Morin de Villefranche i kardynał Richelieu

Zamieszczony przez dnia Wrz 8, 2011

Z okazji przypadającej jutro rocznicy urodzin kardynała Armanda-Jeana du Plessis de Richelieu jeszcze jeden fragment Astrologia Gallica w moim tłumaczeniu. Autor na przykładzie własnego horoskopu oraz horoskopu kardynała Richelieu w bardzo zrozumiały sposób pokazuje tutaj, jak odczytać horoskop, łącząc władztwo, znaczenie i charakter planety z jej posadowieniem w domu.

 

„Benefik w niekorzystnej kosmicznej pozycji, np. w dwunastym albo ósmym domu, bądź jako władca jednego z tych domów, nie zapobiegnie niedomaganiom, ba, może nawet wywołać poważne przypadłości. Nie udaremni też gwałtownej śmierci, zwłaszcza jeśli wskazują na nią dodatkowo inne czynniki. Przykładowo kardynał Richelieu miał Jowisza w koniunkcji z gwiazdą Oculus Taurus w Bliźniętach, w domu ósmym, co zapowiadało śmierć na skutek straszliwego niedomagania. [Mowa o gwieździe stałej zwanej Aldebaran, która wprawdzie daje szczęście, lecz dobrodziejstwa, jakich użycza, mają charakter nietrwały; oznacza również zagrożenie przemocą i chorobami].

Jeśli władca domu przebywa w innym domu niż pierwszy, to należy wydać werdykt, rozpatrzywszy problem na trzy sposoby. Przykładowo: władca drugiego domu w siódmym domu. Po pierwsze, planeta jako taka, stojąc w domu siódmym, każdorazowo zapowiada zgodnie ze swoją naturą albo kosmiczną pozycją coś dobrego albo złego w kwestiach dotyczących małżeństwa, jawnych wrogów, sporów prawnych i umów. Ponieważ jest władcą domu drugiego, z tych samych powodów mówi również coś dobrego albo złego o pieniądzach. Jako władca domu drugiego w domu siódmym, będąc w dobrej kosmicznej pozycji wskazywałaby na pieniądze z małżeństwa, sporów prawnych albo umów. Jeśli zaś byłaby w niekorzystnym położeniu, wskazywałby na straty finansowe z wymienionych powodów. Tak oto powstaje kombinacja, która stosownie do natury i pozycji planety albo jest szczęśliwa albo nieszczęśliwa.

Jeśli władca Medium Coeli przebywa w domu dwunastym to należy podobnie połączyć ze sobą znaczenia tychże domów [tzn. 10. i  12.]; a ponieważ determinacja planety rządzącej domem dziesiątym – a tym samym sławą i działalnością zawodową właściciela horoskopu – jest mocniej wyznaczana przez pozycję niż przez dominację, to rzeczona planeta stanowi przyczynę chorób, więzienia, wrogów albo wygnania. Jeśli zaś z drugiej strony władca domu dwunastego przebywa w domu dziesiątym, to wrogowie, więzienia, wygnania, choroby itd. będą powodem zaszczytów, uznania i działalności zawodowej, zwłaszcza gdy tenże władca jest benefikiem i w dobrym kosmicznym położeniu.

Potwierdzeniem pierwszego przykładu jest mój własny horoskop, w którym władca Medium Coeli [wierzchołek 10 domu] jest peregrinus [tzn. nie posiada żadnej zasadniczej godności] w domu dwunastym, zaś za potwierdzenie drugiego przykładu może posłużyć horoskop kardynała Richelieu, gdzie Wenus jako władczyni domu dwunastego znajduje się w dużej bliskości MC. W tym miejscu należy poświęcić dużą uwagę naturze oraz pozycji planety i sprawdzić, czy wykazuje ona jakąś analogię do spraw tego domu. (…)

Jeśli władca domu dziesiątego przebywa w domu dwunastym, to profesja urodzonego będzie powodem nieszczęścia albo też urodzony tę profesję utraci, co spotkało mnie, jeśli idzie o zawód medyka, gdyż Saturn, władca domu dziesiątego, przebywa w moim horoskopie w domu dwunastym; ewentualnie urodzony trafi do więzienia [z powodu swojej pozycji społecznej czy osiągnięć zawodowych]. Kiedy jednak władca domu dwunastego stoi w domu dziesiątym, wtedy wrogowie, więzienia czy też nieszczęście będą powodem zaszczytów oraz wyniesienia, jak rzecz się miała w przypadku kardynała Richelieu, którego Wenus  – władczyni domu dwunastego – znajdowała się w MC, czy raczej w jego pobliżu, w obrębie niewielkiej orby, gdyż de facto stała jeszcze w domu dziewiątym.”

Horoskop Morinusa na stronie Morin de Villefranche. Odczytanie horoskopu. Wszystkie przypisy w nawiasach kwadratowych pochodzą ode mnie.

© 2011 AstroTranslatio. All rights reserved.

Wyślij komentarz

Translate »