Prognoza tygodniowa 29.9. – 5.10.2014

Zamieszczony przez dnia Wrz 28, 2014 | 0 komentarzy

Prognoza tygodniowa 29.9. – 5.10.2014

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: stare historie i nowe drogi / siła i bezsilność / pomoc i bezradność / otwartość i tolerancja kluczem do kreatywnych rozwiązań

W tym tygodniu czekają nas ważne doświadczenia i decyzje, choć będą one miały bardzo różny charakter. Astrologiczne układy z jednej strony wzbudzą zapał do działania, radość, inspirację i optymizm – spora dynamika życia, a także gotowość wypracowania wspólnych sposobów rozwiązania problemów oraz nowych modeli przyszłości niosą ze sobą duży potencjał; z drugiej strony atmosfera będzie coraz bardziej napięta i pomimo dobrej woli oraz pełnego zaangażowania sił w wielu sytuacjach nie znajdziemy szybkiego, zadowalającego rozwiązania albo prowokacje czy walka o władzę znacząco skomplikują rozwój sytuacji.
W tym przypadku chodzi głównie o tematy i doświadczenia, które nie są zupełnie nowe. Trzeba krytycznym, bacznym okiem przyjrzeć się temu, co było i jest, zobaczyć słabości i błędy, ale też docenić wszystko, co zostało już wypracowane i dostrzec dostępne opcje. Czas sprzyja wszelkiego rodzaju rozmowom, wyjaśnianiu trudnych kwestii albo mediacjom między zwaśnionymi stronami. Jeśli wykażemy się zrozumieniem dla cudzego stanowiska, opinii bądź interesów, gotowością znalezienia rozwiązania, które będzie akceptowalne przez wszystkich, to nawet w najtrudniejszej i najbardziej złożonej sytuacji nastąpi zaskakujący zwrot akcji.

Jednocześnie w innych obszarach życia pewne spostrzeżenia czy wydarzenia mogą zakwestionować naszą dotychczasową drogę, wymusić zatrzymanie się i dokonanie trzeźwej oceny sytuacji. Bezradność, bezsilność, niemoc lub słabość w obliczu jakiejś niejasnej, trudnej do kontrolowania sytuacji albo nierozwiązywalnego dylematu wywołają ból, zwątpienie bądź brak kryzys tożsamości. W takich momentach ogólnie pojawią się dwie różne reakcje, które pociągną za sobą stosowne konsekwencje: jeśli ktoś zdoła zaakceptować to, co jest, a potem w sposób możliwie pragmatyczny, ostrożny oraz empatyczny poszukać optymalnego wariantu poradzenia sobie z istniejącą sytuacją, to może liczyć na nieoczekiwane i cudowne zmiany na lepsze.
Z kolei tam, gdzie nastąpi zaostrzenie stanowiska, wzajemne obwinianie się, wytykanie palcami, ludzie zareagują w sposób gwałtowny fanatyczny, ewentualnie górę wezmą uprzedzenia, ideologie bądź osobiste urazy, sprawy przybiorą nieprzyjemny, a nawet potencjalnie niebezpieczny obrót. W ogniu krytyki znajdą się przede wszystkim przywódcy, autorytety, jak również osoby, które od dawna były zaangażowane w realizację ważnego dla siebie tematu. Jeśli to dotyczy Was bezpośrednio, postarajcie się – mimo wszystko – zachować spokój, unikajcie pochopnych osądów i reakcji, wtedy istnieją spore szanse, że przyszły tydzień przyniesie nowe informacje, niespodziewanie rozbłyśnie światełko w tunelu, a nawet nastąpią istne cuda. W związku z powyższym w centrum zainteresowania znajdą się: prawo i sprawiedliwość, związki i wartości, globalizacja i międzynarodowe powiązania, jak również sztuka i religia. Niewykluczone, że w tych dniach rozpocznie się również następny rozdział w trwającym procesie transformacji i zmiany hierarchii wartości.

Początek tygodnia stoi pod znakiem entuzjazmu, zapału i zaangażowania. W PONIEDZIAŁEK i we WTOREK poczujemy ogromną potrzebę czynu, zorganizowania lub zrobienia czegoś, nie zabraknie nam też kreatywnych pomysłów. Zachwyt i inspiracja mogą jednak zostać nieco przygaszone. Niemiłe rozczarowania spotka przede wszystkim tych, którym wielki idealizm przesłoni realne spojrzenie na świat, utrudniając odróżnienie rzeczy realnych od nierealnych. Nie zniechęcajcie się, jeśli z goryczą stwierdzicie, że nic nie jest doskonałe. Z działających teraz energii skorzystają szczególnie wszelkiego rodzaju projekty o wizjonerskim i artystycznym charakterze, przedsięwzięcia filozoficzne, polityczne i aktywność sportowa. Skorzystajcie z okazji, żeby poświęcić się tematowi, który Was zachwyca, uskrzydla i inspiruje. [29 września o godz. 00:50 Księżyc wejdzie do znaku Strzelca a wieczorem – Wenus do Wagi]

W ŚRODĘ i w CZWARTEK w centrum uwagi znajdą się siła woli, koncentracja i samodyscyplina. Teraz zechcemy zagłębić się w jakiś temat i dzięki intensywnym wysiłkom osiągnąć przełom. Niecierpliwość i skłonność do tego, żeby zbyt szybko chcieć za dużo, pomijając innych ludzi lub istotne czynniki, może prowadzić do pochopnych decyzji i nieprzemyślanych, instynktownych działań. Te dni najbardziej sprzyjają dociekaniom, badaniom oraz poszukiwaniu informacji, jak również wyjaśniającym rozmowom, mediacjom czy zadaniom wymagającym dużej uwagi i precyzji, pod warunkiem, że zostanie okazany należny szacunek i powściągnięta niecierpliwość. Unikajcie rozgrywek o władzę i nie dajcie się sprowokować do zachowań, których później pożałujecie. [1.10. o godz. 6:40 Księżyc wejdzie do znaku Koziorożca]

W PIĄTEK zrobi się spokojniej, wzrośnie gotowość porozmawiania o pomysłach, ideałach i życzeniach. Ten dzień nadaje się więc na przeprowadzenie burzy mózgów czy otwartej dyskusji , ale również zebranie informacji. Warto pamiętać, że wszelkie poczynione teraz uzgodnienia oraz wszystko, co będziemy omawiać, ma tymczasowy charakter, dodatkowo po południu zacznie rosnąć napięcie, dlatego trzeba liczyć się z możliwością wystąpienia nagłych, gwałtownych reakcji. [O godz. 10:00 Księżyc wejdzie do znaku Wodnika]

Astrologiczne konfiguracje SOBOTY wskazują na bardzo złożone i trudne procesy. Z jednej strony nastąpi kulminacja gromadzonego przez cały tydzień napięcia, z drugiej – w wielu sferach życia poczujemy frustracje, ponieważ – pomimo usilnych starań – sprawy zaczną przebiegać niezgodnie z naszymi oczekiwaniami. Tego dnia Merkury, patrząc z perspektywy Ziemi, zatrzyma się, aby przejść do ruchu wstecznego, dlatego procesy myślowe wyraźnie zwolnią i będzie nam ciężko rozważyć coś w sposób rzeczowy i racjonalny. W efekcie irytacja, napięcie i frustracje sprawią, że nawet pozorne błahostki doprowadzą do gwałtownych i wybuchowych reakcji. Wiele planów spali na panewce, warto więc uzbroić się w cierpliwość i unikać wydawania pochopnych osądów. Jeśli sprawy nie pójdą po naszej myśli, to najlepiej zatrzymać się na chwilę i poświęcić nieco czasu na ponowne, dogłębne rozpatrzenie tego, czego się dowiedzieliśmy. W czasie retrogradacji Merkurego (4.10. – 27.10.) na liczne nieporozumienia i błędy będą narażone szczególnie nowe projekty lub podjęte teraz rozmowy. Ten okres sprzyja jednak renegocjacjom, wyjaśnieniom lub korektom w zakresie już dokonanych uzgodnień czy wcześniejszych umów. [Słońce w kwadraturze do Plutona 12°]

W NIEDZIELĘ zatęsknimy za odpoczynkiem, spokojem oraz refleksją; do głosu dojdzie potrzeba piękna, więzi, miłości i będzie nam ciężko skoncentrować się na konkrecie. Zadbajcie o to, żeby się zrelaksować albo zająć tematem, który działa na Was kojąco. Energie sprzyjają odpoczynkowi na łonie natury, muzykowaniu oraz ogólnie wszelkim dziedzinom sztuki, skorzystają z nich również przedsięwzięcia o charakterze duchowym i religijnym. [O godz. 11:24 Księżyc wejdzie do znaku Ryb]

Tłumaczenie: Monika J. Dykier. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2014 AstroTranslatio. All rights reserved

Wyślij komentarz

Translate »