Prognoza tygodniowa 11.01–17.01.2016

Zamieszczony przez dnia Sty 10, 2016

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: pragnienia a rzeczywistość / zrozumienie sytuacji w związku oraz oczekiwania z nim związane / znaleźć wykonalne rozwiązania i zastosować je

Po gwałtownych konfiguracjach ubiegłego tygodnia teraz trzeba będzie zająć się konsekwencjami wydarzeń i podjętych decyzji, odpowiedzieć sobie na pytanie: co jest możliwe i wykonalne w danej sytuacji; zapanuje trzeźwa atmosfera, pojawi się też gotowość wykorzystania wszystkich dostępnych środków do osiągnięcia celu lub zrealizowania wizji.
W wielu sferach życia chodzi teraz o to, żeby przeprowadzić gruntowne porządki, oddzielić rzeczy ważne od drugorzędnych, odrzucić wszystko, co straciło sens czy wartość lub przestało być pożyteczne. W ten sposób będzie można uzyskać jasny obraz sytuacji oraz stworzyć solidne podstawy pod następne kroki, które przyjdzie nam wykonać już w najbliższych tygodniach.
Konkretne wydarzenia i działania nastąpią przede wszystkim w dwóch obszarach. W związkach, a także w sprawach dotyczących wszelkiego rodzaju wartości wyjdzie na jaw, że mimo intensywnych zabiegów, dużego nakładu pracy i „właściwego” zachowania jakaś wizja czy nadzieje nie mogą zostać spełnione. Niektórzy dojdą też do frustrującego wniosku, że okoliczności nie pozwalają im w pełni wykorzystać dostrzeżonego potencjału. W tych dniach boleśnie dadzą o sobie znać stare błędy, urazy i poczucie doznanej krzywdy, wzbudzając wątpliwości w sens zaangażowania w pewien związek bądź sprawę. Jeśli zdołacie wtedy zaakceptować daną sytuację bez żadnego ale i wykorzystać ją w sposób możliwie najbardziej efektywny, to w chwili, kiedy będzie się wydawało, że już wszystko stracone, karta może się nagle odwrócić.

Tam, gdzie istnieje gotowość spojrzenia prawdzie prosto w oczy, dostrzeżenia również trudnych, nieprzyjemnych faktów i zaakceptowania bólu albo wątpliwości, jakie one wywołują, mogą zostać uleczone stare rany i otworzą się zupełnie nowe drogi. Gorzej, jeśli ból, gorycz lub rozczarowania przejdą w cynizm albo zrzucanie winy na innych, pojawi się skłonność do samosądów czy potępiania w czambuł wszystkiego, co nie odpowiada naszym wyobrażeniom bądź ideałom. W takim przypadku aktualna sytuacja może ulec znacznemu pogorszeniu, ewentualnie zostaną zniszczone związki czy wartości, których potencjał w dalszej perspektywie, przy wystarczającej cierpliwości mógłby jeszcze zostać zrealizowany.
Poza tym powrócą informacje, kontakty, rozmowy i plany, które były aktualne w ostatnim tygodniu 2015 roku. Niewykluczone, że w związku z tym pojawią się nowe, ważne fakty, aktualny stan wiedzy zostanie uzupełniony, a błędne wnioski, rozważania czy decyzje będą skorygowane. W przypadku nowych negocjacji czy planów trzeba natomiast pamiętać o tym, że istnieje teraz skłonność do bazowania na starych, nieaktualnych koncepcjach czy założeniach, co na dłuższą metę spowoduje konieczność wprowadzania długich, żmudnych przeróbek.
Najlepiej wykorzystajcie działające teraz energie, żeby w sposób możliwie wyważony i pragmatyczny po kolei zająć się wszystkim, co jest do zrobienia. Świadomie wygospodarujcie odpowiednio dużo czasu na pracę, jaką macie do wykonania, unikajcie zbyt dużych oczekiwań czy ambicjonalnych planów, ale skoncentrujcie się na rzeczach istotnych i koniecznych, wtedy możecie zdumiewająco wiele osiągnąć.

Tydzień rozpocznie się dość przyjemnie. Otwartość na to, co niezwykłe oraz gotowość omówienia z innymi pomysłów i koncepcji stworzą w PONIEDZIAŁEK i WTOREK dobrą podstawę dla wszelkiego rodzaju negocjacji. Wykorzystajcie okazję, żeby odświeżyć kontakty albo znaleźć sprzymierzeńców dla realizowanego przedsięwzięcia. Z aktualnych konfiguracji astrologicznych skorzystają przede wszystkim projekty o innowacyjnym i kreatywnym charakterze. Unikajcie jednak sztywnych wyobrażeń na temat tego, co jest słuszne, jak również pochopnych i zbyt ambitnych działań. Wiele pomysłów, jakie nam teraz przyjdą do głowy, może zostać skutecznie zrealizowanych dopiero za kilka tygodni.
Zgodnie z innym układem planetarnym wydarzenia tych dni mogą zaburzyć równowagę sił, a tym samym stworzyć przesłanki do przetasowań na najwyższych szczeblach władzy. [Księżyc w Wodniku]

W ŚRODĘ i w CZWARTEK do głosu dojdą wszelkiego rodzaju tęsknoty, wyraźnie wzrośnie też poziom wrażliwości. W tych dniach ważną rolę odegrają ideały i idealizm – mogą one zarówno dodać nam skrzydeł, jak również spowodować zachowania, które koniec końców przyniosą rozczarowanie i zranią uczucia [Księżyc w Rybach]. Najlepiej poświęćcie nieco czasu, żeby dokonać bilansu i uświadomić sobie pierwotną wizję czy ideały oraz zastanowić się, które z nich faktycznie można zrealizować. W przypadku rozczarowań, zawiedzionych oczekiwań czy nadziei postarajcie się jednak nie reagować zgorzknieniem ani nie szukajcie winnych. Jeśli w obliczu trudnej sytuacji zdołacie zachować zimną krew i pragmatyczne podejście do życia, to istnieją spore szanse, że istotne projekty przetrwają pomimo kryzysu, a nawet zostaną skutecznie doprowadzone do końca. Te dni nie sprzyjają natomiast sprawom wymagającym dużego aktywnego zaangażowania.

Z kolei w PIĄTEK i w SOBOTĘ poczujemy ogromną chęć działania [Księżyc w Baranie]. Wykorzystajcie okazję, żeby nadrobić zaległości powstałe w poprzednich dniach. Jeśli wiecie, czego chcecie, to jest szansa konstruktywnie wykorzystać działające teraz kreatywne energie i uzyskać wsparcie dla swoich zamierzeń. W każdym razie zadbajcie o odpowiednią dawkę ruchu, żeby skanalizować potężne wibracje. Nie dajcie się sprowokować do działań, których potem możecie żałować, liczcie się też z nieoczekiwanymi zwrotami akcji.

W NIEDZIELĘ do głosu dojdzie silna potrzeba spokoju, bezpieczeństwa i/lub rozkoszy. Jednocześnie zaznaczy się wyraźna skłonność do zbyt dużych oczekiwań, przesady i gwałtownych reakcji na wszystko, co nie przebiega po naszej myśli, dlatego wszelkie zakłócenia czy wymagania wywołają tego dnia sprzeciw lub agresję. Najlepiej teraz zająć się swoim hobby lub rzeczami, które sprawiają nam przyjemność, ale ostrożnie z używkami czy z wydawaniem pieniędzy!

 

Tłumaczenie: Monika J. Dykier. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2015 AstroTranslatio. All rights reserved

Wyślij komentarz

Translate »