Prognoza tygodniowa 05.10–11.10.2015 (uchodźcy)

Zamieszczony przez dnia Paź 4, 2015

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: zmiana hierarchii wartości: następny rozdział / rozpuszczenie granic, niepewność i uchodźcy / przeciwieństwa, sprzeczności i napięcia: miłość i współczucie albo władza i siła woli, wizja i rzeczywistość / warto przyjąć pragmatyczną, rzeczową postawę – opłaci się!

Doświadczenia i wydarzenia tego tygodnia pod wieloma względami będą miały duże znaczenie. Z jednej strony jeszcze raz skierują naszą uwagę na stare sprawy, z drugiej – nastąpi teraz wyznaczenie kierunku na przyszłość, przy tym uruchomione zostaną rozmaite procesy.
Jeśli idzie o temat związków i wartości (zarówno materialnych, jak i etycznych), to będzie trzeba zakończyć tematy, które były aktualne w lipcu i w sierpniu. Czas sprzyja wyjaśnieniom, przekazywaniu i pozyskiwaniu informacji oraz stawianiu pytań w tym zakresie.
Jeżeli w minionych tygodniach wyciągnęliście już stosowne konsekwencje, spłaciliście stare zobowiązania, Wasze podejście do kwestii posiadania, etyki i moralności uległo weryfikacji i w razie potrzeby stosownej korekcie, to teraz możecie spokojnie spojrzeć w przyszłość i ruszyć w dalszą drogę. Z kolei w kwestiach dotyczących ustaleń, umów i spraw prawnych, przed podjęciem kolejnych kroków i powzięciem wiążących decyzji, trzeba będzie jeszcze dokonać ostatniej weryfikacji.
Ogólnie w wymienionych dziedzinach obowiązuje jedna zasada: tam gdzie zostanie przyjęta pragmatyczna, rzeczowa i uczciwa postawa, nawet mimo początkowych trudności ze znalezieniem wspólnego mianownika, istnieją spore szanse na trwałe i satysfakcjonujące rozwiązanie.
Gorzej, jeśli spróbujemy osiągnąć cel poprzez wywieranie presji (kontrolowanie, groźby, odmawianie rozmowy), nieczyste zagrania i intrygi bądź uzyskać korzyści, apelując do czyjegoś współczucia. Takie zachowanie może zadziałać jak bumerang albo doprowadzić do eskalacji konfliktu, której skutki będą trudne do przewidzenia, i to zarówno na poziomie osobistym, jak i w odniesieniu do spraw dotyczących gospodarki, polityki czy instytucji.
Przed szczególnym wyzwaniem staną teraz przywódcy i wszelkiego rodzaju autorytety. Będą oni musieli stawić czoła atakom i udowodnić swoją integralność. Jeśli należycie do tej grupy, to jasno wyraźcie swoje stanowisko, życzenia i pozycję, ale bądźcie też gotowi uwzględnić inne punkty widzenia. Najlepiej unikać zarówno wątpliwych kompromisów czy dostosowania się dla świętego spokoju, jak również działań mających ugiąć drugą stronę.

Zgodnie z inną astrologiczną konfiguracją w tym tygodniu ważną rolę odegrają też przyroda i środowisko naturalne, tematy socjalne i zdrowotne. W tym przypadku jaskrawo zarysuje się kontrast między pobożnym życzeniem a rzeczywistością. Zobaczymy teraz, co się stało z pierwotnymi ideałami i wizjami, które z nich dały się zrealizować, czy w ogóle, a jeśli tak, to w jakim stopniu może być wykorzystany istniejący potencjał. Niektóre osoby będą mogły cieszyć się z osiągniętych rezultatów, inne muszą być przygotowane na rozczarowania. W tym ostatnim przypadku nie ulegajcie zniechęceniu, zastanówcie się raczej, co konkretnie można zrobić w takiej sytuacji, a zanim zaplanujecie kolejne posunięcie, poświęćcie trochę czasu na to, aby zbadać dostępne opcje.
Pamiętajcie, że teraz nie widać jeszcze, dokąd to wszystko prowadzi. Idźcie za swoim wewnętrznym przewodnikiem, skoncentrujcie się na tym co oczywiste i na zadaniach, które w następnej kolejności trzeba wykonać.
W najbliższych dniach generalnie dojdzie do głosu jeden z głównych tematów tej jesieni – kwestia otwierania granic i rozpuszczania struktur, niejasnej odpowiedzialności i niewyraźnych kompetencji, zamieszania wokół praw oraz reguł, żeby wymienić tylko odpowiedników układu, o którym mowa (Saturn kwadratura Neptun). Na pierwszy plan wysuną się kwestie socjalne, prawne i gospodarcze, tematyka dotycząca uchodźców, a także religii, duchowości i wiary. Również na poziomie osobistym będzie trzeba zmierzyć się z tymi tematami i zająć w tej materii konkretne stanowisko. Nie oczekujcie tutaj klarownych i prostych rozwiązań ani odpowiedzi, ale bądźcie gotowi na to, że przyjdzie Wam nie raz zmienić zdanie i zrewidować swoje stanowisko.
Powzięte teraz decyzje i działania (również ich zaniechanie jest jakimś działaniem) będą miały istotne konsekwencje.

Konfiguracjom PONIEDZIAŁKU i WTORKU może towarzyszyć duża intensywność emocjonalna. W poniedziałek główną rolę odegrają przede wszystkim podstawowe potrzeby (pokarm, bezpieczeństwo, ciepło i przynależność), a także rodzina i ojczyzna. Z kolei we wtorek na pierwszy plan wysuną się asertywność, poważanie i uznanie.
Poza tym, zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia uwagę przykuje dotychczasowy układ sił i na drodze rozmów trzeba będzie szukać uczciwego, sprawiedliwego rozwiązania. Osoby zajmujące przywódcze stanowiska muszą przygotować się na krytyczne pytania, a nawet ataki. Sytuacja zrobi się nieprzyjemna szczególnie tam, gdzie czynione wysiłki służą wyłącznie utrzymaniu władzy, zyskaniu poważania albo zaspokojeniu własnych życzeń i brakuje woli do osiągnięcia pragmatycznego kompromisu. Jednak podjęcie jasnych i twardych, ale również uczciwych i otwartych negocjacji może położyć podwaliny pod przełom, jaki nastąpi w najbliższych tygodniach. [Księżyc w Raku, Słońce w kwadraturze do Plutona 13°, Mars w opozycji do Neptuna 8°]

W ŚRODĘ szczególnie wyraźnie zaznaczy się kontrast między osobistymi życzeniami i zamiarami a całościowym obrazem sytuacji, między idealnymi wyobrażeniami a konkretną rzeczywistością. Aktualności nabiorą wydarzenia, doświadczenia, wizje i impulsy, jakie napłynęły w styczniu oraz w lutym – teraz będzie można je zobaczyć z zupełnie nowej perspektywy. Zadajcie sobie pytanie, do jakiego punktu dotarliście w związku z tym. Dodatkowo trzeba być przygotowanym na chaos, zamieszanie i rozczarowania. Jeśli zachowacie spokój, to koniec końców możecie zdobyć cenne informacje.

CZWARTEK i PIĄTEK na pierwszy plan wysuną codzienność, związane z nią zadania i obowiązki. To dwa dobre dni, żeby zrobić porządek, poszukać odpowiedzi na pytania, które nie zostały dotychczas rozstrzygnięte i pozytywnie zamknąć jakąś ciągnącą się od dłuższego czasu sprawę. Bądźcie przy tym uważni i ostrożni, postarajcie się oddzielić rzeczy (nadal) istotne, pożyteczne i konieczne od tego, co straciło już sens; uszanujcie te pierwsze i pożegnajcie się z drugimi. Dotyczy to zarówno spraw codziennych, takich jak garderoba, zgromadzone przedmioty czy e-maile, jak również wszelkich związków, umów, ustaleń i zobowiązań.
W piątek po południu Merkury, patrząc z perspektywy Ziemi, przejdzie do ruchu prostego. [8.10. Wenus wejdzie do znaku Panny, w którym przebywają już Mars i Jowisz, a od 21:50 także Księżyc, Wenus w kwadraturze z Saturnem]
Od SOBOTY będziemy więc mogli znowu patrzeć w przyszłość i – przede wszystkim w dziedzinie komunikacji, oświaty, transportu, mediów oraz umów – podjąć konkretne działania czy poszukać konstruktywnych rozwiązań. [Głowa i Ogon Smoka zmienią znaki posadowienia, odpowiednio na Pannę i Ryby]
Poza tym warto w WEEKEND wyjaśnić stare, jeszcze niezamknięte sprawy, zwłaszcza dotyczące związków i wartości. To dobry czas na dokonanie uczciwego, rzeczowego podsumowania. Potem możecie spokojnie zdecydować o podjęciu następnych kroków i wyborze opcji. [11.10. o 10:45 Księżyc wejdzie do znaku Wagi]

 

Tłumaczenie: Monika J. Dykier. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2015 AstroTranslatio. All rights reserved

Wyślij komentarz

Translate »