Horoskop tygodniowy 10. – 16.9.2018 (turbulencje w związkach)

Zamieszczony przez dnia Wrz 9, 2018 | 0 komentarzy

Horoskop tygodniowy 10. – 16.9.2018 (turbulencje w związkach)

autorka: Verena Bachmann

hasła tygodnia: turbulencje w związkach / zmiana systemu wartości – następny rozdział: bezpieczeństwo, kontrola i zależność czy wolność i indywidualność? zryw i przełom czy rozpad relacji

 

Astrologiczne konfiguracje tego tygodnia zapowiadają przejście do następnego etapu. Po pierwsze w fazę końcową wkroczy wiele zachodzących od połowy maja procesów. Warto ponownie przyjrzeć się podjętym w tym czasie decyzjom, skorygować je, a w razie konieczności wyjaśnić. Niewykluczone, że poczynione doświadczenia czy zdobyte informacje wymuszą korektę kursu, ewentualnie zechcemy się uwolnić się od kogoś bądź czegoś lub zamknąć jakiś rozdział.

 

Turbulencje w związkach


Jednocześnie doświadczenia, informacje i wydarzenia dotyczące wartości, związków, wszelkich form partnerstwa czy umów mogą zainicjować ważny proces reorientacji. Do głosu dojdą tutaj sprzeczne trendy i oczekiwania. Z jednej strony wzrośnie pragnienie autentyczności, klarowności oraz wiążących zobowiązań, ale także związany z tym strach przed uzależnieniem i utratą (kontroli).
Z drugiej strony poczujemy silną potrzebę wolności, zmiany istniejącego porządku rzeczy oraz zamanifestowania swojego indywidualnego charakteru. W tym przypadku zaznaczą się dwa różne trendy. Pierwszy zaakcentuje chęć przeforsowania własnych (starych) wyobrażeń i koncepcji dotyczących wolności, indywidualności czy równouprawnienia, ale bez brania pod uwagę panujących obecnie realiów i potrzeb zainteresowanych. Drugi podkreśli dążenie do autentycznej odnowy, poszukiwanie nowych form partnerstwa i wartości.

Ten pełen kontrastów program umożliwi różne scenariusze zdarzeń. W efekcie dadzą o sobie znać istniejące od dawna lęki (przed stratą, bezradnością lub słabością) bądź frustracje, które wyładują się w postaci nieoczekiwanych, gwałtownych, a nawet agresywnych (przekornych) reakcji. W tym kontekście może dojść do nagłych zerwań, prób wyzwolenia się, prowokowania drugiej strony albo (uprzedzającego) ataku na partnerkę/-a. Z drugiej strony zobaczymy, że istnieje szansa na zbliżenie i zacieśnienie łączącej nas więzi, o ile obie strony dadzą sobie dostatecznie dużą przestrzeń i okażą wzajemny szacunek.

Również w sprawach dotyczących wartości czekają nas zaskakujące zmiany, które wymuszą korektę oceny sytuacji lub dalszego kursu. To, co się teraz wydarzy, możemy uznać za pierwszy akt procesu, którego koniec i rezultaty ujawnią się dopiero pod koniec listopada albo na początku grudnia.

Nadchodzący tydzień przyniesie też istotne doświadczenie i informacje w sferze kontaktów i komunikacji. Tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby możliwie jak najbardziej konkretnie sformułować i zdefiniować własne ideały. Niewykluczone, że niektóre osoby z przykrością stwierdzą, że się myliły, uległy iluzji albo ich wizja nie da się urzeczywistnić w taki sposób, jak by tego pragnęły.
W takich przypadkach spróbujcie potraktować rozczarowanie jako zachętę do dokonania reorientacji, ale nie przekreślajcie wszystkiego. Warto dokładnie oddzielić rzeczy możliwe do zrealizowania od tego, co widzieliśmy przez okulary swoich pobożnych życzeń, lęków, urazów czy obaw. W sprawach dotyczących wymiany informacji, ale również ruchu i transportu drogowego może dochodzić do nieporozumień i niejasności.

 

Tydzień w szczególe


PONIEDZIAŁEK upłynie raczej w refleksyjnym nastroju. Tego dnia może nam brakować rozmachu i dynamiki, a skłonność do dostrzegania niedostatków i mankamentów odbierze motywację do działania. Najlepiej świadomie zajmijcie się teraz wszystkimi prozaicznymi sprawami, które muszą zostać załatwione albo zadaniami wymagającymi dbałości, uważności i ostrożności. To dobry dzień na porządki! [Księżyc w Pannie]

We WTOREK i w ŚRODĘ naszą uwagę przykują kwestie dotyczące związków i sprawiedliwości. Pojawi się duża potrzeba omówienia i wyjaśnienia otwartych kwestii oraz znalezienia nowych sposobów podejścia do drugiej osoby. Jeśli będziemy gotowi opuścić utarte szlaki i wybadać nowe drogi, a przy tym zachowamy szczerość, otwartość i uczciwość, to znajdziemy kreatywne rozwiązania nawet najtrudniejszych sytuacji, które będą podstawą do budowania wspólnej przyszłości. Poza tym konfiguracje sprzyjają projektom o twórczym albo artystycznym charakterze. [Księżyc w Wadze, Wenus w opozycji do Urana, Mars wstąpi do Wodnika]

W CZWARTEK i w PIĄTEK nastrój zrobi się bardziej poważny i głęboki. W tych dniach wzrośnie potrzeba autentyczności i wiążących zobowiązań, będziemy też drążyć wybrane tematy i nie zadowolimy się powierzchownymi frazesami. Brońcie tego, co jest dla Was ważne, powściągnijcie jednak skłonność do manipulowania innymi albo skłaniania ich do określonych zachowań. [Księżyc w Skorpionie, Merkury w opozycji do Neptuna]

WEEKEND zapowiada się dość ekscytująco. W SOBOTĘ i w NIEDZIELĘ poczujemy żądzę przygód i nowych doświadczeń, nie zabraknie nam też fantazji ani kreatywności. Najlepiej zaplanujcie teraz takie formy działania, które duchowo Was pobudzą i zainspirują. Jednocześnie liczcie się z możliwością nieoczekiwanych, zaskakujących zwrotów akcji – przede wszystkim w związkach, w odniesieniu do męskich i żeńskich ról społecznych albo wartości. [Księżyc w Strzelcu]

 

 

Tłumaczenie: Monika J. Dykier. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

Wyślij komentarz

Translate »