2012.09.

Kalendarz tygodniowy 24.9.-1.10.2012

Zamieszczony przez dnia wrz 23, 2012 w 2012.09., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: rozpoznanie sytuacji – co przyniósł przełom? krajobraz po bitwie; dotarcie do sedna tematu; impulsy napędem do działania; zebranie owoców; krytyczne nastawienie wobec przywódców i uzyskanych rezultatów.

Również nadchodzący tydzień nie będzie należał do spokojnych. Gdyby posłużyć się porównaniem do podróży samolotem, wówczas byłby to ten moment, kiedy kapitan informuje, że wpadniemy w turbulencje i prosi o zapięcie pasów. W centrum zdarzeń znajdą się trwające już od dłuższego czasu procesy związane ze zmianą hierarchii wartości oraz z przełomem. W wymienionych obszarach może teraz zostać osiągnięty punkt kulminacyjny, a wydarzenia i informacje spowodują radykalny zwrot akcji. Jak to zwykle bywa w bardzo intensywnych fazach, będziemy jednak mieli trudność z wyodrębnieniem poszczególnych wątków oraz tematów zdarzeń. W wielu sprawach przyjdzie nam zająć się skutkami i rezultatami tego, co zaszło w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy, a także przygotować się do wykonania następnego kroku. Krytycznej ocenie po raz kolejny zostaną poddane związki, umowy oraz uzgodnienia formalne. Powinniśmy również sprawdzić, czy dokonania tego okresu, faktycznie odpowiadają naszym pierwotnym zamiarom i czy osiągnęliśmy założone cele. Gotowość dokonania szczerej oceny sytuacji pozwoli nam – w oparciu o wyciągnięte teraz wnioski – podjąć kolejne działania i wyznaczyć kierunek dalszego biegu spraw. Błędem byłoby jednak sądzić, że następujące obecnie zdarzenia oraz podjęte decyzje mają ostateczny charakter. Z reguły chodzi o tymczasowy efekt i chwilowy przystanek w znacznie szerszym procesie.

Na konkretnym poziomie często poruszana będzie kwestia władzy, wpływów oraz kontroli. Przywódcy zostaną poddani ostrej krytyce, nasileniu ulegnie również walka o prawo i sprawiedliwość. W związku z tym nie raz postawimy sobie pytanie, jakie środki i metody są potrzebne lub dozwolone. Możemy też spodziewać się gwałtownych konfrontacji i zażartych sporów przekraczających wszelkie granice przyzwoitości. Na ogół nie doprowadzą one do znalezienia ostatecznej odpowiedzi ani kompromisowego rozwiązania. Koniec końców wciąż chodzi o to, aby uczestnicy zdarzeń odpowiedzieli sobie na pytanie, czy w głębi duszy czują to, co robią, i są gotowi ponieść pełną odpowiedzialność za konsekwencje swoich poczynań. Jeśli tak, to istnieje spora szansa na osiągnięcie w nadchodzących dniach ważnego przełomu. Jednak, biorąc pod uwagę fakt, że to zadanie nie należy do łatwych, trzeba liczyć się z wystąpieniem następujących, potencjalnie destrukcyjnych zachowań: demonstrowanie władzy służące głównie partykularnym celom, próby przewrotu, ale również manipulowania innymi poprzez składanie atrakcyjnych ofert, ukryte groźby albo zakazy i odmowy. Powyższe dotyczy bezpośrednio osób urodzonych w pierwszej dekadzie Barana, Raka, Wagi i Koziorożca, a także mających w swoich horoskopach natywnych obsadę pasma 0-10° wymienionych znaków. Bądźcie absolutnie szczerzy wobec siebie, gotowi zajrzeć pod powierzchnię i za kulisy tego, co widoczne, a w razie potrzeby podjąć konieczne decyzje! W przeciwnym razie, jeśli zastosujecie strategię uników, istnieje duże prawdopodobieństwo, że los i samo życie zadecydują za Was. Próby wymuszenia czegoś za wszelką cenę okażą się problematyczne, zwłaszcza tam, gdzie zamiary i motywacje nie są jasne i świadome.
Oprócz tych bardzo zasadniczych i często trudnych tematów, konstelacje astrologiczne przyniosą również radosne, ciekawe i stymulujące doświadczenia. Przede wszystkim w dziedzinie erotyki i seksualności, sztuki, projektowania oraz dekorowania energie nie poskąpią nam intensywnych, bardzo twórczych chwil. W związkach możemy porozmawiać o naszych pragnieniach i oczekiwaniach, poruszyć nawet drażliwe tematy, pod warunkiem, że uczynimy to w uczciwy sposób, okazując drugiej stronie należny szacunek.

PONIEDZIAŁEK (24.9.) to dobry dzień na wszelkiego rodzaju działania wymagające uwagi, koncentracji i ostrożności. Przeznaczcie dostatecznie dużo czasu na to, co zamierzacie zrobić, uszanujcie istniejące granice, postępujcie rozważnie i z respektem. Wtedy możecie skutecznie zająć się także trudnymi kwestiami i zadaniami oraz je zakończyć. Konstelacje mniej sprzyjają natomiast przedsięwzięciom wymagającym wyluzowanego, beztroskiego podejścia do tematu.

We WTOREK (25.9.) i w ŚRODĘ (26.9.) nastrój ulegnie zmianie. Zechcemy poeksperymentować i zająć się nowymi pomysłami, wyraźnie wzrośnie również potrzeba kontaktów i dyskusji. To dwa dobre dni na spotkania z przyjaciółmi albo partnerami biznesowymi i omówienie pilnych kwestii. Otwarta, uczciwa postawa daje spore szanse na uzyskanie owocnych rezultatów. Również codzienne kontakty i luźne rozmowy mogą nam dostarczyć bardzo kreatywnych impulsów. Wytworzony nastrój może sprzyjać inspiracji i twórczemu działaniu. Trudności pojawią się tylko wtedy, jeśli spróbujecie narzucić innym swoje wyobrażenia albo ideologie. Dlatego w miarę możliwości unikajcie upartego obstawania przy własnym zdaniu. Konstelacje najbardziej sprzyjają wszelkim działaniom o kreatywnym, zarówno duchowej, jak i konkretnej natury.

CZWARTEK (27.9.) i PIĄTEK (28.9.) przyniosą mieszany program. W tych dniach wyraźnie podniesiony będzie poziom wrażliwości, poczujemy również tęsknotę za zrozumieniem i więzią (z całym istnieniem). Jednocześnie układy astrologiczne wzmogą parcie do twórczego działania i wyrażania siebie. Dodatkowo wystarczy niewiele, aby nastąpiło erotyczne iskrzenie albo… wybuchła kłótnia. W idealnym przypadku możecie wykorzystać energie tych dni do zrealizowania ważnego dla Was projektu. Wtedy skorzystacie z dostępnej fantazji i inspiracji, a potrzebna siła i ukierunkowanie na cel pozwolą urzeczywistnić wizję. Sytuacja zrobi się problematyczna, jeśli miejsce wrażliwości zajmie przewrażliwienie i zaczniecie wszystko brać do siebie. W takich momentach zwykłe błahostki mogą wywołać nadspodziewanie gwałtowną reakcję.

W czasie WEEKENDU opisane na wstępie energie i procesy osiągną swoje apogeum. Wzrośnie poziom wewnętrznego (albo zewnętrznego) napięcia, niepokoju i niecierpliwości. Do tego dojdzie wyraźna potrzeba spektakularnych czynów, prowokacyjnych gestów i postępowania na przekór komuś lub czemuś, pojawią się też silne impulsy skłaniające do uwolnienia od istniejących struktur oraz wymuszenia przełomu wszelkimi możliwymi środkami i sposobami. Silne, eksplodujące energie mogą sprawić, że nawet pozorne błahostki będą iskrą zapalną, która wywoła reakcję łańcuchową. Osoby, które zdołają konstruktywnie wykorzystać dostępny potencjał energetyczny mogą w tych dniach wykonać milowy krok i bardzo dużo osiągnąć, Warunkiem uzyskania owocnego rezultatu są jednak jasne zamiary, jednoznaczna postawa, świadomość ciążącej odpowiedzialności oraz gotowość potraktowania drugiej strony uczciwie i z szacunkiem, również w przypadku gwałtownej konfrontacji. Jeśli powyższe w jakikolwiek sposób będzie Was dotyczyć, to pamiętajcie o zachowaniu następujących reguł postępowania: w głębi duszy pozostańcie wierni sobie! Bądźcie gotowi zobaczyć istniejący stan rzeczy (wewnętrznie i na zewnątrz)! Zamiast walczyć z innymi, brońcie własnych interesów! Cokolwiek się wydarzy, bądźcie fair! Unikajcie gróźb, szantażu, odmawiania rozmowy i prób manipulacji! Zadbajcie o odpowiednią dawkę ruchu (najlepiej na świeżym powietrzu), aby w ten sposób znaleźć wentyl dla silnych energii.

Tłum.: MJD. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2012 AstroTranslatio. All rights reserved.

Więcej

Kalendarz tygodniowy 17.9. – 24.9.2012

Zamieszczony przez dnia wrz 16, 2012 w 2012.09., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: punkt zwrotny i przejście do nowej fazy – kolejny akt; sprawdzenie rezultatów i rozważenie następnych kroków, które należy podjąć; walka na słowa, kluczowa rola wiedzy i informacji; przełom albo złamanie tabu.

W tym tygodniu rozpocznie się kolejny rozdział trwającego procesu zmian. Konstelacje astrologiczne w wielu dziedzinach zapowiadają wielkie poruszenie. Pod pewnymi względami nastąpi teraz swego rodzaju zmiana pływów (która zapoczątkuje przypływ lub odpływ). Różne, jednocześnie działające trendy i siły zrównoważą się w mniejszym lub większym stopniu. Wiele spraw w pierwszej chwili będzie wyglądało względnie spokojnie, jednak pamiętajmy, że nawet najdrobniejsze impulsy  mogą wywołać nadspodziewanie gwałtowny efekt! Niewykluczone, iż w tym czasie wydarzenia, słowa, gesty oraz czyny zainicjują nieprzewidywalny w skutkach proces i nadadzą  rzeczom nieoczekiwany obrót. A zatem mimo oddziaływania bardzo silnych energii trudno jednoznacznie wyznaczyć dominujący trend. O konkretnym przebiegu sprawy w znaczącej mierze zadecyduje indywidualny horoskop, a jeszcze bardziej zachowanie osób w niej uczestniczących.

W niektórych dziedzinach przede wszystkim w pierwszej połowie tygodnia powstanie sytuacja patowa, a nawet nastąpi tymczasowy zastój. W takim wypadku warto na chwilę zatrzymać się, sięgnąć pamięcią wstecz, do początku 2012 roku i zobaczyć, jak sytuacja zmieniła się od tamtej pory. Naszą uwagę znowu zwrócą na siebie wydarzenia minionego grudnia albo stycznia i będziemy musieli dokonać ich ponownej oceny; ewentualnie pojawią się informacje, które rzucą całkiem nowe światło na to, co wówczas zaszło, ukażą nam tamten okres z zupełnie nowej perspektywy albo prawdziwe, długofalowe konsekwencje podjętych wtedy decyzji. W najlepszym razie wykorzystamy pozyskane wiadomości do skorygowania obranej strategii lub – jeśli zaistnieje taka konieczność – dokonania reorientacji, czyli zmiany profilu bądź kierunek działania. Tam, gdzie taka sytuacja będzie miała miejsce, niebawem (najpóźniej w następnym tygodniu) może nastąpić bardzo istotny przełom. Jeśli jednak zabraknie gotowości do poważnej konfrontacji z tematem albo ze strachu przed ewentualnymi skutkami czy utratą władzy spróbujecie zahamować proces zmian czy podjęcie koniecznych działań, to pojawiają się problemy. W takim przypadku należy liczyć się z nieprzyjemną, potencjalnie destrukcyjną walką o władzę albo  nieoczekiwane, losowe zdarzenia spowodują nagły zwrot akcji.

W innych sprawach najpierw nastąpi swego rodzaju zagęszczenie, a wydarzenia oraz doświadczenia wymuszą świadomą koncentrację na jakimś temacie, zgłębienie jego tła oraz przyczyn i ostatecznie dotarcie do sedna lub początku problemu. Całkiem możliwe, że nieoczekiwane informacje skłonią nas do ponownej oceny sytuacji albo  uruchomią proces, który ostatecznie doprowadzi do przełomowych odkryć. Na poziomie osobistym konstelacje tego tygodnia  pozwolą tym, którzy dobrze wiedzą, czego chcą, i są gotowi w pełni skoncentrować się na swoim przedsięwzięciu, znaleźć odpowiedzi na istotne pytania, odkryć nowe drogi albo rozwinąć skrzydła. Powyższe szczególnie dotyczy następujących tematów: gospodarka i handel, dyplomacja, umowy, prawodawstwo oraz orzecznictwo, instytucje państwowe i wszelkiego rodzaju struktury władzy, jak również osób, które w swoich horoskopach urodzeniowych mają obsadę pierwszego dekanatu i /albo ostatnich 5 stopni znaków Barana, Raka, Wagi i Koziorożca, a także wszystkich zodiakalnych Skorpionów. Bądźcie gotowi dokonać szczerego bilansu swojej sytuacji osobistej i otwarci na wszelkie informacje, jakie ujrzą teraz światło dzienne, stawcie czoła także nieprzyjemnym prawdom i wyciągnijcie stosowne wnioski. Jeśli to zrobicie, to w kolejnym tygodniu (bądź kolejnych tygodniach) istnieją spore szanse na istotny postęp (milowy krok) albo osiągnięcie przełomu w ważnej sprawie.

Jednocześnie wraz z wyżej opisanymi, trudnymi konstelacjami, działać będą również inne siły i energie. Sprawią one, że w nadchodzących dniach wzrośnie potrzeba dialogu oraz dyskutowania na temat Boga i świata. Jeśli na pierwszy plan wysunie się przy tym aspekt radosny i zabawa, to możecie liczyć nie tylko na ekscytujące i ciekawe wglądy, ale też bardzo kreatywne osiągnięcia. Dlatego energie tego czasu sprzyjają również gromadzeniu pomysłów albo burzom mózgów. Dodatkowo należy oczekiwać  ostrych dyskusji. Jeśli przeprowadzicie je w sposób otwarty, uczciwy, nikogo przy tym nie obrażając, to wymiana poglądów przyniesie bardzo owocne rezultaty; w takim wypadku istnieje szansa na osiągnięcie konstruktywnego i akceptowanego przez wszystkie strony kompromisu. Nie próbujcie jednak manipulować innymi przy pomocy jawnych lub zakamuflowanych gróźb, szantażu czy odmawiając rozmowy. Pamiętajcie, że w tych dniach wyjdzie na jaw niejedna dobrze skrywana tajemnica albo zostanie złamane jakieś tabu. Szczególną ostrożność należy zachować na drodze oraz przy obsłudze sprzętu elektronicznego, gdyż może tutaj dochodzić do zakłóceń.

Opisane na wstępie tematy zaktywizują się już na początku tygodnia. W PONIEDZIAŁEK (17.9.) i we WTOREK (18.9) na pierwszy plan wysunie się kwestia wszelkiego rodzaju związków. Ogarnie nas przemożna potrzeba szukania kontaktu z innymi ludźmi i prowadzenia ożywionych rozmów. Poczujemy ogromną potrzebę dialogu i wymiany argumentów. Ponieważ jednocześnie Niebo zasili nas sporą dawką kreatywności i fantazji, to możliwe są pobudzające i inspirujące spotkania, jak również głęboko poruszające wglądy i zwroty akcji, które mogą ukazać nam jakąś kwestię z zupełnie nowej perspektywy. Wykorzystajcie okazję, aby porozmawiać z zaufaną osobą o temacie, który Was zajmuje. Niewykluczone, że dzięki temu zdołacie coś zrozumieć albo dotrzeć do nowego, głębszego poziomu sprawy. W każdym razie zachowujcie się uczciwie i unikajcie gierek o władzę, ponieważ wszelkie zagrywki nie fair mogą wrócić do Was jak bumerang. We WTOREK, patrząc z perspektywy Ziemi, Pluton zatrzyma się i dodatkowo uściśli drugą (z ogółem siedmiu) kwadraturę z Uranem. Energie WTORKU i ŚRODY zmuszą nas do zajęcia się sprawami zasadniczymi, zgłębienia kulisów jakiegoś tematu albo upartego podążania za jakąś kwestią aż do znalezienia jej sedna. Nie jest to zatem czas na luźne pogawędki czy zabawę. Energie sprzyjają dociekaniom i wszelkiego rodzaju pracom badawczym, jak również intensywnej pracy nad szczególnie dla nas ważną, osobistą sprawą. W najlepszym wypadku możemy uzyskać istotne informacje albo osiągnąć przełom. Liczcie się jednak z nieoczekiwanymi zwrotami akcji i  mocno poruszającymi doświadczeniami.

W CZWARTEK (19.9.) wyraźnie wzrośnie nasza wrażliwość i wyczulenie na punkcie własnych słabości. Tego dnia poruszone zostaną również tematy, które wywołają nieoczekiwanie gwałtowne reakcje i mogą nas głęboko poruszyć. Bądźcie więc ostrożni w rozmowach z innymi. Pamiętajcie, że jedna nieopatrznie rzucona uwaga albo nierozważny gest mogą przynieść trudne do przewidzenia, nieodwracalne  skutki. Jeśli jednak nie obrazicie drugiej osoby, okażecie jej szacunek i współczucie, to tego dnia nawet początkowo bolesne prawdy i trudne do zrozumienia incydenty mogą zainicjować proces uzdrowienia, a poczynione wglądy – wprowadzić nas w nowe wymiary.

PIĄTEK (20.9) to dzień wszelkiego rodzaju badaczy i odkrywców! Zechcemy zgłębić jakiś temat, wysondować granice tego, co już zostało poznane, spenetrować nowe obszary, a także zająć się kwestiami dotyczącymi Boga oraz świata. Jakiś chochlik będzie nas również namawiał do sprowokowania innych i sprawdzenia, jak daleko możemy posunąć się w danej sprawie. Energie tego dnia sprzyjają burzom mózgów, badaniu tła lub szerszego kontekstu jakiegoś tematu. Uzyskane przy tym informacje oraz poczynione odkrycia, mogą przynieść przełom. Przeznaczcie dostatecznie dużo czasu na to, aby poradzić sobie z nieoczekiwanymi incydentami i zwrotami akcji.

W SOBOTĘ (21.9) przypada równonoc i o godzinie 16:49 rozpocznie się astronomiczna jesień. Znajdźcie chwilę na krótki bilans i określenie swojej pozycji w życiu. Spójrzcie wstecz na minione pół roku, podsumujcie dokonania i doświadczenia, jakie przyniósł ten czas. Zadajcie sobie pytanie, co z tego ma znaczenie i co chcecie zabrać ze sobą w dalszą podróż, co będzie Wam służyć jesienią i w zimie, a które rzeczy straciły już urok oraz znaczenie, zwiędły niczym letnie kwiaty. Po raczej refleksyjnym początku dnia, pod wieczór znowu przypomną o swoim istnieniu doniosłe kwestie.

W NIEDZIELĘ (21.9.) poczujemy potrzebę poważnego zastanowienia się nad tym, co dalej – jakie kroki należy wykonać w następnej kolejności. Wygospodarujcie czas na rzeczy, które są ważne dla Was i dla Waszego życia. Również ciało wymaga teraz szczególnej uwagi. Jeśli jakiś temat leży Wam na sercu, to nastał dobry dzień, żeby skoncentrować się na związanej z nim dalszej strategii działania. Jeżeli w głębi duszy wiecie, czego chcecie, to Niebo użyczy Wam potrzebnej siły i znacząco zbliżycie się do swojego celu.

Tłum.: MJD. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2011 AstroTranslatio. All rights reserved.

Więcej

Kalendarz tygodniowy 10.9.- 16.9.2012

Zamieszczony przez dnia wrz 11, 2012 w 2012.09., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: okres przejściowy, przygotowanie do wykonania następnego, dużego kroku; zmiana fazy.

Jest to tydzień przejściowy. W takim okresie energie zwykle nie są wyraźnie ukierunkowane i jednorodne – jednocześnie do głosu dochodzą różne trendy. W związku z powyższym o tym, jakie tematy będą dominować, zadecyduje indywidualny punkt widzenia, horoskop oraz postawa wobec życia. Przyjdzie nam rozliczyć się z doświadczeniami minionych tygodni oraz ich skutkami. W niektórych przypadkach trzeba będzie kontynuować obraną drogę, zadbać o drobiazgi, które pozostają nierozstrzygnięte, a w razie potrzeby wprowadzić stosowne poprawki, w innych – dogłębnie zbadać tło sprawy, dokonać trzeźwej oceny sytuacji, a potem znaleźć realistyczne rozwiązanie pozwalające wykorzystać istniejące zasoby. Nie zaleca się teraz wykonywania spektakularnych posunięć ani (ponownego) rozpoczynania czegoś. Energie bieżącego tygodnia sprzyjają natomiast opracowywaniu i obrabianiu już zainicjowanych projektów, dopieszczaniu szczegółów albo porządkom. Zachowajmy jednak ostrożność i bądźmy uważni, ponieważ pojawią się również pierwsze zwiastuny silnych tąpnięć, które odczujemy za tydzień! W powietrzu wyczuwalne będzie stłumione napięcie, niektóre sytuacje mogą wręcz nasuwać skojarzenie z nadciągającą burzą. Wprawdzie jeszcze panuje cisza, lecz wiejące od czasu do czasu gwałtowne podmuchy wiatru zapowiadają zawieruchę, niewykluczone, że usłyszymy nawet huk piorunów. W takim przypadku należy świadomie przygotować się na gwałtowny rozwój wypadków, wykonanie ruchu albo kryzys i rozważyć podjęcie kolejnego dużego kroku w ważnym procesie. W większości przypadków jest jeszcze za wcześnie, aby próbować sprokurować zmianę albo umyślnie forsować jakiś proces. Najlepiej, jeśli będziecie uważnie przyglądać się zachodzącym przemianom, wykażecie gotowość płynięcia z prądem albo odebrania impulsu. Konstelacje nadchodzącego tygodnia (od ŚRODY) dostarczą nam bowiem silnych, energetycznych bodźców. Osoby przygotowane na taką okoliczność, mogą wykorzystać dostępne energie, aby doprowadzić do przełomu w ważnej dla siebie sprawie.

Jednak nadchodzący tydzień przyniesie również bardzo przyjemne, a nawet upojne chwile. Z inspiracji czy kreatywnych pomysłów skorzystają przede wszystkim osoby aktywne twórczo oraz artyści. W związkach możliwe są pobudzające i stymulujące doświadczenia, nie powinniśmy również narzekać na brak rozrywek i wolnego czasu. Ogólnie rzecz biorąc, uważajcie jednak, aby nie przesadzić, w przeciwnym razie skutki będą nieprzyjemne.
PONIEDZIAŁEK (10.9.) zaoferuje bardzo mieszany program. Przede wszystkim na polu uczuć energie tego dnia zaserwują nam ostrą jazdę. Silne emocje i namiętności wywołają wewnętrzne i zewnętrzne napięcia. Zależnie od indywidualnych skłonności poczujemy potrzebę ucieczki, uwolnienia od istniejących struktur, zapragniemy rzucić komuś wyzwanie albo sprowokować kogoś do określonego zachowania, ewentualnie obudzą się w nas głębokie lęki, dziecinne impulsy i wzorce zachowań, skłonność do szukania ochrony i chowania się. Jeśli jednak zdołacie zachować wewnętrznie jednoznaczną postawę, to możecie wykorzystać energie tego dnia do tego, aby rozpoznać kulisy jakiejś historii albo uwolnić się od czegoś starego bądź przestarzałego. W każdym razie liczcie się z nieoczekiwanymi zmianami i gwałtownymi reakcjami.

Już we WTOREK (11.9.) fale emocji wyraźnie opadną. O naszym zachowaniu zadecyduje potrzeba wspólnoty i przynależności. Wyraźnie łatwiej będzie nam mówić o tym, co nas wewnętrznie porusza i zajmuje, istnieje też większa szansa, że zostaniemy wysłuchani i potraktowani poważnie. Energie tego dnia nadają się najlepiej do wspólnych przedsięwzięć albo działań związanych z domem oraz rodziną. Świadomie znajdźcie czas, żeby zadbać o swoje dobre samopoczucie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

W ŚRODĘ (12.9.) i w CZWARTEK (13.9.) zapragniemy przystąpić do działania, a także zrobić coś, co sprawia radość i frajdę. W związkach wzrośnie chęć eksperymentowania i gotowość do otwartych, bezpośrednich spotkań. Sytuacja zrobi się nieprzyjemna tylko wówczas, jeśli na pierwszym planie staną egoistyczne żądania czy niespełnione oczekiwania albo spróbujecie manipulować innymi. Brońcie swoich interesów, ale bądźcie też gotowi potraktować poważnie sprawy partnera, nawet jeśli mają zupełnie odmienny charakter. Tam, gdzie uda się przezwyciężyć sprzeczności, uwolnione zostaną potężne, twórcze siły. Energie tego dnia nadają się doskonale do wszelkiego rodzaju projektów o twórczym, kreatywnym albo artystycznym charakterze.

W PIĄTEK (14.9.) nastrój ulegnie wyraźnej zmianie, zrobi się poważnie i refleksyjnie. Na pierwszy plan wysuną się sprawy codzienne, zdrowie oraz wszelkiego rodzaju rzeczy do załatwienia. Tylko z rzadka rozbłyśnie płomień namiętności albo pojawi się ochota na zabawę. Wyraźnie wrośnie też wrażliwość i zatęsknimy za lepszym, piękniejszym światem. Nieprzebiegające zgodnie z oczekiwaniami drobnostki mogą zakłócać spokój i boleśnie nas dotykać. Najlepiej, jeśli wykorzystacie ten czas na zrobienie porządków w swoim życiu i we własnej duszy. Zadbajcie o to wszystko, co pozwala Wam na zachowanie zdrowego podejścia do życia. Astrologiczne konstelacje szczególnie sprzyjają załatwianiu kwestii organizacyjnych, czyli również przygotowaniu się do podjęcia kolejnych, ważnych kroków.

W NIEDZIELĘ (16.9.) nad ranem (4:10) przypada nów. Chociaż wciąż jeszcze panować może stłumiony nastrój, to już po południu odczujemy pierwsze impulsy zapowiadające tematy kolejnego tygodnia. Da o sobie znać rosnący niepokój, a jednocześnie potrzeba szukania sojuszników, ludzi, z którymi moglibyśmy omówić swoje pomysły.

Tłum.: MJD. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2011 AstroTranslatio. All rights reserved.

Więcej

Kalendarz tygodniowy 3.9.- 9.9.2012

Zamieszczony przez dnia wrz 3, 2012 w 2012.09., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: pozory a rzeczywistość; co jest prawdziwe, a co nie? kto ma rację? wartości wystawione na próbę; wysokie oczekiwania, wielkie wizje i obiecujące możliwości, ale również rozczarowania, wątpliwości i niepewność; „nie wolno wznosić się za wysoko”, czyli zbyt wygórowane ambicje grożą bolesnym upadkiem; po kryzysie nowe rozwiązania.

W tym tygodniu trzeba będzie  spojrzeć krytycznym okiem na rzeczywistość i dokonać realnej oceny sytuacji; po prostu dotychczasowy kurs oraz cele, do których zmierzaliśmy, wymagają sprawdzenia, niewykluczone, że dojdziemy do wniosku, iż konieczna jest ich korekta, a nawet zmiana. Zamiast wielkich oczekiwań czy spektakularnych ruchów będziemy musieli wykazać się gotowością poważnego zaangażowania w jakąś sprawę lub projekt oraz docenienia pozornych drobnostek. Z jednej strony nadchodzący czas pozwoli nam ujrzeć wiele rzeczy w szerszym kontekście, a tym samym lepiej je zrozumieć; osoby otwarte na całościowy ogląd sytuacji, mogą pod wpływem jakiegoś zdarzenia doznać niesamowitych wizji albo głębokich wzruszeń. Z drugiej strony z bólem skonstatujemy, że nie wszystko złoto, co się świeci, a nasz cel czy ideał jest nieosiągalny; ewentualnie przy bliższej analizie okaże się, iż rzecz, w której pokładaliśmy wielkie nadzieje, jest niemożliwa do zrealizowania albo była czystą iluzją. Ogólnie rzecz biorąc, pora spojrzeć trzeźwym okiem na wizjonerskie projekty i sprawdzić je pod kątem wykonalności. W wielu przypadkach do głosu dojdą krytyczne głosy (wewnętrzne albo zewnętrzne), które zakwestionują wszystko, co dotychczas osiągnęliśmy. Cała sztuka polega teraz na tym, aby poważnie potraktować krytykę, ale jednocześnie nie przekreślać swojego dorobku, nie załamywać rąk ani nie rezygnować. Musimy dokonać rozróżnienia między ideałem, do którego dążymy, a rzeczami realnym i wykonalnymi; skoncentrujmy się na tych ostatnich, lecz nie traćmy z oczu marzeń! Takie podejście do sprawy, wsparte gotowością wytrwałego, cierpliwego dążenia do celu, zapewni nam sukces. Niewykluczone, że również mało spektakularne, wręcz banalne rezultaty na dłuższą metę okażą się bardzo wartościowe. Uwaga: sytuacja skomplikuje się, jeżeli spróbujemy od razu osiągnąć maksimum albo zagramy o zbyt wysoką stawkę, ewentualnie problemy zniechęcą nas do dalszego działania, popadniemy w rozgoryczenie albo zaczniemy szukać winnych. Zaufajcie swojej wizji! Trzymajcie się jednak tego, co rozsądne i realne – wtedy osiągniecie najwięcej.

Inna konstelacja astrologiczna jeszcze bardziej skoncentruje naszą uwagę na kwestii wartości i wszelkiego rodzaju związkach. Będziemy musieli dokonać oceny zmian, jakie w tych dziedzinach przyniósł miniony rok, oraz wyciągnąć stosowne wnioski. Przy okazji wyjdzie na jaw, co jest stabilne, trwałe i dało konkretne owoce, a co przestało sprawnie funkcjonować albo nie posiada trwałej wartości; niewykluczone, że zaczniemy rozważać rozstanie czy zakończenie jakiegoś rozdziału. W związku z tym ważną rolę odegrają uczciwość, lojalność i szacunek.

Ponadto przekonamy się, że prawo i sprawiedliwość to dwie różne rzeczy. W niektórych sprawach będziemy musieli zobaczyć, iż uparte trzymanie  się wartości materialnych oraz istniejących zabezpieczeń nie jest rozwiązaniem, a nawet utrudnia zdrowy rozwój wypadków. W tym kontekście warto przypomnieć sobie wydarzenia, jakie miały miejsce w 1982 roku, i dokładniej przyjrzeć temu, co przyniosły. Powyższe dotyczy szczególnie zdrowia, przyrody i środowiska naturalnego, podejścia do surowców i wartości, religii, etyki oraz moralności, prawa i sprawiedliwości, umów i form partnerstwa, zobowiązań finansowych.

PONIEDZIAŁEK (3.9.) i WTOREK (4.9.) przyniosą mieszany program. Poczujemy nieprzepartą chęć działania, wprawienia czegoś w ruch i aktywności. Niepokój oraz napięcie wzmogą drażliwość i niecierpliwość, dlatego będzie trudno usiedzieć na miejscu i z założonymi rękoma czekać na dalszy rozwój zdarzeń.  Jednocześnie w tych dniach wyraźnie zobaczymy granice naszych możliwości – raz po raz będziemy musieli zatrzymać się, wyciągnąć wnioski i zaakceptować fakt, że pomimo szczerej woli i najlepszych intencji pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie osiągnąć.

Należy teraz wyraźnie odróżnić sprawy wymagające działania i zaangażowania, od tych, w których potrzebne jest cierpliwe czekanie i zaakceptowanie istniejącego stanu rzeczy. Astrologiczne konstelacje wspierają wszelkie formy aktywności służące urzeczywistnieniu ideału albo podążaniu za wizją – pod warunkiem, że będziemy uważni i okażemy należny respekt. Poza tym czas sprzyja bilansom w związkach oraz sferze wartości. Bądźcie gotowi rozstać się z tym, co straciło rację bytu i przestało prawidłowo funkcjonować, a zaangażujcie się całym sercem w to, co naprawdę ma dla Was znaczenie. W rozmowie uważnie dobierajcie słowa, ponieważ łatwo teraz o nieporozumienia. Poza tym nie podejmujecie nieprzemyślanych decyzji ani nie ferujcie  pochopnych wyroków.

ŚRODA (5.9.) i CZWARTEK (6.9.) stoją całkowicie pod znakiem tego co bezpieczne, trwałe i stabilne. Zapragniemy odzyskać spokój, jednocześnie okoliczności będą sprzyjać realizacji ideałów, podążaniu za własną wizją albo zaangażowaniu w osiągnięcie jakiegoś nadrzędnego celu. Wygospodarujcie dostatecznie wiele czasu na to, aby z rozmysłem zaplanować swoje działania i  nie pozwólcie, aby Was ponaglano, wtedy istnieją spore szanse, że środek tygodnia przyniesie konkretne owoce. Niewykluczone, że nagle znajdziecie też rozwiązanie jakiegoś od dawna dręczącego Was problemu. Sytuacja zrobi się nieprzyjemna, jeśli spróbujecie coś wymusić albo nie będziecie gotowi na podjęcie koniecznych działań.

W PIĄTEK (7.9.) nastrój ulegnie zmianie, staniemy się bardziej otwarci i optymistycznie nastawieni do życia; naszą uwagę zaabsorbują częściowo zupełnie nowe tematy. W PIĄTEK, SOBOTĘ (8.9.) i NIEDZIELĘ (9.9.) zechcemy przejść do czynu, zająć się nowymi pomysłami, nabierzemy ochoty na kontakty towarzyskie, rozmowy albo po prostu zabawę. Jednocześnie wzrośnie gotowość do podejmowania ryzyka, skłonność do lekkomyślności, przeceniania własnych sił albo odwrotnie – nadmiernego krytycyzmu. Jeśli stracimy z oczu rzeczywistość czy przesadzimy, to skutki tego mogą być opłakane. Niewykluczone, że wyjdzie na jaw, iż nasze ambicje były zbyt duże, chcieliśmy za wiele, ewentualnie zachęcające perspektywy skusiły nas do czegoś, co tak naprawdę nam nie odpowiada. Konstelacje sprzyjają wszelkim działaniom o charakterze filozoficznym, duchowym albo umysłowym, jak również związanym z kreatywnością i zabawą. W tych dniach naszą uwagę mogą też zaabsorbować kwestie prawne. Uważajcie, żeby nie przeholować, a jeśli poczujecie się rozczarowani, nie ulegajcie zgorzknieniu i nie szukajcie winnych!

W niedzielę po południu do głosu dojdą uczucia; poczujemy potrzebę przynależności, ciepła i czułości. Wyraźnie dadzą o sobie znać napięcia z nią związane, a także wszelkie nieprawidłowości dotyczące domu, rodziny i ojczyzny. Osoby gotowe zmierzyć się z tematem, mogą tego dnia dotrzeć do sedna problemu.

Tłum.: MJD. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2011 AstroTranslatio. All rights reserved.

Więcej
Translate »