2013.08.

Horoskop tygodniowy 26.8.-1.9.2013

Zamieszczony przez dnia sie 25, 2013 w 2013.08., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: ideały i iluzje / olśnienie i utrata złudzeń / kreatywność i duch / uleczenie starych ran / zbudowanie mostów

Również astrologiczne układy tego tygodnia obejmują bardzo różne energie, możliwe będą zarówno cudowne doświadczenia, radosne działania, ciekawe spotkania, kreatywne wzloty, spełnienie ukrytych pragnień i nadziei, ale również gorzkie rozczarowania i bolesne porażki. Inne czynniki [Słońce/Merkury w znaku Panny] sprzyjają przeprowadzeniu poważnych rozmów bądź pertraktacji, analitycznemu myśleniu, jak również wizjonerskim wglądom, jednocześnie pojawi się jednak wyraźnie większa skłonność do niejasności, błędnej oceny sytuacji, matactw czy złudzeń [Słońce opozycja Neptun]. Dlatego zależnie od własnego horoskopu albo zakresu tematycznego czekają nas bardzo różne, a częściowo nawet sprzeczne doświadczenia. Jeśli przyjrzymy się temu bliżej, to odkryjemy, że niektóre z konstelacji mają podobny kierunek. Zawierają one potencjał wizji, nowych informacji i głęboko poruszających doświadczeń, nasilają tęsknotę za inspiracją, niezwykłymi pomysłami oraz humanistycznymi ideałami. Granica pomiędzy światłem i cieniem ulegnie zatarciu. Będziemy świadkami zdarzeń graniczących z cudem, ale również sytuacji, w których nawet największe wysiłki i dobra wola nie doprowadzą do celu, gdzie trzeba raczej zaakceptować istniejący stan rzeczy i spożytkować go w możliwie najlepszy sposób. Poszukajcie natchnienia i wykorzystajcie wszelkie sprzyjające okazje, ale bądźcie ostrożni i uważni. Spróbujcie odróżnić wizję od rzeczywistości, potencjał od realnych perspektyw. Zwłaszcza w przypadku spraw, które wglądają szczególnie obiecująco, wręcz idealnie, warto upewnić się, co tak naprawdę za tym stoi.

Jeśli jesteście realistami i potraficie uwzględnić w swoich planach również słabe strony i potencjalne niebezpieczeństwa oraz całym sercem zaangażować się w coś, nie zrażając porażkami i przeszkodami, wtedy istnieją spore szanse, że osiągniecie cel i zrealizujecie swoją wizję. Trudności pojawią się tylko wtedy, jeśli uwaga zostanie skierowana wyłącznie na osobiste korzyści, oczekiwania będą sprzeczne z faktami albo spróbujemy wiele uzyskać tanim kosztem. W takich przypadkach, nawet jeśli początkowo osiągniemy pozorny sukces, na dłuższą metę czekają nas bardzo nieprzyjemne konsekwencje. W przypadku wątpliwości najlepiej poczekajcie jeszcze kilka dni z podjęciem istotnych decyzji. [teraz Merkury jest spalony przez Słońce]. Na poziomie życia codziennego energie najlepiej nadają się do wszelkiego rodzaju działań kreatywnych, ale również związanych z przyrodą, środowiskiem naturalnym, zagadnieniami społecznymi albo zdrowotnymi.

Więcej

Horoskop tygodniowy 18.8.-25.8.2013

Zamieszczony przez dnia sie 18, 2013 w 2013.08., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: zmiana hierarchii wartości – następny rozdział / nowe ideały i stare urazy / wspaniałe wizje i gorzkie rozczarowania / prawo i sprawiedliwość poddane próbie

Względnie spokojna faza właśnie dobiega końca. Wydarzenia znowu nabiorą tempa i czeka nas podjęcie kilku istotnych (wstępnych) decyzji. Na pierwszy plan wysuną się wszelkiego rodzaju umowy, kwestie prawne oraz wartości. W tych dziedzinach zaobserwujemy sprzeczne trendy i tendencje. Krytycznej ocenie zostaną poddane zobowiązania, zarówno te istniejące, jak również domniemane. W niektórych przypadkach okaże się, że zawarte umowy straciły na aktualności i wymagają aktualizacji albo nawet unieważnienia; w innych zobaczymy prawdziwą wartość jakiejś rzeczy lub relacji. Związki (osobiste, biznesowe, polityczne czy państwowe) staną przed nie lada wyzwaniem – chodzi o znalezienie nowych sposobów harmonijnego współistnienia, które pozwolą lepiej uwzględnić interesy zaangażowanych stron. Gotowość sprostania takiemu wyzwaniu otworzy drogę do zawarcia nowych umów, natomiast w przypadku braku elastyczności, tam, gdzie istnieje nierównowaga, zależność jednego od drugiego bądź jednostronne oczekiwania, sam bieg zdarzeń zadba o wywołanie przełomu. W efekcie jedna ze stron może zbuntować się, nieoczekiwanie uwolnić albo nagłe zdarzenia wymuszą niezamierzoną zmianę. W tych dniach naszą uwagę przykują też kwestie prawne lub moralne wartości. Zaskakujące informacje mogą wydobyć na światło dzienne rozmaite absurdy, wywołać skandale albo pokazać, że nie wszystko jest takie, jak nam dotychczas przedstawiano. Niewykluczone, że przy okazji będziemy musieli skorygować wcześniejsze założenia i oczekiwania. Wszystkie opisane powyżej zjawiska mają jeden wspólny mianownik: w sprawach prawdziwych, gdzie panuje uczciwość i otwartość, mogą nastąpić wielkie przełomy, ewentualnie narodzi się nowa jakość o ogromnym przyszłościowym potencjale. Z kolei wszędzie tam, gdzie brakuje tych cech, gdzie uparcie trwamy przy starym porządku, próbując zachować pozory albo kontrolę, sam los wprowadzi konieczne poprawki.

Również w życiu codziennym nie będziemy narzekać na nudę: sprawy mogą przybrać nieoczekiwany obrót, czekają nas zaskakujące spotkania i nowe informacje. Bądźcie elastyczni i gotowi dostosować się do zmiennych okoliczności, nie rezygnując z rzeczy istotnych. Osoby kreatywne i pracujące twórczo mogą w tych dniach skorzystać z przeobfitej inspiracji. Nie zabraknie nam też innowacyjnych pomysłów!

Więcej

Horoskop tygodniowy 12. – 18.8.2013

Zamieszczony przez dnia sie 10, 2013 w 2013.08., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: intermezzo – konsekwencje i rozpoznanie możliwości / porządki / przygotowanie podstaw do dalszych działań / powzięcie decyzji

Astrologiczne konstelacje tego tygodnia stworzą przestrzeń do podjęcia rozmaitych działań. Nadal nie odpuści przewrażliwienie na własnym punkcie, toteż szybko poczujemy się dotknięci i zareagujemy w stosowny sposób, nawet wówczas, jeśli w grę wchodzą fakty i konkret. Poza tym często będzie trudno odróżnić własne uczucia, potrzeby i reakcje od cudzych, dlatego obiektywna ocena sytuacji nie przyjdzie nam łatwo. Nasze postrzeganie i postawa będą bardziej niż zwykle uzależnione od własnego zdania, a przede wszystkim zgromadzonego doświadczenia. Dlatego rozmaite incydenty i wydarzenia mogą wywoływać zaskakująco silne i zwykle trudne do logicznego wyjaśnienia reakcje. Zatem starajcie się nie wyciągać pochopnych wniosków, spójrzcie całościowo na dane doświadczenie czy historię i poświęćcie dostatecznie dużo czasu, żeby zrozumieć swoje motywacje, potrzeby oraz reakcje. Weźcie też pod uwagę, że inni nie widzą danej sprawy tak samo, jak Wy.

Poza tym w astrologicznej pogodzie nastąpi dość równomierny rozkład ciśnienia, w związku z tym wszystko się może się zdarzyć i trudno o jednoznaczną prognozę. Z uwagi na brak dominującego tematu o naszych doświadczeniach zadecyduje przede wszystkim indywidualne zachowanie oraz horoskop. Możecie więc wykorzystać okazję, aby świadomie zatroszczyć się o zadania czy sfery życia, które w ostatnich tygodniach były zaniedbywane. Najbliższy czas szczególnie nadaje się do świadomej konfrontacji ze skutkami doświadczeń, wydarzeń i decyzji, wszelkiego rodzaju prac porządkowych, zbadania własnej postawy w jakiejś kwestii, przygotowania zaplanowanych przedsięwzięć, wyjaśnienia i podjęcia (wstępnych) decyzji w zakresie dalszego działania. Tam, gdzie w minionych tygodniach zabrakło nam gotowości stawienia czoła nadchodzącym procesom czy tematom, gdzie unikaliśmy konfrontacji czy decyzji, w drugiej połowie tygodnia może nastąpić wyładowanie stłumionych energii.

Więcej

Horoskop tygodniowy 5.8.-11.8.2013

Zamieszczony przez dnia sie 4, 2013 w 2013.08., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: pakt z diabłem/ prawo, sprawiedliwość i prawda / przywódcy religijni, polityczni i gospodarczy w świetle jupiterów / wzorce i idole – wielcy bohaterowie / przywódcy czy hochsztaplerzy / wzloty i/albo upadki

Również w tym tygodniu wzbiorą fale emocji, nastąpi jednak zmiana punktów ciężkości – znaczenia nabiorą osobiste interesy oraz nastroje i to właśnie one często zadecydują o naszym zachowaniu. Gotowość przedkładania dobra bliźniego nad własne, dbania o potrzebujących i cierpiących, zacznie maleć, ograniczając się do grona krewnych, osób z tej samej grupy czy wspólnoty. Dla bliskich nie będziemy szczędzić wysiłków, okażemy się wobec nich wspaniałomyślni i tolerancyjni, ale też znacznie bardziej roszczeniowi i wymagający – wzrosną oczekiwania względem wcześniej wymienionych oraz powiązanych z nimi systemów (politycznych, rodzinnych, kulturowych, religijnych etc.). Ogólnie we wszystkich dziedzinach życia na znaczeniu zyskają dogmaty, przekonania, kwestie prawne, etyka i moralność. Jak bumerang powracać będzie pytanie: kto ma rację, co jest dobre i prawdziwe, a co złe i fałszywe, co chwalebne, a co godne potępienia. Niektórzy ciałem i duszą zaangażują się w obronę swojej wewnętrznej prawdy i tego, co w głębi serca uważają za warte starań. W najlepszym razie ich wysiłki zaowocują iście heroicznymi czynami i pierwszymi sukcesami na drodze do nowego, lepszego świata.

Jednak pojawi się też tendencja do fanatyzmu i nadgorliwości. Spróbujemy przy pomocy wszelkich możliwych środków (uwodzenie, obietnice, manipulacja, wymuszanie, przemoc etc.) przeforsować własny punkt widzenia – ślepo i bez względu na skutki. Jednocześnie osoby o odmiennych przekonaniach, innym podejściu do świata oraz sposobie zachowania (uwarunkowanym pochodzeniem, kulturą, religią itp.) mogą być przez nas odbierane jako uciążliwe, a nawet stanowiące zagrożenie i w efekcie będą zwalczane, osądzane albo prześladowane. Szczególnie dotyczy to następujących dziedzin i tematów: gospodarka, polityka, religia i orzecznictwo. Ewentualnie zobaczymy, co zostało tutaj z naszych dawnych ideałów. Na jaw wyjdą cienie i słabostki dotychczas hołubionych idoli, niewykluczone, że paru z nich spadnie z piedestału, natomiast inni skorzystają z sytuacji i wypromują siebie w nowej odsłonie. Niewykluczona jest też walka o władzę. Wszędzie tam, gdzie ludzie będą gotowi stawić czoła wyzwaniom, dochowując przy tym wierności samym sobie i okazując szacunek bliźniemu, istnieje możliwość wykonania ważnego kroku na drodze rozwoju. Na poziomie osobistym wzrośnie teraz chęć przeżycia przygody i gotowość do szerokich gestów. Osoby, które będą przestrzegać obowiązujących reguł i nie dadzą się nakłonić do działań de facto niezgodnych z własną etyką, mogą w tych dniach liczyć na wspaniałe doświadczenia i ważne wglądy. Natomiast wszyscy, którzy mierzą za wysoko i przeholują, muszą liczyć się z twardym, nieprzyjemnym lądowaniem (jeśli nie teraz, to w nadchodzących tygodniach lub miesiącach). Ogólnie, nie stawiajcie wyśrubowanych wymagań sobie ani innym. W konfrontacji z tymi wielkimi i domagającymi się uwagi wydarzeniami kolejna konstelacja może wypaść blado: w odniesieniu do związków, jak również wartości (w tym finansów) obowiązywać będą inne reguły. Na tym polu zalecana jest daleko idąca ostrożność! Utrzymujący się wysoki poziom wrażliwości sprawi, że byle błahostka łatwo nas speszy i wprawi w zakłopotanie, a nieśmiałość albo głosy krytyki (wewnętrzne bądź zewnętrze) skutecznie zdołają osłabić odwagę, której zwykle nam nie brakuje.

Więcej

Translate »