Prognoza tygodniowa 19–25.6.2017

Zamieszczony przez dnia Cze 20, 2017

autorka: Verena Bachmann

hasła tygodnia: kryzys tożsamości i pytanie o sens / co zrobić, kiedy nic nie wygląda tak, jak tego oczekujemy? / czym jest wspólnota? / wzorce rodowe, ojczyzna i poczucie bezpieczeństwa / zdziecinniały czy dziecięcy, wspólnotowy czy nacjonalistyczny i izolacjonistyczny – oto jest pytanie!

 

W tym tygodniu nastąpi kolejna zmiana perspektywy i dominujących tematów. Ogólnie będzie bardziej emocjonalnie, a decydującym miernikiem naszych działań i reakcji stanie się samopoczucie. W efekcie pojawi się więcej impulsywnych zachowań.
Poza tym na znaczeniu zyskają kwestie związane z domem, rodziną, rodem czy klanem, tematy dotyczące ojczyzny, przynależności do grupy bądź narodu. Niewykluczone, że wrócimy do korzeni, do rodzinnych lub narodowych wartości, wzrośnie także rola spraw związanych z mieszkaniem i dobrym samopoczuciem. Dodatkowo ożyją nasze doświadczenia z dzieciństwa, powiązane z nimi uwarunkowania i wzorce zachowań. Na poziomie mundalnym nastąpi wzrost tendencji nacjonalistycznych i populistycznych.

W związku z powyższym poczujemy, że wiele rzeczy, które kiedyś wydawały się symbolem pewności i bezpieczeństwa, uchodziły za pożądane i były oczekiwane od życia, w chwili obecnej nie jest (już) możliwych. Duża skłonność do reagowania w sposób dziecinny na wszelkie rozczarowania i frustracje, do przekory czy uporu, ewentualnie obstawania przy tym, co nam „się słusznie należy” albo w inny sposób powtarzania dziecinnych zachowań czy doświadczeń, raczej nikomu nie wyjdzie na dobre.

Zarówno Wy sami, jak i inne osoby będziecie skłonni do zachowań i sytuacji, które wyglądają na niezbyt rozsądne i logiczne. Jeśli w takich momentach świadomie zajmiecie się swoimi doświadczeniami (z dzieciństwa) oraz uczuciowymi wzorcami, zbadacie, jakie podstawowe potrzeby, doświadczenia czy stare historie leżą u podstaw Waszego zachowania, to możecie uruchomić ważny proces rozwojowy i ozdrowieńczy, a także znaleźć inne, nowe możliwości zaspokojenia swoich potrzeb. Gorzej, jeśli zabraknie takiej gotowości – wtedy grożą nieprzyjemne, a nawet destrukcyjne konsekwencje.

 

Poczucie bezsensu, zagrożenie, atak, nadużycia


Również w innych dziedzinach nastąpią wydarzenia, które do głębi nas poruszą, zachwieją naszym zaufaniem do prawdy i sprawiedliwości, zdrowego rozsądku i logiki oraz zakwestionują dotychczasowe przekonania. Tego rodzaju doświadczenia mogą podważyć wiarę we własne możliwości, wywołać zwątpienie albo poczucie bezsensu.
W tym kontekście spore wyzwania czekają przede wszystkim przywódców (także religijnych): wielu z nich znajdzie się w sytuacji, którą trudno rozwiązać, ewentualnie logicznie wytłumaczyć, zostaną zaatakowani albo „ukrzyżowani”.

Do osobliwych, a nawet tragicznych incydentów dojdzie w związku z informacjami (mediami) i w komunikacji. W takich przypadkach często oprócz pytania o sens i kulisy zdarzeń zacznie się szukanie winnych, ewentualnie w obliczu trudnej do wyjaśnienia czy rozwiązania sprawy łatwo będzie ulec rezygnacji.
Jeśli górę wezmą ideologie, kwestie światopoglądowe i konkretna postawa wobec innych czy losu, trzeba liczyć się z radykalnymi, obiektywnie nieuzasadnionymi reakcjami. Z drugiej strony niewykluczone, że w takich momentach niespodziewanie zobaczymy nowe możliwości i wcześniej niedostrzegany potencjał. Innym pozytywnym odpowiednikiem tej konfiguracji są również bohaterskie zachowania oraz osoby mające nowe wyczucie wspólnoty czy empatię.
Sytuacja zrobi się jednak nieprzyjemna wszędzie tam, gdzie ktoś z zaangażowanych uzna, że wie lepiej, co jest słuszne, zacznie odgrywać rolę sędziego albo „wspierać” innych dobrymi radami.

Energie nadchodzącego tygodnia sprzyjają wyjaśnieniu starych, nierozwiązanych spraw oraz kwestiom domowym i rodzinnym, natomiast mniej – działaniom wymagającym obiektywności, neutralności i rzeczowości.

 

Tydzień w szczególe


W PONIEDZIAŁEK będzie jeszcze dominował entuzjazm; poczujemy nieodpartą chęć działania czy zorganizowania czegoś, ale – jeśli sprawy nie pójdą po naszej myśli – to (szybko) ogarną nas niecierpliwość lub irytacja. Najlepiej zaplanujcie na ten dzień zadania wymagające ruchu i wytrwałości. Postępujcie jednak ostrożnie, ponieważ poziom wrażliwości i skłonność do ulegania irytacji będą naprawdę wysokie, a wiele spraw może nie przebiegać zgodnie z planem. [Księżyc w Baranie]

Przede wszystkim we WTOREK trzeba być przygotowanym na ambiwalentne doświadczenia. Z jednej strony tego dnia poczujemy potrzebę spokoju i bezpieczeństwa, ale nasza wrażliwość nadal będzie wysoka – w efekcie byle błahostki wywołają nadspodziewanie gwałtowne reakcje; z drugiej strony nie zabraknie nam kreatywnych pomysłów. Niewykluczone też, że jakieś wydarzenia i wiadomości postawią nas przed dylematem – znajdziemy się w sytuacji, w której nie ma „dobrego” wyjścia, ponieważ wszystkie warianty mają zarówno swoje dobre, jak i złe strony. Nie zniechęcajcie się trudnościami, nie próbujcie niczego wymusić i zaakceptujcie fakt, że istnieją rzeczy, których nie jesteście w stanie zrozumieć.
Jeśli zdołacie zachować spokój i przyjmiecie to, co jest, to możecie zyskać ważne wglądy, a nawet dostrzec nieoczekiwane rozwiązanie problemów. Bądźcie troskliwi i unikajcie pochopnych osądów. [Księżyc w Byku]

W ŚRODĘ nastrój ulegnie zmianie – na pierwszy plan wysuną się uczucia, do głosu dojdzie potrzeba bezpieczeństwa i pewności, znalezienia miejsca, w którym można po prostu być. Najlepiej znajdźcie czas na chwilę refleksji, spędźcie ten dzień wspólnie z ludźmi, którzy są Wam życzliwi i akceptują Was takimi, jacy jesteście. Energie sprzyjają teraz pracom w domu i w ogrodzie, jak również wszelkim formom rozkoszy i relaksu (wellness). [O 6:24 Słońce wstąpi do znaku Raka, o 11:57 – Merkury]

W CZWARTEK i w PIĄTEK do głosu dojdzie potrzeba kontaktów i wymiany myśli. Porozmawiajcie o tym, co Was porusza, o swoich pomysłach, wizjach i nadziejach. Niewykluczone, że przy okazji wyjdą na jaw informacje, które rzucą zupełnie nowe światło na jakieś wydarzenie czy doświadczenie. W tych dniach warto przemyśleć minione tygodnie oraz zadbać o dotychczas nierozwiązane kwestie, ale lepiej nie zaczynać niczego nowego. [Księżyc w Bliźniętach]

W SOBOTĘ o 4:31 nastąpi nów (2°47 Raka). Tej nocy zwróćcie uwagę na swoje sny – mogą Wam dostarczyć istotnych wskazówek dotyczących dalszego działania.

W czasie WEEKENDU poczujemy potrzebę przynależności i spokoju. Warto spędzić ten czas z ludźmi, którzy są wobec nas życzliwie nastawieni albo zrobić coś, co nakarmi naszą duszę. W ten sposób „zatankujecie duchowe” paliwo i zyskacie ważne impulsy na przyszłość. Gorzej, jeśli pojawią się zbyt wysokie wymagania względem siebie lub innych, ewentualnie w trudnej sytuacji zareagujemy jak dziecko. Nie dajcie się sprowokować! [Księżyc w Raku, Mars w kwadraturze do Jowisza 14°]

 

Tłumaczenie: Monika J. Dykier. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2017 AstroTranslatio. All rights reserved

 

Wyślij komentarz

Translate »