Kobiecość vs Męskość 24.2 – 1.3.2020

Zamieszczony przez dnia Lut 23, 2020

autorka: Verena Bachmann

hasła tygodnia: kobiecość vs męskość / świat(opogląd) i wartości w fazie zmian / stare lęki i nowe perspektywy / podejście do agresji i przemocy / koncentracja na tym, co najważniejsze / wybór i jego konsekwencje

 

Do wielu tematów i procesów, które w ubiegłym tygodniu znalazły się w centrum uwagi, zostanie teraz dopisany kolejny – ale nie ostatni – rozdział. Istotną rolę nadal odgrywają historie z przeszłości, związane z nimi wzorce zachowań oraz przekonania.

Jednocześnie musimy podjąć ważne decyzje i wyznaczyć kierunek na przyszłość. Zobaczymy, co jest trwałe
i dokąd to wszystko prowadzi albo mogłoby prowadzić. Jednak dalsza droga wyraźnie zarysuje się dopiero w ciągu następnych dwóch tygodni. Dlatego warto spojrzeć na to, co się teraz dzieje, w szerszym kontekście.

 

Kolejne puzzle


Potraktujcie wyzwania najbliższych dni jako element większej układanki. Bądźcie uważni i ostrożni, róbcie, co do Was należy, zadbajcie o rzeczy konieczne, nie wyciągajcie jednak przedwczesnych wniosków, ani nie podejmujcie pochopnych decyzji. To dobra pora, żeby dokonać oceny sytuacji, zobaczyć, „gdzie jestem i dokąd zmierzam”. Spróbujcie dostrzec kulisy zdarzeń i prawdziwą, głębszą motywację zainteresowanych oraz własną pozycję.

Na pewno nie będziemy teraz narzekać na nudę. Najbliższe dni stoją pod znakiem silnych energii, napięć oraz namiętności. W centrum uwagi pozostanie podejście do siły woli, agresji i przemocy. Jednocześnie wzrośnie potrzeba miłości, więzi, zrozumienia i współczucia. Jeśli zlekceważymy tę ostatnią, to może szybko zamienić się w nienawiść i chęć zemsty.

 

Kobiecość vs Męskość


Ogólnie na pierwszy plan wysuną się związki, temat miłości, żądzy i seksualności. Znaczenia nabierze konfrontacja dwóch pierwiastków: męskość vs kobiecość – zobaczymy, czy są zdolne do koegzystencji czy tylko do walki. Jak bumerang powracać będzie pytanie, jakie zasady i przekonania dotyczące dominacji i uległości, etyki i moralności kształtują nasze zachowanie, jakich środków władzy używamy i jak reagujemy na niepowodzenie oraz słabości. Czym jest kobiecość, a czym męskość?

Na konkretnym poziomie uwagę mogą przykuć agresywne i dominujące albo słabe i zranione przejawy męskości. Na pierwszy plan wysuną się bohaterowie, uzdrowiciele, święci, męczennicy; cierpiący, bezradni, słabi, złożeni w ofierze mężczyźni, ale również szaleńcy i furiaci. Z drugiej strony zwrócimy uwagę na silne, zdecydowane, wymagające i radykalne oraz uciskane, deprecjonowane, podporządkowujące się i oczerniane kobiety. Zobaczymy postacie w rodzaju Jeanne d’Arc, łowczynie, pogromczynie i prześladowczynie, ale także kobiety wzgardzone, palone na stosach jak czarownice.

Niewykluczone, że niezwykłe wydarzenia (przyrodnicze) lub katastrofy wskażą nam granice ludzkich możliwości i skłonią pewnych ludzi do przekroczenia własnych ograniczeń.
Przede wszystkim chodzi tutaj o pytanie, czy obowiązujące do tej pory tradycyjne wartości i światopoglądy potrafią sprostać wyzwaniom czasów współczesnych. Może trzeba znaleźć nowe wartości, nowe rozwiązania? W najlepszym wypadku zostanie zainicjowana zasadnicza przemiana, reorientacja, która pozwoli wszystkim zainteresowanym doświadczyć własnej siły, ale również własnych słabości, pozwoli na współpracę i uzupełnienie zamiast na zatargi i rywalizację.

 

Skanalizować potężne energie


W życiu codziennym warto poszukać zdrowych kanałów, form wyrazu i wentyli dla silnych, instynktownych energii. Doskonale nadają się do tego wszelkie formy aktywności, np. sport i ruch na świeżym powietrzu oraz prace wymagające użycia siły (wiosenne porządki). Z jakości czasu skorzystają także zadania wymagające koncentracji na konkretnym temacie. Silne, twórcze energie można też wykorzystać w kreatywnych działaniach. W związkach możliwe są potężne erotyczne, seksualne doznania. Doskonałą formą manifestacji tych oddziaływań będzie także zaangażowanie w karnawałowe i ostatkowe imprezy.
Pora nie sprzyja natomiast pracom o czysto intelektualnym charakterze albo wymagającym obiektywnego, rzeczowego podejścia i wewnętrznego dystansu.
Ponownie przypominam: nic, co się teraz dzieje, co robimy lub czego doświadczamy, nie ma ostatecznego charakteru – kolejne tygodnie dopiszą tym sprawom ciąg dalszy.

 

Tydzień w szczególe


PONIEDZIAŁEK i WTOREK początkowo zdominuje tęsknota za więzią i miłością. Poczujemy ogromną potrzebę zrozumienia bez słów i empatii, wzrośnie także wrażliwość i gotowość zaangażowania się w coś. Warto uważnie i świadomie zająć się głębszymi pokładami własnej psyche i spróbować zrozumieć duchowe procesy, jakie w nas zachodzą. Porozmawiajmy o swoich ukrytych pragnieniach, głębokich tęsknotach, marzeniach i wizjach. Jeśli zrobimy to w sposób uważny, wtedy zrozumiemy coś ważnego i otworzą się przed nami zupełnie nowe perspektywy. Z jakości czasu skorzystają też przedsięwzięcia ostatkowe oraz projekty artystyczne. Zadania o charakterze czysto intelektualnym lub teoretycznym, wymagające dokładności, precyzji i koncentracji warto przełożyć na później.

We wtorek wieczorem nastrój ulegnie wyraźnej zmianie. Teraz ogarnie nas żądza czynu, zechcemy przystąpić do działania, może temu towarzyszyć silna skłonność do spontanicznych, impulsywnych reakcji. W efekcie powoli do głosu zaczną dochodzić opisane na wstępie tematy.

W ŚRODĘ i w CZWARTEK w powietrzu zawiśnie napięcie – wyraźnie wzrośnie niecierpliwość i łatwo poczujemy się zranieni. Nastroje mogą oscylować między lękiem, bezradnością, bólem, a złością, wściekłością, brutalnością. Przypomni o sobie konflikt kobiecość vs męskość.
W efekcie byle błahostki wywołają nadspodziewanie gwałtowne reakcje. Przede wszystkim w związkach szybko dojdzie do eskalacji zachowań.

Najlepiej zróbcie sobie chwilę przerwy, żeby dojść do siebie, dać upust nagromadzonym energiom czy uczuciom. To dobra pora na wszelkie formy aktywności lub fizycznego zaangażowania, np. sport, taniec, rytmiczna muzyka, action-painting itp.
Jeżeli rzecz będzie dotyczyć osób z Waszego najbliższego otoczenia, to powstrzymajcie się od udzielania dobrych rad lub podejmowania pochopnych działań. Nie dajcie się też sprowokować do zachowań lub decyzji, których za chwilę pożałujecie. Jeżeli zastosujecie się do tych wskazówek, to szybko uzyskacie jasny obraz sytuacji i stworzycie solidne podstawy do podjęcia dalszych kroków.

Procesy tego tygodnia osiągną swoje apogeum w PIĄTEK, SOBOTĘ i w NIEDZIELĘ. W piątek rano do głosu dojdzie rosnąca potrzeba bezpieczeństwa, lojalności i wiarygodności, zadamy sobie pytanie, co w czasach zmiany jest prawdziwe, wiarygodne i trwałe. W optymalnym przypadku dokona się swoista reorientacja w odniesieniu do wartości i związków, zobaczymy, w co warto się angażować, a gdzie chodzi o to, aby pozwolić rzeczom dziać się lub pożegnać z nimi. Wróci też pytanie pytanie o kobiecość. W zdrowych, konstruktywnych związkach może nastąpić istotny przełom i mocno zaiskrzy. Jakość czasu sprzyja też wszelkim kreatywnym, twórczym przedsięwzięciom.

Tłumaczenie: Monika J. Dykier. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.
© 2020 AstroTranslatio. All rights reserved

Wyślij komentarz

Translate »