Prognoza tygodniowa 11–17.04.2016

Zamieszczony przez dnia Kwi 10, 2016 | 0 komentarzy

Prognoza tygodniowa 11–17.04.2016

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: stop and go / przygrywka i ocena aktualnej sytuacji / zajęcie stanowiska i wysłanie sygnałów w sprawach dotyczących wartości

Tematy, które zdominują najbliższe dni, będą stanowić swoistą przygrywkę i wyznaczają fazę przejściową między tym, co było, a tym, co dopiero nastąpi. Głównie chodzi teraz o to, żeby podjąć impulsy dostarczone przez wydarzenia i obserwacje ubiegłego tygodnia oraz poszukać możliwości ich praktycznej realizacji. Tam, gdzie postawa i pozycja są jasno określone, można śmiało przystąpić do planowania dalszych działań.
Jednocześnie w drugiej połowie tygodnia napłyną pierwsze sygnały zapowiadające tematy i procesy, które wkrótce całkowicie zaabsorbują naszą uwagę. Nadal działają silne, napierające energie. W efekcie możemy być mocno pobudzeni albo mieć wrażenie, że czas nagli, zarazem pojawi się problem z tym, żeby w sposób płynny i zdecydowany wcielić w życie jakieś impulsy czy zamiary.

 

Cierpliwość i pragmatyzm

Zgodnie z innym odpowiednikiem, sytuacja wymusi na nas również przezwyciężenie rosnącego poczucia bezwładu i stagnacji, umożliwiając realizację pewnych zadań i obowiązków. Dlatego w tych dniach nie raz będziemy musieli okiełznać własną niecierpliwość, a zarazem świadomie poszukać takiej formy aktywności, (jeśli to możliwe – na łonie natury), która pozwoli uruchomić działające energie. Dzięki temu unikniemy energetycznych blokad.

Z drugiej strony bez trudu zdołamy zająć się praktycznymi tematami, rozważyć konkretne opcje i znaleźć rozwiązania.  Jeśli poświęcicie dostatecznie dużo czasu na to, żeby zebrać wszystkie dostępne fakty, to stworzycie dobre warunki dla powstania jasnego planu, który można zrealizować. Z aktualnych konfiguracji astrologicznych skorzystają też rozmowy i negocjacje dotyczące przyszłego kursu działania. Warunkiem powodzenia jest rzeczowa, pragmatyczna postawa.

 

Mężczyźni a potęga kobiecości

Inna konfiguracja astrologiczna wskazuje na napięcia, konflikty albo starcia rozmaitych światopoglądów i ideologii. Przede wszystkim może dojść do ostrych konfrontacji między męskim, patriarchalnym i autorytarnym podejściem do rzeczywistości a postawą kobiecą, matriarchalną i akcentującą poczucie wspólnoty. Podczas partnerskich spotkań (prowadzonych na równej stopie) zostaną uwolnione ogromne pokłady kreatywnej energii. Tam, gdzie możliwa będzie współpraca między siłami i postawami, które na pierwszy rzut oka sprawiają wrażenie skrajnie różnych, otworzą się zupełnie nowe perspektywy i narodzi się nowa jakość. Na poziomie indywidualnym to samo dotyczy podziału ról na męskie i żeńskie.

 

Tydzień w szczególe

W PONIEDZIAŁEK poczujemy ogromną chęć porozmawiania z innymi na najróżniejsze tematy. Jeśli uda się podejść do drugiej osoby w sposób otwarty, obiektywny i bez uprzedzeń, to można poruszyć nawet trudne albo drażliwe kwestie oraz uzyskać istotne informacje w jakiejś ważnej sprawie. Gorzej, gdy w dyskusjach górę wezmą ideologiczne argumentacje albo zostaną poruszone czułe struny. Wtedy reakcje będą nagłe i gwałtowne. [Księżyc w Bliźniętach]

Podczas dwóch kolejnych dni wzrośnie potrzeba bezpieczeństwa i przynależności. We WTOREK spotkacie się z otwartością i życzliwością, a Wasze sprawy, potrzeby i uczucia zyskają zrozumienie. Wykorzystajcie okazję i poszukajcie kontaktu z ludźmi, którzy dużo dla Was znaczą albo zróbcie coś, co nakarmi Waszą duszę.

W ŚRODĘ potrzeba wolności i niezależności oraz lęk przed uzależnieniem mogą wywołać wewnętrzne i zewnętrzne napięcia. Jeżeli jednak zdołacie okiełznać zbyt gwałtowne, emocjonalne reakcje, zachowując pragmatyczne podejście do rzeczywistości, to możecie skutecznie omówić swoje osobiste sprawy i plany. [Księżyc w Raku]

CZWARTEK będzie dniem przejściowym. Rano zadziałają jeszcze dość ulotne i zmienne energie, dlatego zależnie od wewnętrznej postawy mogą wystąpić różne doświadczenia i rezultaty. Po południu wyraźnie poczujemy jednak radość życia i ufność w pojawienie się dobrych rozwiązań, łatwiej będzie okazać wspaniałomyślność i tolerancję.

PIĄTEK przyniesie ogromny zastrzyk kreatywnej energii oraz inspiracji, skorzystają na tym głównie twórcze projekty. W powietrzu zaiskrzy, pary zakochanych mogą więc liczyć na ekscytujące momenty, nie zabraknie też innych, przyjemnych doznań. Sytuacja zrobi się jednak niemiła wszędzie tam, gdzie rozgorzeje jawna bądź ukryta „walka płci”. [Księżyc w Lwie, Słońce w opozycji do Lilith]

 

Weekend

Za to w SOBOTĘ dominować będą powaga i pragmatyzm. Tego dnia, patrząc z perspektywy Ziemi, Mars (czerwona planeta jest obecnie dobrze widoczna na nocnym niebie) zatrzyma się, a następnie przejdzie do ruchu wstecznego, w którym pozostanie do 30 czerwca. W tym czasie w nowych projektach mogą występować liczne błędy i opóźnienia, a decyzje i działania nie przebiegną zgodnie z planem lub naszymi wyobrażeniami, ewentualnie później będzie trzeba jeszcze raz je przerobić, skorygować bądź zrewidować. Szczególnie dotyczy to podróży i komunikacji, handlu międzynarodowego, inicjatyw politycznych, kwestii prawnych, jak również wszelkich działań związanych z realizacją lub forsowaniem ideałów. Energie tej fazy sprzyjają jednak skorygowaniu i przerobieniu już wcześniej rozpoczętych projektów, reklamacjom, skargom i zażaleniom, a także rozwiązaniu starych konfliktów i napięć. Najlepiej wychwyćcie napływające teraz impulsy, ale nie próbujcie ich od razu wcielać w czyn; świadomie poświęćcie czas na to, żeby rozważyć potencjalne konsekwencje i implikacje działań, jakie zamierzacie podjąć, a przede wszystkim postarajcie się wyjaśnić, w jakim stopniu nagromadzone frustracje, a także stare sprawy wyobrażenia i dogmaty, które dotychczas były ignorowane, zakłócają Wam jasny ogląd sytuacji, a tym samym utrudniają realizację zamiarów.  Potem, zanim rzucicie się w wir nowych działań, spróbujcie oczyścić pole i usunąć stare złogi, w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo, że wszelkie poczynania zakończą się niepowodzeniem.

W NIEDZIELĘ postarajcie się nie brać na siebie zbyt wiele, znajdźcie czas na to, żeby przemyśleć swoją aktualną sytuację i zatroszczyć się o własne ciało. Z działających teraz energii skorzystają też wszelkiego rodzaju porządki. [Księżyc w Pannie]

 

Tłumaczenie: Monika J. Dykier. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2016 AstroTranslatio. All rights reserved

Wyślij komentarz

Translate »