Kalendarz tygodniowy 29.8. – 5.9.2011

Zamieszczony przez dnia Sie 28, 2011

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: zbadać wartość, sens i prawdziwość jakiejś sprawy, uzyskać jasny obraz sytuacji, dokładność i uważność opłacą się

W tym tygodniu będzie bardziej spokojnie, a tempo życia wyraźnie zwolni. Czas wakacji i imprez definitywnie mamy już za sobą, podobnie jak ekscytacje i ciągłe nerwówki. Pora poświęcić się codzienności, którą zaniedbaliśmy w ostatnich tygodniach, mrówczej pracy oraz porządkom. Układy planet wspierają właśnie taki rodzaj aktywności.

Znacznie łatwiej będzie nam teraz postępować w sposób metodyczny, rzeczowy oraz uważny. Sprawy, w których dotychczas panował zastój, w końcu ruszą z miejsca i mają duże szanse na to, aby zakończyć się sukcesem.

W tym tygodniu przyjdzie nam określić własną pozycję albo przeprowadzić systematyczną analizę w celu dostrzeżenia stanu faktycznego jakiejś sprawy. Trzeźwa i rzeczowa postawa (bez oczekiwań czy lęków) pozwoli zobaczyć, w czym rzecz. Zwróćcie uwagę na istniejący, zdrowy rdzeń (sedno) oraz wewnętrzną wartość – to właśnie one pragną teraz zostać rozpoznane i wykorzystane. Osoby, które zadowolą się tym, co jest, mogą stwierdzić, że wprawdzie mają mniej niż oczekiwały, jednak suma sumarum ich sytuacja jest lepsza niż się obawiały. Kto poświęci również uwagę rzeczom zwykle ignorowanym albo niepozornym, może dokonać radosnych odkryć.

Profitować będą wszystkie przedsięwzięcia, które cechuje: konkretna substancja, wytrwałość, praktycyzm, naturalność, skromność, powściągliwość, pilność. Opłaci się również poczucie więzi społecznej. Trudności pojawią się jednak wtedy, jeśli górę wezmą egoistyczne interesy albo dziecinna postawa roszczeniowa, jeśli będziemy działać bez względu na otoczenie i nie weźmiemy pod uwagę realnych uwarunkowań.  W takim przypadku należy liczyć się z frustrującymi wnioskami!

Uwaga: impulsy emocjonalne mogą w sposób pozornie bezładny i bez przyczyny odwracać naszą uwagę od rzeczy naprawdę istotnych, a tym samym niweczyć istniejące szanse. Przede wszystkich urażone i zranione uczucia, wrażenie bycia niedostrzeganym, niejasne lęki i poczucie zagrożenia mogą prowadzić do irracjonalnych i potencjalnie destrukcyjnych zachowań. Dziecinna przekora, dąsy czy kapryszenie nie pomogą Wam jednak dojść do celu, a wręcz przeciwnie. Dlatego w tych dniach zupełnie świadomie wykorzystajcie zdrowy rozsądek, idźcie za głosem rozumu, bądźcie powściągliwi i nie dajcie się sprowokować do przedwczesnych, nieprzemyślanych działań.  W ten sposób wprawdzie dojdziecie do celu wolniej, ale za to na pewno. Tak więc niebiańskie energie najbardziej sprzyjają wszelkim projektom, które w jakikolwiek sposób dotyczą dnia powszedniego. Najwięcej skorzystają z nich porządki, sprawy organizacyjne, szczegółowe planowanie, a także korygowanie istniejących już koncepcji. Potrzebne będą pilność, dokładność i precyzja, one też zapowiadają sukces.

Na pierwszy plan wysuną się następujące zagadnienia i tematy: przyroda, najbliższe otoczenie, kwestie socjalne, zdrowie; w dalszym rzędzie chodzi również o to, aby wyznaczyć nowy tor działania, rozważyć nowe i stare wartości oraz uświadomić sobie, dokąd właściwie zmierzamy.

W PONIEDZIAŁEK (29.8., o 5:05) przypada nów w 5°27 Panny [koniunkcja Wenus, trygon Jowisz w Byku i Pluton w Koziorożcu] – to dobry moment na określenie własnej pozycji! Przystańcie na chwilę i zastanówcie się, co jest dla Was ważne, jakim tematom i rzeczom pragniecie poświęcić uwagę w najbliższym czasie i na co zamierzacie spożytkować swoją energię oraz środki.

Poza tym w PONIEDZIAŁEK i we WTOREK (30.8.) dominować będzie potrzeba porządku i klarowności. W tych dniach królują powaga, rozsądek i rzeczowość. Energie nadają się doskonale do wszelkich zadań wymagających uwagi, precyzji oraz dokładności. Z układów na niebie skorzystają również projekty związane z tematami zdrowia albo środowiska naturalnego, księgowością, sprawami organizacyjnymi i korektami. [Mars kwadratura Lilith] [Merkury trygon węzeł księżycowy]

We WTOREK, patrząc z perspektywy Ziemi, Jowisz zatrzyma się. To dobry czas na uzmysłowienie sobie, jakimi wartościami kierujemy się w życiu, na sprawdzenie naszych przekonań i oczekiwań pod kątem ich praktyczności. Tego dnia większą uwagę przyciągną na pewno tematy prawne polityczne. Pojawi się skłonność do nadspodziewanie gwałtownych reakcji, zwłaszcza w przypadku zawiedzionych oczekiwań albo poczucia zagrożenia.

W ŚRODĘ (31.8.) i w CZWARTEK (1.9.) na pierwszy plan wysuną się wszelkiego rodzaju związki i umowy. Zadajcie sobie pytanie, czy w aktualnej postaci odpowiadają one bieżącej sytuacji i bądźcie gotowi do wprowadzenia stosownych zmian albo poprawek. Jeśli okażecie partnerowi należny szacunek i zachowacie granice przyzwoitości, to możecie nawet poruszyć drażliwe tematy oraz znaleźć konstruktywne rozwiązanie istniejących problemów. Trudności pojawią się jednak wtedy, kiedy górę weźmie nagromadzona złość, przekora albo władcze zapędy. Z tych energii mogą skorzystać projekty o kreatywnym i twórczym charakterze, jak również przedsięwzięcia kulturalne. [Księżyc w Wadze]

PIĄTEK (2.9.) i SOBOTA (3.9.) to dobre dni, aby zająć się tematami wymagającymi dużej uwagi, koncentracji oraz gotowości docierania do sedna problemu. Wnikliwość i intensywność połączą się z pędem badawczym, tworząc wymarzoną mieszankę dla ambitnych zadań! Sukces będzie możliwy wówczas, jeśli wykażecie się dostatecznie dużą cierpliwością i nie będziecie chcieli niczego wymuszać. [Księżyc w Skorpionie]

W SOBOTĘ istnieje duża tendencja do nieporozumień. Będzie nam znacznie trudniej odróżnić rzeczywistość od życzeń. Tego dnia mogą też wyjść na jaw popełnione w przeszłości błędy. Wykorzystajcie okazję do wprowadzenia stosownych poprawek, unikajcie jednak zrzucania winy na innych albo oskarżania kogokolwiek.

W NIEDZIELĘ (4.9.) wzrośnie ochota zrobienia czegoś, poświęcenia się nowym tematom i obszarom. Jeśli wiecie, czego chcecie i macie jasne zamiary, to dobry dzień, żeby zabrać się do ich realizacji. Bądźcie gotowi rozważyć nowe perspektywy i otworzyć się na nowe sposoby postrzegania, wtedy istnieje szansa przeżycia ciekawego doświadczenia. [Księżyc w Strzelcu] [Księżyc kwadratura Słońce]

Tłum.: MJD. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute

© 2011 AstroTranslatio. All rights reserved.

Wyślij komentarz

Translate »