Kalendarz tygodniowy 24.9.-1.10.2012

Zamieszczony przez dnia wrz 23, 2012

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: rozpoznanie sytuacji – co przyniósł przełom? krajobraz po bitwie; dotarcie do sedna tematu; impulsy napędem do działania; zebranie owoców; krytyczne nastawienie wobec przywódców i uzyskanych rezultatów.

Również nadchodzący tydzień nie będzie należał do spokojnych. Gdyby posłużyć się porównaniem do podróży samolotem, wówczas byłby to ten moment, kiedy kapitan informuje, że wpadniemy w turbulencje i prosi o zapięcie pasów. W centrum zdarzeń znajdą się trwające już od dłuższego czasu procesy związane ze zmianą hierarchii wartości oraz z przełomem. W wymienionych obszarach może teraz zostać osiągnięty punkt kulminacyjny, a wydarzenia i informacje spowodują radykalny zwrot akcji. Jak to zwykle bywa w bardzo intensywnych fazach, będziemy jednak mieli trudność z wyodrębnieniem poszczególnych wątków oraz tematów zdarzeń. W wielu sprawach przyjdzie nam zająć się skutkami i rezultatami tego, co zaszło w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy, a także przygotować się do wykonania następnego kroku. Krytycznej ocenie po raz kolejny zostaną poddane związki, umowy oraz uzgodnienia formalne. Powinniśmy również sprawdzić, czy dokonania tego okresu, faktycznie odpowiadają naszym pierwotnym zamiarom i czy osiągnęliśmy założone cele. Gotowość dokonania szczerej oceny sytuacji pozwoli nam – w oparciu o wyciągnięte teraz wnioski – podjąć kolejne działania i wyznaczyć kierunek dalszego biegu spraw. Błędem byłoby jednak sądzić, że następujące obecnie zdarzenia oraz podjęte decyzje mają ostateczny charakter. Z reguły chodzi o tymczasowy efekt i chwilowy przystanek w znacznie szerszym procesie.

Na konkretnym poziomie często poruszana będzie kwestia władzy, wpływów oraz kontroli. Przywódcy zostaną poddani ostrej krytyce, nasileniu ulegnie również walka o prawo i sprawiedliwość. W związku z tym nie raz postawimy sobie pytanie, jakie środki i metody są potrzebne lub dozwolone. Możemy też spodziewać się gwałtownych konfrontacji i zażartych sporów przekraczających wszelkie granice przyzwoitości. Na ogół nie doprowadzą one do znalezienia ostatecznej odpowiedzi ani kompromisowego rozwiązania. Koniec końców wciąż chodzi o to, aby uczestnicy zdarzeń odpowiedzieli sobie na pytanie, czy w głębi duszy czują to, co robią, i są gotowi ponieść pełną odpowiedzialność za konsekwencje swoich poczynań. Jeśli tak, to istnieje spora szansa na osiągnięcie w nadchodzących dniach ważnego przełomu. Jednak, biorąc pod uwagę fakt, że to zadanie nie należy do łatwych, trzeba liczyć się z wystąpieniem następujących, potencjalnie destrukcyjnych zachowań: demonstrowanie władzy służące głównie partykularnym celom, próby przewrotu, ale również manipulowania innymi poprzez składanie atrakcyjnych ofert, ukryte groźby albo zakazy i odmowy. Powyższe dotyczy bezpośrednio osób urodzonych w pierwszej dekadzie Barana, Raka, Wagi i Koziorożca, a także mających w swoich horoskopach natywnych obsadę pasma 0-10° wymienionych znaków. Bądźcie absolutnie szczerzy wobec siebie, gotowi zajrzeć pod powierzchnię i za kulisy tego, co widoczne, a w razie potrzeby podjąć konieczne decyzje! W przeciwnym razie, jeśli zastosujecie strategię uników, istnieje duże prawdopodobieństwo, że los i samo życie zadecydują za Was. Próby wymuszenia czegoś za wszelką cenę okażą się problematyczne, zwłaszcza tam, gdzie zamiary i motywacje nie są jasne i świadome.
Oprócz tych bardzo zasadniczych i często trudnych tematów, konstelacje astrologiczne przyniosą również radosne, ciekawe i stymulujące doświadczenia. Przede wszystkim w dziedzinie erotyki i seksualności, sztuki, projektowania oraz dekorowania energie nie poskąpią nam intensywnych, bardzo twórczych chwil. W związkach możemy porozmawiać o naszych pragnieniach i oczekiwaniach, poruszyć nawet drażliwe tematy, pod warunkiem, że uczynimy to w uczciwy sposób, okazując drugiej stronie należny szacunek.

PONIEDZIAŁEK (24.9.) to dobry dzień na wszelkiego rodzaju działania wymagające uwagi, koncentracji i ostrożności. Przeznaczcie dostatecznie dużo czasu na to, co zamierzacie zrobić, uszanujcie istniejące granice, postępujcie rozważnie i z respektem. Wtedy możecie skutecznie zająć się także trudnymi kwestiami i zadaniami oraz je zakończyć. Konstelacje mniej sprzyjają natomiast przedsięwzięciom wymagającym wyluzowanego, beztroskiego podejścia do tematu.

We WTOREK (25.9.) i w ŚRODĘ (26.9.) nastrój ulegnie zmianie. Zechcemy poeksperymentować i zająć się nowymi pomysłami, wyraźnie wzrośnie również potrzeba kontaktów i dyskusji. To dwa dobre dni na spotkania z przyjaciółmi albo partnerami biznesowymi i omówienie pilnych kwestii. Otwarta, uczciwa postawa daje spore szanse na uzyskanie owocnych rezultatów. Również codzienne kontakty i luźne rozmowy mogą nam dostarczyć bardzo kreatywnych impulsów. Wytworzony nastrój może sprzyjać inspiracji i twórczemu działaniu. Trudności pojawią się tylko wtedy, jeśli spróbujecie narzucić innym swoje wyobrażenia albo ideologie. Dlatego w miarę możliwości unikajcie upartego obstawania przy własnym zdaniu. Konstelacje najbardziej sprzyjają wszelkim działaniom o kreatywnym, zarówno duchowej, jak i konkretnej natury.

CZWARTEK (27.9.) i PIĄTEK (28.9.) przyniosą mieszany program. W tych dniach wyraźnie podniesiony będzie poziom wrażliwości, poczujemy również tęsknotę za zrozumieniem i więzią (z całym istnieniem). Jednocześnie układy astrologiczne wzmogą parcie do twórczego działania i wyrażania siebie. Dodatkowo wystarczy niewiele, aby nastąpiło erotyczne iskrzenie albo… wybuchła kłótnia. W idealnym przypadku możecie wykorzystać energie tych dni do zrealizowania ważnego dla Was projektu. Wtedy skorzystacie z dostępnej fantazji i inspiracji, a potrzebna siła i ukierunkowanie na cel pozwolą urzeczywistnić wizję. Sytuacja zrobi się problematyczna, jeśli miejsce wrażliwości zajmie przewrażliwienie i zaczniecie wszystko brać do siebie. W takich momentach zwykłe błahostki mogą wywołać nadspodziewanie gwałtowną reakcję.

W czasie WEEKENDU opisane na wstępie energie i procesy osiągną swoje apogeum. Wzrośnie poziom wewnętrznego (albo zewnętrznego) napięcia, niepokoju i niecierpliwości. Do tego dojdzie wyraźna potrzeba spektakularnych czynów, prowokacyjnych gestów i postępowania na przekór komuś lub czemuś, pojawią się też silne impulsy skłaniające do uwolnienia od istniejących struktur oraz wymuszenia przełomu wszelkimi możliwymi środkami i sposobami. Silne, eksplodujące energie mogą sprawić, że nawet pozorne błahostki będą iskrą zapalną, która wywoła reakcję łańcuchową. Osoby, które zdołają konstruktywnie wykorzystać dostępny potencjał energetyczny mogą w tych dniach wykonać milowy krok i bardzo dużo osiągnąć, Warunkiem uzyskania owocnego rezultatu są jednak jasne zamiary, jednoznaczna postawa, świadomość ciążącej odpowiedzialności oraz gotowość potraktowania drugiej strony uczciwie i z szacunkiem, również w przypadku gwałtownej konfrontacji. Jeśli powyższe w jakikolwiek sposób będzie Was dotyczyć, to pamiętajcie o zachowaniu następujących reguł postępowania: w głębi duszy pozostańcie wierni sobie! Bądźcie gotowi zobaczyć istniejący stan rzeczy (wewnętrznie i na zewnątrz)! Zamiast walczyć z innymi, brońcie własnych interesów! Cokolwiek się wydarzy, bądźcie fair! Unikajcie gróźb, szantażu, odmawiania rozmowy i prób manipulacji! Zadbajcie o odpowiednią dawkę ruchu (najlepiej na świeżym powietrzu), aby w ten sposób znaleźć wentyl dla silnych energii.

Tłum.: MJD. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2012 AstroTranslatio. All rights reserved.

Wyślij komentarz

Translate »