Lilith – Potęga kobiecości (Lilith na MC)

Zamieszczony przez dnia Mar 12, 2014

Lilith w koniunkcji z głównymi osiami horoskopu (AC/DC, MC/IC)

Główne osie horoskopu są niejako bramami prowadzącymi do życia, obszarami, w których mamy najbardziej bezpośredni i najsilniejszy kontakt ze światem, dlatego planety posadowione w ich obszarze posiadają szczególnie widoczny i dominujący wpływ. Jeśli Lilith przebywa na ascendencie, descendencie, w medium lub imum coeli, ewentualnie jest z nimi w jakikolwiek inny sposób powiązana, wówczas jej tematyka znajduje wyraźne odzwierciedlenie w życiu danego człowieka. Tematy i energie Wielkiej Bogini z jednej strony kształtują doświadczenia takiej osi ze światem, z drugiej decydują, w jaki sposób jest on przez nią odbierany. (…)

Lilith w obszarze MC (X dom)

Jeśli Lilith tworzy koniunkcję z MC, to tematy i obrazy Wielkiej Bogini nabierają znaczenia w kontekście pozycji społecznej, uznania na forum publicznym, roli zawodowej, a także powołania. Takie osoby często posiadają wyjątkową charyzmę i niezależnie od tego, jak postępują, wywierają ogromny wpływ na innych. Wypełniając swoją funkcję, wzbudzają bezgraniczny podziw lub są odrzucane, atakowane czy demonizowane jako ci, którzy odważyli się przełamać tabu.

Ich kariera i autorytet, zwłaszcza w zakresie odgrywanych ról społecznych, ma dość osobliwy rytm i podlega ciągłym zmianom. Fazy prestiżu i sukcesu przeplatają się tutaj z okresami pogardy, wyobcowania oraz wykluczenia. Ponieważ tematyka Lilith na MC również (przyp. tłum. nawiązanie do poprzedniego podrozdziału, w którym była mowa o Lilith na DC) jest często projektowana na innych, to w życiu takich osób szczególną rolę mogą odegrać niezwykłe postacie (rodzice, wzorce, przełożeni – często kobiety).  Zgodnie ze znaczeniem Lilith okazują się one wielkimi protektorami, mecenasami czy opiekunami albo bezwzględnymi, bezlitosnymi i wymagającymi autorytetami.

Wreszcie, ludzie mający w swoich horoskopach Czarny Księżyc w medium coeli są powołani do tego, aby pełnić jakąś rolę bądź funkcję w służbie Bogini i działać jakby  w Jej zastępstwie (kapłan). Wtedy zyskują dostęp do rezerwuaru potężnej mocy i mogą dokonać naprawdę wielkich rzeczy. Jednak powinni też być gotowi zrezygnować ze swoich osobistych interesów, a w razie konieczności nawet poświęcić reputację.

Fragment książki Potęga kobiecości (Die Macht des Weiblichen), Verena Bachmann, Mintaka 2014, tłum. Monika J. Dykier (w przygotowaniu). Pełna wersja tekstu  – omówienie koniunkcji Lilith z AC, DC, MC oraz IC – od jutra będzie dostępna dla osób, które zakupiły książki Chiron-Przewodnik i/lub Diagnostyka astrologiczna za pośrednictwem mintaka.com.pl lub astrotranslatio.com.

Lilith w MC mają w swoich horoskopach:

Alan Turing, Lilith Waga

Coco Chanel, Lilith Waga

Jean Paul Gaultier, Lilith Lew

Michel Houellebecq, Lilith Baran

Oprah Winfrey, Lilith Waga

Wladimir Putin, koniunkcja Lilith/Pluton Lew.

 

© 2014 AstroTranslatio. All rights reserved

Wyślij komentarz

Translate »