2015.10.

Prognoza tygodniowa 26.10–01.11.2015 (Chiron)

Zamieszczony przez dnia paź 25, 2015 w 2015, 2015.10., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: przedsmak zmian, jakie nastąpią / zobaczyć to, co jest (możliwe) / problemy życia codziennego

Z astrologicznego punktu widzenia czeka nas dość spokojny tydzień. Ponieważ zostaną teraz uwolnione rozmaite energie i trudno wyznaczyć jakiś jednoznaczny trend, to wydarzenia i doświadczenia nadchodzących dni będą ściśle zależały od horoskopu urodzeniowego. Ogólnie łatwiej dokonamy teraz rzeczowej i obiektywnej oceny jakieś sprawy, dostrzeżemy problemy i słabe punkty, ale również możliwości i potencjał. Osoby, które zadadzą sobie trud i poświęcą czas, mogą dokładnie przeanalizować rozmaite aspekty wybranego tematu, rozważyć poszczególne opcje, wybrać najlepsze wyjście z danej sytuacji, a potem zaplanować dalszą strategię działania.
Jeśli zastosujecie się do tych wskazówek, to w najbliższych dniach nie zabraknie Wam też siły woli ani dyscypliny potrzebnych do osiągnięcia sukcesu. Poza tym wyczucie i zdolność czytania między wierszami, dostrzegania tego, co na pierwszy rzut oka niewidoczne, pozwolą teraz zobaczyć drażliwe tematy, które wymagają ostrożnego, delikatnego traktowania. Dlatego, ogólnie rzecz biorąc, jest to dobry czas, aby poświęcić się tym wszystkim sprawom, na które wcześniej zabrakło nam czasu. Również ambitne projekty mają wreszcie szansę na pozytywny przebieg. Największy pożytek z działających energii odniesiecie w kwestiach organizacyjnych, dotyczących dnia codziennego oraz zdrowia. Poza tym czas sprzyja również podjęciu dalszych działań w zakresie projektów, które w jakikolwiek sposób są związane ze zrównoważonym rozwojem i ekologią.

Więcej

Prognoza tygodniowa 19.10–25.10.2015 (Skorpion)

Zamieszczony przez dnia paź 18, 2015 w 2015, 2015.10., AstroPrognoza | 0 komentarzy

 Sautorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: zobaczyć cienie i słabe strony / uleczyć rany / kryzys szansą / trudne pytania / przygotowania do podjęcia kolejnych działań / inspiracja i kreatywność

W tym tygodniu granica między pozytywem a negatywem będzie bardzo cienka – możliwe są zarówno inspirujące, zachwycające, stymulujące przeżycia, jak i bolesne wnioski czy poczucie bezsilności. Po pierwsze trzeba będzie wyjaśnić i rozwiązać sporo nieścisłości; padną istotne pytania i wyjdą na jaw jakieś pilnie strzeżone tajemnice. Po drugie możemy próbować osiągnąć cele, stosując groźby, ostentacyjne milczenie, powstrzymując się od działania albo manipulując informacjami. Przy tym na tapetę wrócą tematy, które były aktualne w połowie września.
W wielu kwestiach chodzi teraz o ostateczne wyjaśnienie i korekty. Tam, gdzie istnieje gotowość podjęcia uczciwych, twardych i jasnych, a jednocześnie rzeczowych negocjacji, może nastąpić przełom i zostanie znalezione rozwiązanie, które wprawdzie nie jest idealne, ale za to możliwe do zaakceptowania przez wszystkie strony. Zarazem kryzysy i nasuwające się pytania uzmysłowią nam, że niektóre z dotychczasowych wyobrażeń i postaw nie odpowiadają już żądaniom teraźniejszości i w takiej formie nie mogą dłużej istnieć. Szczególnie dotyczy to umów i ustaleń, kwestii prawnych oraz podejścia do wszelkiego rodzaju środków komunikacji.

Więcej

Prognoza tygodniowa 12.10–18.10.2015

Zamieszczony przez dnia paź 11, 2015 w 2015, 2015.10., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: zmiana kierunku i podróż ku nowemu / wizje albo iluzje / nieoczekiwane odkrycia / odważyć się na to, co niemożliwe / śmiałe eksperymenty i pragmatyczne rozwiązania kluczem do sukcesu

W nadchodzących dniach konfiguracje astrologiczne oferują obszerny i zróżnicowany pod względem tematycznym program.
Po pierwsze liczne procesy, które zostały zapoczątkowane w minionych tygodniach, będą teraz kontynuowane i wkroczą w kolejną fazę. W trwających negocjacjach zostaną przeprowadzone ostateczne, końcowe rozmowy. Przy tym w niektórych dziedzinach jeszcze raz mogą nastąpić sensacyjne zwroty akcji i wyjdą na jaw jakieś rewelacje; ewentualnie powrócą tematy, które były aktualne pod koniec sierpnia albo ostatecznie zostaną wyjaśnione rozmowy, ustalenia i informacje z pierwszego tygodnia października. Ogólnie chodzi o to, aby podjąć uczciwe, partnerskie negocjacje, wtedy istnieje szansa na osiągnięcie zdumiewających, wartościowych efektów. Na czoło wysuwają się tutaj media, oświata, komunikacja, transport, kwestie prawne i sztuka.
Po drugie wyraźnie przyszedł czas na to, żeby spojrzeć w przyszłość. Po zasadniczych decyzjach, kryzysach i rozważaniach, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu, teraz trzeba będzie wykazać się kreatywnością – dostrzec wcześniej niezauważony potencjał, uwzględnić inne, pominięte opcje i odważnie zaryzykować nowe rozwiązania. To dobry czas zarówno dla wizjonerów i nonkonformistów mających wyczucie tego co realne i możliwe, jak również dla osób gotowych do nawiązania współpracy i łączenia się w sieci.

Więcej

Prognoza tygodniowa 05.10–11.10.2015 (uchodźcy)

Zamieszczony przez dnia paź 4, 2015 w 2015, 2015.10., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: zmiana hierarchii wartości: następny rozdział / rozpuszczenie granic, niepewność i uchodźcy / przeciwieństwa, sprzeczności i napięcia: miłość i współczucie albo władza i siła woli, wizja i rzeczywistość / warto przyjąć pragmatyczną, rzeczową postawę – opłaci się!

Doświadczenia i wydarzenia tego tygodnia pod wieloma względami będą miały duże znaczenie. Z jednej strony jeszcze raz skierują naszą uwagę na stare sprawy, z drugiej – nastąpi teraz wyznaczenie kierunku na przyszłość, przy tym uruchomione zostaną rozmaite procesy.
Jeśli idzie o temat związków i wartości (zarówno materialnych, jak i etycznych), to będzie trzeba zakończyć tematy, które były aktualne w lipcu i w sierpniu. Czas sprzyja wyjaśnieniom, przekazywaniu i pozyskiwaniu informacji oraz stawianiu pytań w tym zakresie.
Jeżeli w minionych tygodniach wyciągnęliście już stosowne konsekwencje, spłaciliście stare zobowiązania, Wasze podejście do kwestii posiadania, etyki i moralności uległo weryfikacji i w razie potrzeby stosownej korekcie, to teraz możecie spokojnie spojrzeć w przyszłość i ruszyć w dalszą drogę. Z kolei w kwestiach dotyczących ustaleń, umów i spraw prawnych, przed podjęciem kolejnych kroków i powzięciem wiążących decyzji, trzeba będzie jeszcze dokonać ostatniej weryfikacji.
Ogólnie w wymienionych dziedzinach obowiązuje jedna zasada: tam gdzie zostanie przyjęta pragmatyczna, rzeczowa i uczciwa postawa, nawet mimo początkowych trudności ze znalezieniem wspólnego mianownika, istnieją spore szanse na trwałe i satysfakcjonujące rozwiązanie.
Gorzej, jeśli spróbujemy osiągnąć cel poprzez wywieranie presji (kontrolowanie, groźby, odmawianie rozmowy), nieczyste zagrania i intrygi bądź uzyskać korzyści, apelując do czyjegoś współczucia. Takie zachowanie może zadziałać jak bumerang albo doprowadzić do eskalacji konfliktu, której skutki będą trudne do przewidzenia, i to zarówno na poziomie osobistym, jak i w odniesieniu do spraw dotyczących gospodarki, polityki czy instytucji.
Przed szczególnym wyzwaniem staną teraz przywódcy i wszelkiego rodzaju autorytety. Będą oni musieli stawić czoła atakom i udowodnić swoją integralność. Jeśli należycie do tej grupy, to jasno wyraźcie swoje stanowisko, życzenia i pozycję, ale bądźcie też gotowi uwzględnić inne punkty widzenia. Najlepiej unikać zarówno wątpliwych kompromisów czy dostosowania się dla świętego spokoju, jak również działań mających ugiąć drugą stronę.

Więcej
Translate »