Prognoza tygodniowa 13–19.6.2016

Zamieszczony przez dnia Cze 12, 2016

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: rozmycie granic / empatia i bezradność / rana i uzdrowienie / uprzedzenia, wątpliwości, wglądy / pokora, odwaga i ufność w obliczu sytuacji, których nie można zrozumieć

Po krótkim okresie względnego odprężenia teraz nastąpią kolejne zmiany, które znacząco wpłyną na naszą przyszłość. W centrum uwagi znajdzie się rozdźwięk między duchem a materią, niebem a ziemią, wizją/ideałem a rzeczywistością, będziemy też musieli poradzić sobie ze zdarzeniami, których nie sposób zrozumieć ani kontrolować. Zachodzące procesy szczególnie dotkną przywódców i autorytety, związki, wszelkie formy partnerstwa, oświatę, komunikację, handel, podróże oraz transport. W tym kontekście niebagatelną rolę odegrają nowoczesne środki komunikacji, a także media.
W wymienionych dziedzinach wyraźnie da o sobie znać kontrast między ideałem a rzeczywistością i może okazać się, że mimo naszego wielkiego zaangażowania i najlepszych chęci sprawy nie przebiegają tak, jak tego pragniemy czy oczekujemy.

Będziemy musieli poradzić sobie z sytuacjami, których tak naprawdę nie sposób logicznie wytłumaczyć, które wydadzą się paradoksalne albo postawią nas przed trudnym dylematem, bo nie będą miały „dobrego” czy „słusznego” rozwiązania. Poza tym wszelkiego rodzaju incydenty albo nagłe kryzysy sprawią, że zaczniemy zastanawiać się nad intencją, sensem czy celem dotychczas wprowadzonych zmian oraz podjętych środków i koniec końców doprowadzą do bardzo ważnych wniosków. Oprócz procesów zachodzących od wiosny ubiegłego roku znowu aktualności nabiorą wydarzenia i doświadczenia z lat 1989/90 i 2001, niewykluczone, że ujrzymy je w zupełnym nowym kontekście.
Jeśli sami znajdziecie się w takiej sytuacji, to warto najpierw uświadomić sobie własne reakcje na zachodzące wydarzenia, a potem – w miarę możliwości – porozmawiać z kimś o tym, co się dzieje. Rzeczowe przedstawienie sytuacji, zachowanie obiektywizmu i powstrzymanie się od oceny pozwoli nam konstruktywnie wykorzystać nawet trudne i bardzo trudne doświadczenia oraz zrozumieć sens zachodzących zmian.

Na poziomie jednostkowym scenariusz doświadczeń może być bardzo różny. W najlepszym razie rozmowy, jakie teraz zostaną przeprowadzone, otworzą przed Wami nowe perspektywy i ukażą rozwiązanie od dawna niezałatwionych spraw. Jednak z uwagi na panujący w tych dniach wysoki poziom wrażliwości i niepewności oraz fakt, że wiele kwestii nie będzie miało jednoznacznie „dobrego”, „słusznego” czy skutecznego rozwiązania, to, co teraz nastąpi, może w nas wzbudzić zwątpienie we własne możliwości, w sens życia oraz kondycję świata. W takich momentach będziemy skłonni do ferowania pochopnych wyroków na temat samych siebie oraz innych ludzi, popadania w nadmierny aktywizm czy rezygnację albo ucieczki przed tym, co jest. Tego rodzaju reakcje tylko pogorszą sytuację. W obliczu problemów, trudności lub zwątpienia najlepiej nie szukać natychmiastowych rozwiązań, ale zachować spokój, uważnie słuchać innych i okazać współczucie (sobie bądź bliźnim). Skoncentrujcie się na rzeczach codziennych, które są do zrobienia, i spróbujcie (mimo wszystko) dostrzec piękno oraz szczęśliwe chwile, jakie oferuje Wam życie, wtedy może nastąpić głębokie uzdrowienie albo niespodziewanie znajdziecie wyjście z sytuacji.
Astrologiczne konfiguracje tych dni sprzyjają również przepracowaniu starych spraw poprzez spisanie ich lub opowiedzenie komuś.
W życiu codziennym możecie wykorzystać działające energie na uporządkowanie dokumentów i korespondencji, oddzielenie rzeczy ważnych i potrzebnych od zbędnych i nieaktualnych oraz zbadanie przeszłości.

Wiele z wyżej opisanych tematów dojdzie do głosu już na początku tygodnia. W PONIEDZIAŁEK i we WTOREK wyraźnie wzrośnie poziom wrażliwości i często będzie nam trudno oddzielić zewnętrzną rzeczywistość od uruchomionych wewnątrz starych spraw i obrazów. Dlatego w kontaktach z ludźmi albo we wszelkiego rodzaju związkach byle błahostki mogą wywołać gwałtowne i z obiektywnego punktu widzenia nieracjonalne reakcje. Sytuacja może się skomplikować i pogorszyć, jeżeli w takiej chwili zechcecie znaleźć racjonalne wyjaśnienie czy usprawiedliwienie albo rzeczowo przedyskutować to, co się dzieje. Lepiej spróbujcie po prostu zaakceptować i obserwować bieg zdarzeń, nie spiesząc się z reakcją, wtedy istnieje szansa na dokonanie istotnych wglądów, a później będzie można porozmawiać o tym oraz znaleźć nowe drogi wyjścia z sytuacji. Uwaga, w tych dniach mogą wystąpić osobliwe incydenty i nieoczekiwane zwroty akcji.

W ŚRODĘ na pierwszy plan wysuną się wszelkiego rodzaju przywódcy i autorytety. W życiu każdego z nas mogą pojawić się sytuacje, które wzbudzą bezradność, zakwestionują kompetencje i rolę, jaką odgrywamy, ewentualnie będziemy musieli zaakceptować fakt, że niektórych zakładanych celów po prostu nie da się osiągnąć. Z drugiej strony możemy jednak przeżyć coś, co do głębi nas poruszy, albo przekonamy się, że człowiek w obliczu kryzysów i trudnych sytuacji jest zdolny przekroczyć własne granice. W takim przypadku postarajcie się unikać radykalnych postaw (albo-albo), ale też nie rezygnujcie i nie zwijajcie żagli. Jeśli dostrzeżecie zarówno trudności, jak i istniejący potencjał, to nawet najtrudniejsza sytuacja przybierze w końcu pozytywny obrót. [Księżyc w Wadze]

W CZWARTEK i w PIĄTEK wzrośnie potrzeba zgłębienia jakiegoś tematu, dlatego działające energie sprzyjają wszelkim badaniom i dociekaniom. Niewykluczone też, że w tych dniach wyjdą na jaw głęboko skrywane tajemnice. Jeśli będziecie gotowi zobaczyć, co tkwi za widoczną powierzchnią danego zachowania, to zauważycie stare wzorce, wdrukowania i „ogony” przeszłości. Konfiguracje astrologiczne sprzyjają także porządkom oraz rozwiązywaniu starych konfliktów, nie nadają się natomiast do działań lekkich i niefrasobliwych. [Księżyc w Skorpionie]

Podczas WEEKENDU będziemy musieli zająć się kwestiami dotyczącymi sensu życia oraz tym, co naprawdę jest ważne i słuszne. Przy okazji przekonamy się, że nie sposób pogodzić ze sobą opisanych na wstępie antagonizmów. Będzie trzeba zdecydować o priorytetach, wskazać, co w danej chwili jest ważniejsze, jednocześnie biorąc pod uwagę drugi, zaniedbany aspekt. Najlepiej wygospodarujcie czas, żeby zająć się sprawami, które są dla Was istotne. Liczcie się z możliwością wystąpienia frustrujących sytuacji i unikajcie przedwczesnych osądów oraz rad. Pewne doświadczenia i wydarzenia tych dni znajdą swoją kontynuację w następnym tygodniu i całkiem możliwe, że informacje, jakie wówczas napłyną, pozwolą nam zobaczyć pełny obraz sytuacji.

Uwaga: opisane w tekście napięcie między materią a duchem, strukturą i jej rozpuszczeniem itp. dotyczy uściślającej się teraz (dokładna – 18 czerwca) kwadratury Saturna z Neptunem. Aspekt szczególnie odczują wszystkie osoby, które mają w swoich horoskopach aspektowany 12-13 stopień Strzelca i Ryb, a także Bliźniąt i Panny, w tym m.in. urodzeni na początku marca, czerwca, września i grudnia.

 

Tłumaczenie: Monika J. Dykier. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2016 AstroTranslatio. All rights reserved

Wyślij komentarz

Translate »