2016.05.

Prognoza tygodniowa 30.5.–5.6.2016 (oczekiwania)

Zamieszczony przez dnia maj 29, 2016 w 2016, 2016.05., 2016.06., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: wielkie oczekiwania / wizja a rzeczywistość / przeszłość i teraźniejszość / granice możliwości oraz istniejące opcje / zrewidować stare wzorce i przekonania / wziąć pod uwagę nowe pomysły!

W tym tygodniu w niektórych sferach życia nastąpi ponowne zdefiniowanie priorytetów i wytyczenie kierunku na przyszłość. Konfiguracje astrologiczne uruchomią bardzo różne, często sprzeczne energie. W efekcie mogą pojawić się nadmierne oczekiwania, które przyniosą rozczarowanie, a także dziwne tęsknoty, niepewność, zamieszanie, frustracje i napięcie. Osoby, które zdołają zrobić użytek z tych wibracji, mogą sporo osiągnąć. W najlepszym razie inspiracja i kreatywne impulsy zostaną spożytkowane do tego, aby zrobić krok naprzód i wypróbować nowe opcje, głównie w sprawach dotyczących kwestii organizacyjnych, związków, ale także istniejących od dawna problemów. Na poziomie indywidualnym, podczas rozmów, nieoczekiwanych spotkań lub dyskusji poświęconych sieciom społecznościowym pojawi się szansa omówienia nowych pomysłów, a w negocjacjach, które dotychczas były mało owocne, wreszcie osiągnięcia konkretnych rezultatów. Bądźcie elastyczni i otwarci na nowe koncepcje, powściągnijcie jednak przemożną skłonność, żeby zbyt szybko chcieć zbyt wiele.

Więcej

Prognoza tygodniowa 23–29.5.2016

Zamieszczony przez dnia maj 22, 2016 w 2016, 2016.05., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: przemyśleć wyznawane wartości oraz poglądy i sprawdzić nowe pomysły pod kątem ich praktycznej wykonalności: co (nadal) jest prawdziwe i ważne? co zapewni nam postęp i sukces? / odkryć ukryte talenty albo tabu / otwarte, rzeczowe rozmowy gwarantem sukcesu

Część tematów i procesów, które były aktualne w drugiej połowie ubiegłego tygodnia, osiągnie teraz swoje istotne apogeum i punkt zwrotny. W niektórych sferach życia wyraźnie zobaczymy, dokąd to wszystko zmierza, i będzie można podjąć pierwsze, konkretne działania, natomiast w innych wydarzenia, jakie nastąpią, stworzą niezbędne warunki dla dalszego biegu wypadków latem oraz jesienią.
Ogólnie dominują dwa różne trendy: po pierwsze wzrośnie gotowość komunikacji z innymi i ustalenia pozycji w celu przedyskutowania nowych pomysłów. W wielu dziedzinach trzeba będzie najpierw wziąć pod lupę obowiązujące dotychczas wartości czy postawy i zweryfikować ich aktualność oraz użyteczność.

 

Powrót do przeszłości

W związku z tym warto też przyjrzeć się wydarzeniom, jakie miały miejsce między sierpniem 2015 a marcem 2016 roku, ponieważ one również dostarczą nam istotnych wskazówek w tym zakresie. Także zebrane w ostatnich tygodniach informacje pomogą w uzyskaniu jasnego obrazu sytuacji i poszukaniu konkretnego wyjścia. Jeśli będziemy negocjować w sposób obiektywny, rzeczowy i neutralny oraz wykażemy się gotowością do współpracy, to mamy spore szanse znaleźć konstruktywne, daleko idące rozwiązania. Uparte trwanie przy swoim (starym) stanowisku lub wygórowane oczekiwania wobec innych jedynie utrudnią prawidłową ocenę istniejącego stanu rzeczy, co doprowadzi do powstania patowych sytuacji, które skomplikują albo początkowo nawet zniweczą dalszy postęp.
Szczególnie dotyczy to handlu, gospodarki, finansów, ubezpieczeń, struktur społecznych, dogmatów oraz poglądów wyznawanych przez ugrupowania polityczne i religijne. Niebagatelną rolę odegrają tutaj przemiany społeczne, gospodarcze i technologiczne, jakie nastąpiły od 2000 roku.

Więcej

Prognoza tygodniowa 16–22.5.2016 (konflikty)

Zamieszczony przez dnia maj 15, 2016 w 2016, 2016.05., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: zmiana perspektywy i tematów wiodących / rozmowy o starych i nowych wartościach / rywalizacja i konkurencja/ „mentalność stadna”

W najbliższych dniach nastąpi zmiana tematów wiodących, zmieni się także charakter działających energii. Do piątku w wielu dziedzinach życia będą jeszcze kontynuowane sprawy i procesy, które absorbowały naszą uwagę w poprzednich tygodniach, tzn. głównie dotyczące stabilności i bezpieczeństwa, utrzymania i obrony swoich przekonań oraz wszelkich praw, przede wszystkim prawa do własności, a także kwestia wyboru konkretnych środków służących rozwiązaniu coraz bardziej palących problemów – zarówno na poziomie indywidualnym, społecznym, jak i globalnym. Przy tym wyraźnie zaznaczą się tutaj istniejące, również skrajne różnice. W efekcie może dojść do wielu konfliktów i napięć między obozem idealistów, ideologów, perfekcjonistów i pragmatyków, a także przedstawicielami starego (tradycyjnego) światopoglądu i całkiem nowych pomysłów (na życie).

Więcej

Prognoza tygodniowa 9–15.05.2016

Zamieszczony przez dnia maj 8, 2016 w 2016, 2016.05., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: wartości i związki – wyjaśnić i zrozumieć / dogmaty i oczekiwania a realia życia / czemu można ufać? co ma sens? co pozwoli na dalszy rozwój i postęp? / jakość czy ilość

Z astrologicznego punktu widzenia również ten tydzień przyniesie niewiele dynamiki i potrzeby działania. Nadal dominuje tendencja do ograniczenia ryzyka, czekania na właściwy moment, trzymania się tego, co jest albo co było, a w razie konieczności – działania w zwolnionym tempie.  Głównie przyjdzie nam zająć się sprawami i doświadczeniami z przeszłości, zwłaszcza dotyczącymi wartości i związków. Przy tym jak bumerang powracać będzie pytanie, co ma w sobie treść, jest słuszne i sensowne. Jednocześnie istotną rolę odgrywają kwestie światopoglądu, ideałów, perspektywy patrzenia na świat, podstawowych założeń i przekonań, które niczym „kolorowe okulary” zabarwiają ocenę rzeczywistości.  Wyraźnie zobaczymy, że zależnie od punktu widzenia te same fakty są różnie postrzegane, interpretowane i oceniane.
Na poziomie zbiorowym na pierwszy plan wysuną się przede wszystkim zagadnienia dotyczące prawa własności, podejścia do finansów, ale również kwestie prawne – procedury i spory – wynikające ze społecznych i kulturowych nawyków. Wiele uwagi poświęcimy także sprawom dotyczącym przyrody oraz środowiska naturalnego.

Więcej
Translate »