2013.04.

Horoskop tygodniowy 21.4.-28.4.2013

Zamieszczony przez dnia kw. 21, 2013 w 2013.04., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: zweryfikowanie wartości i celów / wzięcie na siebie bądź przekazanie komuś odpowiedzialności / wyraźne wyznaczenie albo respektowanie granic / wnioski / wiążące zobowiązania

W tym tygodniu zawieje nowy wiatr. Definitywnie minął czas koncentracji na impulsach, celach i potrzebie działania. Sam aktywizm i duch walki już nie wystarczą, aby coś osiągnąć, teraz potrzebne będą wytrwałość, roztropność i obiektywnie wymierne rezultaty. Na pierwszy plan wysunie się pytanie, czy i w jaki sposób można zrealizować dane przedsięwzięcie lub pomysł. Całą uwagę skoncentrujemy na konkretnej wykonalności oraz namacalnym sukcesie dotychczasowych wysiłków. Jednoczesne zapragniemy poświęcić się temu wszystkiemu, co oferuje nam życie i przyroda. Na znaczeniu zyskają piękno, zmysłowość i rozkosz. Wzrośnie ochota, aby zająć się czymś twórczym i kreatywnym. Kto jednak liczy na mannę z nieba, tego czeka srogie rozczarowanie! Nie pora na zbytki, zalecane są umiarkowanie i wstrzemięźliwość. Najlepiej postąpią osoby, które skoncentrują się na rzeczach naprawdę dla siebie istotnych. Wtedy istnieje szansa na urzeczywistnienie i spełnienie pragnień oraz życzeń, nadanie kształtu wizjom i ideałom.

Dodatkowo w wielu dziedzinach będziemy musieli dokonać bilansu zysków i strat. W związkach na znaczeniu zyskają zobowiązania oraz lojalność. Czas zaangażować się w coś, bronić tego, co uważamy za istotne, i wziąć na siebie (współ)odpowiedzialność  za podjęte decyzje czy działania albo wyznaczyć konkretne granice, dostrzec, co nie gra bądź przestało sprawnie funkcjonować, a w razie potrzeby nawet definitywnie zakończyć jakiś rozdział. W temacie wartości okaże się, co jest autentyczne, trwałe i dostatecznie treściwe. To co teraz wytrzyma próbę, może posłużyć jako fundament do budowania na przyszłość. Jednocześnie na światło dzienne wyjdą też wcześniej ukryte słabości i wady. Tam, gdzie opierano coś na teoriach, abstrakcyjnych wyobrażeniach i koncepcjach, budowano na nadziejach, oczekiwaniach lub potencjale, ignorując realne fakty, życie przygotuje kubeł zimnej wody. Ale zobaczymy również, które z zainicjowanych przedsięwzięć i projektów dobrze rokują na przyszłość i mają szansę na sukces oraz jakie zaplanowane cele jesteśmy w stanie osiągnąć. Przeszkody i utrudnienia uzmysłowią nam, gdzie należy wprowadzić stosowne korekty, wyciągnąć wnioski, a nawet zastosować się do powiedzenia: lepszy koniec z trwogą niż trwoga bez końca! Co przejdzie ten test, ma widoki na sukces! Pod lupę trafią też wszelkiego rodzaju przywódcy. W tym przypadku trzeba będzie odpowiedzieć sobie na następujące pytania: kto posiada dostateczne kompetencje i autorytet, aby piastować upragnioną, zamierzoną lub zajmowaną pozycję? Kto posiada środki i wytrzymałość potrzebną do urzeczywistnienia jakiejś sprawy? Kto może i chce przejąć odpowiedzialność? Osoby, które sprostają tym wymaganiom i będą gotowe poważnie zaangażować się w coś, mogą w tych dniach wykonać decydujący krok naprzód i sprawdzić się. Z drugiej strony wyjdzie na jaw, kto zajmuje funkcję lub pozycję, która mu nie odpowiada, lub de facto go przerasta. Również w takich przypadkach trzeba będzie wyciągnąć stosowne wnioski. Inaczej czeka nas dalsza, bolesna droga przez mękę. Zweryfikujcie swoje cele i funkcje, zadajcie sobie pytanie, co Wam odpowiada i jest dla Was ważne, a potem bądźcie gotowi tego bronić. Jeśli jesteście na słusznej drodze, to warto być wytrwałym i wytrzymałym. Ale jeżeli w głębi serca czujecie, że coś przestało grać, wówczas nie upierajcie się przy tym za wszelką cenę.

Już na początku tygodnia trzeba będzie dokonać trzeźwej i rzeczowej oceny sytuacji, pojawi się ogromna potrzeba bezpieczeństwa i klarowności. W PONIEDZIAŁEK (22.4.) postawmy na pragmatyzm i realizm. Warto poświęcić nieco czasu na zweryfikowanie dostępnych faktów oraz posiadanych zasobów, a potem ostrożnie, krok po kroku realizować zamierzenia. Zadajcie sobie pytanie, co naprawdę ma dla Was znaczenie, w co chcecie się zaangażować i bądźcie gotowi tego bronić, nawet jeśli napotkacie na przeszkody; nie próbujcie jednak niczego wymusić. Najlepiej jeśli po prostu zaakceptujecie sytuację taką, jaka jest, i postaracie się wykorzystać ją w najlepszy możliwy sposób. Poza tym konstelacje poniedziałku nadają się do wszelkiego rodzaju prac porządkowych i akcji oczyszczających lub działań służących ciału oraz zdrowiu.

We WTOREK (23.4.) i w ŚRODĘ (24.4.) wzrośnie potrzeba kontaktów i wymiany myśli. Jednocześnie będziemy dysponować ogromnym potencjałem kreatywnej energii. To dwa dobre dni, aby świadomie przystąpić do realizacji wizji bądź jakiegoś pomysłu, spotkać się z innymi, omówić wspólną strategię postępowania albo zająć czymś twórczym. Gorzej jeśli w przeszłości uparcie trwaliście przy sprawach, które straciły spójność, i stawialiście opór wszelkim zmianom. W takim przypadku okoliczności i zdarzenia wymuszą teraz podjęcie koniecznych działań.

W CZWARTEK (25.4.) atmosfera zrobi się bardziej poważna. Rosnąca intensywność sprawi, że odczujemy konieczność podjęcia zasadniczych decyzji. Wieczorem (21.56) przypada pełnia, a dodatkowo częściowe zaćmienie Księżyca. Zauważalne w CZWARTEK i PIĄTEK (26.4.) ogromne napięcie wyrazi się w rozmaity sposób. W najlepszym razie zobaczymy, co należy zrobić, gdzie zaoponować, ujawnić własne zdanie i wyciągnąć wnioski. Kto będzie na to gotowy, może wiele zdziałać i dokonać istotnego przełomu – istnieją spore szanse, aby osiągnąć znaczący postęp albo zrobić coś, co od dawna należało uczynić. Zgodnie z innym odpowiednikiem tej konstelacji nasze wielkie przywiązanie do jakiejś sprawy może spowodować, że uczestnictwo w niej nabierze wiążącego charakteru albo związek zyska na głębi i sile. Gorzej, jeśli działające potężne energie zamanifestują się w postaci oporu, odmowy, próby kontrolowania sytuacji bądź obsesyjnych zachowań. Wówczas lęki mogą nas sparaliżować, nastąpi kompletna blokada albo dojdzie do niszczących, destrukcyjnych wyładowań. Energie tych dni sprzyjają rozprawieniu się z przeszłością oraz wyjaśnieniu zasadniczych kwestii. Bądźcie gotowi otwarcie i szczerze przyjrzeć się sobie i innym, nazwać rzeczy po imieniu, a także naświetlić mniej przyjemne aspekty jakiegoś tematu. Koniecznie pamiętajcie o zachowaniu granic przyzwoitości.

Również w czasie WEEKENDU czekają nas niełatwe decyzje. W wielu sferach życia będziemy musieli uświadomić sobie własną pozycję i postawę. Zastanówcie się,  za co jesteście gotowi ręczyć i przejąć odpowiedzialność. Bądźcie też gotowi wyznaczyć wyraźne granice tam, gdzie coś Wam nie odpowiada, oraz wyciągnąć konieczne wnioski. Dokładnie sprawdźcie, na czym opieracie swoje decyzje i postawę. Czy robicie coś albo rezygnujecie z czegoś dlatego, że tak Was nauczono? Czy Wasze zachowanie zależy od powszechnie obowiązujących zasad i zapożyczonych reguł, które nadal aprobujecie? Zrozumcie, że sami będziecie musieli ponieść skutki decyzji bazujących na cudzych nawykach i prawdach.  Poza tym cieszcie się wszystkim tym, co życie ma Wam do zaoferowania, ale – głównie w NIEDZIELĘ – zachowajcie umiar w swoich działaniach.

Tłum.: MJD. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2012 AstroTranslatio. All rights reserved.

Więcej

Horoskop tygodniowy 14.4.-21.4.2013

Zamieszczony przez dnia kw. 14, 2013 w 2013.04., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: określenie swojej pozycji i nowe impulsy – część druga / podjęcie inicjatywy / uruchomienie procesów / duch walki i(albo) poczucie rzeczywistości / duchowy przełom i nowe zrozumienie spraw / zasoby i formy zabezpieczenia lub rzeczy dające pewność oraz bezpieczeństwo


W ciągu najbliższego tygodnia odczujemy wyraźną zmianę energii – uwaga przesunie się na inne tematy oraz punkty ciężkości, na znaczeniu zyskają dziedziny, wartości i postawy dotychczas ignorowane. W związku z powyższym zaobserwujemy dwie, na pierwszy rzut oka sprzeczne tendencje. Najpierw, podobnie jak w poprzednich tygodniach, górę wezmą: chęć działania, żądza przygód oraz zuchwałość. W wielu kwestiach chodzi teraz o przeforsowanie własnego stanowiska, podtrzymanie swoich zamiarów, konfrontację lub rywalizację z innymi. Początek nowego cyklu dostarczy nowych, istotnych impulsów o długofalowych skutkach, ponadto umożliwi albo wymusi pewne decyzje i posunięcia również w tych obszarach, w których cel i zamiary pozostawały dotychczas niejasne. Na poziomie zbiorowym powzięte teraz działania i inicjatywy wyznaczą kierunek na przyszłość. Na poziomie jednostkowym nasuną się nam następujące pytania: Czego rzeczywiście pragnę? W co się angażuję? Czy jestem gotowy/-a walczyć o to, co dla mnie ważne? Kto zechce stać z boku i uniknąć podjęcia świadomych, celowych działań albo kolejnego, koniecznego kroku, ten ryzykuje, że zostanie przymusowo wciągnięty w jakąś historię i po prostu zmuszony do działania.

Równocześnie w trakcie tygodnia coraz silniej zaznaczy się tendencja do spowolnienia, zagęszczenia i uprzedmiotowienia wszystkiego. Atmosfera zdominowana przez instynkty, popędy oraz impulsy powoli ustąpi miejsca pragmatyzmowi i realizmowi. Dotychczas o działaniu decydowały osobiste zamiary, roszczenia lub urazy, działaliśmy zgodnie z zasadą „atak jest najlepszą formą obrony”, poświęcając niewiele uwagi posiadanym zasobom, teraz znaczenia nabierze zabezpieczenie, a także potrzeba zatrzymania czegoś. Impulsywne działania stopniowo zostaną wyparte przez roztropność i gotowość odczekania na stosowny moment, zachowania zorientowane na krótkotrwały efekt zastąpi długofalowość, a impet – wytrwałość i cierpliwość. Większą wagę zaczniemy też przywiązywać do piękna, rozkoszy i zmysłowości. Połączenie tych dwóch elementów idealnie nadaje się do konkretyzacji pomysłów oraz planów, urzeczywistnienia pragnień i wizji! W niektórych przypadkach chodzi również o to, aby dokonać wiążących zobowiązań. Przede wszystkim w drugiej połowie tygodnia poświęćcie dostatecznie dużo czasu swoim przedsięwzięciom. Nie dajcie się do niczego zmusić, bądźcie gotowi świadomie zająć się tym, co jest do załatwienia. Odkładanie czegokolwiek na później nic nie da. Jednocześnie pozwólcie sobie również na chwilę wytchnienia i przyjemności.

Zgodnie ze znaczeniem trzeciej konstelacji w tym tygodniu czeka nas jeszcze trochę nerwów i nagłych zmian, głównie w sferach życia, które wcześniej były w centrum uwagi. Całkiem możliwe, że ważne odkrycia i wnioski wywołają ożywione dyskusje, w efekcie pewne procesy i zjawiska ujrzymy w całkiem nowym świetle. Wydarzenia tych dni mogą spowodować zmianę sposobu myślenia przede wszystkim  w dziedzinie mediów, komunikacji, nauki, kształcenia, handlu i transportu. Na poziomie życia codziennego nie zabraknie nam teraz inspiracji, do tego dojdzie chęć eksperymentowania z nowymi, ekscentrycznymi pomysłami; ewentualnie padną prowokacyjne pytania i zostaną ujawnione ukryte konteksty. Jeśli jesteście gotowi opuścić utarte ścieżki struktur myślowych oraz szukania wyjaśnień, to możecie uzyskać zdumiewające wglądy i odkryć nowe drogi.

W PONIEDZIAŁEK (15.4.) ogarnie nas wielka ochota na kontakty z innymi ludźmi, rozmowy o Bogu i świecie, powoli zaczniemy też odczuwać pragnienie poświęcenia się przyjemnym stronom życia. W najlepszym razie wykorzystajcie energię tego dnia na spotkanie z ludźmi, których lubicie, i omówienie swoich pomysłów, życzeń oraz planów. Możecie też oddać się własnemu hobby.

WTOREK (16.4.) i ŚRODĘ (17.4.)  zdominują sprzeczne trendy. Z jednej strony do głosu dojdzie wyraźna potrzeba spokoju, czułości i bezpieczeństwa, z drugiej rosnący niepokój i rozdrażnienie wywołają wewnętrzne napięcie. Najlepiej zająć się teraz sprawami, które pozwolą wykorzystać albo konstruktywnie skanalizować te energie, na przykład pracą w ogródku lub wiosennymi porządkami. Ale pamiętajcie również o tym, aby zrobić dla siebie coś dobrego. Zwróćcie uwagę na uczucia oraz potrzeby i nie dajcie się sprowokować.

W CZWARTEK (18.4.) zostanie zainicjowany nowy cykl. [koniunkcja Mars/Słońce] Impulsy, które napłyną tego dnia, mogą uruchomić bardzo ważny proces. Zadajcie sobie pytanie: czego chcecie, w co jesteście gotowi zaangażować się albo za co walczyć? Jeśli Wasze cele i zamiary są jasne, to możecie wykorzystać dostępną energię i osiągnąć przełom. Tam, gdzie w przeszłości – mimo ogromnych wysiłków i nakładów pracy – nie było szansy na podjęcie działań albo wystartowanie z jakimś projektem, w końcu zapali się zielone światło!

Z astrologicznego punktu widzenia PIĄTEK (19.4.) oferuje najlepsze możliwości. Tego dnia otrzymamy do dyspozycji ogromną ilość twórczej energii, nie zabraknie nam kreatywnych pomysłów, chęci działania i zorganizowania czegoś. Jeżeli jakiś projekt jest Wam szczególnie bliski, to zachwycenie nim innych i pozyskanie dla niego sojuszników, pójdzie teraz jak z płatka. Poza tym radość życia zapewnią nam wszelkiego rodzaju rozrywki, imprezy, spotkania z przyjaciółmi albo flirty. Uwaga – w przypadku nadmiernych swawoli i zignorowania istniejących granic grożą nieprzyjemne konsekwencje.

Podczas WEEKENDU trzeba będzie znowu przejść do rzeczy. Nadal nie zabraknie nam inspiracji, a ochota na eksperymenty i odwaga zachęcą niektórych do niezwykłych czynów. Jednocześnie zechcemy sprecyzować własne stanowisko, jasno i wyraźnie przedstawić swoje wymagania i oczekiwania, a w razie potrzeby z całej siły bronić tego, co uznamy za własne. Dlatego w SOBOTĘ i w NIEDZIELĘ może dochodzić do mniejszych lub większych przepychanek o władzę lub pozycję. Ewentualnie jakaś od dawna trwająca historia osiągnie swoje apogeum i ulegnie zamknięciu, a odkrycia bądź ujawnienie pewnych informacji mogą wywołać spore zamieszanie. Liczcie się również z nieoczekiwanymi wydarzeniami, zakłóceniami w ruchu drogowym i komunikacji. Bądźcie gotowi bronić siebie i swoich interesów, ale unikajcie niepotrzebnych prowokacji, ponieważ mogą one stanowić iskrę, która doprowadzi do wybuchu. Stwórzcie sobie dostatecznie dużo wolnej przestrzeni, aby móc odpowiednio zareagować na nieoczekiwany bieg zdarzeń.

Tłum.: MJD. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2012 AstroTranslatio. All rights reserved.

Więcej

Horoskop tygodniowy 8.4.-14.4.2013

Zamieszczony przez dnia kw. 7, 2013 w 2013.04., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: określenie swojej pozycji i napływ nowych impulsów / celowe wykorzystanie siły, mocy oraz dynamiki / przełamanie tabu / ujawnienie tajemnic / działanie i postawa

Również nadchodzący tydzień przyniesie sporą dawkę dynamicznej energii. W związku z tym poczujemy przemożną potrzebę aktywności, zorganizowania czegoś, a także osiągnięcia jak najlepszych wyników. Do głosu dojdą wiosenne uczucia, radość życia i żądza przygód. Jednocześnie silna tendencja do podejmowania impulsywnych działań, rywalizowania z innymi oraz reagowania agresją na wszystko, co nie jest po naszej myśli, sprawią, że atmosfera stanie się nerwowa. Głównie tam, gdzie nie będzie możliwości celowego zastosowania silnych energii, ich nagromadzenie i spiętrzenie doprowadzi do bezpośrednich, niekontrolowanych wyładowań. Jednak osoby, które wiedzą, czego chcą, mogą teraz przystąpić do dzieła i sporo osiągnąć. Z aktualnych wpływów planetarnych szczególnie skorzystają przedsięwzięcia wymagające siły woli, siły przebicia oraz pewnego fizycznego wysiłku.

Niektórym te dni dostarczą nowych bodźców i dadzą szansę wylansowania nowego projektu, inni muszą jeszcze poczekać, ponieważ impulsy konieczne do działania otrzymają dopiero za tydzień. A ponieważ silne energie napierają teraz i szukają sposobu manifestacji, to ostatnia grupa może poczuć ogromne, wewnętrzne napięcie powiązane z uczuciem bezsilności,  bezradności czy rosnącego sfrustrowania. W takiej sytuacji postarajcie się świadomie wybrać formę aktywności, która pozwoli rozładować powstałe blokady. Doskonale nadają się do tego sporty, prace w ogródku oraz wszelkiego rodzaju porządki.

Inne konstelacje informują, że nadeszła pora, aby głębiej zająć się zachodzącymi procesami, zbadać ich powody oraz tło, a także wyciągnąć na światło dzienne sprawy dotychczas ukryte. Naszą uwagę zwrócą na siebie również kwestie władzy i bezsilności, historie ofiar i ich oprawców, istniejące zależności i zobowiązania. Bądźmy teraz uważnymi, wnikliwymi obserwatorami, nie zadowalajmy się  tym, co jawne i oczywiste, lecz próbujmy dotrzeć do sedna zagadnienia. W niektórych przypadkach nastąpi teraz przełamanie tabu albo zostanie uchylony rąbek jakiejś tajemnicy! W efekcie zobaczymy dany temat w całkiem nowym świetle i zrozumiemy go w szerszym kontekście. Ewentualnie wywołane skandale poruszą opinią publiczną i zacznie się poszukiwanie bądź napiętnowanie winnych. Gdyby coś podobnego spotkało Was osobiście, to nie wydawajcie pochopnych wyroków ani nie reagujcie przedwcześnie. Jeśli zachowacie zimną krew, to istnieje szansa, że sytuacja bez Waszego udziału przyjmie dość nieoczekiwany, lecz właściwy obrót.

W PONIEDZIAŁEK (8.4.) skłaniające do aktywności i wyczynów energie zrównoważą się z potrzebą harmonii oraz wzajemnego zrozumienia. Najlepiej zaplanujcie ten dzień w sposób, który pozwoli Wam przeplatać działanie z chwilą na marzenia, tęsknoty oraz bycie Tu i Teraz albo porozmawiajcie z innymi o swoich wizjach czy fantazjach. Z dostępnych energii skorzystają wszelkie kreatywne projekty.

We WTOREK (9.4.) da o sobie znać niepokój i – mówiąc krótko – zacznie nas nosić. Poczujemy ochotę, żeby spróbować czegoś nowego, zrobić jakiś eksperyment albo zaryzykować niecodzienne posunięcie; będziemy też gotowi wyrwać się, uciec i … „rzucić to wszystko w diabły”. Osoby lubiące przygody mogą już zacierać z radości ręce – czeka nas interesujący, a nawet ekscytujący dzień. Jednak pamiętajmy, że wszędzie tam, gdzie trudno o jasny, konkretny cel, możemy impulsywnym bądź nieprzemyślanym działaniem więcej zniszczyć niż zyskać. Najlepiej poszukajcie lub stwórzcie sobie swego rodzaju „plac zabaw”, na którym będziecie mogli dać upust swoim kreatywnym i eksperymentatorskim zapędom. Ponadto liczcie się z możliwością wystąpienia nieoczekiwanych zwrotów akcji i nie podejmujcie przedwczesnych, ostatecznych decyzji w ważnych sprawach!

W ŚRODĘ (10.4.) przypada nów. Ten dzień dostarczy nam zastrzyk silnej, kreatywnej energii. Zechcemy wyruszyć w drogę i poznać świat! Odebrane teraz impulsy oraz podjęte działania wywołają niebywały, wręcz piorunujący efekt i częściowo długofalowe skutki. Wykorzystajcie okazję, aby poświęcić się projektom, które uważacie za istotne, a przede wszystkim zadbajcie o odpowiednią dawkę ruchu.

W CZWARTEK (11.4.) i w PIĄTEK (12.4.) dynamiczne siły na chwilę zostaną powściągnięte i wyhamowane. W tych dniach możliwe są różne warianty scenariusza. Z jednej strony możemy teraz postawić na konkret, wykorzystać istniejące zasoby oraz przy odpowiednim uporze urzeczywistnić jakieś przedsięwzięcie. Ewentualnie będziemy musieli zaciągnąć wiążące zobowiązanie i zaangażować się w coś ze wszystkimi tego konsekwencjami. Z drugiej strony w tych dniach historie z przeszłości, nadmierne dążenie do bezpieczeństwa czy potrzeba kontroli mogą utrudnić nam działanie. Bądźcie gotowi zatrzymać się i sprawdzić, w czym rzecz, a potem zdecydujcie, jakie powziąć kroki.

WEEKEND obiecuje ekscytujące spotkania i ciekawe rozmowy. Poczujemy przemożną potrzebę zobaczenia się z kimś oraz zorganizowania czegoś wspólnie z innymi; o spokoju, relaksie i odpoczynku raczej możemy zapomnieć. Ogromna otwartość, a także wrażliwość na wszystko, co dzieje się wokół, przyniesie ciekawe doświadczenia oraz wglądy, ale sprawi również, że będziemy bardziej niż zwykle przeczuleni czy podatni na rozproszenie. Cieszcie się tym, co ofiaruje Wam życie, i pozwólcie się zainspirować, uważajcie jednak, żeby nie rozdrobnić się przy tym albo nie roztrwonić sił.

Tłum.: MJD. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2012 AstroTranslatio. All rights reserved.

Więcej

Horoskop tygodniowy 1.4.-8.4.2013

Zamieszczony przez dnia mar 31, 2013 w 2013.04., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: czas na działanie/ aktywność i celowość / nowe impulsy w związkach.

W najbliższych dniach chodzi przede wszystkim o kontynuację bądź przerobienie impulsów, wydarzeń i decyzji poprzedniego tygodnia, a także wykorzystanie nadal bardzo silnych, dynamicznych energii w celu pójścia do przodu. Nawet jeśli gwałtowne „wstrząsy”, bodźce do zmiany czy transformacji mamy już za sobą, a konstelacje nie są tak napięciowe jak wcześniej, to wciąż działają przemożne siły zachęcające do czynu. Dlatego nie pora jeszcze na „kapcie i wygodny fotel”. Z jednej strony dadzą o sobie znać – przynajmniej energetycznie – wiosenne uczucia. Radość życia i żądza przygód nadal szukają sposobu manifestacji, zaiskrzy też erotycznie! Dodatkowo wyraźnie wzrośnie chęć rywalizacji, a we wszelkiego rodzaju związkach zawieje świeży wiatr i będziemy musieli na nowo określić swoje pozycje. Dlatego tak jak w królestwie zwierząt w niektórych dziedzinach życia nastąpi konfrontacja siły, która ustali obowiązującą w najbliższym czasie hierarchię ważności. Jeśli postąpimy otwarcie i uczciwie, to mamy szansę wyjaśnić konflikty oraz różnice, a zablokowane w nich energie, zostaną uwolnione i posłużą do zrobienia czegoś bardziej sensownego. Wtedy będziemy w stanie razem poświęcić się jakiemuś działaniu i połączyć siły, aby osiągnąć nowy cel. Wykorzystajcie energie tych dni, pora zakasać rękawy i przystąpić do realizacji projektów! Jeśli nic Was nie inspiruje, to sami poszukajcie zadań, które pozwolą spożytkować aktywne oddziaływania planetarne. Optymalnie nadają się do tego sporty oraz wiosenne porządki. Ogólnie obowiązuje jedna zasada: kto się nie rusza, ten zostanie poruszony!

Na nieco większe problemy mogą natrafić ci wszyscy, którzy w minionych tygodniach głównie stawiali opór zachodzącym zmianom albo nie byli gotowi na powzięcie koniecznych kroków. W takim przypadku słabnąca intensywność paradoksalnie sprawi, że ruchy, jakie należało wcześniej wykonać, nastąpią teraz w sposób spontaniczny, nieplanowany i bezpośredni. Zgodnie z zapowiedzią poczynioną w ostatnim Kalendarzu, w PONIEDZIAŁEK (1.4.) działać będą bardzo silne energie, które szukają kanału ujścia. Mogą one posłużyć do osiągnięcia przełomu w ważnej dla nas sprawie albo wykonania istotnego kroku naprzód. Osoby lubiące spokój muszą liczyć się z tym, że ich potrzeby pozostaną niezaspokojone. Najlepiej zadbajcie o odpowiednią dawkę ruchu na łonie natury.

We WTOREK (2.4.) i w ŚRODĘ (3.4.) koncentracja oraz celowe, zdyscyplinowane i precyzyjne działanie przyjdzie nam już znacznie łatwiej. To dwa dobre dni na to, aby z werwą przystąpić do wykonania zadań, jakie przed nami stoją, oraz powziąć konkretne kroki. Przede wszystkim należy teraz na nowo podjąć i kontynuować tematy oraz impulsy minionego tygodnia, a także wrócić do podjętych wówczas decyzji. Osoby, które mają przed oczyma jasny cel, wiedzą, co jest istotne i ważne, mogą uczynić spory krok naprzód. Ale istnieje równie duże prawdopodobieństwo, że zobaczymy, w którym miejscu stare struktury, przyzwyczajenia i rzeczy są balastem albo przeszkodą w dalszym rozwoju. W takim przypadku trzeba będzie posprzątać. A zatem spójrzcie na swoją sytuację i przedsięwzięcia krytycznym okiem, zadajcie sobie pytanie: co jest konieczne dla wykonania kolejnego kroku, a co wyraźnie zgrzyta albo nie spełnia już wymogów czasu i bądźcie gotowi powiedzieć temu – goodbye! Przede wszystkim tam, gdzie w ostatnich tygodniach zablokowano zachodzące procesy albo koniecznie działania, nacisk i napięcie wzrosną do tego stopnia, że stawienie im oporu stanie się niemożliwe. Bądźcie gotowi świadomie przystąpić do działania i zaangażować się w to, co dla Was istotne. Unikajcie jednak niepotrzebnego demonstrowania władzy albo prowokacji, gdyż istnieje ryzyko nader gwałtownych reakcji.

W CZWARTEK (4.4.) i w PIĄTEK (5.4.) klimat ulegnie zmianie. Wiosenna bryza przyniesie nam intelektualną i duchową inspiracje oraz pobudzenie. Wzrośnie potrzeba kontaktu, wymiany myśli i wspólnych inicjatyw. Będziemy bardziej skorzy do wyjścia innym naprzeciw, otwarci na nowe pomysły oraz chętni do przedyskutowania starych. Wykorzystajcie okazję, aby nadać swoim wizjom i przedsięwzięciom impetu, a także znaleźć sojuszników. Energie tych dni sprzyjają też odpoczynkowi po wcześniejszych wysiłkach, możemy poświęcić się swojemu hobby albo wspólnie z innymi przedsięwziąć coś, co sprawia nam radość i satysfakcję.

Pod koniec tygodnia w centrum uwagi znajdą się wszelkiego rodzaju formy partnerstwa. W związkach miłosnych, przyjaźniach, stosunkach koleżeńskich i pracowniczych, jak również w relacjach instytucjonalnych, negocjacjach, przetargach czy kontraktach należy oczekiwać nowych impulsów, które przyniosą poruszenie.  Prowadźcie dialog jak równy z równym i bądźcie gotowi na otwartą konfrontację. Jasno wyartykułujcie swoje życzenia i pragnienia, ale wysłuchajcie też, co ma do powiedzenia druga strona i potraktujcie to poważnie. Jeśli staniecie na wysokości zadania, wówczas istnieje szansa na wyjaśnienie otwartych kwestii i znalezienie wspólnych celów. W SOBOTĘ po południu wzrośnie poziom wrażliwości, a tym samym wyczulenie na podteksty, przeczucia i tęsknoty. Na nasze zachowanie i reakcje zaczną wpływać treści, które nie dotarły jeszcze do poziomu świadomości. Najlepiej, jeśli pomimo natłoku zdarzeń i przemożnej chęci działania, znajdziecie chwilkę, aby pohasać sobie po lesie, wsłuchać się w cichutki głos psyche albo dostroić do dźwięków ulubionej muzyki.

Tłum.: MJD. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2012 AstroTranslatio. All rights reserved.

Więcej
Translate »