Prognoza tygodniowa 14.09–21.09.2015 (Jowisz-Neptun)

Zamieszczony przez dnia Wrz 13, 2015

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: punkty zwrotne/ przeszłość i przyszłość / podejście do starych prawd i nowych perspektyw / skutki informacji i ujawnienia pewnych faktów / dostrzec i zrealizować potencjał oraz nowe możliwości

Konfiguracjom tego tygodnia będą towarzyszyć rozmaite procesy, łączy je jednak wspólny mianownik, czyli duża rola komunikacji oraz informacji, a także fakt, że wszystkie obserwacje, doświadczenia i wydarzenia tych dni mogą stanowić istotny punkt zwrotny w zachodzących obecnie, zbiorowych procesach rozwoju. Również na poziomie indywidualnym podjęte teraz decyzje będą miały częściowo dalekosiężne skutki.
W centrum uwagi znajdą się różne postawy duchowe: wyraźnie zarysuje się kontrast między światopoglądem laickim a religijnym, między zachowaniem moralnym a nieetycznym, jak również między wiarą przeżywaną na co dzień a religijnością skoncentrowaną na wizji boskiego pierwiastka, na okazywaniu bezwarunkowej miłości do Boga (Agape) oraz nieskończonej empatii w skończonym, niedoskonałym świecie, pełnym mroku, bólu, winy i grzechu.
W najlepszym razie zostaną znalezione rozwiązania, które uwzględniają oba bieguny i próbują je wyrazić w konkrety sposób poprzez transcendentną mistykę i ziemski pragmatyzm, miłość oraz współczucie.

Zgodnie z innym odpowiednikiem tego układu, z jednej strony wyraźnie zobaczymy, że mimo najlepszych chęci i ogromnych starań nie wszystkie wizje da się zrealizować, a ideał i rzeczywistość to dwie różne rzeczy; natomiast z drugiej mogą się ujawnić pierwsze owoce procesów, jakie zachodzą od 2009 roku w sferze świadomości i duchowości.
Na poziomie mundalnym dominować będą: tematyka uchodźców, ale także klimatu i środowiska naturalnego, kwestie duchowe, psychiczne i zdrowia fizycznego. Powyższe w szczególności dotyczy osób, które w swoich horoskopach mają obsadę pierwszej dekady Bliźniąt, Panny, Strzelca i Ryb (Jowisz-Neptun 8°). Poświęćcie nieco czasu na to, żeby zająć się swoimi ideałami, tęsknotami i wizjami oraz zastanówcie się, w jaki sposób (można) je wyrazić.

Dodatkowo w nadchodzącym tygodniu napłyną informacje, które pozwolą nam spojrzeć świeżym okiem na będące już w toku sprawy związane z umowami, związkami i partnerstwem, kwestiami prawnymi, sztuką, kulturą. Mogą one rzucić nowe światło na wydarzenia minionej wiosny i w efekcie potrzebna będzie korekta zawartych umów, ustaleń lub wyciągniętych wniosków. W takim przypadku przyjmijcie do wiadomości to, co zobaczycie, wyraźcie swoje pragnienia i potrzeby w sposób jasny i zdecydowany, ale też uszanujcie odmienne poglądy, unikajcie gierek o władzę czy donosów i uzbrójcie się w cierpliwość. Poruszone teraz tematy zostaną definitywnie wyjaśnione i zamknięte dopiero w drugiej połowie października.

Poza tym w piątek Saturn ostatecznie zmieni znak swojego pobytu i będzie temu towarzyszyć wyczuwalna zmiana nastrojów. Po trzech miesiącach konfrontacji z obciążeniami, tkwiącymi głęboko, wypartymi tematami oraz tabu, znowu bardziej zainteresują nas przyszłość i zmiana hierarchii wartości. Większą uwagę przykują sprawy związane z moralnością i etyką, skutki globalizacji, dogmaty i przekonania w zakresie wiary, polityki oraz gospodarki. Trzeba będzie przyjrzeć się skutkom zmian i znaleźć odpowiedź na pytanie, czy założenia, które dotychczas wydawały się sensowne i słuszne, nadal mają rację bytu, ewentualnie – jak prawnie, gospodarczo i kulturowo poradzić sobie z rzeczywistością, w której przyszło nam żyć, oraz konkretnie i długofalowo wykorzystać nowe możliwości.
Jednocześnie w tym tygodniu nie zabraknie nam inspiracji ani kreatywnej energii. Będą one sprzyjać przyjemnym doświadczeniom i twórczym działaniom, ale również wybadaniu nowych możliwości w związkach. Ewentualnie uda się nam zakończyć jakąś trwającą od czerwca sprawę albo znaleźć sposób pozwalający na konstruktywną kontynuację obranej drogi.
Opisana tematyka zamanifestuje się w naszym życiu w większym lub mniejszym stopniu, zależnie od indywidualnego horoskopu. Poświęćcie dostatecznie dużo czasu, aby zająć się tym, co Was osobiście dotyczy i porusza, dzięki temu będziecie mogli stworzyć solidne podstawy do dalszego działania.

Wspomniane zagadnienia w dużej mierze nabiorą aktualności już na początku tygodnia.
W PONIEDZIAŁEK i we WTOREK na pierwszy plan wysuną się związki, rozmaite formy partnerstwa, umowy i negocjacje. W najlepszym razie w trwającej od dawna sprawie pojawi się szansa, aby otwarcie wyrazić różne stanowiska i znaleźć rozwiązanie, które będzie akceptowalne dla wszystkich zainteresowanych; wszystko pod warunkiem, że istnieje gotowość konfrontacji z realiami, zaakceptowania istniejącego stanu rzeczy i wykorzystania go w optymalny sposób. Gorzej, jeśli górę weźmie jednostronny punkt widzenia, wygra egoistyczna dbałość o własny interes, ew., aby osiągnąć zysk, wykorzystamy groźby, intrygi, manipulacje czy gierki o władzę. Osoby twórcze i kreatywne mogą spożytkować tę energię do realizacji swoich projektów.

W ŚRODĘ początkowo dominować będą tematy poprzednich dni – osoby, które wiedzą, czego chcą, mogą teraz wiele osiągnąć. Pod wieczór pojawią się jednak głębokie, intensywne emocje, zaczniemy przeczuwać, że w powietrzu wisi coś ważnego… [16.09. o godzinie 17:42 Księżyc wejdzie do znaku Skorpiona] Doświadczenia i wydarzenia CZWARTKU oraz PIĄTKU mogą przynieść apogeum i/albo punkt zwrotny w wielu trwających obecnie – i opisanych powyżej – procesach. Przeszłość spotka się teraz z przyszłością, a wizja z rzeczywistością.
W czwartek Merkury rozpocznie pozorny ruch wsteczny (do 9.10.), dlatego procesy myślenia i zdolności intelektualne mogą teraz ulec spowolnieniu, za to na pierwszy plan wysuną się intuicja i instynkty, ale również stare wzorce i wdrukowania.
W piątek Saturn, wchodząc do znaku Strzelca, przyniesie ważne impulsy dotyczące rozwoju sytuacji w ciągu najbliższych dwóch lat. Świadomie poświęćcie w tych dniach nieco czasu na to, aby zająć się swoimi wartościami, pragnieniami i ideałami. W dziedzinie komunikacji i mediach, jak również w kwestiach politycznych, prawnych i kulturowych mogą teraz nastąpić ważne procesy. Pamiętajcie jednak, że napływające informacje oraz pojawiające się przeczucia nie mają charakteru ostatecznego. [Księżyc w Skorpionie]

Podczas WEEKENDU zapragniemy zająć się nowymi możliwościami i dalszą strategią działania oraz dokonać reorientacji. Zadajcie sobie pytanie, co jest dla Was ważne i w co chcecie się zaangażować. Otwórzcie się na inspirację, porozmawiacie z innymi o swoich dotychczasowych doświadczeniach, nowych opcjach, odważnie eksperymentujcie z niebranymi dotychczas pod uwagę rozwiązaniami i zachowaniami. Bądźcie jednak świadomi, że są to tylko pierwsze i tymczasowe impulsy. [Księżyc w Strzelcu]

 

Tłumaczenie: Monika J. Dykier. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2015 AstroTranslatio. All rights reserved

Wyślij komentarz

Translate »