POLITYCZNY SPEKTAKL 19. – 25.7.2021

Zamieszczony przez dnia lipiec 18, 2021

autorka: Verena Bachmann

hasła tygodnia: fascynujący polityczny spektakl / nuda nam nie grozi / miłość, pożądanie i namiętność – kolejny rozdział / związki i wartości w fazie zmian / naruszenie tabu / duże oczekiwania i bolesne otrzeźwienie / dostrzec głębokie prawdy / potęga kobiecości / sztuka i kreatywność

 

W tym tygodniu nuda nam nie grozi! Astrologiczne konfiguracje przyniosą wiele ciekawych możliwości, ale również niebezpieczeństw. Fantastyczne szanse i okazje do wzlotów będzie dzielić bardzo cienka linia od niepowodzeń i upadków. Jedne i drugie wzbudzą potężne emocje oraz wielkie namiętności.

W efekcie możliwe są magiczne momenty, doznania szczytowe oraz spełnienie pragnień, które wywołają nieopisany zachwyt albo głębokie poruszenie. Prawdopodobne są też bolesne doświadczenia i odkrycia, które wzbudzą w nas rozczarowanie, lęk, zgorzknienie, zazdrość, nienawiść i pragnienie zemsty.
Dodatkowo niewiele teraz potrzeba, żeby przejść ze skrajności w skrajność. Nawigowanie po falach emocji czy namiętności z zachowaniem minimum wewnętrznego dystansu będzie sporym wyzwaniem.

Jeżeli nie dacie wyprowadzić się z równowagi, to nadchodzące dni dostarczą Wam ciekawych doświadczeń, które w szerszej perspektywie przyniosą owocne rezultaty. Gorzej, jeśli silne uczucia popchną Was do nieprzemyślanych zachowań. Powściągnijcie takie impulsy albo poszukajcie wentylu dla napierających energii. Tym ostatnim mogą być ekspresyjne działania o kreatywnym charakterze, np. muzyka, malowanie, taniec, teatr. Wtedy zdołamy wykorzystać jakość czasu do stworzenia czegoś konstruktywnego, a nawet wielkiego.

 

FASCYNUJĄCY POLITYCZNY SPEKTAKL


Również na szerszym poziomie zobaczymy «efektowne przedstawienie» czy «fascynujący polityczny spektakl», tutaj też wybuchną potężne namiętności. Wydarzenia, które teraz nastąpią, wyznaczą kierunek na przyszłość, inaugurując kolejną fazę w związanych z nimi procesach.
Ogólnie w centrum uwagi znajdą się trzy konkretne dziedziny. I tak we wszelkiego rodzaju związkach trzeba będzie sprecyzować własne stanowisko, a także określić swoją pozycję. Przy tym warto sprawdzić, co się stało z nadziejami, oczekiwaniami i możliwościami, które przyniosły zima i wiosna tego roku. W relacjach czas wyjaśnić kwestie związane z wątpliwościami, zastrzeżeniami, dominacją i roszczeniem do sprawowania władzy, a także dotyczące sensu istnienia danego związku. W optymalnym przypadku zdołamy spełnić jakieś od dawna żywione pragnienie, dojdzie do zbliżenia albo zjednoczenia. Niewykluczone jednak, że zdobyte teraz informacje (tymczasowo) zwiększą dystans między partnerami, a nawet przyczynią się do podjęcia decyzji o rozstaniu. Tak czy owak chodzi o to, żeby w trzeźwy, rzeczowy, pragmatyczny sposób rozważyć dalszą strategię działania.
Na szerszym, ogólnospołecznym poziomie nastąpią kolejne, ważne wydarzenia i zwroty akcji związane z politycznymi oraz gospodarczymi umowami, stosunkami bądź sojuszami.

 

GENDER, ZWIĄZKI I PRAWA OSÓB LGBT


Również, jeśli idzie o przekonania i wartości bieg wypadków przyniesie pewne istotne zmiany. W efekcie zostaną zakwestionowane dotychczasowe pewniki, a nawet nastąpi zmiana perspektywy albo kierunku. Może tutaj chodzić o kwestie polityczne i finansowe, o podejście do konkretnych roszczeń dotyczących posiadania i rozwoju. Z drugiej strony istotną rolę odegrają zasadnicze wartości etyczne, moralne i kwestie prawne, jak np. co i w jakiej sytuacji jest dozwolone oraz dopuszczalne. W tym kontekście pojawi się też kwestia gender, tożsamości płciowej czy praw osób LGBT.

 

KOMUNIKACJA


Po trzecie w centrum zainteresowania znajdą się też komunikacja, podejście do informacji, rola mediów społecznościowych, transportu i ruchu. Tragiczne wypadki i bolesne odkrycia mogą nami wstrząsnąć i dostarczyć impulsów do zmiany. Niewykluczone jednak, że zranione, urażone uczucia doprowadzą tutaj do jeszcze większej polaryzacji i usztywnienia frontów. Jeśli sami znajdziecie się w takim położeniu, to spróbujcie – nawet w obliczu bardzo intensywnych uczuć – powstrzymać się od reagowania. Odczekajcie, aż fale emocji nieco opadną, potem warto na nowo nawiązać kontakt. Jeżeli będziecie przy tym otwarci, wewnętrznie jednoznaczni i autentyczni, to możecie znaleźć zaskakujące rozwiązanie nawet najtrudniejszych problemów.

 

TYDZIEŃ W SZCZEGÓLE


Już PONIEDZIAŁEK przyniesie nam całą gamę uczuć. Z jednej strony tego dnia będą jeszcze wybrzmiewać echa niedzieli, z drugiej poczujemy pragnienie dogłębnego zbadania jakiegoś tematu. Oprócz silnej potrzeby autentyczności, prawdy i intensywności wyraźnie wzrośnie też nasza wrażliwość. W efekcie niewiele potrzeba, żeby żarliwa dyskusja zamieniła się w zażarty spór i konflikt. Również słowa i gesty nie mające złych intencji mogą kogoś urazić i zranić. W takich momentach najlepiej zachować zimną krew i odczekać, aż sytuacja się uspokoi. Dzień sprzyja badaniu starych spraw i wyjaśnieniu istniejących od dawna nieporozumień. Warunkiem powodzenia wszelkich działań będą uważność, ostrożność i empatia.

We WTOREK i w ŚRODĘ nastrój ulegnie zmianie. Teraz zapragniemy zorganizować coś wspólnie z innymi, nie zabraknie nam entuzjazmu ani kreatywnych pomysłów. Sytuacja zrobi się nieprzyjemna tylko wtedy, jeśli górę wezmą samouwielbienie, przekonanie o własnej nieomylności i prawości albo skłonność do kierowania się ideologią. Postarajcie się nie narzucać innym własnych przekonań, nie osądzajcie też pochopnie osób, które myślą inaczej. Wtedy możecie liczyć na dwa ekscytujące, inspirujące dni.

 

POLITYCZNY SPEKTAKL – SŁOŃCE W LWIE


CZWARTEK przyniesie kolejną zmianę energii wiodących. Przede wszystkim w odniesieniu do związków i wartości zostanie teraz osiągnięte apogeum i punkt zwrotny. Z jednej strony w czwartek i w PIĄTEK zostaną uwolnione potężne pokłady twórczych, kreatywnych energii. W powietrzu zaiskrzy erotyka albo ogarnie nas żądza przygód. Jednocześnie zapragniemy przejść do rzeczy i zrobić coś konkretnego. Jednak duże oczekiwania połączone ze skłonnością do przesady, do tego, żeby chcieć za dużo oraz przekraczać istniejące granice, mogą nagle zepsuć przyjemne doświadczenia i uniesienia, wymuszając twarde lądowanie na ziemi. Zawiedzione nadzieje, urażona duma albo poczucie doznanej niesprawiedliwości szybko przejdą w zgorzknienie, nienawiść czy żądzę zemsty. Powściągnijcie takie impulsy. Jeśli zachowacie zimną krew, to możecie lepiej poznać przekonania i wartości własne oraz innych. Liczcie się jednak z nieoczekiwanymi zwrotami akcji.

Podczas WEEKENDU emocje nieco opadną i wróci spokój. Teraz będziemy gotowi potraktować innych jak równych sobie i porozmawiać z nimi bez klapek na oczach. Jeśli odważycie się zobaczyć sprawy takimi, jakimi są, i nie cofniecie się nawet przed mało przyjemnymi prawdami, to możecie – dzięki dyskusjom bądź autorefleksji – sporo zrozumieć. Bądźcie jednak uważni i uszanujcie istniejące granice. Osoby, które zechcą wyciągnąć na światło dzienne rzeczy wyparte czy ukryte albo bez skrupułów naruszyć tabu, mogą więcej zniszczyć niż ujawnić.

Tłumaczenie: Monika J. Dykier. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.
© 2021 AstroTranslatio. All rights reserved

Wyślij komentarz

Translate »