Prognoza tygodniowa 20–26.6.2016 (przesilenie)

Zamieszczony przez dnia Cze 19, 2016

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: przesilenie letnie / wydarzenia brzemienne w skutkach / zatrzymać się i spojrzeć na przeszłość świeżym okiem / rozpoznać silne strony, słabości oraz możliwości, a potem wyciągnąć wnioski / nowe sposoby radzenia sobie z tym, co nam ciąży

W niektórych dziedzinach życia wydarzenia tego tygodnia wytyczą kierunek na przyszłość i okażą się istotne dla dalszego biegu wypadków, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym. Niewykluczone, że informacje, jakie teraz napłyną, uzmysłowią nam, gdzie w przeszłości popełniliśmy błędy, niewłaściwie oceniliśmy sytuację, ewentualnie podkoloryzowaliśmy, zmieniliśmy znaczenie albo wyparliśmy to, co niespójne, co nam „zgrzyta” czy nie pasuje do koncepcji – często, niesłusznie zakładając, że te elementy z czasem same znikną lub rozpłyną się w niebycie.
W efekcie niektórzy spróbują nadal chować głowę w piasek, będą głusi i ślepi na to, co się wokół dzieje, a inni zaczną szukać „winnych”, na których można zrzucić odpowiedzialność za istniejący stan rzeczy. Kolejna grupa będzie dyskutować o przyczynach i źródłach obecnych trudności oraz omawiać kroki zmierzające do trwałego, ostatecznego rozwiązania problemu. Sęk w tym, że może wałkować temat aż do znudzenia i zatracić się w szczegółach, a wtedy szansa oczyszczenia sytuacji zmaleje do minimum, problem będzie jątrzył dalej i powróci najpóźniej pod koniec sierpnia. Tam, gdzie uda się całościowo spojrzeć na sprawę, zobaczyć jej szerszy kontekst i skoncentrować się na tym, co jest możliwe do zrealizowania, prowadzone aktualnie rozmowy i podjęte decyzje otworzą drogę do przyszłości.

Opisane procesy szczególnie dotyczą zodiakalnych Bliźniąt, Panien, Strzelców i Ryb lub osób mających w swoich horoskopach obsadę tych znaków, zwłaszcza drugiego i trzeciego dekanatu, ale także trzeciego dekanatu Skorpiona oraz wszystkich urodzonych w znaku Barana.
Na konkretnym poziomie na pierwszy plan wysuną się: migracja, oświata, gospodarka, handel, kwestie socjalne, ustawodawstwo, podróże i transport, ale również podejście do zasobów, uzależnień i zależności, a także kwestie władzy i bezsilności (obciążenia oraz skutki wydarzeń z lat 2000/01 i 2014). Liczcie się z nieoczekiwanymi zwrotami akcji, rozmaitymi incydentami, nieracjonalnym zachowaniem i postarajcie się zachować spokój, a także pragmatyczne podejście do życia.

Jeśli idzie o tematy wiodące, to w ciągu tygodnia może nastąpić wyraźna zmiana punktu ciężkości. Najpierw dominować będą jeszcze sprawy dotyczące pomysłów, komunikacji i przekonań.  W tym kontekście warto ostrożnie podchodzić teraz do wypowiadanych słów i uzyskanych informacji, nie ferować pochopnych wyroków i unikać pospiesznego reagowania. Poczekajcie, dopóki nie poznacie wszystkich istotnych aspektów danej sprawy i jej szerszego kontekstu, bądźcie też świadomi tego, że w wielu przypadkach wyznawane przekonania oraz uprzedzenia utrudniają nam właściwą ocenę rzeczywistości. (Słońce w Bliźniętach)
W drugiej połowie tygodnia na pierwszy plan zaczną wysuwać się tematy dotyczące ojczyzny, rodziny, wspólnoty oraz przynależności. Jednocześnie pojawi się pytanie, czym są dla nas lojalność i wierność. (Słońce w Raku)
W miarę możliwości wykorzystajcie okazję, żeby wszędzie tam, gdzie zauważycie, że sprawy z przeszłości  wpływają na Wasze życie i kierują Waszym zachowaniem, wyjaśnić, w jakim stopniu są one starymi demonami, które utrudniają Wam jasne spojrzenie na rzeczywistość i właściwe podejście do aktualnej sytuacji albo na ile poczynione doświadczenia i wypracowane w efekcie zdolności – uświadomione i oczyszczone – mogą Wam posłużyć również jako zasoby.
Jeśli spojrzycie prawdzie prosto w oczy, to macie szansę zrobić sensowne porządki w wielu dziedzinach życia, pozamykać stare sprawy, uwolnić się od nich i dokonać reorientacji.
Na poziomie osobistym będziemy też musieli odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jesteśmy gotowi  – w miarę możliwości – zrobić coś dla systemów, organizacji lub wspólnot, do których należymy. Jeżeli odpowiedź będzie twierdząca, to pojawi się wsparcie ze strony innych.

W PONIEDZIAŁEK (o godzinie 13.02) nastąpi pełnia. Tego dnia da o sobie znać wiele opisanych na wstępie procesów. Silne kontrasty i sprzeczne tendencje wywołają duże napięcie, trzeba też liczyć się z wieloma niejasnymi sytuacjami albo irracjonalnymi zachowaniami. Uważajcie, żeby nie zatracić się w mnogości rozmaitych prądów i nie dajcie się nakłonić do pochopnych decyzji. Jeśli zdołacie zachować spokój i skoncentrować na rzeczach najważniejszych, które trzeba wykonać, to możecie wiele zrozumieć i zaplanować kolejne działania. [Od godziny 13.54 Księżyc w Koziorożcu, Merkury w opozycji do Saturna 17° Strzelca, Merkury/Bliźnięta w kwadraturze do Neptuna 13°]

W nocy z poniedziałku na WTOREK nastąpi letnie przesilenie. We wtorek, tuż po północy (o godzinie 0.34) Słońce w swojej pozornej wędrówce po ekliptyce osiągnie najbardziej wysunięty punkt na północ i ten moment wyznaczy początek astronomicznego lata. We wtorek i w ŚRODĘ do głosu dojdzie silna potrzeba przynależności, jasnych, zaufanych struktur, które dają poczucie bezpieczeństwa, dodatkowo na znaczeniu zyskają kwestie dotyczące rodziny, ojczyzny, wspólnoty i narodowości. Niewykluczone, że przekonacie teraz, gdzie przynależycie i gdzie jest Wam dobrze, kto lub co daje Wam oparcie, spokój i stabilność. Jeśli wiecie, co w tym zakresie jest dla Was ważne, to istnieją spore szanse, że znajdziecie wsparcie dla swoich interesów i starań, a także siłę, aby wykonać decydujący krok naprzód w sprawie, która ma dla Was znaczenie. [Słońce wejdzie do znaku Raka, Księżyc w Koziorożcu, Jowisz/Głowa Smoka w trygonie do Plutona 17° Koziorożca]

W CZWARTEK i w PIĄTEK w centrum zainteresowania znajdą się wszelkiego rodzaju pomysły, wyobrażenia i koncepcje. Poczujemy ogromną potrzebę rozmów i wymiany myśli. W najlepszym razie spotkacie teraz ludzi, z którymi można prowadzić otwarte, kreatywne i ciekawe dyskusje i w efekcie znajdziecie rozwiązanie problemów. Gorzej, jeśli na drodze do podjęcia otwartego dialogu staną poglądy, ideologie albo poczucie własnej wyższości, i zechcemy przekonać drugą stronę o słuszności naszych zapatrywań. [Księżyc w Wodniku, Merkury w kwadraturze do Jowisza/Głowy Smoka 17°, Jowisz/Głowa Smoka w trygonie do Plutona 17° Koziorożca]

W czasie WEEKENDU wzrośnie poziom wrażliwości i wyczulenia na własnym punkcie, pojawi się ogromna tęsknota za nowym, lepszym, piękniejszym, bardziej harmonijnym światem i więzią z innymi stworzeniami. Warto teraz znaleźć czas i możliwość, żeby poszukać sobie takiego towarzystwa i „takich okoliczności przyrody”, które pozwolą nam być sobą – w ten sposób nakarmimy serce i duszę. Z działających energii skorzystają wszelkie formy aktywności na  łonie przyrody, projekty  duchowe i muzyczne, te dni nie nadają się jednak na przedsięwzięcia wymagające dużego wysiłku albo siły przebicia. [Księżyc w Rybach, Jowisz/Głowa Smoka w trygonie do Plutona 17° Koziorożca]

 

Tłumaczenie: Monika J. Dykier. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2016 AstroTranslatio. All rights reserved

Wyślij komentarz

Translate »