizm oraz wiarę w postęp, jak również chęć znalezienia i głoszenia PRAWDY.
W efekcie możliwe będą zarówno duchowe wzloty i uniesienia, jak i frustracje czy rozczarowania związane z tym, że coś nie przebiega po naszej myśli. Jeśli w takim przypadku zdołacie zatrzymać się na moment, to możecie wykorzystać energie i wydarzenia, aby zyskać jasny obraz sytuacji co do dalszego kursu działania. Powściągnijcie skłonność do podejmowania pochopnych decyzji i ferowania przedwczesnych wyroków, ponieważ istnieje spore niebezpieczeństwo, że wtedy przeoczycie coś ważnego. [Księżyc w Strzelcu, o 7.26 Słońce wstąpi do znaku Skorpiona]

W ŚRODĘ i w CZARTEK odzyskamy zdrowy rozsądek i zdolność rzeczowej oceny, łatwiej zobaczymy też konkretne fakty. Jednocześnie nasili się potrzeba dotarcia do sedna sprawy i zyskania jasnego obrazu jakiejś sytuacji.
Najlepiej wykorzystajcie środę, aby uporządkować myśli (lub dokumenty) i uświadomić sobie własne priorytety. Następnego dnia będziecie mogli zabrać się do konkretnej pracy i podjąć decyzje. W czwartek wieczorem postarajcie się wygospodarować chwilę na to, aby określić, co tak naprawdę w życiu jest warte Waszych starań. W ten sposób dostarczycie ważnego impulsu dla wydarzeń, jakie nastąpią w następnych miesiącach. [Księżyc w Koziorożcu, Słońce w koniunkcji z Jowiszem 4° Skorpiona]

 

Piątek – weekendu początek


PIĄTEK jest dniem fazy przejściowej. Przed południem możemy odczuwać niepokój i spore napięcie. W efekcie byle błahostki wydadzą się nam ograniczeniem i uciążliwością oraz wzbudzą pragnienie uwolnienia się od nich. Powściągnijcie skłonność, żeby zniszczyć coś za jednym zamachem i buntować się przeciwko wszystkim czy wszystkiemu. Nie warto. Po południu horyzont rozszerzy się i zapanuje bardziej otwarta atmosfera.

SOBOTA i NIEDZIELA stoją pod znakiem rozmów i spotkań towarzyskich z przyjaciółmi oraz osobami o podobnych zapatrywaniach. To dwa dobre dni, żeby spotkać się z innymi oraz porozmawiać o przyszłości i istniejących możliwościach. Poza tym wyraźnie zobaczymy teraz stan wszelkiego rodzaju związków. W relacjach opartych na partnerstwie i otwartości mogą zostać poruszone nawet najtrudniejsze kwestie i tabu – istnieje spore prawdopodobieństwo, że znalezione rozwiązanie będzie odpowiadało wszystkim stronom. Gorzej, jeśli jeden z partnerów zechce wykorzystać istniejące zależności, spróbuje manipulować drugim lub go szantażować.
Na codziennym poziomie energie sprzyjają wszelkim kreatywnym i artystycznym przedsięwzięciom. [Księżyc w Wodniku, Wenus w kwadraturze do Plutona 18° Koziorożca]

Tłumaczenie: Monika J. Dykier. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2017 AstroTranslatio. All rights reserved

 

Wyślij komentarz

Translate »