2012.03.

Kalendarz tygodniowy 26.3.-1.4.2012

Zamieszczony przez dnia mar 25, 2012 w 2012.03., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: tam i z powrotem czyli ciągła bieganina, walka o władzę i kierownictwo, uwolnienie od starych struktur, odwaga eksplorowania nowych dróg, zamknięcie starego rozdziału, zrzucenie balastu przeszłości

W tym tygodniu jak bumerang powracać będzie temat forsowania własnej woli oraz  utrzymania swojego stanowiska. Nowe siły szukają konkretnych, wyprofilowanych kanałów i gotowe są zakwestionować albo zaatakować stary porządek oraz dotychczas obowiązujące reguły. Jednocześnie zaobserwujemy przeciwne zjawisko – wszystkie osoby, które do tej pory dzierżyły władzę, będą próbowały zachować kierowniczą pozycję oraz kontrolę nad sytuacją i nadal rządzić twardą ręką, tłumacząc się grożącym chaosem. Ogólnie do głosu dojdzie napięcie pomiędzy ruchami progresywnymi i regresywnymi. Pierwsze, napierając z całej siły, spróbują wymusić zmiany, drugie z równym zaangażowaniem zawalczą o utrzymanie status quo, ewentualnie przywrócenie starego, tradycyjnego porządku. W niektórych przypadkach postępowcy mogą osiągnąć istotny przełom, w innych (początkowo) poniosą klęskę z dziwnych, trudnych do wyjaśnienia powodów. Niebagatelną rolę mogą tutaj odegrać stare, niezałatwione historie albo ignorowany dotychczas balast przeszłości. Wtedy będziemy musieli najpierw podporządkować się temu, co jest, zrobić porządek i poświęcić sprawom prozaicznym. Dopiero wykonanie takiej pracy przedwstępnej pozwoli, aby do naszych drzwi w przyszłości zapukał sukces. Wszystkie osoby bezpośrednio zaangażowane w ten proces muszą podjąć jednoznaczną decyzję, a potem zaakcentować swoją pozycję albo utrzymać stanowisko, nawet jeśli przedsięwzięcie nie gwarantuje natychmiastowego powodzenia. W przeciwnym razie ktoś zadecyduje za nich albo padną ofiarą tych, którzy dokładnie wiedzą, czego chcą i walczą o swój cel przy pomocy wszelkich możliwych środków. Bądźcie gotowi bronić własnych interesów i zamiarów, ale tylko takich, które w głębi duszy popieracie i akceptujecie. Hołdując abstrakcyjnym koncepcjom i teoriom nie zajdziecie daleko; jeśli za całym przedsięwzięciem nie stoi autentyczne przekonanie o jego celowości, to niewiele przyniosą również desperackie próby zachowania twarzy czy szafowanie frazesami. Miejcie też świadomość, iż ewentualne osiągnięcie przełomu nie gwarantuje jeszcze sukcesu. Pamiętajcie, niezależnie od tego, co przyniesie nadchodzący tydzień albo jakie decyzje teraz zapadną, to jest to jedynie pierwszy krok na dłuższej drodze. Nadal będzie nas zajmować rozliczenie z bagażem przeszłości, poza tym wciąż istnieje ryzyko błędnej oceny sytuacji albo nieporozumień. Zatem kto sądzi, że po wygranej bitwie spocznie na lurach, ten srogo się myli, bo sprawy przyjmą całkiem inny obrót od oczekiwanego. Osoby, których powyższe nie dotyczy, powinny uważać, aby nie znaleźć się pomiędzy skłóconymi partiami. Nie czas na próby mediacji! Lepiej nie mieszać się w spory, zachować spokój i nieco odczekać. Za dwa tygodnie sytuacja wyjaśni się i czas dojrzeje do podjęcia konkretnych kroków.

Już na początku tygodnia mocno odczujemy wpływ wspomnianych wcześniej, przeciwstawnych energii. Z jednej strony zacznie nas nosić, do głosu dojdzie chęć działania, aktywności i osiągnięcia czegoś, a także skłonność do niepohamowanych, impulsywnych reakcji oraz brania szturmem pojawiających się przeszkód [Słońce 5°58 Barana w kwinkunksie do Marsa]. Z drugiej strony równie silne energie przyniosą jakby spowolnienie biegu zdarzeń [Merkury  27°42 Ryb retr w kwinkunksie do Saturna retr]. Dlatego szybko powstanie wrażenie, że nic nam się nie udaje, sprawy idą jak po grudzie, wszystko jest trudne i uciążliwe, a próby osiągnięcia czegoś siłą woli spalą na panewce z powodu niesprzyjających okoliczności. Ucierpi na tym również odczuwalna tego dnia potrzeba odpoczynku i pofolgowania sobie [Księżyc w koniunkcji z Wenus 22°30 w znaku Byka]. W PONIEDZIAŁEK (26.3.) świadomie zadbajcie o zachowanie równowagi między aktywnością a odpoczynkiem. Poszukajcie stosownych zadań do wykonania, aby skanalizować dostępną energię. Stawcie czoła ewentualnym atakom na swoją pozycję i jasno wyraźcie własną wolę, powstrzymajcie jednak niecierpliwość oraz przemożną potrzebę parcia na ślepo do przodu. Ten dzień nadaje się idealnie na porządki oraz stworzenie przestrzeni dla czegoś nowego, nawet jeśli jeszcze nie wiemy, co to konkretnie miałoby być.

Również WTOREK (27.3.) i ŚRODĘ (28.3.) zdominują różne tendencje. W tych dniach z jednej strony wzrośnie wrażliwość, z drugiej kłótliwość, dlatego wystarczą nawet pozorne błahostki, aby wywołać nadspodziewanie gwałtowne reakcje. Przede wszystkim miejcie na uwadze większą niż zwykle skłonność do nieporozumień. A ponieważ w tych dniach poczujemy dużą potrzebę komunikacji, informowania innych o własnych życzeniach, pomysłach czy wizjach, bycia usłyszanym i zrozumianym,  to  pojawi się znaczne niebezpieczeństwo, że pomimo dobrych zamiarów nie znajdziemy płaszczyzny porozumienia. Nie dajcie się zniechęcić! Ale nie odpowiadajcie również atakiem na zranione uczucia czy ogólną dezorientację. Jeśli zdołacie zachować spokój, to wiele spraw, które nie przebiega teraz zgodnie z Waszym życzeniem, wyjaśni się w nadchodzących dniach i tygodniach. Konfiguracje astrologiczne sprzyjają wszelkiego rodzaju dociekaniom, poszukiwaniom informacji, jak również rozmowom służącym wyjaśnieniu błędów i nieporozumień przeszłości. [27.3., Księżyc 1°55 Bliźniąt w kwadraturze do Neptuna; 28.3., Księżyc w koniunkcji z Ogonem Smoka 8°21 Bliźniąt]

CZWARTEK (29.3.), PIĄTEK (30.3.) i SOBOTA (31.3.) stoją pod znakiem zachodzącego procesu zmian. W tych dniach pojawi się szczególnie silna chęć zadzierania z przedstawicielami władzy i wyrwania z krępujących ograniczeń. Jeśli jakiś temat absorbuje Was od dawna, jesteście świadomi własnych motywacji i zamiarów, to energie końca tygodnia mogą zostać wykorzystane do uzyskania (częściowego) przełomu w danej sprawie. Szczerość, autentyczność i respekt zaprocentują! Sytuacja zrobi się jednak drażliwa, jeżeli górę wezmą instynkty oraz emocje, na pierwszy plan wyjdą osobiste roszczenia do sprawowania władzy i kontroli albo ze strachu przed konfrontacją spróbujecie za wszelką cenę załagodzić spór. W takim przypadku istnieje niebezpieczeństwo eskalacji konfliktu, a skutki tego będą długofalowe i destruktywne. Dlatego świadomie poszukajcie zajęcia, które pozwoli Wam wykorzystać te silne energie: bardzo zalecana jest praca w ogródku, ale również z własną psyche oraz wszelkie działania ukierunkowane na przezwyciężenie trudności albo dotarcie do sedna rzeczy. Pamiętajcie jednak, aby nie przekraczać granic przyzwoitości i unikać wszystkiego, czego nie jesteście w stanie przed sobą usprawiedliwić. [30.3., Księżyc w kwadraturze do Urana 4°49, w opozycji do Plutona 9°31, w kwadraturze do Słońca 10°30; Mars 4°53 Panny w kwinkunksie do Urana]

W NIEDZIELĘ (1.4.) mogą pobrzmiewać jeszcze echa wydarzeń poprzednich dni. Jeśli podjęliście konieczne kroki, czyli zrobiliście to, co było do zrobienia, to teraz czas na relaks i odprężenie. Powietrze oczyściło się i wrócą siły życiowe. Chęć aktywnego działania pójdzie teraz w parze z kreatywnymi pomysłami i przypływem inspiracji. Dlatego dostępne energie można wykorzystać w artystycznych i twórczych projektach, sprzyjają one również wiosennym uczuciom i wszelkiego rodzaju radosnym, ekstatycznym poczynaniom. Trudności pojawią się tylko wtedy, jeśli dotychczas angażowaliście wszystkie siły do powstrzymania zmiany. W takim przypadku pod wpływem odprężenia nastąpi natychmiastowe uwolnienie zablokowanych wcześniej energii, a skutki takiego procesu będą trudne do przewidzenia. [Księżyc w znaku Lwa]

Tłum.: MJD. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2011 AstroTranslatio. All rights reserved.

Więcej

Kalendarz tygodniowy 19.3.-25.3.2012

Zamieszczony przez dnia mar 18, 2012 w 2012.03., AstroPrognoza | 2 komentarze

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: zryw albo przełom; starzy znajomi na drodze ku nowym brzegom; falstart albo przejście na drugie okrążenie; do przodu albo do tyłu

Nadchodzące dni będą pełne sprzeczności: czekają nas dalsze turbulencje, zwariowane historie, a przede wszystkim mnóstwo nieoczekiwanych i logicznie niewytłumaczalnych zdarzeń oraz procesów. Dominująca tendencja nasuwa skojarzenie z sytuacją, która wymusza wykonanie paru kroków do tyłu po to, abyśmy z rozbiegu mogli uczynić milowy krok do przodu. Poza tym, zdążając ku nieznanym brzegom, napotkamy starych znajomych i – zanim poświęcimy uwagę zupełnie nowym rzeczom – przyjdzie nam usunąć z drogi balast przeszłości. Zależnie od indywidualnego horoskopu oczekujmy teraz różnych doświadczeń.

Z jednej strony rozmaite czynniki sprawią, że ogarnie nas gorączkowy entuzjazm, wzrośnie chęć aktywnego działania i inicjowania nowych projektów. Radość życia, wiosenne nastroje, zakręcone pomysły oraz chęć zrobienia czegoś inaczej niż zwykle ożywią atmosferę, sprawią, iż mocniej zabiją serca wszystkich tych, którzy już od dawna mieli dość rutyny i chcieli poszukać przygód; z drugiej strony nasilą jednak skłonność do irytacji, nieprzemyślanych, brawurowych czynów oraz niecierpliwość, dopuszczą też do głosu rebelianckie albo rewolucyjne zapędy. Dla wszystkich urodzonych w pierwszej dekadzie Barana, Raka, Wagi i Koziorożca oraz mających w swoich horoskopach obsadę pierwszego dekanatu tych znaków nadchodzi czas niespodzianek, który niczym magik wyciągnie im coś zaskakującego z „kapelusza”. Dlatego odwagi! Śmiało opuście utarte koleiny własnych przyzwyczajeń, wprowadźcie do codzienności nieco kolorowego urozmaicenia, pamiętajcie jednak o tym, że swoimi czynami i impulsami możecie uruchomić pewien proces, którego długofalowych skutków nie jesteście w stanie obecnie oszacować. Jednocześnie w nadchodzących dniach ogromną rolę odegrają historie i tematy z przeszłości,  naszą uwagę wymuszą stare rany oraz nierozwiązane konflikty. Wiele spraw przyjmie też obrót inny od oczekiwanego i nie będziemy mogli aktywnie wpływać na przebieg danego procesu. W niektórych przypadkach należy nawet liczyć się z bolesnymi albo głęboko poruszającymi doświadczeniami. W tym kontekście szczególnie trudny do przyjęcia może być fakt, że pomiędzy przyczyną a skutkiem często nie wystąpi żaden związek. Dotyczy to przede wszystkim osób, które mają w swoich horoskopach obsadę pierwszych stopni znaków Bliźniąt, Panny, Strzelca oraz Ryb (urodzeni 24-25 sierpnia, 23-24  listopada, 20-21 lutego, 21-22 maja). Przygotujcie się na wydarzenia i przeżycia o głęboko poruszającym charakterze, wywołujące konsternację, dezorientację, wątpliwości lub bezradność. Jeśli zdołacie wytrwać w nich, nie szukając od razu logicznego wyjaśnienia czy rozwiązania, to początkowo niełatwe doświadczenia mogą zainicjować proces, który (również na dłuższą metę) otworzy pewne drzwi, uleczy stare rany i na nowo rozjaśni Waszą drogę życiową.

Nie próbujcie niczego wymusić, ani nie dajcie się zniechęcić, ale nie siedźcie też z założonymi rękoma! Zadbajcie świadomie o rzeczy prozaiczne i codzienne drobnostki. Wewnętrznie trzymajcie się obranego kursu, a jeśli idzie o realizację wielkich celów – ćwiczcie cierpliwość, wtedy większość rzeczy ułoży się sama.

Ogólnie w nadchodzących dniach obowiązuje jedna reguła: jeśli chcesz osiągnąć coś konkretnego, to musisz nadłożyć drogi. Osoby, które próbują teraz zainicjować nowy projekt, ryzykują, że będzie on w jakiś sposób obciążony balastem przeszłości. Na poziomie konkretu dotyczy to przede wszystkim następujących dziedzin życia: kwestie społeczne, zdrowie, przyroda i środowisko naturalne, równouprawnienie, ruchy rewolucyjne, wirtualna rzeczywistość, transport i komunikacja.

Tydzień rozpocznie się stosunkowo spokojnie. W PONIEDZIAŁEK (19.3.) dominować będzie potrzeba kontaktów i wymiany myśli oraz duża otwartość na nowe pomysły [Księżyc w Wodniku]. To dobry czas na spokojne przetrawienie wydarzeń poprzednich dni i informacji uzyskanych w trakcie weekendu, na przedyskutowanie z innymi poczynionych spostrzeżeń lub wglądów. Miejcie na uwadze, że istnieje teraz przemożna tendencja do upartego obstawania przy swoich wyobrażeniach i koncepcjach oraz przyjmowania innych punktów widzenia za atak. Otwartość i tolerancja opłacą się! [Księżyc w trygonie do Saturna 28°07 Wodnika/ Wagi]

We WTOREK (20.3.) nastąpi zrównanie dnia z nocą i rozpocznie się astronomiczna wiosna [20.3., o godzinie 6.14]. We wtorek i w ŚRODĘ (21.3.) nastrój ulegnie zmianie, da o sobie znać wyżej opisany gorączkowy entuzjazm, jednocześnie do głosu dojdą wszelkiego rodzaju tęsknoty i wzrośnie poziom wrażliwości [Księżyc w Rybach]. Dlatego w tych dniach należy znaleźć równowagę między żądzą czynu i przygód, a większą niż zwykle podatnością na zranienie i skłonnością do popadania w konsternację. Poszukajcie świadomie możliwości aktywnego działania czy zorganizowania czegoś, zarazem stwórzcie sobie czasowe i przestrzenne wyspy, które pozwolą Wam oddać się marzeniom albo w spokoju zająć tzw. nieproduktywnymi tematami. [20.03., Księżyc w opozycji do Marsa 07°31 Panny; 21.3. Słońce w koniunkcji z Merkurym 01°34 Barana]

W CZWARTEK (22.3.) wypada nów (o godzinie 15.36, w 2°22 Barana w koniunkcji z Uranem 4°23). Astrologiczne konfiguracje tego dnia są pełne sprzeczności i wyraźnie dotyczą opisanych na początku tematów. Z jednej strony odczujemy, że wiele spraw nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami, naszą uwagę zaabsorbują podjęte w przeszłości błędne decyzje oraz obciążenia natury psychicznej i materialnej; ewentualnie jakieś wydarzenia mogą wywołać spore zakłopotanie. Jednocześnie zapanuje gorączkowy entuzjazm i poczujemy impuls do zmian. Dlatego świadomie poświęćcie tego dnia nieco czasu swoim zamiarom i celom oraz zadajcie sobie pytanie, czego tak naprawdę chcecie. Bądźcie też gotowi dostrzec konkretną rzeczywistość – taką, jaka ona jest; zobaczcie, którymi prozaicznymi sprawami i mało inspirującymi czy budującymi tematami należy się najpierw zająć.

Również PIĄTEK (23.3.) i SOBOTĘ (24.3.) zdominują bardzo różne energie. Z jednej strony pojawi się ogromna potrzeba ruchu i żądza przygód, z drugiej nieoczekiwane okoliczności nie raz zadziałają jak kubeł zimnej wody, przynosząc otrzeźwienie. Nawet jeśli odczujecie potrzebę zrobienia czegoś w możliwie najbardziej bezpośredni sposób i realizacji projektu najkrótszą drogą, to liczcie się z tym, że sprawy nie będą przebiegały po Waszej myśli i bieg zdarzeń czasami wymusi wybranie okrężnej drogi. W takich momentach warto pohamować niecierpliwość. Jeśli wybuchniecie, dacie upust złości albo spróbujecie dopiąć swego za wszelką cenę, to nie osiągniecie niczego. Najlepszym wyjściem będzie kreatywne podejście do sytuacji, potraktowanie opóźnień bądź przeszkód jako wyzwania, które pobudza inwencję. Pamiętajcie, coś, co na pierwszy rzut oka może wyglądać na uciążliwość, na dłuższą metę okaże się szczęśliwym trafem. [24.3., Księżyc w opozycji do Saturna 27°48 Wagi; Słońce w koniunkcji z Uranem 4°30]

W NIEDZIELĘ (25.3.) wzrośnie potrzeba spokoju i doświadczania przyjemności. Wykorzystajcie ten dzień, żeby zrobić sobie chwilę wytchnienia, zająć się swoimi fizycznymi i duchowymi potrzebami, które w mijającym tygodniu zostały potraktowane po macoszemu. Rozpieśćcie się albo pozwólcie, aby Was rozpieszczono. [Księżyc w znaku Byka]

Tłum.: MJD. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2011 AstroTranslatio. All rights reserved.

Więcej

Kalendarz tygodniowy 12.3.-19.3.2012

Zamieszczony przez dnia mar 11, 2012 w 2012.03., AstroPrognoza | 5 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: turbulencje, up’s and down’s, czyli wzloty i upadki; wszystko tylko nie to, czego się spodziewaliśmy; sprawdzenie i skorygowanie pomysłów; błędy i freudowskie pomyłki: szczęście czy katastrofa? dziwaczne pomysły: szalone czy wykonalne?

To dopiero będzie tydzień! Teraz wszystko może się zdarzyć, za wyjątkiem… tego, czego oczekiwaliśmy. Niejedna osoba stwierdzi, że świat przypomina kalejdoskop: ledwo ujrzymy jakiś obraz, kombinację czy kolor, a już zostanie on poruszony i po chwili wszystko zacznie wyglądać zupełnie inaczej. W natłoku rozmaitych zdarzeń i związanych z nimi, częściowo inspirujących i satysfakcjonujących, częściowo zwariowanych i zaskakujących, a niekiedy również poruszających i przerażających doświadczeń, dominować będą szczególnie dwa różne procesy i zakresy tematyczne: konfrontacja z przeszłością oraz kwestie wartości lub posiadania.

W tym tygodniu przyjdzie nam zająć się informacjami, działaniami i decyzjami dotyczącymi spraw przeszłych. Nadeszła pora, aby uważnie i krytycznie przyjrzeć się pomysłom oraz odkryciom ostatnich tygodni, a także zadać sobie pytanie, które z nich są właściwe, pożyteczne i możliwe do realizacji, a które wymagają sprawdzenia, dalszych testów czy dodatkowego rozpoznania. Informacje, jakie nagle wyjdą na jaw, albo nieoczekiwane zwroty akcji mogą nam zafundować niezłą nerwówkę i ostatecznie wymusić ponowną ocenę jakiegoś pomysłu, rozwiązania  czy historii.

Chodzi również o to, aby jeszcze raz dokładnie zbadać decyzje oraz działania podjęte pod koniec ubiegłego roku i zastanowić się, czy ich skutki i rezultaty są zgodne z naszymi oczekiwaniami, a jeśli nie, to dokonać stosownej korekty. Planujcie dokładnie wszelkie kroki i przedsięwzięcia. To co teraz zrobicie i postanowicie pod pewnym względem będzie decydowało o przyszłości. W takich dziedzinach jak komunikacja, przekazywanie wiedzy, transport i organizacja należy liczyć się z nieoczekiwanymi incydentami, zakłóceniami i błędami.Również sprzęt elektroniczny może nam spłatać niejednego psikusa i powodować dziwne sytuacje.

Najlepiej wykorzystać ten tydzień do pozbycia się bagażu przeszłości i wyjaśnienia otwartych kwestii. Pohamujcie skłonność do wypowiadania nieprzemyślanych słów albo podejmowania pochopnych działań, ponieważ istnieje duże niebezpieczeństwo, że w przeciwnym razie wmanewrujecie się w sytuację, z której wyjście będzie potem kosztowało Was wiele czasu i wysiłku.

Poza tym nadchodzący tydzień przyniesie ważny przełom w związku z trwającą zmianą hierarchii wartości. Aktualny cykl dobiega końca. Okaże się, że dotychczas obowiązujące wartości, dogmaty i obraz świata straciły rację bytu i nie są już użyteczne. Także w sferze własności oraz wartości materialnych czekają nas zmiany i konieczność dokonania powtórnej wy-/o-ceny. Jednocześnie otworzą się nowe perspektywy i pojawią impulsy o długofalowym skutkowaniu. Doświadczenia oraz wydarzenia nadchodzących dni mogą uruchomić nowe procesy wzrostu i rozwoju przede wszystkim w takich dziedzinach jak posiadanie, bezpieczeństwo, przyroda, sztuka, związki. Ten tydzień przyniesie też istotne doświadczenia w zakresie kobiecości, erotyki oraz zmysłowego doświadczania życia.

Kto stoi obiema nogami na ziemi, wie, co dla niego jest ważne i znaczące, kto zdoła w sposób pragmatyczny podejść do tematów, z jakimi teraz przyjdzie mu się zmierzyć, ten ma teraz spore szanse na wzbogacające przeżycia. Może nawet zdarzyć się, że bez najmniejszego wysiłku, niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki spełnieniu ulegną nasze najskrytsze marzenia. Ze wspomnianych aspektów planetarnych skorzystają również zakochani – już teraz cieszcie się na cudowne zmysłowe, erotyczne doznania.

W PONIEDZIAŁEK (12.3.) Merkury z perspektywy Ziemi zatrzyma się (i do 4 kwietnia będzie retrogradował). Tego dnia nie należy brać na siebie zbyt wielu zadań wymagających szybkiej zdolności pojmowania i kompleksowych, precyzyjnych metod pracy. Procesy myślowe ulegną wyraźnemu spowolnieniu, jednocześnie wewnętrzne rozdrażnienie i napięcie sprawią, że trudno będzie nam zdobyć się na potrzebną cierpliwość i ze spokojem przyjąć zakłócenia w komunikacji.Dodatkowo do głosu dojdą silne, głębokie emocje. Dlatego  istnieje wyraźnie większe niebezpieczeństwo niekontrolowanych działań pod wpływem impulsu. W miarę możliwości zadbajcie o to, aby móc poświęcić się tematom, które ujrzą teraz światło dzienne, przeznaczcie też więcej czasu niż zwykle na wykonanie zaplanowanego przedsięwzięcia; liczcie się z zakłóceniami, błędami, awariami.

Również we WTOREK (13.3.) i w ŚRODĘ  (14.3.) zachowanie spokoju i zimnej krwi oraz wykazanie się cierpliwością nie przyjdzie nam łatwo. Ogarnie nas przemożna potrzeba aktywności i ruchu, zapragniemy wybadać nowe możliwości i wizjonerskie pomysły. Jednocześnie na głębszym poziomie zostanie uruchomiony bardzo ważny proces związany z określeniem naszego stanowiska względem wartości oraz sprecyzowaniem, co daje stabilność, zaufanie oraz bezpieczeństwo. W przełożeniu na konkret ten układ przyniesie całą gamę doświadczeń, głównie dotyczących spraw materialnych lub związków, jakąś rolę odegra w nich również przyroda. Mniejsze lub większe wydarzenia mogą skłonić nas do zmiany sposobu myślenia, poniesiemy stratę albo jakieś spotkanie głęboko nas poruszy, otwierając dostęp do nowych zasobów. Na poziomie osobistym tego dnia możemy doświadczyć głębokiej ufności do losu i poczucia, że żadna siła nie jest w stanie naruszyć stabilności naszej egzystencji; niektórzy zobaczą jednak, że coś w ich życiu dobiegło końca.

Poświęćcie trochę czasu na to, aby zająć się swoimi planami, pragnieniami i nadziejami. Spróbujcie uświadomić sobie, co naprawdę ma dla Was znaczenie, w co chcecie się zaangażować. Zwróćcie przy tym uwagę na impulsy napływające ze świata wewnętrznego i zewnętrznego, ponieważ mogą one dostarczyć wskazówek odnośnie do dalszej drogi rozwoju.

W CZWARTEK (15.3.) nastrój znowu ulegnie zmianie: będziemy musieli poważnie i konkretnie zająć się pytaniami i zadaniami, jakie przed nami stoją, doprowadzić sprawy do końca, ba, załatwić je tak, że mucha nie siada. Czwartek i PIĄTEK (16.3.) mogą przynieść przełom w dotychczas zablokowanych procesach – teraz pokonamy istniejące przeszkody, ale pod warunkiem, że przyjmiemy jednoznaczną, konkretną postawę i będziemy gotowi wziąć odpowiedzialność za własne czyny oraz ponieść ich konsekwencje. Z uwagi na utrzymującą się tendencję do działania pod wpływem impulsu czy nagłego pomysłu albo sprzeciwiania wszelkim ograniczeniom, w tych dniach może jednak dochodzić do wybuchów złości albo nieoczekiwanych reakcji. Bądźcie przygotowani na zaskakujący obrót zdarzeń i nie dajcie się sprowokować do nieprzemyślanych słów albo czynów.

W weekend do głosu dojdzie potrzeba kontaktów i inspiracji. SOBOTA i NIEDZIELA to dwa dobre dni, aby wspólnie z innymi poświęcić się hobby lub zająć tematem, który już od dawna nas interesował. W trakcie dyskusji nad pomysłami i otwartymi kwestiami mogą pojawić się nieoczekiwane wglądy. Nowe informacje pozwolą nam ujrzeć dany temat w zupełnie innym świetle. Najbardziej skorzystacie z potencjału tych dni, jeśli przyjmiecie wobec partnerów (rozmówców) otwartą i tolerancyjną postawę oraz będziecie gotowi spojrzeć na coś z innej niż zwykle perspektywy. Z kolei uparte obstawanie przy swojej koncepcji i własnych wyobrażeniach oraz walka o to, kto ma rację zaogni sytuację.

Tłum.: MJD. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2011 AstroTranslatio. All rights reserved.

Więcej

Kalendarz tygodniowy 5.3.-11.3.2012

Zamieszczony przez dnia mar 4, 2012 w 2012.03., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: wte i wewte; kreatywne pomysły, niespodziewane ujawnienie informacji; rebelianckie impulsy – początkowo bez konkretnego celu; prawda ma niejedno oblicze, znalezienie własnego stanowiska

W nadchodzącym tygodniu wiele spraw może przybrać obrót inny od oczekiwanego. Astrologiczne układy przyniosą duży niepokój, jak również trudne do zrozumienia napięcie. Z jednej strony pojawi się cała masa nowych informacji i spostrzeżeń, będzie nam jednak trudno wykorzystać istniejące impulsy w sposób celowy, sensowny oraz konstruktywny. Na dodatek nieoczekiwane problemy i zaskakujące zwroty akcji sprawią, że zdołamy dojść do wyznaczonego celu jedynie okrężną drogą. Tego rodzaju doświadczenia wzmogą niecierpliwość oraz skłonność do irytacji, co w efekcie doprowadzi do impulsywnych, niekontrolowanych wybuchów złości. Nieprzemyślane słowa i gesty albo zaskakujące informacje będą iskrą, która uruchomi reakcję łańcuchową. [Merkury w koniunkcji z Uranem]

Jednocześnie inny układ zaktywizuje chęć zabezpieczenia siebie, zapragniemy wrócić do dawnych tradycji i podjąć działania służące osiągnięciu minimum stabilizacji. Naszą uwagę przyciągną wszelkiego rodzaju wartości. Na znaczeniu zyskają rozmaite zasoby, bezpieczeństwo materialne, niezawodność, wierność i lojalność. W związku z tym pojawi się również skłonność do zbierania, gromadzenia i przechowywania rzeczy [Wenus i Jowisz w znaku Byka]. Jeżeli zachowacie umiar oraz zdrowy rozsądek, postawicie na prawdziwe, realnie istniejące wartości i w sposób pragmatyczny zajmiecie się następnym krokiem, jaki w danym wypadku należy wykonać, to w tych dniach jest szansa na stworzenie solidnej podstawy, która zaowocuje w późniejszym czasie. Sytuacja zrobi się jednak drażliwa, jeśli górę wezmą chciwość, skąpstwo i strach przed stratą. Dlatego nie pozwólcie, aby wyprowadzono Was z równowagi, zachowajcie rzeczową postawę i trzymajcie się tego, co uważacie za ważne.

Dwie opisane wyżej tendencje mocno ze sobą kontrastują, dlatego będą nieustająco powodować konflikt interesów. W większości przypadków jedna z nich przeważy kosztem drugiej, która – zależy od układu horoskopowego. Ogólnie chodzi teraz o to, aby w centrum turbulencji znaleźć własne, jednoznaczne stanowisko i obrać tymczasową strategię zachowania. Wspomniane energie umożliwią nam również niezwykłe wglądy i spostrzeżenia, ewentualnie pozwolą osiągnąć nieoczekiwany przełom w kwestii, którą od dawna opracowujemy.

Nadchodzące dni sprzyjają też burzom mózgów oraz wszelkiego rodzaju eksperymentom, pod warunkiem, że zachowacie konieczne środki ostrożności i uznacie tymczasowość uzyskanych rezultatów. Z tych układów skorzystają ponadto projekty o kreatywnym i twórczym charakterze. Nie zalecam jednak wyciągania definitywnych wniosków na podstawie aktualnych doświadczeń i wydarzeń, gdyż byłyby one dalece przedwczesne. Klamka w wielu dziedzinach jeszcze nie zapadła, następne tygodnie przyniosą kolejne impulsy, skłaniające nas do zajęcia się zignorowanymi lub nierozwiązanymi tematami z przeszłości. Dopiero w pierwszych tygodniach kwietnia wyjdzie na jaw, które z podjętych teraz inicjatyw będą kontynuowane, czy powzięte w tych dniach decyzje, pomysły albo działania mogą stanowić podstawę do budowania solidnej konstrukcji na przyszłość, czy też prowadzą w niewłaściwym kierunku i wymagają korekty.

Bądźcie uważni, elastyczni i gotowi dopasować się do zaskakującego biegu wypadków. W miarę możliwości zachowajcie jednak spokój, panujcie nad emocjami i nie dajcie się sprowokować do nieprzemyślanych posunięć.

Na pierwszy plan wysuną się następujące tematy: planowanie i organizacja, nowoczesna technologia, przyrodoznawstwo i zagadnienia z pogranicza nauki, wszelkiego rodzaju informacje, komunikacja, media, środki transportu i podróże, zdrowie, struktury socjalne, przyroda i środowisko naturalne.

Tydzień rozpocznie się z rozmachem! W PONIEDZIAŁEK (5.3.) i we WTOREK (6.3.) będziemy odczuwać przemożną ochotę dokonania czegoś niezwykłego, nie zabraknie nam również inspiracji i kreatywnych pomysłów. Zaskakujące spotkania i ciekawe informacje znacząco podgrzeją atmosferę. Niewykluczone, że jakaś niespodziewana wiadomość wywoła niemałe poruszenie. Te energie nadają się doskonale do działań o charakterze twórczym i kreatywnym. Wykorzystajcie okazję, aby zrobić coś, co sprawia Wam radość i frajdę albo wcielić w życie jakiś ciekawy pomysł. Nie traćcie jednak z oczu realiów oraz własnych zasobów, pohamujcie też wszelkie impulsy, które mogłyby godzić w Waszą potrzebę bezpieczeństwa.

W ŚRODĘ (7.3.) i w CZWARTEK (8.3.) nastrój ulegnie zmianie – naszą uwagę przykują rzeczy wymagające załatwienia. Do głosu dojdzie trzeźwa rzeczywistość, pojawi się ogromna potrzeba porządku i przejrzystości, jednocześnie znacząco wzrośnie wrażliwość, do tego stopnia, iż nawet pozorne błahostki będą w stanie wywołać szybkie i gwałtowne reakcje. W środę możemy też ponownie, na spokojnie przemyśleć wydarzenia oraz działania dnia poprzedniego, posprzątać, sprawdzić uzyskane informacje oraz poczynione spostrzeżenia pod kątem ich konkretności albo poświęcić się sprawom lub potrzebom ciała.

W czwartek rano (o godzinie 10.39) przypada pełnia; teraz wyjdzie na jaw, w co tak naprawdę rozwinęły się impulsy, wizje oraz wydarzenia, jakie przyniósł nów z 21 lutego. Może zobaczymy, że stara rana uległa oczyszczeniu i uzdrowieniu albo nastąpił przełom w kryzysie; ewentualnie znowu powrócą na scenę bohaterowie sprzed dwóch tygodni lub boleśnie uświadomimy sobie własne słabości, błędy czy niepowodzenia. W tym ostatnim przypadku postarajcie się nie podchodzić zbyt krytycznie do siebie i innych, pohamujcie również skłonność do skarżenia się albo agresywnych zachowań. Korzenie tego, co wyszło na jaw, tkwią głęboko w przeszłości, dlatego nie ma sensu szukać winnych tu i teraz. Gotowość dostrzeżenia faktycznego stanu rzeczy pozwoli Wam natomiast zainicjować przemianę i skorygować popełnione błędy.

W PIĄTEK (9.3.) i w SOBOTĘ (10.3.) częściowo powróci lekkość bytu, wzrośnie ochota na cieszenie się przyjemnymi stronami życia, a także organizowanie wspólnych przedsięwzięć. Te dwa dni nadają się doskonale do przeprowadzenia wszelkiego rodzaju pertraktacji. Zwerbalizujcie własne życzenia i potrzeby, mówicie o swoich pomysłach i spostrzeżeniach, bądźcie też gotowi możliwie jak najbardziej otworzyć się na zwierzenia drugiej strony i bez uprzedzeń wysłuchać rozmówcy.  Jeśli zdołacie to uczynić, wówczas istnieją spore szanse na osiągnięcie owocnych rezultatów. Jednak wszelkie próby grania nie fair, manipulowania innymi  albo wykiwania kogoś sprawią, że sytuacja zrobi się nieprzyjemna. W takim przypadku musicie wcześniej czy później liczyć się z tym, że zapłata wróci do Was jak bumerang.

NIEDZIELA (11.3.) stoi pod znakiem sprzecznych uczuć oraz energii. Z jednej strony ogarnie nas potrzeba wnikliwego zbadania jakiejś sprawy, a przy tym  zrozumienia kulisów oraz korzeni związanego z nią zdarzenia. Jednocześnie w powietrzu wyczuwalne będzie spore napięcie i niecierpliwość, jak również tendencja do namiętnych reakcji oraz zajmowania radykalnych stanowisk. Ponieważ w PONIEDZIAŁEK Merkury z perspektywy Ziemi zatrzyma się, podążanie zwyczajowym tokiem myślenia przyjdzie nam wyraźnie trudniej. Najlepiej jeśli tego dnia świadomie skonfrontujecie się ze sprawami, które są głęboko ukryte i wzbudzają w Was intensywne emocje, albo spróbujecie odpowiedzieć sobie na od dawna nurtujące Was pytanie. Pamiętajcie jednak, że nie wszystko będzie przebiegało według zaplanowanego scenariusza.

Tłum.: MJD. Wersja oryginalna na stronie: Astrologie Heute.

© 2011 AstroTranslatio. All rights reserved.

Więcej
Translate »