Prognoza tygodniowa 15. – 21.12.2014

Zamieszczony przez dnia Gru 14, 2014

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: czas wielkich przetasowań i ZMIAN / początek nowego rozdziału w życiu / reorientacja / wizje świata / transformacja w sferze wartości oraz związków / jednoznaczne stanowisko to połowa sukcesu

Konstelacje najbliższego tygodnia wyznaczają początek intensywnej, decydującej fazy w trwającym cyklu zmian. Wiele zachodzących (częściowo od dawna) procesów osiągnie teraz swoje apogeum i punkt zwrotny. Wprawdzie układy planetarne będą mocne i wyraziste, ale związane z nimi wewnętrzne przemiany oraz wydarzenia mogą mieć bardzo różny charakter. I tak, pozornie mało znaczące, łatwe do przeoczenia działania albo banalne spotkania okażą się brzemienne w skutki, a ich właściwie znaczenie zrozumiemy dopiero z perspektywy czasu; ew. jakieś prowadzone rozmowy czy negocjacje przejdą niezauważone albo zostaną zawarte „zwykłe” umowy – konsekwencje jednych i drugich będą jednak dalekosiężne i trudne do przewidzenia.
Jednocześnie pewne informacje, wydarzenia i doświadczenia spadną na nas jak grom z jasnego nieba lub wywołają istne trzęsienie ziemi, które obudzi nas i otworzy nam oczy. Poza tym mogą one zwiastować zasadniczą zmianę kierunku, jaka nastąpi już za tydzień. Tak czy owak nie wolno lekceważyć niczego, co się teraz stanie. Bądźcie czujni, ostrożni i gotowi stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom.

Na konkretnym, jednostkowym poziomie po pierwsze chodzi o to, żeby jeszcze raz zająć się starymi obciążeniami (balastem przeszłości), skupić na wcześniej wypartych tematach i głęboko ukrytych w psyche treściach. Powyższe dotyczy przede wszystkim historii rodzinnych, problemów w związkach, kwestii władzy, kontroli, seksualności, śmierci oraz tematów tabu. Odważnie stawiając czoła tym procesom, możecie uporządkować swoje życie, zamknąć wiele starych rozdziałów i uwolnić dotychczas zablokowane pokłady energii. Dzięki temu powstanie solidny fundament dla zmian, jakie zajdą w najbliższych tygodniach.
Na poziomie zbiorowym na pierwszy plan wysuną się wszelkiego rodzaju zależności, kwestie zasobów naturalnych, wartości, władzy lub bezsilności struktur państwowych. W najlepszym razie uda się sprostać wyzwaniom w tym zakresie – jeśli uczestniczące strony będą gotowe do wiążących zobowiązań, a także wezmą na siebie współodpowiedzialność za zaistniałą sytuację, to może nastąpić przełom i zostanie wykonany pierwszy krok na nowej drodze. Gorzej, gdy górę wezmą lęki, żądza zemsty i przemoc, ewentualnie jedna ze stron spróbuje osiągnąć cel groźbą, szantażem, poprzez odmowę lub odrzucenie propozycji.
Po drugie w tym tygodniu będzie trzeba zredefiniować pojęcie wartości i relacji. W związku z tym nasuną się następujące pytania: co jest prawdziwe i ważne oraz na czym/kim można polegać? Bądźcie gotowi zakończyć to, co przestało funkcjonować albo nie pulsuje już życiem, z drugiej strony poczujcie, co w głębi serca uważacie za słuszne, wypełnione prawdziwą treścią oraz potencjałem – zaangażujcie się w to, brońcie tego i weźcie za to odpowiedzialność.
Tam gdzie w grę wchodzą pomysły, idee i wizje nowego świata trzeba wychwycić wszelkie napływające treści, zebrać informacje oraz wcześniejsze ustalenia i zachować czujność. Jednak odczekajcie jeszcze trochę, zanim podejmiecie konkretne działania. Mniejsze i większe incydenty, które mogą tu wystąpić, zmuszą nas do skorygowania dotychczasowego światopoglądu, związanych z nim przekonań i wzorców zachowań, a przynajmniej częściowego dopasowania ich do aktualnej sytuacji.

Opisane wyżej tematy dadzą o sobie znać już w PONIEDZIAŁEK i we WTOREK. W tych dniach pojawi się ogromna potrzeba sprawiedliwości i jasnych umów, wielu z nas poczuje też duże napięcie. W efekcie powstanie dość wybuchowa mieszanka i nawet pozorne błahostki wywołają istną burzę. Jeśli w takim momencie zachowacie jednoznaczną, zdecydowaną postawę, ale będziecie też gotowi do rozmów, to może nastąpić przełom w jakiejś ciągnącej się sprawie, ewentualnie zostanie znalezione zaskakujące rozwiązanie konfliktu, który dotychczas wydawał się bez wyjścia.
Gorzej, jeżeli jedna ze stron będzie uparcie trwać przy swoich żądaniach lub (rzekomych) prawach, nie wykazując żadnej gotowości do kompromisu. Oprzyjcie się jednak pokusie ulegania komuś dla świętego spokoju – nie rezygnujcie z tematów i spraw, które są dla Was ważne, tylko dlatego, żeby pozbyć się kłopotu i nie wywoływać kłótni. W takim przypadku istnieje niebezpieczeństwo, że druga strona całkowicie przejmie kontrolę i pokieruje sytuacją, a Wy znajdziecie się w niekomfortowym dla siebie położeniu. Skuteczne, owocne negocjacje i rozmowy możliwe są pod warunkiem, że wszystkie strony potraktują siebie po partnersku, każdy będzie bronił swojego punktu widzenia, a w efekcie zostanie wypracowane kreatywne, lecz praktyczne rozwiązanie. [Księżyc w Wadze, Uran kwadratura Pluton]

W ŚRODĘ klimat zrobi się nieco bardziej poważny, poczujemy również chęć dotarcia do sedna problemu oraz „nazwania rzeczy po imieniu” [Księżyc w Skorpionie]. Jednocześnie w ŚRODĘ, CZWARTEK i PIĄTEK wyraźnie wzrośnie emocjonalna intensywność. Jeśli postawicie na szczerość i uczciwość, bez ogródek porozmawiacie o tym, co Was porusza, unikając gróźb czy szukania winnego, to w tych dniach może się wiele zdarzyć. Niewykluczone też, że zdołacie w końcu wyjaśnić i zakończyć jakąś starą sprawę. Jeśli jednak górę wezmą lęki, żądza zemsty, złość czy inne nieposkromione namiętności, to sytuacja zrobi się nieprzyjemna. Powściągnijcie takie impulsy, spróbujcie nie pouczać nikogo ani nie obnażać cudzych słabości, za to sprawdźcie motywy kierujące własnym zachowaniem, nie przekraczajcie swoich granic, odnoście się do innych ze zrozumieniem i szacunkiem, a wiele rzeczy stanie się możliwych.

WEEKEND zdominuje kwestia wartości i związków – w tych sferach pojawi się ogromna potrzeba prawdy i klarowności, jak również tęsknota za nową wizją. Wewnętrzny niepokój, chęć popchnięcia spraw do przodu, osiągnięcia czegoś albo zrobienia będzie jednak kontrastować z pragnieniem zastopowania, autorefleksji i określenia własnej pozycji. Najlepiej, jeśli z jednej strony zadbacie teraz o odpowiednią dawkę ruchu, odmianę i spróbujecie czegoś nowego, z drugiej poświęcicie odpowiednio dużo czasu na introspekcję i wyciszenie. W nocy z NIEDZIELI na PONIEDZIAŁEK (o godzinie 00.04) nastąpi przesilenie zimowe, jednocześnie stacjonarny Uran otworzy naszą percepcję na inne wymiary oraz nowe światy. Liczcie się z nieoczekiwanymi spostrzeżeniami i bądźcie gotowi podjąć zasadniczą decyzję. [Księżyc w Strzelcu, Wenus koniunkcja Pluton/kwadratura Uran, Uran w stacji]

Tłumaczenie: Monika J. Dykier. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2014 AstroTranslatio. All rights reserved

Wyślij komentarz

Translate »