2014.10.

Prognoza tygodniowa 20. – 26.10.2014

Zamieszczony przez dnia paź 19, 2014 w 2014, 2014.10., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: ocena aktualnej sytuacji i reorientacja / dociekania i zbieranie informacji / wyjaśnienie starych spraw i pozbycie się obciążeń / uchwycenie kontekstu – zrozumienie szerszego tła zachodzących procesów

Po – ogólnie rzecz biorąc – dość dynamicznym tygodniu, atmosfera stopniowo zacznie się zagęszczać i zrobi się poważnie. W wielu kwestiach trzeba będzie dokonać oceny aktualnej sytuacji i przestawić zwrotnicę – czas zredefiniować swoje priorytety i wytyczyć kierunek na przyszłość. Początkowo nie zabraknie nam zapału, chęci uwolnienia się i zmiany kursu. Jednocześnie wyraźnie zobaczymy, że konstruktywny rozwój , wybór nowych rozwiązań ani zbudowanie nowych struktur nie są możliwe bez wyjaśnienia starych spraw, wyrównania rachunków, zweryfikowania dotychczasowych praw oraz nawyków i wyzbycia się tych przestarzałych. Przy okazji będziemy musieli porzucić wartości, koncepcje oraz wyobrażenia, które do tej pory wydawały się bezpieczne. Takie działanie pozwoli nam położyć fundamenty pod przyszły sukces.
Poza tym realizacja nowych impulsów, wizji i pomysłów będzie wymagała podjęcia wielu zasadniczych decyzji, które pociągną za sobą stosowne konsekwencje. W związku z tym niewykluczone są też dalsze negocjacje i rozmowy. W kwestiach prawnych konieczne będą rozwiązania, które skorygują istniejącą nierównowagę albo wyrównają wyrządzone krzywdy.
Wyjaśniając wcześniejsze ustalenia, umowy czy kwestie dotyczące związków, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy możliwe jest położenie podwalin pod dalszy rozwój, które zadowolą oczekiwania wszystkich stron. W tym kontekście aktualności mogą znowu nabrać wydarzenia czy procesy minionego półrocza.

Więcej

Prognoza tygodniowa 13. – 19.10.2014

Zamieszczony przez dnia paź 12, 2014 w 2014, 2014.10., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: przygrywka do tego, co wkrótce nastąpi / tworzyć prawo i szukać sprawiedliwości / wybór i konsekwencje

W tym tygodniu napięcia wyraźnie opadną, nadal nie zabraknie jednak zapału i dynamiki. W efekcie chętnie przystąpimy do działania i zaangażujemy się w coś. Gotowość wymiany myśli, zadbania o to, co wspólne, a w razie nieporozumień – poszukania konstruktywnych rozwiązań, pozwoli nam dodatkowo wzmocnić istniejące związki oraz znaleźć nowych sojuszników wspierających realizację jakiegoś projektu. Przy okazji spadek napięcia może wydobyć na światło dzienne wszystko to, co dotychczas było odsuwane na bok, co zostało wyparte, zatajone czy stłumione, wyjdą na jaw zawiedzione oczekiwania, niesprawiedliwość (ew. subiektywne poczucie krzywdy) albo zaburzona równowaga sił. Przy tym na szczególną uwagę zasługują doświadczenia i wydarzenia minionej wiosny oraz związane z nimi niezałatwione historie. Aktualności nabiorą też uzgodnienia, negocjacje i plany z dwóch ostatnich tygodni września.
Tam, gdzie nie zabraknie dobrej woli, otwartości i gotowości podjęcia rozmów, konfiguracje planetarne będą sprzyjać wyjaśnieniu nierozstrzygniętych kwestii lub nieporozumień. Umowy, które nie odpowiadają już potrzebom aktualnej sytuacji albo krzywdzą jedną ze stron, mogą zostać przeredagowane, istnieje szansa ponownego zrównoważenia działających sił, a tym samym stworzenia dobrych podstaw dla przyszłej współpracy. Wykorzystajcie okazję, aby zająć się tematami, które są dla Was istotne, bądźcie otwarci na nowe pomysły i uczciwi, jeśli idzie o prawa i obowiązki. Dzięki temu stworzycie solidne podstawy własnej przyszłości. Niewykluczone, że w tych dniach przyjdzie nam również dokonać istotnych wyborów poprzez udzielnie odpowiedzi na następujące pytania: z kim chcemy się sprzymierzyć? Za kim pragniemy podążać? Jaka droga jest dla nas słuszna? Poświęćcie dostatecznie dużo czasu, żeby rozważyć wszystkie za i przeciw, ponieważ dokonany wybór może mieć długotrwałe konsekwencje.

Więcej

Prognoza tygodniowa 6. – 12.10.2014

Zamieszczony przez dnia paź 5, 2014 w 2014, 2014.10., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: zmiana hierarchii wartości – rozdział następny / ważne wnioski i spostrzeżenia dotyczące przeszłości / zasadnicze decyzje w sprawie przyszłości / przeżytki i nowe rozwiązania / rewolucja czy reformacja? /uczciwe pertraktacje otworzą niejedne drzwi

Doświadczenia i wydarzenia nadchodzącego tygodnia – zarówno te spektakularne, jak i banalne – w znaczącym stopniu wpłyną na dalszy obrót wypadków. Ogólnie zapanuje gorączkowy entuzjazm, poczujemy ogromną chęć, żeby coś zmienić, naprawić świat i podjąć walkę o większą sprawiedliwość. Osoby, które mają konkretną wizję i są gotowe walczyć za to, co uważają za istotne, mogą teraz znaleźć sojuszników. Poza tym zapragniemy być kreatywni i nie będziemy mieli większych problemów z realizacją pomysłów. Te dni dostarczą sporo inspiracji oraz dodadzą pewności siebie osobom aktywnym i dynamicznym, pracującym twórczo oraz wszelkiego rodzaju artystom. Wykorzystajcie okazję, żeby – najlepiej wspólnie z innymi – poświęcić się tematowi, który leży Wam na sercu. Poza tym konfiguracje astrologiczne sprzyjają mediacjom i negocjacjom. Tam, gdzie zainteresowani będą gotowi wysłuchać siebie nawzajem, zauważyć i uszanować ewentualne różnice, istnieje szansa znalezienia wspólnego interesu oraz spajającego ogniwa i wykorzystania go w celu osiągnięcia prawdziwego postępu. Współpraca i uczciwość są gwarantem sukcesu.

Więcej

Prognoza tygodniowa 29.9. – 5.10.2014

Zamieszczony przez dnia wrz 28, 2014 w 2014, 2014.10., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: stare historie i nowe drogi / siła i bezsilność / pomoc i bezradność / otwartość i tolerancja kluczem do kreatywnych rozwiązań

W tym tygodniu czekają nas ważne doświadczenia i decyzje, choć będą one miały bardzo różny charakter. Astrologiczne układy z jednej strony wzbudzą zapał do działania, radość, inspirację i optymizm – spora dynamika życia, a także gotowość wypracowania wspólnych sposobów rozwiązania problemów oraz nowych modeli przyszłości niosą ze sobą duży potencjał; z drugiej strony atmosfera będzie coraz bardziej napięta i pomimo dobrej woli oraz pełnego zaangażowania sił w wielu sytuacjach nie znajdziemy szybkiego, zadowalającego rozwiązania albo prowokacje czy walka o władzę znacząco skomplikują rozwój sytuacji.
W tym przypadku chodzi głównie o tematy i doświadczenia, które nie są zupełnie nowe. Trzeba krytycznym, bacznym okiem przyjrzeć się temu, co było i jest, zobaczyć słabości i błędy, ale też docenić wszystko, co zostało już wypracowane i dostrzec dostępne opcje. Czas sprzyja wszelkiego rodzaju rozmowom, wyjaśnianiu trudnych kwestii albo mediacjom między zwaśnionymi stronami. Jeśli wykażemy się zrozumieniem dla cudzego stanowiska, opinii bądź interesów, gotowością znalezienia rozwiązania, które będzie akceptowalne przez wszystkich, to nawet w najtrudniejszej i najbardziej złożonej sytuacji nastąpi zaskakujący zwrot akcji.

Więcej
Translate »