Prognoza tygodniowa 23.2. – 1.3.2015

Zamieszczony przez dnia Lut 22, 2015

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: walka płci – miłość i/albo siła woli / wojna i pokój / walka o przetrwanie i kreatywne podejście do życia / obrona wartości / wizje lepszego świata

Konstelacje nadchodzącego tygodnia zaserwują nam niezwykle zróżnicowany program. Wielorakie i częściowo sprzeczne energie niosą ze sobą wiele możliwości, ale również pewne wyzwania. Generalnie jak bumerang powracać będzie temat przeciwieństw, które uzupełniają się albo – według nas – wzajemnie wykluczają.
I tak w najbliższych dniach wzrośnie potrzeba czynu, zapragniemy całym sercem zaangażować się w coś czy pokonać wszelkie przeszkody. Jednocześnie wizje, nadzieje oraz tęsknoty rozbudzą obraz lepszego, bardziej spokojnego i sprawiedliwego świata. Dodatkowo sporo uwagi poświęcimy ideałom, a także ideologiom o charakterze społecznym, religijnym lub duchowym. Tam, gdzie jednocześnie zadziałają różne komponenty, będzie można wykorzystać dostępną energię do spełnienia jakiegoś życzenia bądź urzeczywistnienia ideału. Uwaga, istnieje jednak niebezpieczeństwo, że idealizm przejdzie w fanatyzm, a ludźmi zaczną kierować lęki, popędy oraz instynkty, wtedy łatwo będzie zabłądzić, obrać niewłaściwą drogę i wpaść we frustrację, a skutki takiego zachowania okażą się destrukcyjne.

Poza tym w najbliższych dniach wyraźnie dojdzie do głosu kontrast między energetycznie „żeńską” i „męską” postawą. Pierwsza jest całościowa i integracyjna, akcentuje wytrwałość, stara się chronić i zabezpieczać, ale żąda za to dopasowania się i ofiar. Z kolei „męski” aspekt kładzie nacisk na konkurencyjność, osiągnięcia, postęp, popycha do zmian, walczy o indywidualną wolność i prawa jednostki. Te sprzeczne tendencje m.in. dojdą do głosu we wszelkiego rodzaju związkach. Tęsknota za mistyczną miłością, więzią duchową, zrozumieniem i współczuciem będzie kontrastować z potrzebą dynamicznych procesów – tarcia, sprzeciwy czy spory pobudzą nas i ożywią. Z jednej strony rywalizacja sprawi nam wielką radość, z drugiej zatęsknimy za harmonią – no i masz tu babo placek!

W najlepszym razie uda się stworzyć przestrzeń dla obu biegunów, wtedy objawią one swój komplementarny charakter, tworząc kreatywną, twórczą całość, i uwolnią ogromne pokłady energii. Jeśli jednak ktoś zafiksuje się wyłącznie na jednym z nich, zaniedbując, deprecjonując lub zwalczając drugi, wtedy istnieje prawdopodobieństwo, że ten stanie się problemem. Osoby, które wolą widzieć jedynie pokojową, pojednawczą albo marzycielską stronę życia, mogą paść ofiarą czyichś niestosownych zachowań, cudzego egoizmu, agresji i ataków. Z kolei zwolennicy „męskich” postaw: dążenia do dominacji, walki o prawa czy sprawiedliwość, osoby pragnące poklasku, uznania i usiłujące osiągnąć wszystko siłą woli, będą walczyć z wiatrakami i iluzjami, mogą ulec jakiejś subtelnej pokusie lub manipulacji, zostać przez innych oszukane, zdradzone albo rozczarowane. Dlatego zadajcie sobie pytanie, która z wymienionych tendencji jest Wam bliższa i postarajcie się świadomie uwzględnić również tę drugą.
Na codziennym, bardziej konkretnym poziomie większą uwagę przykują tematy związane z erotyką, seksualnością i sztuką, ale również „właściwym” podejściem do przyrody i środowiska naturalnego oraz kwestie społeczne. W związku z tym może nastąpić przełamanie jakiegoś tabu, zacznie się szukanie kozłów ofiarnych, osób, które łatwo o coś oskarżyć czy zaatakować. W ciągu tygodnia wzrośnie drażliwość, skłonność do irytacji, jak również impulsywnych, nieprzemyślanych działań. Unikajcie jednostronnych, subiektywnych ocen i osądów.

Mimo silnej żądzy czynów w PONIEDZIAŁEK i we WTOREK wiele spraw będzie przebiegać spokojniej niż oczekujemy. W tych dniach pojawi się ogromna potrzeba bezpieczeństwa, ale możemy natrafić na różne opory i trudności. Osoby, które są gotowe przyjąć cierpliwą, pragmatyczną, wytrwałą i zdyscyplinowaną strategię, mogą jednak bardzo dużo osiągnąć. Gorzej, jeśli spróbujemy działać bez koncepcji, jasnego celu, wyczucia konkretnej sytuacja czy, nie licząc się z innymi. W takich przypadkach grożą niepowodzenia i frustracje.

ŚRODA i CZWARTEK przyniosą mieszany program. W tych dniach nie zabraknie nam kreatywności, wyobraźni i inspiracji, do tego dojdzie chęć kontaktów i rozmów, idealizm oraz spora porcja siły woli. W najlepszym razie zdołamy wykorzystać działające teraz energie, żeby popchnąć do przodu ważną sprawę albo przybliżyć się do urzeczywistnienia jakiejś wizji. Konstelacje sprzyjają też flirtom oraz inspirującym dyskusjom. Jednocześnie duża otwartość i wrażliwość, podatność na wibracje i pomysły sprawi, że łatwo zatracimy siebie lub zgubimy z oczu nasz prawdziwy cel.
Jeśli jakiś temat jest Wam szczególnie bliski, w głębi serca jesteście jednoznaczni i skoncentrowani na nim, to możecie w tych dniach wiele osiągnąć. Uważajcie na wszelkie kuszące oferty i wielkie obietnice, nie działajcie pod wpływem współczucia lub fałszywie pojmowanej chęci pomocy, bo wpadniecie w rolę męczennika i staniecie się obiektem ataków albo pod wpływem frustracji wywołanej cudzą reakcją sami zamienicie się w prześladowców.

PIĄTEK ma charakter przejściowy – wykorzystajcie okazję, żeby zająć się doświadczeniami i wydarzeniami poprzednich dni, poświęcić uwagę jakiemuś ciekawemu tematowi albo pozwolić sobie płynąć z nurtem zdarzeń i zbadać pomysły, jakie pojawią się przy okazji. Pod wieczór dojdzie do głosu potrzeba bezpieczeństwa i przynależności, zróbcie sobie i swojej duszy jakąś przyjemność.

W czasie WEEKENDU wiele może się wydarzyć – SOBOTA i NIEDZIELA przyniosą zarówno głęboko wzruszające i poruszające przeżycia, kreatywne i twórcze wzloty, ale również wewnętrzne poruszenie i gwałtowne wybuchy.
Na pierwszy plan wysuną się z jednej strony potrzeba bezpieczeństwa i ojczyzny, z drugiej – dążenie do wolności i niezależności. W związku z tym znaczenia nabiorą też powszechne wyobrażenia na temat roli kobiet i mężczyzn oraz wzorców systemu rodowego, a także uwarunkowania i zasady kulturowe. Potraktujcie poważnie swoje potrzeby, pamiętajcie jednak, że ludzie są różni. Otwartość i tolerancja (w najlepszym tego słowa znaczeniu) pozwolą nam teraz wiele zrozumieć, ewentualnie może nawet nastąpić zaskakujący zwrot akcji

Tłumaczenie: Monika J. Dykier. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2015 AstroTranslatio. All rights reserved

Wyślij komentarz

Translate »