2015.12.

Prognoza tygodniowa 30.11–06.12.2015 (decyzje)

Zamieszczony przez dnia Lis 29, 2015 w 2015, 2015.12., AstroKalendarz | 0 komentarzy

Prognoza tygodniowa 30.11–06.12.2015 (decyzje)

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: decyzje i kroki na drodze ku przyszłości / podjąć wiążące zobowiązania i wziąć na siebie odpowiedzialność / przeniknąć do sedna problemu / transformacje wymuszają zmianę perspektywy i nowe podejście do kwestii władzy oraz kontroli

W tym tygodniu zapadną zasadnicze decyzje dotyczące przyszłości. Wydarzenia i doświadczenia najbliższych dni wpłyną na dalszy przebieg procesów i mogą być postrzegane jako symbol (możliwej) zmiany podejścia do autorytetów, kwestii władzy oraz kontroli. W tym czasie ujawnią się pierwsze zalążki nowego stylu. Priorytetem będą zachowania, które są zarazem jasne, zdecydowane, ale także elastyczne – liczy się gotowość do współpracy i kompromisu w sprawach dotyczących realizacji zamiarów. Trzeba pamiętać, że dobro ogółu jest teraz równie ważne, jak interes jednostki. Jeśli te zasady zostaną uwzględnione, to istnieje szansa na stworzenie solidnych podstaw pod stworzenie nowego porządku i nowych struktur społecznych.
Jednocześnie mogą pojawić się próby ochrony i zachowania dotychczasowych struktur władzy (hierarchicznych, patriarchalnych, tradycyjnych) – w razie konieczności nawet przy użyciu surowych, bezwzględnych środków czy przemocy albo – odwrotnie – dążenie do osłabienia czy zniszczenia tychże struktur (w analogiczny sposób). Wtedy dojdzie do przerażających i radykalnych procesów, a ich skutki w znaczący sposób wpłyną na to, co wydarzy się w 2016 roku [Saturn kwadratura Neptun].

Więcej
Translate »