Przeznaczenie a wpływ zaćmień

Zamieszczony przez dnia lut 28, 2015

W wielu wpisach poświęconych zaćmieniom wspominałam, że wydarzenia towarzyszące tym zjawiskom nabierają wyjątkowego charakteru. W efekcie sprawy z pozoru prozaiczne, proste i oczywiste jawią się w zupełnie innym świetle i zyskują nowy wymiar. Często przy okazji pojawia się rozgłos (chciany lub nie), a zawsze – istotna zmiana w życiu. Ich zasięg oraz skala są różne i zależą od sygnifikatorów (nie tylko planet) uruchomionych w horoskopie osobistym przez dane zaćmienie.

Ogólnie tego rodzaju zdarzenia można podzielić na dwa rodzaje:
takie, które następują w czasie zaćmienia (ew. dzień przed lub dzień po nim)
i takie, które zostały wtedy zapoczątkowane (poprzez zalążek w postaci myśli, pomysłu, zakupu itp.), ale w sposób konkretny i znaczący manifestują się znacznie później.

Jedne i drugie przybierają zupełnie nieoczekiwany, zwykle niefortunny obrót. Dla lepszego zobrazowania problemu wybrałam dwa przykłady z pierwszej grupy. Te z pozoru bardzo różne historie łączy data 15 kwietnia 2014 roku, która w obu przypadkach okazała się kluczowa. Gwoli przypomnienia: wspomnianego dnia przypadało zaćmienie Księżyca. Astrologia przypisuje temu zjawisku szczególne znaczenie i wiąże je z kobietami jako reprezentantkami zasady księżycowej (a także z domem, rodziną, macicą itp.).
Tarcza Księżyca została wtedy za sprawą Słońca przesłonięta przez cień Ziemi. Słońce, które w tym przypadku jest sprawcą (agensem) symbolizuje element męski, patriarchalny, czyli wola, siła, walka i dynamizm wzięły górę nad uczuciem, intuicją i tym co nieświadome.

W nocy 14 kwietnia terroryści z Boko Haram porwali uczennice ze szkoły Chibok. Mimo wytężonych starań, głośnej akcji #BringBackOurGirls, w którą oprócz milionów internautów zaangażowała się Michelle Obama, dziewczyn do tej pory nie udało się uwolnić. Boko Haram chce zrobić z północy Nigerii muzułmański kalifat i jest na „dobrej” drodze do osiągnięcia celu.
Ponad 50 z ok. 276 [1] porwanych dziewcząt zdołało zbiec, los reszty pozostaje jednak nieznany. Na opublikowanym miesiąc później nagraniu część z nich w hidżabach recytowała wersety Koranu (chrześcijanki zmuszono do przejścia na islam). Przywódca ugrupowania początkowo groził, że sprzeda zakładniczki na targu niewolników (w tym zakątku świata handel dziewczętami przeznaczonymi na żony dla poligamistów z krajów arabskich jest na porządku dziennym), potem zaoferował, że je uwolni w zamian za wypuszczenie z więzień członków Boko Haram. Władze nie zaakceptowały tych warunków.
W ubiegłą niedzielę (22 lutego) na zatłoczonym rynku w Potiskum wysadziła się w powietrze dziesięciolatka. W związku z rosnącą liczbą zamachów terrorystycznych dokonanych w Nigerii przez dziewczynki pojawiły się przypuszczenia, że Boko Haram zaczął wykorzystywać w tym celu uprowadzone w ubiegłym roku uczennice.

Drugą historią żyła cała Polska. Znany ginekolog, powołując się na konflikt sumienia, odmówił wykonania aborcji, chociaż zdiagnozowano, że płód ma bardzo poważne wodogłowie, nierozwinięty mózg oraz brak części twarzy i umrze zaraz po narodzeniu.
Profesor, manipulując pacjentką, zwlekał z wydaniem stosownej decyzji. Twierdził, że o problemie dowiedział się dopiero podczas pierwszego spotkania z kobietą, czyli 14 kwietnia 2015 roku.
Z chronologii zdarzeń wynika, że wady płodu rozpoznano i potwierdzono w innym szpitalu na początku marca, a pacjentka zadecydowała wtedy o przerwaniu ciąży. Na początku kwietnia lekarz prowadzący przekazał jej, że wspomniany profesor, ówczesny dyrektor szpitala, został już o wszystkim poinformowany, nakazał jednak czekać na pełną dokumentację. Kobieta usłyszała, że musi spotkać się z profesorem, aby otrzymać zgodę na przeprowadzenie zabiegu. W ustalonym dniu do spotkania nie doszło z uwagi na inne obowiązki ginekologa. Następny termin wyznaczono na 14 kwietnia. Wtedy profesor oświadczył, że musi omówić tę kwestię z prawnikiem. Na kolejnym spotkaniu, 16 kwietnia, wręczył kobiecie pismo odmawiające wykonania aborcji ze względu na konflikt sumienia. Dokument opatrzony był datą 15 kwietnia. Tym samym uniemożliwiono legalną aborcję, ponieważ właśnie rozpoczął się 25 tydzień ciąży, a prawo pozwala na usunięcie płodu do 24 tygodnia (jeśli badania prenatalne bądź inne przesłanki medyczne wskazują na jego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia lub istnienie nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu). Profesor dobrze o tym wiedział [2].

W obu przypadkach kobiety zostały zmuszone do zachowań niezgodnych z ich wolą i uczuciami, górę wzięła męskość w tradycyjnym wydaniu – przekonana o własnej racji, pewna siebie, impertynencka i arogancka. Oczywiście pojęcie „męskość” nie odnosi się tutaj do płci, ale rodzaju energii i reprezentowanej postawy.

O regułach odczytywania zaćmień więcej w książce „Diagnostyka astrologiczna”, a o konfrontacji pierwiastka żeńskiego z męskim, rosnącej roli tego pierwszego, podziale ról oraz zmianie tradycyjnych wzorców społecznych w „Potędze kobiecości”. Zachęcam do lektury i podzielenia się własnymi refleksjami!

 

P.S. W świetle ostatnich wydarzeń na, zasadne wydają się obawy związane z dalszym losem Mołdawii. Najbliższe zaćmienie Słońca przypadnie w koniunkcji z Księżycem i w opozycji do Marsa w horoskopie tego państwa (proklamacja niepodległości miała miejsce 27 sierpnia 1991 r. – zatem wpis Pierwsze spotkanie złoczyńców dotyczy również solariusza „małego kraju z wielkimi problemami”).
Niewykluczone, że Putin – w sposób raczej mniej niż bardziej jawny (jego solarne zaćmienie Księżyca dodatkowo zostanie powtórzone 4 kwietnia, tym razem w przeciwnych znakach) – wykona następny krok na drodze do odbudowania supermocarstwa, czyli czeka nas kolejna odsłona powrotu do przyszłości.

[1] http://www.foxnews.com/world/2014/06/23/nigeria-says-21-girls-in-boko-haram-kidnapping-still-missing/
[2] Chronologia na podstawie artykułu „Wprost” str. 8, 22.06.2014.

1 komentarz

  1. 06.09.2015, W centrum Kiszyniowa trwa masowy protest, jego uczestnicy żądają m.in. dymisji prezydenta Nicolae Timoftiego i zwołania przedterminowych wyborów parlamentarnych. Liczba demonstrantów może sięgać nawet 100 tys. ludzi.
    Powodem jest wyprowadzenie z krajowego systemu bankowego kwoty ok. 1,5 mld dolarów. Wspomniane fundusze były pożyczką udzieloną przez trzy największe mołdawskie banki. Sprawa ich zniknięcia, dotąd niewyjaśniona, wywołała protesty antyrządowe wiosną tego roku.
    Obecnie: tranzytujący Mars jest w kwadraturze do Plutona, tranzytujący Merkury w kwadraturze do Urana, a Pluton w koniunkcji z Neptunem/Lilith. W październiku Saturn uściśli kwadraturę ze Słońcem w horoskopie tego kraju.
    Tymczasem przed nami dwa kolejne zaćmienia, kolejno Słońca (13.09.) i Księżyca (28.09.).

Wyślij komentarz

Translate »