2015.09.

Prognoza tygodniowa 28.09–04.10.2015 (zaćmienie Księżyca)

Zamieszczony przez dnia wrz 27, 2015 w 2015, 2015.09., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: zobaczyć to, co jest / przekazać informację / rozwiązanie starych problemów w związkach – możliwość osiągnięcia pragmatycznego kompromisu

W najbliższym czasie trzeba będzie wnikliwie zająć się doświadczeniami i wydarzeniami minionych tygodni. W związku z tym możliwe są różne scenariusze, po pierwsze mogą napłynąć informacje, które uzupełnią dotychczasowy, niepełny obraz sytuacji. W takich przypadkach czynniki oraz szczegóły, którym do tej pory poświęcaliśmy niewielką uwagę, ukażą nam dany temat w zupełnie nowym świetle, umożliwiając jego nowe, lepsze zrozumienie. Przede wszystkim w związkach, w sprawach dotyczących umów i problemów prawnych będzie teraz można wyjaśnić otwarte kwestie i na drodze negocjacji lub rozmów znaleźć kompromisowe rozwiązania, satysfakcjonujące wszystkich zainteresowanych. Jeśli istnieje gotowość pragmatycznego spojrzenia na sytuację i zobaczenia rzeczy takimi, jakie są (bez ideologicznych zniekształceń), to istnieje szansa osiągnięcia postępu.

Więcej

Prognoza tygodniowa 21.09–27.09.2015 (Krwawy Księżyc)

Zamieszczony przez dnia wrz 20, 2015 w 2015, 2015.09., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: gdzie jestem i dokąd zmierzam? / korekta kursu / ustalenie okoliczności / otwarta, pozbawiona uprzedzeń komunikacja kluczem do wyjaśnienia nieporozumień

W nadchodzącym tygodniu będziemy musieli ustalić, w jakim punkcie obecnie jesteśmy i dokonać ponownej oceny sytuacji. Pod lupę zostaną teraz wzięte wydarzenia i procesy ostatnich tygodni oraz miesięcy, głównie w sprawach dotyczących związków, umów i uzgodnień, ale również wszelkiego rodzaju kwestii prawnych. Chodzi o to, żeby zobaczyć istniejącą nierównowagę czy panującą niesprawiedliwość i poszukać sposobów ich zniwelowania lub naprawienia. W niektórych przypadkach dodatkowo może się okazać, że aktualne problemy wynikają ze starych, nieprzepracowanych, ewentualnie niewyjaśnionych spraw albo błędnych założeń, które doprowadziły do nieporozumień i trudności. Tam, gdzie istnieje gotowość dostrzeżenia tego faktu i w sposób otwarty, jak równy z równym porozmawiania o nowych rozwiązaniach nastąpią zaskakujące zmiany na lepsze.

Więcej

Prognoza tygodniowa 14.09–21.09.2015 (Jowisz-Neptun)

Zamieszczony przez dnia wrz 13, 2015 w 2015, 2015.09., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: punkty zwrotne/ przeszłość i przyszłość / podejście do starych prawd i nowych perspektyw / skutki informacji i ujawnienia pewnych faktów / dostrzec i zrealizować potencjał oraz nowe możliwości

Konfiguracjom tego tygodnia będą towarzyszyć rozmaite procesy, łączy je jednak wspólny mianownik, czyli duża rola komunikacji oraz informacji, a także fakt, że wszystkie obserwacje, doświadczenia i wydarzenia tych dni mogą stanowić istotny punkt zwrotny w zachodzących obecnie, zbiorowych procesach rozwoju. Również na poziomie indywidualnym podjęte teraz decyzje będą miały częściowo dalekosiężne skutki.
W centrum uwagi znajdą się różne postawy duchowe: wyraźnie zarysuje się kontrast między światopoglądem laickim a religijnym, między zachowaniem moralnym a nieetycznym, jak również między wiarą przeżywaną na co dzień a religijnością skoncentrowaną na wizji boskiego pierwiastka, na okazywaniu bezwarunkowej miłości do Boga (Agape) oraz nieskończonej empatii w skończonym, niedoskonałym świecie, pełnym mroku, bólu, winy i grzechu.
W najlepszym razie zostaną znalezione rozwiązania, które uwzględniają oba bieguny i próbują je wyrazić w konkrety sposób poprzez transcendentną mistykę i ziemski pragmatyzm, miłość oraz współczucie.

Więcej

Prognoza tygodniowa 07.09–13.09.2015 (zaćmienie)

Zamieszczony przez dnia wrz 6, 2015 w 2015, 2015.09., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: wątpliwości, kryzysy i niepowodzenia / testy, uzdrowienie, odwaga i łaska / siła słowa i informacji / skutki nowych wglądów, komunikacja kluczem do rozwiązania problemu

W tym tygodniu zapadnie kilka ważnych decyzji. Z jednej strony będą one kontynuacją wydarzeń i procesów, jakie nastąpiły wiosną bieżącego roku, z drugiej – wymuszą ponowne zajęcie się poruszonymi wtedy tematami. W związku z tym możliwe są trzy scenariusze zdarzeń: w pewnych kwestiach trzeba będzie zaakceptować istniejącą sytuację i pogodzić się z czynnikami, na które nie mamy wpływu. W innych chodzi o znalezienie głębszych, dotychczas ukrytych przyczyn i (bez względu na konsekwencje) wykorzystanie wszelkich dostępnych środków w celu dotarcia do sedna problemu. Natomiast trzeci wariant zakłada kryzys, który całkowicie zakwestionuje dotychczasową drogę i wymusi zmianę kursu.
Jeśli idzie o aktualne sprawy, to odróżnienie od siebie tych trzech wariantów może nie być łatwe, jednak zadecyduje o ostatecznym sukcesie. Ponieważ na ten moment nie znamy jeszcze wszystkich faktów, dlatego dodatkowo jest ważne, aby nie dać się nakłonić do wyciągania przedwczesnych wniosków.
W najbliższych tygodniach rozmowy, dociekania czy wnikliwe badania pozwolą nam zdobyć kolejne informacje i wyjaśnić szczegóły. W efekcie dopiero w październiku będzie można podjąć kluczową decyzję lub dokonać zasadniczych wyborów w zakresie dalszej strategii działania. Powyższe dotyczy głównie związków, partnerstwa i umów, jak również oświaty, mediów, podróży, komunikacji, kwestii socjalno-społecznych, środowiska naturalnego oraz zdrowia.

Więcej
Translate »