Ostry cień mgły i chaos 8. – 14.6.2020

Zamieszczony przez dnia Cze 7, 2020

autorka: Verena Bachmann

hasła tygodnia: ostry cień mgły / realizacja wizji – sprawdzian / być asertywnym i postawić na swoim / autorytety wystawione na próbę / agresja i atak albo uniki i ucieczka / egoizm vs altruizm

 

Również w nadchodzącym tygodniu możemy mieć problem
z koncentracją na wybranym temacie. Jednocześnie podjęte teraz decyzje i wydarzenia, które nastąpią, dostarczą nam istotnych impulsów do działania. Będą one testem motywacji tkwiącej u podstaw obranego kursu, a także wytyczą kierunek ważnych zmian. Jednak kombinacja, jaka w ten sposób powstanie, nie należy do łatwych.

 

Ostry cień mgły


Podobnie jak wędrowiec we mgle czy statek na otwartym morzu nie mają punktu orientacji, tak samo wszystkie osoby pozbawione «wewnętrznego» kompasu, mogą teraz zabłądzić, wybrać niewłaściwą drogę albo kręcić się w kółko.
Dlatego musimy wiedzieć, o co naprawdę chodzi. Niewątpliwie przyda się także zdolność rozmawiania w otwarty sposób. Dzięki wymianie informacji poznamy inne perspektywy i możliwości. Warto też przyjrzeć się własnym zamiarom i motywacji do działania.

Jakość czasu sprzyja otwartości na subtelne sygnały, wibracje, energie, uczucia oraz wrażenia. Taka umiejętność pozwoli nam czytać między wierszami, odbierać nastroje i prądy, znaleźć inspirację albo wzruszyć się pod wpływem obrazów czy wizji. Jednocześnie wewnętrzna i zewnętrzna rzeczywistość często będą się ze sobą mieszać, a ostry cień mgły zniekształci obraz sytuacji. Przede wszystkim zamazaniu ulegnie percepcja obiektywnych faktów, zaczniemy obserwować świat przez pryzmat starych spraw, ideologii, osobistych lęków czy tęsknot. W efekcie istnieje niebezpieczeństwo, że niewłaściwie ocenimy zarówno realnie dostępny potencjał, jak również ewentualne zagrożenia.

 

Chaos i zamieszanie


Skutkiem tego będą zamieszanie, chaos albo przesadne reakcje. Osoby wrażliwe będą wyczulone na niewyrażone potrzeby i nastroje systemów, w jakich żyją (związków, grup, rodziny, instytucji, narodu, etc.). Mogą one przejmować panujące tam napięcia i zadziałać jak przewód «energetyczny». Ostatecznie jedni uwielbią je i potraktują jak świętych czy bohaterów, a inni uznają za kozły ofiarne, męczenników bądź ofiary zaistniałej sytuacji.
Dlatego zachowajmy szczególną ostrożność i nie działajmy pochopnie. Dopiero za jakiś czas zobaczymy, o co tak naprawdę chodzi. Wtedy możemy też podjąć zdecydowane i świadome decyzje. Jakość czasu sprzyja osobom kreatywnym, religijnym oraz artystom. Wszyscy oni mogą teraz skorzystać z nieprzebranego źródła inspiracji oraz poczynić ciekawe spostrzeżenia.

 

Przywódcy pod obstrzałem


Generalnie w centrum uwagi znajdą się przywódcy i autorytety. Staną oni przed sporym wyzwaniem
i zostaną poddani rozmaitym próbom. Jedni zadziwią nas swoją przebiegłością, sprytem, elastycznością czy umiejętnością dostosowania się do panujących realiów, inni okażą się oportunistami, kłamcami albo oszustami. Niewykluczone, że niektórzy rozczarują swoich wielbicieli przez brak asertywności, a inni spróbują kompensować własną słabość twardością i agresją.

Istotną rolę odegra również postawa wobec kwestii społecznych, migracji, podejście do pokrzywdzonych lub prześladowanych. Z jednej strony na bieg zdarzeń wpłyną tutaj stare, nieprzepracowane problemy, z drugiej niepostrzeżenie zaznaczą się nowe rozwiązania. Tak czy inaczej, trzeba pamiętać o tym, że wszystko, co się teraz stanie, jest rozdziałem dłuższej opowieści. Wiele rzeczy zrozumiemy dopiero z perspektywy czasu.

Również, jeśli idzie o negocjacje i umowy, efekty osiągnięte w tym tygodniu mają tymczasowy charakter.
W najbliższym czasie wrócą one jeszcze nie raz na tapetę, będą uzupełniane i korygowane. Dopiero od lipca możemy liczyć na ostateczne ustalenia.

 

Tydzień w szczególe


W PONIEDZIAŁEK wzrośnie potrzeba klarowności, bezpieczeństwa i kontroli. Osoby, które dobrze wiedzą, czego chcą, mogą teraz wykorzystać dyscyplinę i siłę woli, aby zaangażować się w osiągnięcie celu. Tam gdzie zamiary i motywacja są autentyczne oraz prawe, będzie można bardzo dużo osiągnąć. Warto też wykorzystać ten dzień na porządki. Jednocześnie zaznaczy się tendencja do manifestowania władzy, nadmiernej surowości albo prowokowania innych. W tym ostatnim przypadku może nastąpić niebezpieczna eskalacja konfliktu.

We WTOREK i ŚRODĘ zobaczymy więcej, będziemy otwarci na nowe pomysły, społeczne i technologiczne możliwości. To dobry czas, żeby omówić kwestie humanistyczne, podejścia do mediów albo ciekawe idee. Głównie tam, gdzie zainteresowani będą otwarci na niekonwencjonalne teorie i partnerskie rozmowy, istnieją spore szanse na osiągnięcie konstruktywnych rezultatów.
Pozwólcie się zainspirować, wykorzystajcie okazję, żeby zająć się nowymi, kreatywnymi pomysłami. Unikajcie jednak zbytniego teoretyzowania, abstrakcyjnych koncepcji czy ideologicznych wycieczek.
Te ostatnie mogą brzmieć ciekawie, ale nigdzie Was nie zaprowadzą.

 

Księżyc, Mars i Neptun w Rybach


Od CZWARTKU nastrój ulegnie zmianie. W czwartek i w PIĄTEK do głosu dojdzie opisana na wstępie wrażliwość i otwartość, wzrośnie też skłonność do dekoncentracji. W efekcie możemy mieć problem ze znalezieniem motywacji do działania. Z jakości czasu skorzystają prace wspólnotowe, zaangażowanie na rzecz ideałów, ale również odpoczynek na łonie natury.
Spróbujcie nawiązać kontakt ze swoim wewnętrznym przewodnikiem, poczuć siebie – swoją prawdziwą istotę, swoje marzenia, tęsknoty, ideały i w razie możliwości – nazwać je.
Koniec tygodnia może być szczególnie trudny dla wszelkich autorytetów i przywódców. Na pierwszy plan wysuną się oczekiwania, idealizacja i niejasności. Osoby na świeczniku będą też musiały stawić czoła atakom z zewnątrz. Jedynym wyjściem jest klarowność oraz jednoznaczność własnych celów i zamiarów.
Uwaga, cień mgły przybiera na sile!

 

Cień mgły nad światem


W SOBOTĘ cień mgły osiągnie swoje maksimum. Teraz wzrośnie otwartość na subtelne wibracje, na to, co niewidoczne i nienamacalne. Wiele osób będzie musiało podjąć decyzje i dokonać zmiany kierunku.
Ogólnie wydarzenia tego dnia, poczynione teraz doświadczenia i podjęte działania dostarczą nam ważnych impulsów i zapoczątkują dłuższą historię. Możecie mieć wizję swojej przyszłości, dokonać wewnętrznej reorientacji albo trafić na ślad prawdy.
Świat zewnętrzny ogarnie mgła, zapanuje w nim chaos, grożą pomyłki i błędne interpretacje, dlatego kierujcie się głównie swoim wewnętrznym kompasem. Zanim wydacie jakiś osąd lub zadziałacie, odczekajcie chwilę. Spróbujcie odróżnić litość od współczucia. Ta pierwsza może Wam napytać sporo biedy.
W sobotę uściśli się koniunkcja Marsa z Neptunem w Rybach. Ostatni taki aspekt miał miejsce 8 grudnia 2018 roku.

W NIEDZIELĘ sytuacja astrologiczna ponownie ulegnie zmianie – ogarnie nas żądza czynu. Dlatego zadbajcie o odpowiednio dużo ruchu, ale postarajcie się nie forsować własnej woli. Jeśli będziecie chcieli czegoś za szybko, to sprawy nie pójdą gładko i łatwo popełnicie błąd. Jeżeli jednak zachowacie ostrożność i popłyniecie z prądem zdarzeń, to wydarzą się istnie cuda.

 

Zdjęcie: Pixabay
Tłumaczenie: Monika J. Dykier. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.
© 2020 AstroTranslatio. All rights reserved

Wyślij komentarz

Translate »