Kalendarz tygodniowy 26.3.-1.4.2012

Zamieszczony przez dnia Mar 25, 2012

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: tam i z powrotem czyli ciągła bieganina, walka o władzę i kierownictwo, uwolnienie od starych struktur, odwaga eksplorowania nowych dróg, zamknięcie starego rozdziału, zrzucenie balastu przeszłości

W tym tygodniu jak bumerang powracać będzie temat forsowania własnej woli oraz  utrzymania swojego stanowiska. Nowe siły szukają konkretnych, wyprofilowanych kanałów i gotowe są zakwestionować albo zaatakować stary porządek oraz dotychczas obowiązujące reguły. Jednocześnie zaobserwujemy przeciwne zjawisko – wszystkie osoby, które do tej pory dzierżyły władzę, będą próbowały zachować kierowniczą pozycję oraz kontrolę nad sytuacją i nadal rządzić twardą ręką, tłumacząc się grożącym chaosem. Ogólnie do głosu dojdzie napięcie pomiędzy ruchami progresywnymi i regresywnymi. Pierwsze, napierając z całej siły, spróbują wymusić zmiany, drugie z równym zaangażowaniem zawalczą o utrzymanie status quo, ewentualnie przywrócenie starego, tradycyjnego porządku. W niektórych przypadkach postępowcy mogą osiągnąć istotny przełom, w innych (początkowo) poniosą klęskę z dziwnych, trudnych do wyjaśnienia powodów. Niebagatelną rolę mogą tutaj odegrać stare, niezałatwione historie albo ignorowany dotychczas balast przeszłości. Wtedy będziemy musieli najpierw podporządkować się temu, co jest, zrobić porządek i poświęcić sprawom prozaicznym. Dopiero wykonanie takiej pracy przedwstępnej pozwoli, aby do naszych drzwi w przyszłości zapukał sukces. Wszystkie osoby bezpośrednio zaangażowane w ten proces muszą podjąć jednoznaczną decyzję, a potem zaakcentować swoją pozycję albo utrzymać stanowisko, nawet jeśli przedsięwzięcie nie gwarantuje natychmiastowego powodzenia. W przeciwnym razie ktoś zadecyduje za nich albo padną ofiarą tych, którzy dokładnie wiedzą, czego chcą i walczą o swój cel przy pomocy wszelkich możliwych środków. Bądźcie gotowi bronić własnych interesów i zamiarów, ale tylko takich, które w głębi duszy popieracie i akceptujecie. Hołdując abstrakcyjnym koncepcjom i teoriom nie zajdziecie daleko; jeśli za całym przedsięwzięciem nie stoi autentyczne przekonanie o jego celowości, to niewiele przyniosą również desperackie próby zachowania twarzy czy szafowanie frazesami. Miejcie też świadomość, iż ewentualne osiągnięcie przełomu nie gwarantuje jeszcze sukcesu. Pamiętajcie, niezależnie od tego, co przyniesie nadchodzący tydzień albo jakie decyzje teraz zapadną, to jest to jedynie pierwszy krok na dłuższej drodze. Nadal będzie nas zajmować rozliczenie z bagażem przeszłości, poza tym wciąż istnieje ryzyko błędnej oceny sytuacji albo nieporozumień. Zatem kto sądzi, że po wygranej bitwie spocznie na lurach, ten srogo się myli, bo sprawy przyjmą całkiem inny obrót od oczekiwanego. Osoby, których powyższe nie dotyczy, powinny uważać, aby nie znaleźć się pomiędzy skłóconymi partiami. Nie czas na próby mediacji! Lepiej nie mieszać się w spory, zachować spokój i nieco odczekać. Za dwa tygodnie sytuacja wyjaśni się i czas dojrzeje do podjęcia konkretnych kroków.

Już na początku tygodnia mocno odczujemy wpływ wspomnianych wcześniej, przeciwstawnych energii. Z jednej strony zacznie nas nosić, do głosu dojdzie chęć działania, aktywności i osiągnięcia czegoś, a także skłonność do niepohamowanych, impulsywnych reakcji oraz brania szturmem pojawiających się przeszkód [Słońce 5°58 Barana w kwinkunksie do Marsa]. Z drugiej strony równie silne energie przyniosą jakby spowolnienie biegu zdarzeń [Merkury  27°42 Ryb retr w kwinkunksie do Saturna retr]. Dlatego szybko powstanie wrażenie, że nic nam się nie udaje, sprawy idą jak po grudzie, wszystko jest trudne i uciążliwe, a próby osiągnięcia czegoś siłą woli spalą na panewce z powodu niesprzyjających okoliczności. Ucierpi na tym również odczuwalna tego dnia potrzeba odpoczynku i pofolgowania sobie [Księżyc w koniunkcji z Wenus 22°30 w znaku Byka]. W PONIEDZIAŁEK (26.3.) świadomie zadbajcie o zachowanie równowagi między aktywnością a odpoczynkiem. Poszukajcie stosownych zadań do wykonania, aby skanalizować dostępną energię. Stawcie czoła ewentualnym atakom na swoją pozycję i jasno wyraźcie własną wolę, powstrzymajcie jednak niecierpliwość oraz przemożną potrzebę parcia na ślepo do przodu. Ten dzień nadaje się idealnie na porządki oraz stworzenie przestrzeni dla czegoś nowego, nawet jeśli jeszcze nie wiemy, co to konkretnie miałoby być.

Również WTOREK (27.3.) i ŚRODĘ (28.3.) zdominują różne tendencje. W tych dniach z jednej strony wzrośnie wrażliwość, z drugiej kłótliwość, dlatego wystarczą nawet pozorne błahostki, aby wywołać nadspodziewanie gwałtowne reakcje. Przede wszystkim miejcie na uwadze większą niż zwykle skłonność do nieporozumień. A ponieważ w tych dniach poczujemy dużą potrzebę komunikacji, informowania innych o własnych życzeniach, pomysłach czy wizjach, bycia usłyszanym i zrozumianym,  to  pojawi się znaczne niebezpieczeństwo, że pomimo dobrych zamiarów nie znajdziemy płaszczyzny porozumienia. Nie dajcie się zniechęcić! Ale nie odpowiadajcie również atakiem na zranione uczucia czy ogólną dezorientację. Jeśli zdołacie zachować spokój, to wiele spraw, które nie przebiega teraz zgodnie z Waszym życzeniem, wyjaśni się w nadchodzących dniach i tygodniach. Konfiguracje astrologiczne sprzyjają wszelkiego rodzaju dociekaniom, poszukiwaniom informacji, jak również rozmowom służącym wyjaśnieniu błędów i nieporozumień przeszłości. [27.3., Księżyc 1°55 Bliźniąt w kwadraturze do Neptuna; 28.3., Księżyc w koniunkcji z Ogonem Smoka 8°21 Bliźniąt]

CZWARTEK (29.3.), PIĄTEK (30.3.) i SOBOTA (31.3.) stoją pod znakiem zachodzącego procesu zmian. W tych dniach pojawi się szczególnie silna chęć zadzierania z przedstawicielami władzy i wyrwania z krępujących ograniczeń. Jeśli jakiś temat absorbuje Was od dawna, jesteście świadomi własnych motywacji i zamiarów, to energie końca tygodnia mogą zostać wykorzystane do uzyskania (częściowego) przełomu w danej sprawie. Szczerość, autentyczność i respekt zaprocentują! Sytuacja zrobi się jednak drażliwa, jeżeli górę wezmą instynkty oraz emocje, na pierwszy plan wyjdą osobiste roszczenia do sprawowania władzy i kontroli albo ze strachu przed konfrontacją spróbujecie za wszelką cenę załagodzić spór. W takim przypadku istnieje niebezpieczeństwo eskalacji konfliktu, a skutki tego będą długofalowe i destruktywne. Dlatego świadomie poszukajcie zajęcia, które pozwoli Wam wykorzystać te silne energie: bardzo zalecana jest praca w ogródku, ale również z własną psyche oraz wszelkie działania ukierunkowane na przezwyciężenie trudności albo dotarcie do sedna rzeczy. Pamiętajcie jednak, aby nie przekraczać granic przyzwoitości i unikać wszystkiego, czego nie jesteście w stanie przed sobą usprawiedliwić. [30.3., Księżyc w kwadraturze do Urana 4°49, w opozycji do Plutona 9°31, w kwadraturze do Słońca 10°30; Mars 4°53 Panny w kwinkunksie do Urana]

W NIEDZIELĘ (1.4.) mogą pobrzmiewać jeszcze echa wydarzeń poprzednich dni. Jeśli podjęliście konieczne kroki, czyli zrobiliście to, co było do zrobienia, to teraz czas na relaks i odprężenie. Powietrze oczyściło się i wrócą siły życiowe. Chęć aktywnego działania pójdzie teraz w parze z kreatywnymi pomysłami i przypływem inspiracji. Dlatego dostępne energie można wykorzystać w artystycznych i twórczych projektach, sprzyjają one również wiosennym uczuciom i wszelkiego rodzaju radosnym, ekstatycznym poczynaniom. Trudności pojawią się tylko wtedy, jeśli dotychczas angażowaliście wszystkie siły do powstrzymania zmiany. W takim przypadku pod wpływem odprężenia nastąpi natychmiastowe uwolnienie zablokowanych wcześniej energii, a skutki takiego procesu będą trudne do przewidzenia. [Księżyc w znaku Lwa]

Tłum.: MJD. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2011 AstroTranslatio. All rights reserved.

Wyślij komentarz

Translate »