Kryzys jest szansą 29.6. – 5.7.2020

Zamieszczony przez dnia Cze 28, 2020

autorka: Verena Bachmann

hasła tygodnia: kryzys jest szansą / faza przejściowa – 3. część: kryzys i ponowna ocena sytuacji / wybór wraz z konsekwencjami / zakwestionowanie istniejącego porządku rzeczy / niepowodzenia i smutne konstatacje, ale też możliwość wyciągnięcia lekcji z tego, co zaszło / nieoczekiwana zmiana na lepsze / bohaterowie, święci i uzdrowiciele

 

Procesy, które od ponad dwóch tygodni zachodzą w różnych sferach życia, osiągną teraz swoje apogeum i ważny punkt zwrotny. W najbliższych dniach wzrośnie potrzeba czynu, ale również tendencja do podejmowania impulsywnych, emocjonalnych, nieprzemyślanych działań.

Jednocześnie podwyższony poziom wrażliwości oraz związana z nim skłonność do gwałtownego reagowania na byle błahostki, stworzą trudną kombinację energetyczną. W najlepszym razie zdołamy teraz pozyskać ważne informacje i nadać dynamikę działaniom, które w szerszej perspektywie przyniosą decydującą zmianę.

 

Kryzys jest szansą


W sprawach dotyczących światopoglądu, kwestii moralnych i religijnych nasunie się pytanie, co jest dozwolone, «słuszne» i sensowne, a co złe i fałszywe. Na poziomie osobistym warto sprawdzić własne podejście do tych tematów oraz przyjrzeć się swoim uprzedzeniom.
Globalnie najważniejsze będą polityczne i kulturowe przekonania, kwestie dotyczące przywództwa i władzy. Zadamy sobie pytanie, kto i na jakiej podstawie czuje się powołany lub upoważniony do wykorzystywania kontroli, władzy i przemocy. Niewykluczone, że trzeba będzie wybierać między różnymi możliwościami i rozwiązaniami, a także ustanawiać priorytety.

W tym kontekście wyróżnią się głównie trzy grupy: pierwsza posiadająca wiedzę w zakresie nauki oraz nowoczesnych technologii, druga – preferująca silną wolę, dyscyplinę, władzę i kontrolę, trzecia – propagująca solidarność, empatię i miłość bliźniego. Dokonany wybór będzie miał – przede wszystkim
w szerszej perspektywie – trudne do przewidzenia konsekwencje. Niewykluczone, że w tym kontekście aktualności nabiorą również incydenty, doświadczenia i decyzje z początku kwietnia, które zobaczymy
w zupełnie nowym świetle.

 

Przywódcy do tablicy!


Przede wszystkim to niełatwy czas dla autorytetów i przywódców. Tutaj palącą kwestią będzie umiejętność radzenia sobie z niepowodzeniem, dylematami, kryzysami lub tragediami. Osoby, które w takiej chwili zachowają spokój i spróbują jak najlepiej wykorzystać istniejącą sytuację, mogą liczyć na nieoczekiwane rozwiązanie, a w najlepszym razie uleczyć stare rany albo zobaczyć zupełnie nowy potencjał.
Gorzej, jeśli zacznie się szukanie winnych lub kozłów ofiarnych albo ktoś spróbuje osiągnąć cel, idąc po trupach. Wtedy dojdzie do gwałtownej eskalacji konfliktu. W wielu przypadkach istotną rolę odegrają decyzje i wydarzenia z końca marca.

Po trzecie w centrum zainteresowania znajdą się środki komunikacji oraz podejście do informacji. Ponieważ Merkury przebywa w ruchu wstecznym, to – świadomie lub nie – nadal patrzymy w przeszłość. Zatem to dobra pora na nadrabianie zaległości, poprawianie błędów, wyjaśnianie nieporozumień, dociekanie i wyciągnięcie wniosków. Z uwagi na wysoki poziom wrażliwości i dużą podatność na zranienie w kontaktach z innymi należy jednak zachować ostrożność. Pochopne osądy i decyzje grożą eskalacją konfliktu. Jeśli zbierzecie informacje potrzebne do uzyskania jasnego obrazu sytuacji, to stworzycie solidne podstawy, aby w drugiej połowie lipca podjąć konstruktywne działania.
Tak czy owak liczcie się z możliwością wystąpienia zakłóceń i pomyłek w dziedzinie komunikacji, ruchu drogowym i w mediach.

Jednocześnie najbliższe dni dadzą nam sposobność do znalezienia nowej drogi w związkach. Wspólne działania, niezwykłe, kreatywne pomysły albo wesołe eksperymenty zadbają o ekscytującą atmosferę. Stwórzcie dostatecznie dużą przestrzeń dla przedsięwzięć i projektów o takim charakterze.

 

Tydzień w szczególe


W PONIEDZIAŁEK na pierwszy plan wysuną się prawo i sprawiedliwość. Teraz wzrośnie potrzeba kontaktów i rozmów, a także skłonność do przesady i ekstremalnych zachowań. Mimo dużej intensywności, bądźcie szczerzy, uczciwi i nie dajcie się sprowokować. Najlepszym kanałem dla energii tego dnia są zadania wymagające zaangażowania ciała i umysłu. Czas sprzyja przedsięwzięciom o artystycznym, kreatywnym charakterze.

Opisane na wstępie procesy osiągną swoje apogeum we WTOREK i w ŚRODĘ. Nadal będzie bardzo intensywnie, pojawi się też potrzeba dotarcia do sedna sprawy i znalezienia prawdy. Jednocześnie wrażliwość emocjonalna sięgnie zenitu. Warto wykorzystać ten czas na realizację projektów badawczych lub analizę doświadczeń minionych miesięcy i związanych z nimi reakcji. Jeśli wytrzymacie intensywność doznań i nie zareagujecie pochopnie, to możecie sporo zrozumieć. Liczcie się jednak z nagłymi, gwałtownymi reakcjami innych ludzi. Zachowajcie spokój i zadbajcie o odpowiednią dawkę fizycznego ruchu.
We wtorek uściśli się druga z trzech koniunkcji Jowisza z Plutonem. Triada Jowisz, Saturn, Pluton nadaje ton wydarzeniom tego roku, sprzyjając transformacji. Pamiętajcie, kryzys jest szansą!

W CZWARTEK nastąpi ważna zmiana nastroju i energii wiodących. Naszą uwagę przykują tematy związane z odpowiedzialnością, granicami, strukturami, regułami i prawami. Teraz wzrośnie potrzeba bezpieczeństwa i skłonność do kierowania się opinią autorytetów lub wzorów.
W CZWARTEK i PIĄTEK do głosu dojdzie też dążenie do wolności i niezależności, potrzeba zachwycenia się czymś, tęsknota za lepszym, piękniejszym, bardziej sprawiedliwym światem. Dlatego jak bumerang powracać będzie pytanie, co jest prawdziwe, dozwolone i słuszne. Uprzedzenia, założenia, dogmaty i poglądy mogą przy tym wypaczać spojrzenie na rzeczywistość i powodować błędny osąd. Jeśli jednak będziecie tego świadomi i zachowacie dystans do wszystkiego, co Was spotka, to możecie zyskać sporo ważnych informacji.

 

Zaćmienie Księżyca – kryzys jest szansą


W czasie WEEKENDU zrobi się poważnie. Na pierwszy plan wysuną się sprawy dnia codziennego, wzrośnie potrzeba spokoju i porządku. Spójrzcie wstecz na wydarzenia oraz doświadczenia minionych tygodni i miesięcy. Świadomie zadbajcie o to, co w ostatnim czasie zostało pominięte lub zaniedbane. Uporządkujcie swoje najbliższe otoczenie. Zadajcie sobie pytanie, co w Waszym życiu jest naprawdę ważne, a z czego bez problemu możecie zrezygnować. Dzięki temu stworzycie przestrzeń dla podjęcia kolejnych działań i decyzji.

W NIEDZIELĘ rano nastąpi pełnia, a wraz z nią półcieniowe zaćmienie Księżyca (widoczne w Ameryce). To dobry moment, aby spojrzeć wstecz, przeanalizować wydarzenia, które nastąpiły od 21 czerwca. Prawdopodobnie wyraźnie zobaczycie, dokąd to wszystko zmierza albo dokąd mogłoby zmierzać.

 

Zdjęcie: Pixabay
Tłumaczenie: Monika J. Dykier. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.
© 2020 AstroTranslatio. All rights reserved

Wyślij komentarz

Translate »