2016.04.

Prognoza tygodniowa 25–1.05.2016

Zamieszczony przez dnia kw. 24, 2016 w 2016, 2016.04., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: przystanąć i dokonać oceny sytuacji / zgłębić, zrozumieć i przepracować to, co się wydarzyło / zebrać fakty oraz informacje / teraz mniej znaczy więcej / wytrwałość, zdolności przystosowawcze i elastyczność są na topie

W tym tygodniu wygospodarujcie więcej czasu na to, co planujecie zrobić. Konfiguracje astrologiczne zapowiadają wyraźne spowolnienie wielu procesów, wzrośnie też pragnienie spokoju i bezpieczeństwa. Jeżeli będziemy odczuwać silną potrzebę, żeby coś osiągnąć albo szybko załatwić jakąś sprawę, to często wystąpią opóźnienia. Również tam, gdzie spróbujemy coś wymusić, istnieje niebezpieczeństwo popełnienia błędów, które będą wymagały późniejszej korekty. Postarajcie się zwolnić tempo, świadomie ograniczyć swoje ambicje i ostrożnie podejmować wszelkie działania oraz decyzje. Jeśli odpowiecie sobie pytanie, w co chcecie się zaangażować i co jest dla Was ważne, a potem rzeczowo podejdziecie do zadań, wymagań czy problemów, jakie się teraz pojawią, to istnieją spore szanse, że osiągniecie więcej, niż sądzicie.

Więcej

Prognoza tygodniowa 11–17.04.2016

Zamieszczony przez dnia kw. 10, 2016 w 2016, 2016.04., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: stop and go / przygrywka i ocena aktualnej sytuacji / zajęcie stanowiska i wysłanie sygnałów w sprawach dotyczących wartości

Tematy, które zdominują najbliższe dni, będą stanowić swoistą przygrywkę i wyznaczają fazę przejściową między tym, co było, a tym, co dopiero nastąpi. Głównie chodzi teraz o to, żeby podjąć impulsy dostarczone przez wydarzenia i obserwacje ubiegłego tygodnia oraz poszukać możliwości ich praktycznej realizacji. Tam, gdzie postawa i pozycja są jasno określone, można śmiało przystąpić do planowania dalszych działań.
Jednocześnie w drugiej połowie tygodnia napłyną pierwsze sygnały zapowiadające tematy i procesy, które wkrótce całkowicie zaabsorbują naszą uwagę. Nadal działają silne, napierające energie. W efekcie możemy być mocno pobudzeni albo mieć wrażenie, że czas nagli, zarazem pojawi się problem z tym, żeby w sposób płynny i zdecydowany wcielić w życie jakieś impulsy czy zamiary.

 

Cierpliwość i pragmatyzm

Zgodnie z innym odpowiednikiem, sytuacja wymusi na nas również przezwyciężenie rosnącego poczucia bezwładu i stagnacji, umożliwiając realizację pewnych zadań i obowiązków. Dlatego w tych dniach nie raz będziemy musieli okiełznać własną niecierpliwość, a zarazem świadomie poszukać takiej formy aktywności, (jeśli to możliwe – na łonie natury), która pozwoli uruchomić działające energie. Dzięki temu unikniemy energetycznych blokad.

Więcej

Prognoza tygodniowa 4–10.04.2016 (nów)

Zamieszczony przez dnia kw. 3, 2016 w 2016, 2016.04., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: zmiany na świecie: przełom i transformacja, rewolucja i innowacja / ocena aktualnej sytuacji (do jakiego punktu dotarłam/-łem i dokąd zmierzam?) oraz nowe impulsy / kiedy sprawy biegną niezgodnie z oczekiwaniami: podejście do popędów, instynktów i intuicji

W tym tygodniu dadzą o sobie znać bardzo dynamiczne energie. Zaktywizują one dominującą w ostatnich latach potrzebę działania, uwolnienia się od starych wzorców oraz nawyków, a także potężne ruchy innowacyjne i rewolucyjne. Przy tym niewykluczone, że z jednej strony do głosu dojdą wszelkiego rodzaju procesy i dążenia, które występowały już w minionych latach, z drugiej – aktualne wydarzenia i poczynione teraz obserwacje mogą spowodować nieoczekiwaną zmianę kursu bądź zwrot akcji w bieżących sprawach.
Na poziomie indywidualnym wzrośnie teraz chęć aktywnego działania i zorganizowania czegoś, nie zabraknie też kreatywnych pomysłów ani impulsów. Osoby, które mają jasny cel przed oczami albo chcą zrealizować konkretny pomysł, mogą wykorzystać działające energie do podjęcia dalszych, konkretnych kroków. Niewykluczone, że zapadną też pierwsze (wstępne) decyzje albo nastąpi ważny przełom.

Więcej
Translate »