Nów w Koziorożcu (bilans zysków i strat)

Zamieszczony przez dnia Gru 22, 2016 | 0 komentarzy

Nów w Koziorożcu (bilans zysków i strat)

29 grudnia o 7:53 nastąpi nów w Koziorożcu (8°). Wschodzące Słońce i Księżyc utworzą koniunkcję z retrogradującym Merkurym, nieopodal znajdzie się także Pluton (17°). Cały układ można uznać za tzw. stellę, która wzmacnia działanie znaku.
Nów zaktywizuje gwiazdę stałą Facies. Według Robson ma ona naturę Słońca i Marsa, grozi ślepotą, chorobami, wypadkami oraz nagłą śmiercią. Ponieważ nów przypada rano, to prawdopodobnie obudzimy się w dziwnie poważnym nastroju, przez cały czas dzień będziemy skoncentrowani na tym, co najważniejsze, zdyscyplinowani i nieco melancholijni. Możemy odnosić wrażenie, że życie stawia przed nami trudne zadania, że aby coś osiągnąć trzeba być cierpliwym i wytrwałym.

Słońce, Księżyc i Merkury będą w sekstylu do Marsa, Neptuna i węzła księżycowego w Rybach. Taki układ pozwoli nam skierować energię do wewnątrz, skupić się nie tyle na własnych ambicjach realizowanych na forum publicznym, ile na znalezieniu tego, co naprawdę istotne, prawdziwe i stanowi naszą esencję. Uwaga: łatwo możemy też ulec iluzjom i mieć problem z odróżnieniem kłamstwa czy pobożnych życzeń od rzeczywistości. Nie warto szukać teraz racjonalnych odpowiedzi (Merkury w retrogradacji), lepiej doświadczać, słuchać swojej intuicji, otworzyć się na przekaz płynący ze świata astralnego i iść drogą wewnętrznej Prawdy.

 

Wyzwania

31 grudnia Mars w Rybach wyładuje również ostatnie zaćmienie Słońca. Dlatego należy spodziewać się powrotu tematów, które były aktualne we wrześniu (2016 r.) oraz gwałtownych, dramatycznych wydarzeń związanych z tymi układami.
Kwadratura Saturna z Chironem (22°) może nas zetknąć ze sprawami trudnymi i bolesnymi, w które – nie z własnej winy – zostaliśmy uwikłani. Na pierwszy plan wysunie się kwestia autorytetów i ich władzy (nadużyć, braku odpowiedzialności, ignorancji, ale również przeciążenia i nadmiernych wymagań).
W tym czasie mogą wystąpić katastrofy naturalne (w grudniu 2004 r. podczas opozycji Chirona z Saturnem miało miejsce tragiczne tsunami w Azji Południowej) albo rozmaite kryzysy, także związane z rozwojem nowoczesnych technologii. Z drugiej strony niewykluczone są prawdziwe cuda, ozdrowienia i nagła poprawa sytuacji. Kluczem do powodzenia będzie umiejętność akceptacji tego, co jest, co się wydarzy i zaaprobowania paradoksalności czy ambiwalencji pewnych zjawisk.

 

Bilans zysków i strat

Każdy nów wyznacza moment obrachunku i analizy tego, co zaszło w ciągu ostatnich dwóch tygodni, planowania na przyszłość oraz złożenia zalążków pod nowe przedsięwzięcia – to koniec starego i początek nowego cyklu. Tym razem na pierwszy plan wysuną się ciężka praca, wspinaczka po szczeblach drabiny społecznej, ambicja, struktury, planowanie i trwałe fundamenty.
Kalendarzowo i astro-logicznie nadejdzie dobra pora, żeby dokonać podsumowań w tym zakresie – zobaczyć, co osiągnęliśmy i zdołaliśmy zbudować, a co nam nie wyszło. I to nie tylko w perspektywie minionego miesiąca czy roku, ale nawet ostatnich 16 lat (28.5.2000 r. Jowisz w koniunkcji z Saturnem 23° Byka) i pięciu lat (4.1.2011 r. Jowisz w koniunkcji z Uranem 28° Ryb). Wiele projektów zainicjowanych w tym okresie osiągnie teraz rozkwit i swoje apogeum. Będziemy mogli zebrać owoce wcześniejszych starań, systematycznej, mozolnej i wytrwałej pracy – albo definitywnie pożegnamy się z pewnymi sprawami.
Niewątpliwym atutem tego nowiu jest duża ilość harmonijnych, silnych, długotrwałych aspektów. Przebywający w Strzelcu Saturn, regent Koziorożca, utworzy teraz trygon z Uranem w Baranie (21°) i sekstyl z Jowiszem (21°). W efekcie powstanie trójkąt syntetyczny, złożony z żywiołów Ognia i Powietrza. Ten układ będzie trwał od przesilenia zimowego, przez Boże Narodzenie i wprowadzi nas w Nowy Rok.

To bardzo wymagające, ale również energetyzujące, zasilające i wspomagające energie. Możemy więc liczyć na szczególnie owocny i konstruktywny okres – nie tylko jest szansa na to, że nasz wytężony wysiłek zostanie wreszcie nagrodzony awansem, ale też urzeczywistnią się plany, wizje i pomysły. Powtórzenie tych aspektów w 2017 roku (trygon Saturna do Urana 19.5. i 11.11., a sekstyl Jowisza do Saturna w styczniu i 27.8.2017 r.) da okazję przeprowadzenia diametralnych zmian, które odmienią nasze życie.
Na poziomie globalnym Jowisz w Wadze sprzyja harmonii społecznej, sprawiedliwości i współpracy, Saturn w Strzelcu ugruntowuje i wzmacnia tożsamość kulturową, ale jednocześnie wspiera tendencje zachowawcze, a Uran w Baranie zachęca do innowacji i rewolucji.
Trygon Wenus w Wodniku z Jowiszem posłuży spotkaniom z przyjaciółmi, zawarciu nowych lub pielęgnowaniu już istniejących znajomości (także w mediach społecznościowych), imprezom towarzyskim i otwartości w związkach, jej sekstyl do Saturna – odnowieniu starych przyjaźni, pracom upiększającym (dom lub stronę internetową), wyjazdom na narty czy wizytom w (wirtualnych) muzeach.

 

W ruchu wstecznym

Poza tym Merkury przebywa już w retrogradacji, pamiętajmy więc, że nie jest to korzystna pora na podpisywanie umów i podejmowanie ważnych decyzji, bo – w najlepszym razie – będą one potem wymagały renegocjacji, poprawek i korekt. Osoby inicjujące nowe projekty powinny zachować szczególną ostrożność i pamiętać o istniejącym teraz niebezpieczeństwie błędnej oceny sytuacji. Warto skoncentrować się na dokończeniu zadań, które odkładaliśmy na później, wznowić przerwane rozmowy i doprowadzić do końca wszelkie sprawy, które zostały nierozstrzygnięte lub tkwią w zawieszeniu.

 

 

To może być bardzo ciekawy i płodny czas – wykorzystajcie sprzyjające wibracje! Pora:

• pożegnać się z tym, co niepotrzebne – mniej znaczy więcej
• zaplanować przerwy: krótką pauzę każdego dnia
• zrezygnować z zadań, którym nie jesteśmy już w stanie podołać
• wynagrodzić sobie własne osiągnięcia
• podziękować wszystkim, którzy coś dla nas robią
• być wiarygodnym dla siebie i dla innych

W tym czasie warto pozbyć się pewnych nawyków, które utrudniają nam życie:

• nieustający brak czasu
• presja i stres
• wygórowane ambicje
• nadmierne wymagania względem siebie i innych
• pesymizm i czarnowidztwo

Hasła związane z nowiem w Koziorożcu: czas, przestrzeń i ciąg przyczynowo-skutkowy, polityka, prawa, instytucje, reguły, normy i struktury, ład i porządek.
Powyższe informacje szczególnie dotyczą osób, które w swoich horoskopach mają obsadę 21° Strzelca, Barana, Wagi oraz 9° Koziorożca.

Wyślij komentarz

Translate »