Prognoza tygodniowa 11–17.12.2017

Zamieszczony przez dnia Gru 10, 2017

autorka: Verena Bachmann

hasła tygodnia: rozliczenie z przeszłością / wyjaśnić otwarte kwestie / przemyśleć swoje związki z ludźmi / sprawdzić skutki podjętych decyzji / zamknąć stare sprawy

 

Również ten tydzień – stosownie do czasu adwentu – zapowiada się raczej spokojnie i refleksyjnie. Ogólnie będą panować optymizm i wiara w lepsze jutro, nie zabraknie nam też kreatywnych pomysłów.
Z działających energii skorzystają osoby twórcze oraz zajmujące się kwestiami filozoficznymi. Na poziomie codziennym najbliższe dni sprzyjają zakupom świątecznym i wydarzeniom kulturalnym.
Jednocześnie wyraźnie odczujemy nutkę zadumy. Naszą uwagę nie raz przykują sprawy z przeszłości. W tym kontekście informacje, które napłyną, rzucą nowe światło na dawne wydarzenia, ewentualnie zbadamy, jak mogło dojść do tego, co zaszło. W większości przypadków chodzi o to, aby zgłębić prawdziwy sens jakiejś sprawy i motywację do konkretnego zachowania oraz zweryfikować związane z tym przekonania. Ponieważ konstelacje zwiększą gotowość wyjrzenia poza czubek własnego nosa i zaangażowania się w sprawy innych, to dostrzeżemy możliwość odkrycia dotychczas niezbadanych, niezwykłych perspektyw oraz nowych obszarów.

Jeśli jesteście gotowi poświęcić trochę czasu na to, aby dogłębnie zająć się jakimś tematem albo nierozwiązaną sprawą, a przy tym zachować trzeźwy ogląd sytuacji oraz wykorzystać nadarzające się okazje do rozmowy, to możecie w tych dniach uzyskać sporo ważnych informacji. Z aktualnych energii skorzystają też wyjaśniające rozmowy. Warto skorygować nieścisłości, podjąć negocjacje, które ugrzęzły w martwym punkcie i przedyskutować nowe rozwiązania. Zagadnienia, które teraz będą omawiane, rozpoznane albo wyjaśnione, posłużą potem jako ważna podstawa dalszych działań albo otworzą nam drogę do nowego etapu. Bądźcie jednak świadomi, że wiele spraw pozostaje wciąż w zawieszeniu i dopiero w nowym roku będzie można ocenić wartość uzyskanych informacji czy nowych pomysłów.
Gorzej, jeśli osoby zafiksują się na jakiejś konkretnej prawdzie, pomyśle albo ideologii, a wszystko, co nie odpowiada ich obrazowi świata, przemilczą, osądzą bądź spróbują zwalczać. Wtedy może dojść do aktów fanatyzmu, nadgorliwości, uporu, polowania na czarownice albo prób manipulowania prawdą.

Na konkretnym poziomie powrócą informacje, wydarzenia i impulsy z końca sierpnia, które ujrzymy teraz w zupełnie nowym świetle. Na pierwszy plan wysuną się kwestie polityczne i gospodarcze, kulturowe i religijne przekonania, a także oświata, podróże i komunikacja. Uwagę przykują również procesy z lat 2006-2008.

 

Tydzień w szczególe


PONIEDZIAŁEK i WTOREK zdominuje potrzeba spotkań z innymi i wspólnie zorganizowania czegoś. To dwa dobre dni, aby omówić w związkach sprawy dotyczące przeszłości, dawne doświadczenia, zbadać głębsze konteksty albo wyjaśnić otwarte kwestie. Ewentualnie możecie też zyskać nowe spojrzenie na jakąś sprawę lub jej szersze zrozumienie. Gorzej, jeśli górę wezmą stare urazy, żądza zemsty czy wrażenie bycia niesprawiedliwie potraktowanym. W takim przypadku może dojść do ostentacyjnego demonstrowania władzy, prób szantażu czy manipulacji. Jeśli jednak pozostaniecie otwarci i szczerzy, będziecie bronić swojego stanowiska, ale uwzględnicie też inny punkt widzenia, to możecie wiele wyjaśnić. [Księżyc w Wadze]

ŚRODA będzie miała charakter przejściowy. Rankiem ogarnie nas entuzjazm, nie zabraknie też inspiracji ani chęci wypróbowania nowych pomysłów. Niewykluczone, że pojawią się wiadomości, które w późniejszym czasie pomogą nam w rozwiązaniu ważnej kwestii. Po południu nastrój ulegnie zmianie – górę wezmą emocje i wzrośnie potrzeba zajęcia się kulisami zdarzeń oraz tymi aspektami spraw, które na pierwszy rzut oka zwykle pozostają niewidoczne.

Również w CZWARTEK i w PIĄTEK poczujemy potrzebę dociekań, zgłębienia jakiegoś tematu oraz odkrycia tego, co dotychczas było ukryte. W związku z tym będziemy zadawali uporczywe pytania i nie zadowolą nas pierwsze odpowiedzi ani wstępne rezultaty. Jeżeli zachowamy respekt dla drugiej strony, to możemy teraz pozyskać ważne informacje. Gorzej, jeśli zostaną przekroczone granice dobrego smaku, siłą przełamane opory albo – nie bacząc na konsekwencje – będziemy drążyć temat w poszukiwaniu „prawdy absolutnej”. [Księżyc w Skorpionie]

WEEKEND przyniesie mieszany program. Z jednej strony zapragniemy zająć się nowymi pomysłami i dotychczas nieznanymi dziedzinami, nie zabraknie też inspiracji ani fantazji. Jednocześnie wyraźnie wzrośnie poziom wrażliwości. Byle błahostki mogą nas teraz poruszyć do żywego i wywołać gwałtowne reakcje. Ewentualnie aktualne sprawy przypomną nam o bolesnych urazach i nieprzetrawionych porażkach z przeszłości lub do głosu dojdą wątpliwości co do dalszej drogi. W takich momentach spróbujcie zachować spokój i nie dajcie wytrącić się z równowagi. Wtedy zrazu trudne doświadczenie może doprowadzić do lepszego zrozumienia siebie czy innych albo uleczyć bolesne rany. Najlepiej wykorzystać te dni na refleksyjną retrospekcję, to również dobra pora na pierwsze wizje czy pomysły dotyczące tego, co wkrótce może się wydarzyć.

Tłumaczenie: Monika J. Dykier. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2017 AstroTranslatio. All rights reserved

 

Wyślij komentarz

Translate »