Prognoza tygodniowa 12–18.9.2016

Zamieszczony przez dnia wrz 11, 2016

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: przełom, kolejny rozdział: motywacja, droga i cele wystawione na próbę / podejście do prowokacji, wyzwań i zniewag / rezygnacja, walka, opór i obarczanie winą albo akceptacja, reorganizacja i optymalizacja

 

Konfiguracje tego tygodnia nie należą do łatwych. Wiele osób uzna doświadczenia i wydarzenia, jakie ze sobą przyniosą, za wysoką poprzeczkę. Niewytłumaczalne błędy, wewnętrzne i zewnętrzne napięcia albo nieoczekiwana krytyka i ataki zmuszą nas do oceny aktualnej sytuacji i zajęcia konkretnego stanowiska. Jednocześnie niesprzyjające okoliczności lub nagłe kryzysy sprawią, że zwątpimy w słuszność obranego kursu. Nie raz nasunie się też pytanie, jak najlepiej sprostać istniejącym okolicznościom, a odpowiedź na nie będzie łatwa.

 

Różne scenariusze zdarzeń

Przy tym możliwe są różne warianty. Jeśli zwykle przyjmujecie postawę wyczekującą i niezdecydowaną, wolicie się zdystansować, uniknąć wyjaśnień i konfliktów, to musicie liczyć się z tym, że zostaniecie teraz sprowokowani i zmuszeni do reakcji albo o dalszym biegu wypadków zadecydują inni lub samo życie.
Jednak również druga grupa, która bez skrupułów stawia czoła trudnościom oraz wyzwaniom, działając zgodnie z dewizą „Chcieć to móc”, musi być przygotowana na frustracje. W tym przypadku aktywne zaangażowanie nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, a nawet może się zdarzyć, że nieszczęśliwe okoliczności czy zwroty akcji doprowadzą do porażki.
Z kolei trzeci obóz może w tych dniach przeżyć spory dylemat, ponieważ znajdzie się w sytuacji, w której każda decyzja i każde zachowanie mają wady i nieprzyjemne konsekwencje, czyli nie będzie dobrego rozwiązania i jednej słusznej odpowiedzi. W takich momentach pojawi się skłonność do nadmiernie ostrych i gwałtownych reakcji, atakowania i osądzania innych, ale również rezygnowania i dawania za wygraną.

 

Wyzwanie dla…

To szczególnie trudny czas dla wszelkiego rodzaju przywódców i autorytetów. Zostaną oni sprowokowani przez swoich przeciwników albo skonfrontowani z jakąś trudną, krytyczną sytuacją. Jeśli jednak zdołają zająć jednoznaczne, konkretne stanowisko w sprawie swoich celów i wartości, jednocześnie zachowując elastyczność, i w konkretnej sytuacji poszukają możliwie najlepszego rozwiązania, to istnieją spore szanse, że nastąpi cud.
Konfiguracje tego tygodnia w pewien sposób dotyczą wszystkich zodiakalnych Baranów, Bliźniąt, Raków, Lwów i Panien, osób mających w swoich horoskopach obsadę tych znaków oraz trzeciego dekanatu Wagi, Strzelca i Ryb.

 

Najlepsza strategia działania

Jeżeli znajdziecie się w jednej z wyżej opisanych sytuacji, to najlepiej potraktujcie swoje przeżycia jako test obranej drogi. Zaufajcie swojemu wewnętrznemu głosowi, w miarę możliwości zachowajcie spokój i dalej, krok po kroku róbcie to, co macie do zrobienia. Wtedy nawet w sytuacjach, które pozornie wydają się bez wyjścia, nastąpi nieoczekiwana zmiana na lepsze. Niewykluczone też, że dokonacie ważnych wglądów, znajdziecie dostęp do nowych obszarów, uzyskacie wsparcie i zrozumienie z nieoczekiwanej strony, zostaną uleczone stare, głębokie traumy.
Na konkretnym poziomie w najbliższym czasie na pierwszy plan wysuną się tematy dotyczące zdrowia, przyrody, środowiska naturalnego, klimatu, imigracji, oświaty kwestie socjalne i prawne, bohaterowie, uzdrowiciele, święci, męczennicy i czarne charaktery.

 

Inne procesy

Równolegle do wyżej opisanych będą zachodzić dwa inne procesy. Z jednej strony w tych dniach dojdzie do kolejnych ważnych rozmów na tematy, które od dawna pozostają nierozstrzygnięte i/albo wypłyną informacje, które doprowadzą do korekty oraz dopasowania dotychczasowych planów bądź koncepcji do aktualnej sytuacji. Z działających energii skorzystają wszelkie kwerendy, dociekania, badania i poprawki. Ale uwaga: przy planowaniu nowych projektów istnieje podwyższone ryzyko błędów.
Z kolei innej konfiguracji mogą towarzyszyć istotne, częściowo zaskakujące spotkania i zmiany. Dotyczy to związków oraz wszelkich form partnerstwa (osobistych, politycznych, dyplomatycznych, gospodarczych). Niewykluczone, że w sytuacji, która dotychczas była patowa, nastąpi teraz przełom. Jeżeli istnieje gotowość podjęcia uczciwych, sprawiedliwych negocjacji, to zostaną znalezione zaskakująco kreatywne, nowe rozwiązania.

 

Tydzień w szczególe

W PONIEDZIAŁEK pojawi się ogromna potrzeba ładu i klarowności. Ogólnie układy astrologiczne sprzyjają porządkom i wyjaśnieniu nierozstrzygniętych kwestii. Osoby łatwo ulegające frustracji szybko wpadną teraz w złość albo poczują bezradność, zwłaszcza w obliczu popełnionych błędów, nieporozumień, ewentualnie, gdy sprawy zaczną przebiegać niezgodnie z planem. Dlatego wszelkie dyskusje mogą mieć charakter konfrontacyjny i gwałtowny. Spróbujcie w takiej chwili zachować rzeczowość i nie angażujcie się w destrukcyjną walkę o to, kto ma rację, a kto nie. [Księżyc w Koziorożcu, Mars kwadratura Słońce/Merkury]

We WTOREK i w ŚRODĘ zapragniemy porozmawiać o nowych pomysłach i koncepcjach. Jeśli zrobimy to w sposób otwarty i bezstronny, to możemy dojść do bardzo kreatywnych, inspirujących wniosków. Gorzej, jeśli zaczniemy forsować własną ideologię i prawdę, odrzucając czy zwalczając wszystko, co nieznane i obce. W tym ostatnim przypadku początkowo konstruktywna dyskusja szybko przerodzi się w nieprzyjemną walkę o to, po czyjej stronie jest racja. Nie dajcie się sprowokować do zachowań, których później pożałujecie.
W naukowych i ideologicznych debatach zostaną wyjaśnione ważne kwestie albo będą prowadzone gwałtowne walki o „jedyny, słuszny” kierunek. [Księżyc w Wodniku, Mars kwadratura Słońce]

 

Zaćmienie Księżyca

W CZWARTEK i w PIĄTEK z całą mocą dojdą do głosu opisane na wstępie tematy. W tych dniach generalnie wzrośnie poziom wrażliwości i wyczulenia, dodatkowo poczujemy tęsknotę za lepszym, piękniejszym światem oraz potrzebę pomagania innym. Zarazem byle błahostki mogą nas dotknąć do żywego, urazić i zranić. Często łatwo będzie zatracić się w mnogości rozmaitych uczuć i reakcji. Możemy jednocześnie odczuwać głębokie poruszenie, duży ból, gwałtowną złość, głęboką wiarę w dobro, potrzebę zrobienia czegoś dla innych, ale też walenia na oślep co popadnie.
Jeśli zdołacie tylko uświadomić sobie obecność tych sprzecznych i niemożliwych do pogodzenia ze sobą impulsów bez podejmowania jakichkolwiek działań, to możecie w tych dniach wiele zrozumieć. Niewykluczone też, że jakaś nad wyraz trudna i skomplikowana sytuacja nagle zmieni obrót na lepsze.
Gorzej, jeżeli damy upust tym „trudnym” emocjom. Wtedy reakcje mogą być nieobliczalne, a sytuacja po prostu zrobi się niebezpieczna.
(Półcieniowe) Zaćmienie Księżyca wyznaczy energetyczne apogeum tego tygodnia. W miarę możliwości poświęćcie wieczorem nieco czasu, żeby zastanowić się nad sobą i wychwycić, co Was szczególnie wzrusza i porusza. Niewykluczone, że lepiej teraz zrozumiecie siebie i innych.

 

Radość życia albo…

W czasie WEEKENDU nastąpi wyraźna zmiana energii i tematów wiodących. Powrócą radość życia, chęć działania i zrobienia czegoś nowego albo kreatywnego. W najlepszym razie zdołamy wykorzystać działające energie do realizacji jakiegoś ważnego projektu. Skorzystają z nich również aktywność sportowa albo plany na przyszłość (uwaga: te mają tymczasowy charakter, ostateczne decyzje zapadną później). Gorzej, a nawet niebezpiecznie zrobi się wówczas, jeśli dostępne teraz energie w wybuchowy sposób wyładują nagromadzone w poprzednich dniach frustracje. [Księżyc w Baranie]

 

Tłumaczenie: Monika J. Dykier. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2016 AstroTranslatio. All rights reserved

Wyślij komentarz

Translate »