2016.06.

Prognoza tygodniowa 20–26.6.2016 (przesilenie)

Zamieszczony przez dnia cze 19, 2016 w 2016, 2016.06., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: przesilenie letnie / wydarzenia brzemienne w skutkach / zatrzymać się i spojrzeć na przeszłość świeżym okiem / rozpoznać silne strony, słabości oraz możliwości, a potem wyciągnąć wnioski / nowe sposoby radzenia sobie z tym, co nam ciąży

W niektórych dziedzinach życia wydarzenia tego tygodnia wytyczą kierunek na przyszłość i okażą się istotne dla dalszego biegu wypadków, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym. Niewykluczone, że informacje, jakie teraz napłyną, uzmysłowią nam, gdzie w przeszłości popełniliśmy błędy, niewłaściwie oceniliśmy sytuację, ewentualnie podkoloryzowaliśmy, zmieniliśmy znaczenie albo wyparliśmy to, co niespójne, co nam „zgrzyta” czy nie pasuje do koncepcji – często, niesłusznie zakładając, że te elementy z czasem same znikną lub rozpłyną się w niebycie.
W efekcie niektórzy spróbują nadal chować głowę w piasek, będą głusi i ślepi na to, co się wokół dzieje, a inni zaczną szukać „winnych”, na których można zrzucić odpowiedzialność za istniejący stan rzeczy. Kolejna grupa będzie dyskutować o przyczynach i źródłach obecnych trudności oraz omawiać kroki zmierzające do trwałego, ostatecznego rozwiązania problemu. Sęk w tym, że może wałkować temat aż do znudzenia i zatracić się w szczegółach, a wtedy szansa oczyszczenia sytuacji zmaleje do minimum, problem będzie jątrzył dalej i powróci najpóźniej pod koniec sierpnia. Tam, gdzie uda się całościowo spojrzeć na sprawę, zobaczyć jej szerszy kontekst i skoncentrować się na tym, co jest możliwe do zrealizowania, prowadzone aktualnie rozmowy i podjęte decyzje otworzą drogę do przyszłości.

Więcej

Prognoza tygodniowa 13–19.6.2016

Zamieszczony przez dnia cze 12, 2016 w 2016.06., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: rozmycie granic / empatia i bezradność / rana i uzdrowienie / uprzedzenia, wątpliwości, wglądy / pokora, odwaga i ufność w obliczu sytuacji, których nie można zrozumieć

Po krótkim okresie względnego odprężenia teraz nastąpią kolejne zmiany, które znacząco wpłyną na naszą przyszłość. W centrum uwagi znajdzie się rozdźwięk między duchem a materią, niebem a ziemią, wizją/ideałem a rzeczywistością, będziemy też musieli poradzić sobie ze zdarzeniami, których nie sposób zrozumieć ani kontrolować. Zachodzące procesy szczególnie dotkną przywódców i autorytety, związki, wszelkie formy partnerstwa, oświatę, komunikację, handel, podróże oraz transport. W tym kontekście niebagatelną rolę odegrają nowoczesne środki komunikacji, a także media.
W wymienionych dziedzinach wyraźnie da o sobie znać kontrast między ideałem a rzeczywistością i może okazać się, że mimo naszego wielkiego zaangażowania i najlepszych chęci sprawy nie przebiegają tak, jak tego pragniemy czy oczekujemy.

Więcej

Prognoza tygodniowa 6–12.6.2016

Zamieszczony przez dnia cze 5, 2016 w 2016, 2016.06., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: faza przejściowa pomiędzy dwoma etapami / rozstrzygnięcie otwartych kwestii, wyjaśnienie spraw oraz podjęcie decyzji / przygotowanie do powzięcia kolejnych kroków / rzeczowe, obiektywne podejście do sprawy gwarantem sukcesu

Poprzednie tygodnie obfitowały w impulsy i wydarzenia skłaniające nas do podjęcia wstępnych decyzji, natomiast najbliższe dni będą przygrywką przed dokonaniem zasadniczych wyborów. Astrologiczne konfiguracje nie są już tak wyraziste jak wcześniej, nieco zelżeje również napięcie, dzięki temu łatwiej wykorzystamy działające energie dla własnych potrzeb, m.in. nawiązania stosownych kontaktów, zebrania informacji dotyczących jakiejś konkretnej sprawy albo popchnięciu do przodu ważnych negocjacji. To również dobra pora na to, aby dostrzec, gdzie lęki, agresja czy żądza zemsty mają swoje źródło w starych historiach i w jakim stopniu wpływają na nasze podejście do aktualnej sytuacji oraz przepracować ten problem. Można też spożytkować wibracje nadchodzących dni, żeby zadbać o grono swoich znajomych, zebrać pomysły czy informacje na jakiś temat albo po prostu wypocząć.

Więcej

Prognoza tygodniowa 30.5.–5.6.2016 (oczekiwania)

Zamieszczony przez dnia maj 29, 2016 w 2016, 2016.05., 2016.06., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: wielkie oczekiwania / wizja a rzeczywistość / przeszłość i teraźniejszość / granice możliwości oraz istniejące opcje / zrewidować stare wzorce i przekonania / wziąć pod uwagę nowe pomysły!

W tym tygodniu w niektórych sferach życia nastąpi ponowne zdefiniowanie priorytetów i wytyczenie kierunku na przyszłość. Konfiguracje astrologiczne uruchomią bardzo różne, często sprzeczne energie. W efekcie mogą pojawić się nadmierne oczekiwania, które przyniosą rozczarowanie, a także dziwne tęsknoty, niepewność, zamieszanie, frustracje i napięcie. Osoby, które zdołają zrobić użytek z tych wibracji, mogą sporo osiągnąć. W najlepszym razie inspiracja i kreatywne impulsy zostaną spożytkowane do tego, aby zrobić krok naprzód i wypróbować nowe opcje, głównie w sprawach dotyczących kwestii organizacyjnych, związków, ale także istniejących od dawna problemów. Na poziomie indywidualnym, podczas rozmów, nieoczekiwanych spotkań lub dyskusji poświęconych sieciom społecznościowym pojawi się szansa omówienia nowych pomysłów, a w negocjacjach, które dotychczas były mało owocne, wreszcie osiągnięcia konkretnych rezultatów. Bądźcie elastyczni i otwarci na nowe koncepcje, powściągnijcie jednak przemożną skłonność, żeby zbyt szybko chcieć zbyt wiele.

Więcej
Translate »